Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief juni 2019

Wilt u deze emailnieuwsbrief op een ander adres ontvangen of wilt u zich afmelden? Graag via de volgende linken wijzigen of afmelden

4 mei is in Den Dolder op diverse manieren belicht dit jaar:

Bloemstuk van de Historische Vereniging bij het monument van de 1163 vergeten slachtoffers op de WA. (foto: Petra Koek)
Gerrit van de Berkt las onderstaand gedicht voor ter gelegenheid van de korte plechtigheid bij het monument voor de Vergeten Slachtoffers op de W.A. Hoeve.

Den Dolder 4 mei 2019
Herdenk degene die hier anoniem gestorven zijn
Omdat niemand hem of haar wilde zien 
Niet alleen toen maar ook nu
Hoeveel mensen zitten hier gevangen in zichzelf
Die niet bereikbaar zijn ?
Mensen bij wie de pijn zo groot is
Dat ze niet meer willen leven
Ook deze mensen wil ik  hier herinneren
In een tijd waarin wij nog zo weinig de tijd nemen
Om met elkaar te praten
Gerrit van de Berkt  

Schilderij en gedicht Gerrit van de Berkt

Schatten van zeist 18 mei Den Dolder

Hartelijk dank, heer Havinga!

De heer Adri Havinga onderzocht hoe de gemeente Zeist toch aan zo'n vreemde vorm komt: hoe komt het dat de grens van Zeist zo grillig verloopt, als een soort punthoofd (!). Hij verstrekte ons zijn documenten. U leest er binnenkort meer over in de Kroniek. Foto: Petra Koek

Op de foto: van links naar rechts Flip Baay, Mieke van der Ploeg, Adrie Havinga, Nico van der Kleij

Vooruitblik historisch weekend 14/15 september


Zaterdag 14 september
zijn ter gelegenheid van Open Monumentendag diverse activiteiten in de gemeente Zeist. Zie voor de actuele informatie: www.geheugenvanzeist.nl
In Den Dolder is het station geopend inclusief de Bijzondere Eetfabriek; er is een Gilderondleiding over de W.A. Hoeve ( de Gehoorzaal is open voor publiek ) en geïnteresseerden kunnen het wandkleed bewonderen. Zie ook voor deze activiteiten de actuele agenda op de site van het Geheugen.

Zondag 15 september Historische Doedag rond het Slot Zeist.
Zie de informatie op het Geheugen van Zeist.
https://www.cultuurinzeist.nl/open-monumentendag-sounds-of-the-city-2/

Bezoek aan de Remia als historisch event

Op 1 november a.s. is het zover: dan gaan 250 basisschoolleerlingen van de brede school de Remia bezoeken! In het kader van de tentoonstelling aldaar - Van Zeep tot Saus - mogen zij ook een blik werpen in de productiehal. Voorafgaand daaraan zullen de leerlingen op school de historische lessen volgen over Christoph Pleines als stichter van de Zeepfabriek De Duif, de stichter van het dorp. En van de familie De Rooij als stichters / eigenaren tot op de dag van vandaag van de Remia. Ook zullen wij meer te weten komen over alle andere activiteiten in de beeldbepalende gebouwen op het terrein tijdens en voor de Remia, zoals Fortis en Strabo. In een volgende nieuwsbrief meer hierover.

Fotocollage: Ankie Keijzer

Bevrijdingsbank in nieuw groen jasje

In november 2016 werd de vernieuwde bevrijdingsbank aan de Dolderseweg / hoek Hertenlaan feestelijk onthuld. Wat zorgelijk bleef was het uitdijende groen rond de bank. De oude coniferen dreigden bijvoorbeeld de muur te ontwrichten en de overhangende takken - of de duiven die erop zaten! - maakten lelijke vlekken op de nieuwe bank.
Daarom besloot de Gemeente Zeist het groen drastisch te vervangen. Wat resulteert in een prachtige, luchtige plek. Nu genoeg zon en regen op de jonge aanplant! Dan kunnen we volgend jaar 75 bevrijding kleurrijk vieren.
We maakten van de gelegenheid gebruik een prullenbak te laten plaatsen en een informatiebord van het Geheugen van Zeist.
Hieronder de integrale tekst van het bord.

