Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief OKTOBER 2019

Schenkingen

Deze vaas is aangeboden aan de W.A. hoeve door de Dolderse verenigingen t.g.v. het 50 jarig bestaan. De heer B. Reindsen, hoofd van de kassen op het WA-terrein heeft deze vaas bewaard en geschonken aan onze vereniging. We zullen hem goed bewaren!
Mevrouw Bea Habing van de Hazenboschschool schonk ons diverse fotoalbums over de school waar zij zolang werkte. Dus als u nog eens een verhaal wilt schrijven over deze school, weet dat er heel veel illustratiemateriaal aanwezig is! Beiden hartelijk dank!

75 jaar bevrijding - verhalentafels - film - muziek

Dit en komend jaar staat heel Nederland  in het teken van 75 jaar bevrijding. Je zou denken dat alles over de Tweede Wereldoorlog inmiddels wel gezegd is. Vervolgens kom je er achter dat sommige gebeurtenissen helemaal niet algemeen bekend zijn. Dat bleek wel tijdens de verhalentafels op 1 en 15 september. Dorpsgenoten deelden hun herinneringen over de oorlog. Veel verhalen waren om stil van te worden. Dank aan de deelnemers die hun herinneringen met ons wilden delen en die ons toestaan de verhalen op te schrijven.

Ook op 13 oktober en 15 december zullen we weer met elkaar om de tafel zitten om verhalen te vertellen of te horen.

OPROEP VERHALENTAFELS in de M.C. Kerk:

 

Zondag 13 oktober om 15.00 uur

Welkom bij de verhalentafel na de vertoning van de film : Between war and waiting (Tussen oorlog en wachten). Plaats van handeling: De ontmoetingsruimte in de M.C. Kerk, ingang Dolderseweg 123 B. Een indrukwekkende film over Syrische vluchtelingen van de gerenommeerde documentairemaakster Babette Bürgi brengt het verhaal in beeld van een asielzoeker die naar Nederland is gekomen. Een nieuwe Nederlander die deze vluchteling goed kent en ook uit Syrië komt zal erbij aanwezig zijn en is bereid in gesprek te gaan met de aanwezigen.
Toegang vrij; een vrijwillige bijdrage is welkom.

 

Zondag 15 december van 15.00 tot 16.00 uur 
Muziek bij 75 jaar bevrijding

Ook dat vindt plaats in de Maria Christina Kerk: Vrede en oorlog. Muziek bij 75 jaar bevrijding. Twee nieuwe composities van Hans Viezee en Adriaan Plantinga staan centraal. Met een ensemble van Muziekvereniging dr Engelhard onder leiding van Hans Viezee en Adriaan Plantinga met zang en klavierspel. Teksten van Dietrich Bonhoeffer vormen de basis van deze compositie.  De Muziekvereniging is historisch nauw verbonden met de Tweede Wereldoorlog: dr Engelhard weigerde joodse namen van patiënten te geven en werd daardoor gevangen genomen. Na de oorlog nam hij het initiatief om geld te schenken aan de muziekvereniging voor nieuwe (koper!) instrumenten. Vanaf dat moment heet de Muziekvereniging naar deze gulle gever.
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage is welkom.

Bloemenmonument voor de vergeten slachtoffers


Dicht bij huis maar onzichtbaar voor de meesten kende ook Den Dolder veel oorlogsslachtoffers. Met de publicatie van het boek “Vergeten slachtoffers” (in 2016) weten we dat er in die oorlogsjaren massale sterfte was onder de patiënten van de Willem Arntsz Hoeve. 1163 mensen om precies te zijn.
De Historische Vereniging wil in ons dorp een bloemenmonument oprichten voor deze ‘1163 vergeten slachtoffers’. We gaan dit najaar bloembollen planten die op 4 en 5 mei zullen bloeien in de grasstrook bij het herdenkingskruis. We hebben gekozen voor de blauwe boshyacint. In Engeland en België zijn bossen met bluebells (blauwe boshyacinten, of Hyacinthoides non-scripta) zeer geliefd. We hopen dat ze het goed gaan doen en dat u ervan gaat genieten.
U kunt ons helpen bij het planten op maandag 14 en 21 oktober tussen 13.30 en 16.30 uur.

Kameleonschool krijgt rondleiding bij de REMIA


De Historische Vereniging bedacht voor de najaars-tentoonstelling het thema “Van Zeep tot Saus”. Naast een kleine overzichtstentoonstelling in de school zal er een excursie voor de schoolkinderen van Den Dolder plaatsvinden. Zij gaan de binnenkant van de fabriek zien!

