Copy
Bekijk deze mail in je browser

Beste <<Voornaam>>


Ik val maar even met de deur in huis: ben jij wel eens in je gezicht gespuugd? Ben je wel eens met een pistool bedreigd? Als jouw, familie, buren, vrienden, dorpsgenoten op die manier kunnen reageren omdat jij christen bent, zou je dan maar geheim houden dat je bij Jezus hoort?
Het lijken alleen vragen voor christenen in Afghanistan of Iran. Maar niets is minder waar: afgelopen maand had ik een gesprek met christenen in Nederland die dit regelmatig overkomt. Zij zijn zo onder de indruk van de liefde die Jezus voor hen heeft dat ze niets liever willen dan dit bekend te maken aan anderen. Maar dat betekent ook dat ze regelmatig worden bedreigd, geïntimideerd, bespot en bespuugd en door hun familie verstoten. En toch gaan ze door. Vanuit het meldpunt bedreigingen ben ik bezig om door middel van gesprekken met slachtoffers deze problematiek enigszins in kaart te brengen. Langzaam maar zeker komen er nu dingen los en hoop ik in de komende maanden meer slachtoffers te kunnen spreken en hun verhalen op te kunnen tekenen. Daarmee wil ik bewustwording in Nederland op gang brengen dat dit ook hier werkelijkheid is. Bewustwording bij politici, COA, politie, maar ook bij christenen in Nederland, bij jou. Realiseer jij je dat dit niet een ver van je bed show is?
Wil jij helpen om dit werk mogelijk te maken?  Klik dan op de doneerknop hieronder en geef! Momenteel ontvang ik ongeveer 74% van het salaris dat mijn werk waard is. Per maand moet er nog 500 euro bij om volledig betaald te krijgen. Help jij mee om dit te realiseren?
ik wil dit werk steunen!

Komopdethee.nl!


We zijn op dit moment druk bezig met het vormen van verschillende taalteams rondom komopdethee.nl, de website waarmee we vluchtelingen ook midden in de pandemie willen bereiken. Inmiddels hebben we voor Eritreeërs in Nederland de website nubunsteyu.nl (nu bun steyu = kom op de koffie) en zijn we bezig om voor Iraniërs ook een eigen website te ontwikkelen: befarmaeedchai.nl, nu nog in wording. Bij beide teams ben ik betrokken om de website te bouwen. Heel leuk en inspirerend om betrokken te zijn bij mensen uit andere culturen die een passie hebben om het evangelie onder landgenoten te verspreiden. En uitdagend om met hele nieuwe taken bezig te zijn waar ik niet voor heb geleerd!
Je zult er niet veel van verstaan, maar toch leuk om even te kijken: de preview van het eerste getuigenis in het Farsi voor befarmaeedchai.nl. In de komende maanden volgt er meer!
Wist je dat via de social media kanalen die we in samenhang met de website ook hebben opgezet er inmiddels al meer dan 1300 gebruikers op onze advertentie hebben geklikt om een Eritrese bijbelvertaling te downloaden!

COA en godsdienstvrijheid


Wat houdt religieuze neutraliteit precies in en wat betekent dit voor religie op het azc? Het is een gesprek dat ik graag inhoudelijk met het COA wil voeren en eigenlijk al lang gevoerd had willen hebben. Maar het COA is ontzettend druk om alles binnen de azc’s in deze coronatijd geregeld te krijgen. Tegelijk is het voor christenen die op het azc wonen vanwege coronamaatregelen nu erg lastig of onmogelijk om kerken te bezoeken, of om bijbelstudies te houden op het azc. En dat terwijl er onder hen mensen zijn die zich moeten voorbereiden op een gesprek over hun geloof met de IND maar de toegang tot bijvoorbeeld geestelijke ondersteuning lastiger is geworden! 

Daarom willen we juist nu het gesprek met het COA voeren. Temeer ook omdat we aan het begin van dit jaar een voorstel hebben ingediend om de Handreiking Levensbeschouwing aan te passen. Na lang aandringen hadden we afgelopen maand dan eindelijk een gesprek. Helaas minder inhoudelijk dan gehoopt omdat er door reorganisatie weer nieuwe mensen vanuit het COA aanschuiven. Maar toch blijven we dit punt onder de aandacht brengen en blijven we vechten voor de rechten van deze groep kwetsbare mensen. Via de ChristenUnie en SGP hebben we ook Kamervragen kunnen indienen. Helaas was het antwoord van de staatssecretaris teleurstellend. We bezinnen ons nu op een vervolg. Bid je mee voor wijsheid hierin?

Het COA is momenteel razend druk om opvang te regelen. De azc’s zitten momenteel overvol met zo’n 27.000 asielzoekers. Wist je dat het COA nog op zoek is naar duizenden extra opvangplekken? Het is ook goed om je realiseren wat voor een lastige taak het COA heeft!

Meer weten over mijn gesprekken met het COA en de Handreiking Levensbeschouwing? Lees dan dit artikel op de juridische website van Gave

Bericht uit de achterban!

Het leek mij leuk om ook eens iemand anders aan het woord te laten in mijn nieuwsbrief. Daarom heb ik mensen gevraagd om te verwoorden waarom zij het werk van Gave en het werk dat ik doe belangrijk vinden en willen steunen. Wil jij ook iets schrijven? Stuur dan een bericht naar abcaukevanderhelm@gmail.com.

