Copy
Bekijk deze mail in je browser

Beste <<Voornaam>>


Het is al veel te lang geleden dat ik jullie bericht deed over mijn werk! Er is intussen weer veel gebeurd in mijn werk én mijn achterban. En zoals je ziet: een nieuwe vorm van de nieuwsbrief! Hoogste tijd voor een (lange) update en een toezegging om jullie niet meer zo lang op nieuws te laten wachten!

Eerst de nieuwe vorm van de nieuwsbrief: vanaf nu versturen we de nieuwsbrief alleen nog digitaal via mailchimp. Het overgrote deel van de achterban ontving de nieuwsbrief als pdf al in de mailbox maar vanaf nu dus op deze nieuwe, gebruiksvriendelijke manier!

COA en godsdienstvrijheid


Ik schreef eerder al eens dat het vanzelfsprekend lijkt dat godsdienstvrijheid in Nederland bestaat, maar dat is het niet. Christenen op azc’s hebben soms met bedreiging of intimidatie te maken vanwege hun geloof. Dit willen we niet alleen via het meldpunt in kaart brengen, maar we willen ook met het COA in gesprek zijn over meldingen die we krijgen en over hoe er met religie moet worden omgegaan binnen azc’s. In de afgelopen maanden hebben we hierover met COA verschillende gesprekken gehad.
In februari zijn we in Den Haag geweest om op het hoofdkantoor van COA in gesprek te gaan over het meldpunt bedreigde christenen. We willen dat COA oog heeft voor deze kwetsbare groep mensen en hebben via ons netwerk ook de mogelijkheid te zoeken naar pastorale zorg voor deze mensen. Tijdens een open gesprek met het COA spraken we af het contact hierover aan te houden en kregen we een uitnodiging om eens op een azc met de locatiemanager en medewerkers van het hoofdkantoor verder te praten over hoe er met religie om wordt gegaan op een azc.
Kort na dit gesprek kregen we bericht dat een Nederlandse vrouw die bijbelstudies verzorgt op het azc in Gilze-Rijen een terreinverbod had gekregen. De vrouw kwam uitsluitend op uitnodiging van bewoners, die haar voortdurend op hun kamer uitnodigen voor bijbelstudies. De bewoners nodigen daarbij ook weer andere bewoners uit. Wat mooi om te zien dat er onder deze groep mensen zo’n honger is naar het evangelie! Maar volgens het COA zouden er teveel mensen op een kamer zijn en is er sprake van een ‘religieuze activiteit die inbreuk pleegt op de persoonlijke levenssfeer’.
We zien dit als een inperking op het recht van godsdienstvrijheid en zijn hierover het gesprek aangegaan met het COA. Het is niet te verteren dat mensen die uit landen als Iran of Afghanistan zijn gevlucht omdat ze daar niet openlijk hun geloof konden belijden nu in Nederland opnieuw worden beperkt in hun godsdienstvrijheid, en dat nota bene op hun eigen kamer! Naar aanleiding van de gesprekken die er zijn geweest heeft het COA het locatieverbod ook weer ingetrokken.
Daarmee is dit nog niet afgedaan. We maken ons zorgen over de lijn die het COA wil inzetten. Het COA stelt nu namelijk dat op de eigen kamer bijbelstudie in gezinsverband is toegestaan, maar daar buiten niet. Betekent dit dan dat je een buurman of een vriend of een ander gezin niet meer mag uitnodigen om samen bijbel te lezen en te bidden? Hier zijn we het absoluut niet mee eens! Daarom hebben we ook via de media hier aandacht voor gevraagd en via onze contacten met SGP en ChristenUnie zijn inmiddels ook Kamervragen gesteld. We blijven ervoor strijden dat asielzoekers het recht op godsdienstvrijheid op het azc mogen genieten.

Bemoediging ondanks verdrukking


In maart was ik op een conferentie over godsdienstvrijheid in Europa, in een land waar de druk op godsdienstvrijheid toeneemt: Turkije. Ik mocht daar spreken over de situatie van christen-vluchtelingen in Nederland en over onze ervaringen in Nederland op azc’s. Het was heel bijzonder om met zoveel mensen uit verschillende delen van de wereld samen te zijn en verbondenheid te vinden in Jezus. Ik hoorde op deze conferentie van mensen uit Rusland, Oekraïne, Spanje, Frankrijk, Bulgarije en nog veel meer landen hoezeer de druk op godsdienstvrijheid in Europa toeneemt. Maar wat me het meest opviel was dit: ondanks de toenemende druk was het zeer bemoedigend om te merken hoe blijmoedig men standhoudt door alle verdrukking heen. Wat gaaf om te zien dat hun geloof juist sterker wordt!

