Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief februari 2019

Wilt u deze emailnieuwsbrief op een ander adres ontvangen of wilt u zich afmelden? Graag via de volgende linken wijzigen of afmelden

Algemene Ledenvergadering
op woensdag 3 april 2019


Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de zaal van Dienstencentrum Pelita, Dr. Ramaerlaan 2 in Den Dolder.

De stukken voor deze vergadering vindt u vanaf 1 maart op onze website onder  "cijfers". De vergadering begint om 19.30 uur. Na een korte pauze zal rond 20.30 uur de heer Herman Docter ons meenemen naar de kleurrijke geschiedenis van de Ernst Sillem Hoeve. Deze presentatie is ook voor niet-leden bij te wonen.
Komt u gewoon binnenstappen!
 

Bent u al bij de huisarts geweest?


In de huisartsenpost aan de Paltzerweg staat een vitrinekast. Dick van Lier en Flip Baay (op de foto hierboven) richtten hem kort geleden in met objecten en informatie over Zeepfabriek De Duif van Christoph Pleines, de stichter van ons dorp. Ga eens een kijkje nemen daar!
 

VRIJWILLIGERS CENTRAAL


We introduceren een nieuwe column. Om u beter te laten zien wat de vrijwilligers van de Historische Vereniging Den Dolder allemaal doen en vooral wat hen bezighoudt zullen we vanaf nu een klein portretje maken van een van ons. Op de valreep - want bijna vertrokken als secretaris - hierbij de eerste.
 

Dick van Lier, oud-huisarts in Den Dolder:

Een dag na mijn pensionering belde Leo Kok, destijds penningmeester van de Historische Vereniging Den Dolder, bij mij aan: ‘Zo, nu heb je tijd voor vrijwilligerswerk’, zei hij. ‘Het kost je ongeveer vier avonden per jaar vergaderen’.

En zo ben ik sinds 2009 secretaris van de vereniging. In de loop der jaren is gebleken dat er meer vergaderingen per jaar zijn en is het aantal taken uitgebreid, maar de interesse in de geschiedenis van ons dorp en de samenwerking met enthousiaste vrijwilligers maakt dat het geen werk, maar een uit de hand gelopen hobby is.

Met veel plezier heb ik de verslagen geschreven, de website helpen draaien, deelgenomen aan de redactiecommissie en talloze andere taken (mede organiseren van de tentoonstellingen en vrijwilligersdagen etc.). Natuurlijk was het met vier andere auteurs schrijven en samenstellen van ons jubileumboek in 2012 een hele grote klus, maar het gaf een grote voldoening!

Op de Algemene ledenvergadering van 3 april a.s. neem ik afscheid als secretaris. Flip Baay gaat enige secretariële zaken overnemen. Wel blijf ik me bezig houden met De Kroniek en de website evenals met het scannen en metadateren van foto’s uit ons archief. Welbeschouwd zijn deze laatste taken ook goed voor meer dan vier avonden per jaar...
We blijven elkaar ontmoeten.

Linker foto: kaft uitgave 100 jaar Den Dolder.
Rechter foto: Dick van Lier, hier samen met onze voorzitter Petra Koek (Foto: Kokkie Paauw)

Dorpsgenoten vallen uit plafond


De heer Puma Smagge meldde ons een curieuze vondst. Tijdens de verbouwing van zijn huis, Hezer Enghweg 52, kwamen er twee foto's uit het plafond vallen. U treft ze hierbij aan. Weet u wie deze personen (en hond!) zijn? Natuurlijk mag ook de rechtmatige eigenaar zich melden bij ons. We zijn benieuwd naar het verhaal.
 

Giften


Van Loes Scholman ontvingen wij een tegeltje. Het stelt voor Gebouw Winkler (afgebroken) op de W.A. Hoeve in november 1955.
Van Jan Veerkamp ontvingen wij diverse herinneringen aan D.O.S.C. zoals een asbakje, een lepeltje en een oorkonde.
Hartelijk dank!

 
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Historische Vereniging Den Dolder, All rights reserved.