Vandaag het bericht van ds. en mevrouw Veldhuizen uit Wapenveld:

Het is achttien jaar geleden dat wij voor het eerst hoorden van het werk van Gave. In Wapenveld kwam een azc voor zeshonderd asielzoekers. En dat in een dorp van zesduizend inwoners. Dat riep bij sommigen vragen op. Er werd een commissie gevormd en op aanraden van Gave ontving elk asielzoekersgezin namens de verschillende kerken een welkomstpakket met daarbij een tekening, gemaakt door leerlingen van de basisscholen. Mijn vrouw gaf zich op om wekelijks een ochtend in het azc taalles te geven en twee ochtenden mee te helpen in de crèche. Ik bezocht gezinnen die om contact vroegen. In gesprekken ging het dikwijls over alledaagse zaken, maar soms ook over het geloof in God met asielzoekers die een moslimachtergrond hadden. Dikwijls werd ons gevraagd om te blijven eten. We konden dan aan het begin en einde van de maaltijd met en voor hen bidden. Zondags werden veel asielzoekers van wie eveneens velen een moslimachtergrond hadden, met auto’s gehaald om mee te gaan naar de kerk. 

Gave gaf aanzetten voor al dat werk en leerde ons, naar het gebod van Jezus, de asielzoekende naaste, wie hij of zij ook is, lief te hebben als onszelf. Daarbij ging het er niet om, zo we dat al zouden kunnen, dat we mensen zouden bekeren, hoezeer we hem of haar ook het geloof in Christus zouden willen geven. Maar we konden in woord en daad laten zien wat christenen belijden en dat het hun diepste beweegreden is om de liefde van Christus te delen met ieder die God op hun weg plaatst.

Ds. en mevrouw Veldhuizen bij een moslimgezin aan de maaltijd

Daarbij is het werk van Gave heel belangrijk. Dikwijls leven er jegens vluchtelingen en asielzoekers vijandsbeelden, zoals dat velen gevaarlijk zouden kunnen zijn, dat moslims in ons land de meerderheid zouden kunnen krijgen, dat er aanslagen van radicale moslims zouden kunnen gebeuren. Zou het tegenover die vijandsbeelden niet beter, en bovendien een bijbelse opdracht zijn, om de vreemdeling met liefde tegemoet te treden zonder ook maar iets af te doen aan ons geloof in Jezus Christus? Veelbetekenend is dat het woord herbergzaamheid of gastvrijheid in Hebr.13:2 (Vergeet de herbergzaamheid niet) in het Grieks filoxenia is, wat letterlijk betekent: liefde voor vreemdelingen. En dat we in het Oude Testament twaalf keer lezen dat we voor de vreemdeling, de wees en de weduwe (let op de volgorde!) bijzondere zorg hebben te dragen. En in Deut. 10:18 dat de HERE de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven.  

Mijn vrouw en ik hebben ontdekt wat een goed werk Gave met de tientallen medewerkers doet, velen met een door een achterban aangevuld salaris. Voor elke regio in ons land is een medewerker op wie men een beroep kan doen om hulp of advies of voor een presentatie in de gemeente. Ook komt Gave op voor de rechten van christenen die dreigen teruggestuurd te worden naar hun land waar ze te vrezen hebben voor geloofsvervolging. We danken God voor al die arbeid en steunen Gave van harte.  

Ds. en mevrouw Henk en Teunie Veldhuizen

Ik heb jouw gebed nodig, maar mag ik ook voor jou bidden!?

 

Wat ik nog eens extra wil benadrukken: ik heb jouw gebed nodig! Ik heb destijds heel bewust de keuze gemaakt om bij Gave me in te zetten voor Gods Koninkrijk. En zoals ik al beschreef: ik heb genoeg te doen en ik geniet daar van! Maar dat betekent niet dat alles vanzelf gaat. Het vergt bijvoorbeeld veel geduld en ben ik af en toe best teleurgesteld dat het zo moeilijk is om met het COA in gesprek te zijn en daar vooruitgang te boeken. Soms  vind ik het ook best lastig om afhankelijk te van giften en te weten dat ik nog een eind van het salaris af te zitten dat mijn werk waard is. Dat vraagt om overgave en doorzettingsvermogen. Het zou mij enorm helpen wanneer jullie voor mij bidden: om vol te houden, te vertrouwen op God en Zijn leiding te accepteren in mijn werk en mijn leven. 

Ik besef dat ik soms best veel vraag: niet alleen aan God, maar ook aan jullie. Dus nu een ander soort vraag: mag ik ook eens voor jou bidden? Ik vraag jou om mijn werk en mijn leven te ondersteunen met gebed, maar misschien heb jij zelf ook gebed nodig. Als dat zo is kun je me altijd een berichtje doen, dan bid ik voor jou!

Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor jouw gebed en jouw steun! Dat betekent enorm veel voor mij!

Gebedspunten

Bid je mee voor Nederlandse christenen die vanwege hun geloof worden vervolgd? Bid voor bescherming, maar ook voor volharding!

Wil je danken voor de openheid die we mochten ervaren in het gesprek met slachtoffers dat we hebben gehad?

Wil je bidden dat meer slachtoffers van geloofsvervolging om hun verhaal delen zodat we daarmee kunnen gaan laten zien wat er in Nederland gebeurd?

Wil je bidden dat het COA voldoende opvangplaatsen weet te vinden?

Wil je bidden voor wijsheid hoe we het thema godsdienstvrijheid zo goed mogelijk onder de aandacht kunnen blijven brengen van het COA?

Mijn website
Email
ik wil dit werk ook steunen!
Deze mail is gestuurd naar:
<<Email Adres>>

Wil je de ontvangst van deze nieuwsbrieven wijzigen?
Je kunt de instellingen aanpassen
of uitschrijven van de mailing.
 
Het achterbancomité
Voorzitter: Jan Biesemaat
Secretaris:
Penningmeester: Bennie  Docter


Adres Auke:
Patrijsweg 25
8191 BH  Wapenveld


 

Email Marketing Powered by Mailchimp