Copy
Bekijk deze mail in je browser

Beste <<Voornaam>>


Ruim een jaar geleden begonnen we met een idee: via een website en social media kanalen in verbinding komen met vluchtelingen en hen online een plek geven waar ze zich thuis voelen. Waar ze hun verhaal kwijt kunnen, bemoedigd worden en het evangelie kunnen horen. Ruim een jaar zijn we bezig geweest om teams te vormen voor verschillende doel- en taalgroepen, ontwikkelden we meerdere websites en werden filmpjes, vlogs en artikelen gemaakt en gedeeld. En nu zien we de eerste resultaten!

Online evangelisatie

In samenwerking met het Farsi team voor Iraniërs heb ik het afgelopen jaar veel content kunnen plaatsen op befarmaeedchai.nl. We bieden nu meer dan 150 filmpjes voor verschillende doelgroepen (jongeren, kinderen) en met verschillende thema’s zoals aanbidding, bijbelstudie en gebed. Ook kan via deze website een gratis Farsi bijbel worden aangevraagd, een gebedsverzoek worden ingediend en kan men zich aanmelden voor de alpha cursus. Er is al een groepje van 5 Iraniërs die deze Alpha cursus heeft gedaan! 

Een impressie van de video's die we opnemen waarin Iraniërs getuigen over hun geloof voor befarmaeedchai.nl

Naast alle content die we aanbieden willen we Iraniërs die interesse hebben in het evangelie ook graag in contact brengen met landgenoten die in hun eigen taal met ze in gesprek kunnen, ze kunnen bemoedigen en helpen met hun vragen. Langzaam begint dit contact te groeien. Onlangs deelde een Iraanse collega wat befarmaeed chai betekent voor Iraniërs met wie hij in contact kwam:

‘Ik word gezegend door Alpha cursus. Na een tijd dat alles op stilstand stond in mijn leven ben ik nu weer aangemoedigd om te beginnen’.

‘Ik denk dat ik hier een familie heb gevonden’.​

‘Ik heb in mijn zwaarste periode van mijn hele leven jullie gevonden. Mijn vader was overleden en daardoor werd ik depressief. ​Dus ik ben erg dankbaar​’.

We hebben een jaar geïnvesteerd in befarmaeed chai en nu zien we dat onze inspanningen niet voor niets zijn geweest, het heeft resultaat! Dat moedigt aan om door te gaan!


In de tijd dat ik bij Gave werk heb ik kunnen rekenen op een heel trouwe achterban. Er is qua giften een hele stabiele basis, waardoor de financiële buffer weer is gegroeid. Daardoor kan er komend jaar weer iets meer salaris worden uitbetaald. Daar ben ik heel dankbaar voor!


Momenteel ontvang ik ongeveer 65% van het salaris dat mijn werk waard is. Dat betekent ook dat er per maand nog ruim 800 euro bij moet komen om volledig betaald te krijgen. Help jij mee om dit te realiseren?


Wil jij helpen om dit werk mogelijk te maken? 
Klik dan op de doneerknop hieronder en geef!
ik wil dit werk steunen!

Het Eritrese team voor wie ik de website nubunsteyu.nl maakte heeft afgelopen jaar een campagne gehouden van 55 dagen, waarin Nederlanders werden gevraagd om voor Eritreeërs te bidden en waarin advertenties onze content op nubunsteyu.nl en de sociale media kanalen werd gepromoot. Het resultaat was dat 99 Eritreeërs een video bekeken over het evangelie, er vonden 63 chatgesprekken plaats, 12 bijbels werden verstuurd en er vonden 4 persoonlijke ontmoetingen plaats. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar het gaat om een kleine doelgroep die ook nog eens moeilijk bereikbaar is. En bovendien, al was er maar 1 die Jezus zou aannemen als zijn Redder en Heer, dan was het toch alle moeite waard?!

Maria wil haar kinderen onderwijzen

Een van de ontmoetingen die het Eritrese team had was met Maria. Zij had gereageerd op onze ‘bijbel weggeef advertentie’. 

We ontmoeten Maria buiten in een park. Ze heeft een tienerzoon en een kind van 2 jaar. Maria heeft nog nooit een Bijbel gehad en veel vragen over waar te beginnen met lezen. We stellen haar voor om in Johannes te beginnen en geven haar een bladwijzer met vragen die ze hierbij kan stellen. Maria vertelt dat ze de Bijbel ook graag aan haar kinderen wil onderwijzen. We leggen uit hoe zij dit kan doen. Ook vertellen we haar het verhaal van de Verloren Zoon en vragen we of zij vrede met God wil hebben. We zien dat Maria zich echt in het verhaal inleeft en worstelt met onze vraag. Ze neemt nog geen beslissing, maar we voelen dat zij er dicht bij is. 

