Copy
Bekijk deze mail in je browser

Beste <<Voornaam>>


We zijn aan het einde van een jaar, wat vliegt de tijd. Het is alweer bij kerst. Een feest in het vooruitzicht waarbij voor mij de boodschap doorklinkt: God laat jou niet in de steek! Wat al zo lang was beloofd, de Verlosser, kwam eindelijk! Maar niet alleen met kerst zie ik dat God ons niet in de steek laat. Ik zag het ook bij een bijzonder jubileum. De afgelopen tijd mocht ik helpen bij het organiseren van een heel bijzonder evenement: de jubileum-dag van Gave!
Gave 25 jaar!
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat niet alleen de IND én het COA werden opgericht, ook Stichting Gave bestaat dit jaar 25 jaar! Dat daar een uitroepteken achter staat is misschien niet heel vanzelfsprekend. Want wat vier je dan? Dat Stichting Gave bestaat vloeit ook voor uit de onrust van deze wereld, de conflicten die er woeden en de pijnen die vluchtelingen met zich mee dragen. Daar ben ik me heel erg van bewust. Het liefst zouden we niet hoeven bestaan. Maar toch vieren we. We vieren dat God ons niet in steek laat! God laat de vluchtelingen niet zitten met hun pijn maar wil ook hun God zijn, zoals hij mijn en uw God wil zijn. Met het werk bij Gave mogen we werken in Zijn koninkrijk en zien we dat God zijn plan heeft met Gave, als 25 jaar lang.
Met mijn collega's op de jubileum-dag
Bijzonder
Op de jubileum-dag ontmoette ik niet alleen mijn collega’s en hun partners, maar op het feest waren ook oud-medewerkers uitgenodigd. Velen van hen waren in de gelegenheid om het feest bij te wonen. Toen ik die avond op het feest om me heen keek en al die mensen zag die, lang voordat ik bij Gave kwam dit werk in Gods Koninkrijk hebben verzet, realiseerde ik me echt dat ik naar een plan van God stond te kijken. Ik werk zelf pas 2,5 jaar bij Gave, maar op die avond zag ik de mensen, zoals onze directeur het zei, op wiens schouders wij staan. Het zien van al die oud-medewerkers deed mij echt beseffen dat het ten diepste God is die aan het werk is, en niet wij mensen. Het werk van Gave is niet een optelsom van het werk van alle medewerkers en oud-medewerkers, maar het is meer: Gods plan in uitvoering. Hoe gaaf om daar een klein onderdeel van te mogen zijn!
Het werk is nodig!
Zoals ik net al schreef, het mooiste zou zijn als ons werk niet nodig was. Maar dat is (mooie) toekomstmuziek. Onlangs werd in de Volkskrant een interview gepubliceerd Ankie Broekers-Knol, die nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die over de portefeuille asielzaken gaat. Dat interview geeft een kijkje in het hoofd en hart van onze staatssecretaris. De portefeuille asielzaken wordt door de krant ‘de meest woeste portefeuille van het kabinet’ genoemd. En ik kan me indenken dat dit zeker zo is.

In het interview kijkt de staatssecretaris vooruit. Ik citeer: ‘We willen de kansrijken eruit halen, zodat ze sneller beoordeeld kunnen worden. En iemand die herhaald asiel aanvraagt, moet dat voortaan persoonlijk doen. Als direct blijkt dat het zo kansloos is als maar zijn kan, dan krijgt hij dat meteen te horen’. En juist dat baart zorgen. Omdat we veel zaken zien waarin christen-asielzoekers worden afgewezen omdat hun bekering niet wordt geloofd. De plannen van de staatssecretaris betekenen voor deze groep dat ze bij een volgende aanvraag zichzelf moeten voorbereiden op een gehoor bij de IND. Daarmee wordt de kans op een succesvolle aanvraag alleen maar kleiner. Juist de voorbereiding op een asielaanvraag waarin de bekering of geloofsgroei centraal staat vraagt zorgvuldige begeleiding en de staatssecretaris wil hierop bezuinigen. Ons werk om kerken te ondersteunen en adviseren bij deze voorbereiding is misschien wel harder nodig dan ooit!