Meldpunt bedreigingen


Het meldpunt bedreigingen is nu al ruim een half jaar online. Er zijn al enkele meldingen binnengekomen, maar we hebben ook het idee dat er zich meer afspeelt dan nu wordt gemeld. We hopen in de komende tijd meer situaties in beeld te krijgen om een duidelijker beeld te hebben van wat zich in Nederland afspeelt.

Een van onze partners in het meldpunt is SDOK. In hun ledenmagazine STEM van maart/april 2019 schrijven ze over Ibrahim, die vanuit een islamitisch land vluchtte en zich na een zoektocht in Nederland bekeerde. Het gevolg was wel dat hij zijn vrienden kwijt raakte. Zij zeiden: stop waar je mee bezig bent. Zo niet, dan raak je iedereen kwijt en zal het niet goed met je aflopen. Ibrahim voelt zich bedreigd maar voelt zich bij de politie niet gehoord. Hij mocht pas weer de politie bellen als de bedreiging over zou gaan in fysiek geweld. In de tijd dat Ibrahim dit meemaakte was er nog geen meldpunt zoals het meldpunt van Gave/SDOK/Open Doors. Ibrahim zou daar erg bij gebaat zijn geweest, bij een plek waar hij zijn nieuwe geloof kon delen en pastorale zorg en adviezen had kunnen krijgen. Dat is precies wat we met ons meldpunt ook willen bereiken!

Achterban


Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer veel gebeurd. Allereerst ben ik echt overweldigd door de financiële steun die ik tot nu toe heb mogen ontvangen. In december, vlak na mijn vorige nieuwsbrief zijn er veel extra giften binnengekomen, met een totaal van bijna 3000 euro! Ik ben God dankbaar dat Hij op deze wijze voorziet. Het maakt dat ik per februari maandelijks meer uitbetaald heb kunnen krijgen. Omdat we sinds kort een nieuwe penningmeester in het achterbancomité hebben heb ik nog geen exacte cijfers, maar er is in ieder geval sprake van een mooie groei! Tegelijk zijn we ook nog een eind af van het streefsalaris. Wat zou het mooi zijn wanneer er nog meer mensen onderdeel worden van het werk dat ik mag doen door hun gebedssteun en financiële bijdrage. Denk je mee of je hierin wat kunt betekenen?
Verder is de positie van secretaris van het achterbancomité nog niet ingevuld. Wil jij ons ABC komen versterken, of ken je iemand die daarvoor geschikt is, laat het ons dat weten!
Kort na het vertrek van Stefanie als secretaris is ook Annelies gestopt als penningmeester. Ik ben haar dankbaar voor het werk dat ze heeft gedaan in het ABC en de tijd de ze heeft gestoken in het opzetten van een goede financiële administratie. Gelukkig kan ik melden dat er inmiddels een nieuwe penningmeester is gevonden: Bennie Docter. Hij stelt zich hieronder kort voor:
Mijn naam is Bennie Docter (46 jaar) en ik ben getrouwd met Egina. Samen hebben we 3 kinderen en wij wonen in Wapenveld. Via onze kerkelijke gemeente ken ik Auke. Een tijdje terug vroeg hij mij om de taak van penningmeester over te nemen waarop ik ja heb gezegd. Ik neem de taken dus over van Annelies en kan op die manier een klein steentje bijdragen aan het belangrijke werk dat Auke iedere dag doet.

Gebedspunten

  • Danken voor de toename in steun die is toegezegd.
  • Bidden dat meer mensen deel willen worden van mijn werk en het in gebed willen dragen
  • Danken voor een nieuwe penningmeester
  • Bidden voor een nieuwe secretaris
  • Danken voor de grote honger naar het evangelie die er is onder asielzoekers
  • Bidden dat asielzoekers vrij mogen zijn om op het azc samen bijbel te lezen en te bidden
Gave Juridisch
Email
Deze mail is gestuurd naar:
<<Email Adres>>

Wil je de ontvangst van deze nieuwsbrieven wijzigen?
Je kunt de instellingen aanpassen
of uitschrijven van de mailing.
 
Het achterbancomité
Voorzitter: Jan Biesemaat
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Bennie Docter


Adres Auke:
Wildekampseweg 13
8191 BP  Wapenveld


 

Email Marketing Powered by Mailchimp