Naast de Eritrese en Farsi website ben ik onlangs ook begonnen met het ontwikkelen van een website voor jongeren: sameneenbakkiedoen.nl. Een website gewoon in het Nederlands (dat werkt zo veel makkelijker dan al die vreemde tekens :)) waarmee we asielzoeker jongeren in contact willen brengen met Nederlandse jongeren. Ook hier hopen we dat we op deze manier jongeren mogen inspireren, bemoedigen en te bereiken met het evangelie!

COA en godsdienstvrijheid


In de vorige nieuwsbrief heb ik je gevraagd om te bidden voor wijsheid om met het COA om te gaan. Een tijd lang bleef het daarna stil in het contact met COA. Nu ben ik best een geduldig persoon maar eind juni raakte ook mijn geduld op. De toezeggingen die gedaan waren om reactie te geven op mijn voorstellen werden niet ingelost. En we blijven geluiden horen dat in sommige gevallen Gave niet welkom is op het azc. Terwijl we juist zien dat er onder asielzoekers behoefte is aan bijbelstudie en geestelijke verzorging. Gave kan hierin een belangrijke rol spelen door een brug te slaan tussen het azc en de plaatselijke kerk of door hier zelf in te voorzien waar de kerk niet of minder aanwezig is. We willen graag in de relatie met het COA investeren maar lange tijd leek het COA daarvoor niet bereikbaar. 

In een werkoverleg eind juni deelde ik daarover mijn ongenoegen, toen plots de telefoon ging: het COA aan de lijn. De Raad van Bestuur van het COA wilde op ons kantoor komen voor een gesprek. Inmiddels zijn we twee gesprekken verder en zoveel is wel duidelijk: het COA ziet Gave als een belangrijke samenwerkingspartner. Wat een gebedsverhoring! Tegelijk ook weer een punt om in gebed te blijven brengen. Bid je mee dat we deze relatie met het COA verder mogen ontwikkelen en dat we daardoor asielzoekers kunnen blijven dienen op de azc’s?

Opvang en begeleiding bekeerlingen

 

Eind vorig jaar werd in de Tweede Kamer een motie ingediend waarin werd aangedrongen op een plan van aanpak voor een veiligere leefomgeving voor onder meer bekeerlingen op het azc. Tevens werd door het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks en DocumentatieCentrum, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) een onderzoek gestart naar de opvang en begeleiding van bekeerlingen op het azc. De staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat het COA met een plan van aanpak om beleid omtrent de opvang en begeleid van bekeerlingen te verbeteren waarin ook de bevindingen en aanbevelingen vanuit het WODC onderzoek worden meegenomen.

Bij het genoemde onderzoek door het WODC ben ik betrokken geweest. Daarvoor heb ik via collega’s verschillende bekeerlingen benaderd die in het kader van het  onderzoek zijn geïnterviewd en heb ik kritisch meegekeken in de wijze waarop het onderzoek is opgezet, uitgevoerd en verslagen. Dit was een mooie ervaring en bovenal een mooie kans om de belangen en behoeften van bekeerlingen in de opvang onder de aandacht te brengen.   

Het plan van aanpak dat de staatssecretaris heeft toegezegd wordt opgesteld door het COA. Het COA heeft Gave benaderd om mee te denken en te schrijven aan dit plan van aanpak. Zodoende ben ik inmiddels namens Gave betrokken bij de ontwikkeling van dit COA beleid. Opnieuw een prachtige kans om de belangen van bekeerlingen te behartigen! En dit alles geeft veel reden tot dank, maar ook voor gebed: bid je mee dat ik hierin de belangen op een juiste manier mag vertegenwoordigen en dat het ook tot goed beleid zal leiden?

Mijn website
Email
ik wil dit werk ook steunen!
Deze mail is gestuurd naar:
<<Email Adres>>

Wil je de ontvangst van deze nieuwsbrieven wijzigen?
Je kunt de instellingen aanpassen
of uitschrijven van de mailing.
 
Het achterbancomité
Voorzitter: Jan Biesemaat
Penningmeester: Bennie  Docter


Adres Auke:
Patrijsweg 25
8191 BH  Wapenveld


 

Email Marketing Powered by Mailchimp