 
COA
In mijn vorige  nieuwsbrief schreef ik over onze bezorgdheid over het beleid van COA om bijbelstudies alleen toe te staan op de eigen kamer binnen gezinsverband. We merkten helaas dat de relatie verslechterde en we meer en meer tegenover elkaar kwamen te staan, terwijl ik ervan overtuigd ben dat we elkaar juist kunnen helpen. Gelukkig was er nog een opening voor een gesprek tussen mijzelf, onze directeur en een directeur van COA met een betrokken COA medewerker. Dat gesprek stond vooral in het teken van het herstellen van onze relatie en dat is ook gelukt. We kregen ook de uitnodiging om met onze ideeën te komen hoe het COA met religie op het azc zou moeten omspringen. De afgelopen periode ben ik druk geweest om daar invulling aan te geven. Voor de kerst willen we onze aanbevelingen overbrengen aan het COA. Wordt vervolgd!
 
Persoonlijk
Sinds mijn vorige nieuwsbrief, vlak voor de zomervakantie is er weer veel veranderd. Sven gaat inmiddels naar de middelbare school, Ruth zit in het laatste jaar van de basisschool en Noa heeft helemaal haar plekje gevonden in groep 1. Hanna loopt het liefst de hele dag buiten en klimt overal bovenop, dus we komen soms ogen en oren tekort. Heel bijzonder om hun ontwikkelingen te zien. En dan kan ik ook vertellen dat we inmiddels ons vijfde kindje mogen verwachten! We voelen ons rijk gezegend door onze God en zijn heel dankbaar. Begin mei is Maaike uitgerekend, dus we hebben nog even de tijd om ons en ons toch al gezellige huis daarop voor te bereiden :)
De positie van secretaris van het achterbancomité nog niet ingevuld. Wil jij ons ABC komen versterken, of ken je iemand die daarvoor geschikt is, laat het ons dat weten!

Van de penningmeester

 

Al geruime tijd mogen Auke en zijn gezin zich gezegend weten met een trouwe achterban. Deze kring van vaste gevers zorgt voor stabiliteit als het gaat om het inkomen van Auke. En daar willen we jullie heel erg voor bedanken! Zonder jullie steun zou dit belangrijke werk niet gedaan kunnen worden en moeten veel mensen het zonder de hulp van Auke stellen. Nogmaals dank voor jullie maandelijkse giften! 

Begin volgend jaar willen we de financiële balans opmaken voor het inkomen van 2020. Vaak worden er aan het einde van het jaar nog (extra) giften gedaan en als de maand december achter de rug is kunnen we gaan rekenen. Het is de bedoeling dat we toewerken naar het moment waarop ook daadwerkelijk het volledige streef salaris iedere maand kan worden betaald. Dat is nu nog niet het geval. Dus zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe sponsoren die deel willen worden van de achterban en ook willen sponsoren. 

We hebben afgesproken dat er, los van deze nieuwsbrief, eind januari een financieel overzicht komt waarin we meer duidelijkheid kunnen geven hoeveel % van het streef salaris momenteel wordt uitbetaald en wat er nog nodig is. 

Dus voorlopig tot zover de financiële berichtgeving. 

Met vriendelijke groet, 

Bennie Docter

Gebedspunten

  • Danken voor een prachtig jubileum en het werk dat God met Gave doet.
  • Bidden dat asielzoekers in hun procedure een eerlijke kans krijgen en goede begeleiding.
  • Danken voor de opening die we vonden voor gesprekken bij COA.
  • Bidden dat onze inbrengen een goede uitwerking mag hebben op het beleid van het COA.
  • Danken voor de steun die we steeds weer ontvangen.
  • Bidden dat meer mensen deel willen worden van mijn werk en het in gebed willen dragen en financieel willen steunen.
  • Danken voor de zwangerschap van Maaike en bidden voor gezondheid voor Maaike en het kindje.
Gave Juridisch
Email
Deze mail is gestuurd naar:
<<Email Adres>>

Wil je de ontvangst van deze nieuwsbrieven wijzigen?
Je kunt de instellingen aanpassen
of uitschrijven van de mailing.
 
Het achterbancomité
Voorzitter: Jan Biesemaat
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Bennie Docter


Adres Auke:
Wildekampseweg 13
8191 BP  Wapenveld


 

Email Marketing Powered by Mailchimp