Op vrijdag 1 november krijgen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een rondleiding in de sauzenafdeling van de REMIA. Zit u niet meer op school maar wilt u het wel eens zien? Klokhuis maakte een leuke reportage: : https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3447/Sauzen
De kinderen zullen de fabriekshal luchtdicht verpakt (nou ja, met stofjas, beschermsloffen, haarnetje, oordopjes + handjes wassen) bezoeken. Al die ronddraaiende flessen over kilometers rollerbanen: we hopen dat het een onuitwisbare indruk zal maken. Met de allerkleinsten gaan we workshops doen rondom Zeep. Zo blijft ook de zeep-geschiedenis van Den Dolder zichtbaar.

In de hal van de Kameleonschool zal van 30 oktober t/m 8 november een kleine expositie te zien zijn over de Pleines zeepfabriek en de REMIA. Deze is natuurlijk voor iedereen te bezoeken tijdens schooltijden. De uitgestalde informatie - foto's en voorwerpen - helpen de leerlingen bij het maken van hun verslag.

Jeugdeditie Dolderse Kroniek

Kleine geschiedenis van Den Dolder

Half oktober wordt in héél Den Dolder een speciale jeugdeditie van de Dolderse Kroniek bezorgd. Voor onze vaste lezers zal deze jeugdeditie anders ogen (andere kaft, meer kleur, kortere tekst, grappige plaatjes, prachtige tekeningen van Doldenaar Anouk van der Meer). Ons doel is om jonge Doldenaren op een luchtige manier kennis te laten maken met de razend interessante geschiedenis van hun dorp. Vindt u deze speciale editie leuk of juist helemaal niets? Wij hopen dat u het ons laat weten. voorzitter@historischeverenigingdendolder.nl
De daaropvolgende Dolderse Kronieken zijn weer in de bekende stijl die onze leden van ons gewend zijn.

Open Monumentendag en historische Doedag 2019


Ook dit jaar kon het publiek een kijkje nemen in het stationsgebouw en met name het interieur van het achterste gedeelte. Er werden films gedraaid over de renovatie van het gebouw en oude foto’s getoond. Er was er een kleine tentoonstelling met attributen uit het verleden van het spoor.
Buiten aan de muur hangt een nieuw informatiebord van het Geheugen van Zeist over ons bijzondere station.
Verder kon het historisch wandkleed in de Hazenbosch-flat aan de Boswijklaan bewonderd worden. Hier was een van de maaksters aanwezig om uitleg te geven. Op het WA-terrein was in de prachtige gehoorzaal pianospel te horen en tevens een nieuwe expositie te bezichtigen van P’Arts.
 
Op zondag organiseerde het Geheugen van Zeist al weer de zesde historische doedag. Veel Doldenaren waren aanwezig om daar voor 3.500 bezoekers de geschiedenis laagdrempelig aan te bieden. Zo draaide Doldenaar Edwin Kok aan het Rad van Fortuin met vragen over de geschiedenis van onze omgeving!

UITNODIGING OPENING POP-UP EXPOSITIE MARKANTE ZEISTER VROUWEN 19 - 26 okt. 2019

Voor vrouwen is in de geschiedenis lang geen plaats geweest. Het waren de mannen die de geschiedenis schreven, vrouwen werden nauwelijks serieus genomen. Tot slechts enkele decennia geleden, toen de Nederlandse vrouw handelingsbekwaam werd, bleek haar rol vaak te onbelangrijk om in de geschiedenisboeken te belanden. Blader het boek Markante Zeistenaren bijvoorbeeld maar eens door: van de zeventien markante Zeistenaren is er maar één vrouw. Kent de geschiedenis van de gemeente Zeist dan geen markante vrouwen? Toch wel! In de expositie Markante Zeister vrouwen maakt u kennis met vrouwen die een straatnaam kregen, omdat zij belangrijk zijn geweest in en voor Austerlitz, Den Dolder en Zeist. Daarnaast nomineren wij nog drie vrouwen die wat ons betreft aan het vrouwelijke straatnamen-palet mogen worden toegevoegd. En wie nomineert u?  
 
U bent van harte uitgenodigd om zaterdag 19 oktober om 14.00 uur  bij de opening aanwezig te zijn. Wethouder Cultuur Marcel Fluitman opent de expositie in het Historisch Informatie Punt (HIP) in het gemeentehuis Zeist. Ook mevrouw Lia van Dijk, zelf zeer actief voor de Zeister samenleving, zal voor de gelegenheid haar verhaal vertellen. De pop-up expositie is samengesteld door Gemeentearchief Zeist, Historische Vereniging Den Dolder, Stichting Lokaal Austerlitz en het Zeister Historisch Genootschap voor de Maand van de Geschiedenis 2019, thema Zij/Hij. Honderd jaar nadat Nederlandse vrouwen actief kiesrecht verkregen werd voor dit thema gekozen, om zo vrouwen meer zichtbaar te maken in de geschiedenis.  
 
Link naar uitnodiging >>
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Historische Vereniging Den Dolder, All rights reserved.