Foto bevrijdingsbank: Anneke Lasterie-Scheffelaar

VRIJWILLIGERS CENTRAAL

Onze secretaris a.i. Flip Baay

 
Bijna 20 jaar geleden werd ik het 200e lid van de Historische Vereniging Den Dolder en kwam een afvaardiging van het toenmalig bestuur met o.a. Bodes de Vries en Harm Sok bij mij thuis om me te feliciteren met deze mijlpaal. Als cadeau ontving ik toen alle voorgaande nummers van de Kroniek (toen nog in zwart/wit gedrukt).

Natuurlijk wil je dan ook iets terugdoen en zo werd ik medewerker in het archief; iedere woensdagavond zaten wij daar foto’s te ondertitelen en kranten te rubriceren. Naast het werk werd er ook gesproken over de geschiedenis van het dorp en daar heb ik veel van opgestoken. Ook nu komt mij dat nog goed van pas bij het scannen van foto’s en ansichtkaarten.

In de loop der jaren is mijn functie uitgebreid tot commissaris Archief en sinds april neem ik ook de functie van secretaris van de Verenging waar; respect voor wat Dick van Lier altijd gedaan heeft. Voorlopig zijn wij binnen de vereniging nog lang niet klaar met alles metadateren en ook de samenwerking met het Geheugen van Zeist staat nog in de kinderschoenen. Genoeg te doen dus.

Selfie: Flip Baay

DOLDERSE KRONIIEK
Het zomernummer van de Dolderse Kroniek zal bijdragen bevatten van:

 • Mieke van der Ploeg. Zij ploos de geschiedenis uit van Woningbouwvereniging ´Het Duivendorp`, opgericht in 1919 door drie particulieren. Deze vereniging liet in totaal 38 sociale huurwoningen bouwen aan de Pleineslaan en de Dolderseweg.
  Wooncorporatie Woongoed zorgde in 2017/2018 met hun zéér grondig aangepakte renovatie voor het behoud van een deel van deze karakteristieke huizen, nl. die rond het ruitvormige pleintje.
   
 • Herman Docter. Hij was heel lang verbonden aan de Ernst Sillem Hoeve. Op de ALV van 3 april had hij een zeer interessante voordracht over het ontstaan van de Hoeve en de activiteiten die daar werden ontplooid, waaronder de werkkampen waaraan door christelijke jongeren uit het hele land met veel enthousiasme werd deelgenomen.
  Over dat thema valt veel meer te vertellen, temeer daar het over een stukje Den Dolder gaat dat als de geboortegrond van ons dorp kan worden aangemerkt. Dhr. Docter ging spontaan in op ons verzoek om een meer uitgebreide geschiedenis voor de Kroniek te schrijven, een stuk dat nog meer historische informatie geeft over het hele gebied en de bebouwing.
   
 • Geral Laheij. Hij kwam in 2017 in Den Dolder wonen en werd al heel snel lid van onze vereniging. Limburger van origine verzamelde hij als filatelist poststukken van Valkenburg en de spoorlijn Maastricht-Aken. Vanuit die interesse dook hij in eerder gepubliceerde bijdragen in de Kroniek over de (hulp)postkantoren in Den Dolder. Hij constateerde dat ook het station en de spoorlijn Utrecht-Zwolle hun postale functie hebben gehad. Het betrof enerzijds het zogenaamd ‘werkend vervoer’, d.w.z. treinen waar de post aan kan worden meegeven. Anderzijds het bagagebureau van het station dat zijn (gedeeltelijke) functie als postkantoor had. Daarover heeft hij veel nieuwe, aanvullende informatie naar boven weten te halen.
   
 • In het aprilnummer hebt u kennis kunnen maken met de speciale pagina voor de jeugd, verzorgd door Gera Hoogland.
  We kondigden aan dat deze Jeugdpagina vast onderdeel van de Kroniek zal uitmaken. In dit nummer treft u daarom de tweede aflevering daarvan aan.
Eind juli valt deze Kroniek bij u op de mat. Nog geen lid? Meld u nu aan en ontvang ook de eerder verschenen Kronieken van dit jaar?
Ga naar onze website en vul het aanmeldformulier in onder vermelding van Dolderse Kroniek.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Historische Vereniging Den Dolder, All rights reserved.