Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief december 2018
Het bestuur van de Historische Vereniging Den Dolder wenst u goede feestdagen en een mooi nieuw jaar!
In 2019 verschijnt de reguliere nieuwsbrief eens in de twee maanden. De eerstvolgende kunt u dus eind februari a.s. verwachten

Contributie 2019


Rond 25 januari 2019 vindt bij de leden die daarvoor de Historische Vereniging Den Dolder gemachtigd hebben, de automatische incasso plaats van de contributie voor het jaar 2019, groot € 15,-.
Is uw bankrekeningnummer na 1 februari 2018 gewijzigd en heeft u dit nog niet doorgegeven, wilt u dan voor 10 januari 2019 uw naam en uw nieuwe IBAN-nummer doorgeven aan de penningmeester: penningmeester@historischeverenigingdendolder.nl of via 030 2293229.

Informatiebord Pleineslaan

De renovatie van de historische huizen aan de Pleineslaan is afgerond! Om dat te vieren is er op woensdag 19 december jl  een kleine plechtigheid geweest. Natuurlijk was ook de heer Christoph Pleines aanwezig... 

Woongoed Zeist en Van Dillen vroegen ons tekst en foto's aan te leveren voor dit mooie informatiebord. De QR-code op het bord brengt de lezer bij het verhaal over Christoph Pleines.
Wij leverden deze tekst en foto's aan:
"De Pleineslaan ontstond in plukjes. In 1902 de nummers 1 t/m 23, in  1906 de nummers  43 t/m 49, alle in opdracht van Christoph Pleines voor zijn arbeiders van zeepfabriek “De Duif”.  In 1921/22 leverde Woningbouwvereniging  “Duivendorp” deze karakteristieke huizen op. Pas veel later werd de rest van de straat bebouwd.
Er vestigden zich vooral vaklieden met hun gezinnen: Monteur Ziel (nummer 34), elektricien Noordanus (36), rangeerder Van Arkel (38), fabrikant Schouw (40), kantoorbediende Van Hemert (42), kapper De Baar (44), arbeider Oudenes (46) en wagenmaker Jonker (48). 
Aan de overkant arbeider Tenpierik (25), pakhuisknecht Van Denderen (27), schilder Van Nimwegen (29), wisselwachter Van Osnabrugge (31), barbier Van Straten (33), schoenmaker Van der Wal (35), boekdrukker Van den Broek (37), broodbakker Hardeman (39) en hulpbesteller De Haer (41).
Alleen nummer 35 bleef vanaf de oplevering tot de renovatie in 2018 door dezelfde familie bewoond! Zoon Arie van der Wal en zijn vrouw zetten de schoenmakerij voort inclusief een winkel.
(tekst: Mieke van der Ploeg namens de Historische Vereniging Den Dolder, december 2018

Wij leverden deze tekst en foto's aan:
"D e Pleineslaan ontstond in plukjes. In 1902 de nummers 1 t/m 23, in  1906 de nummers  43 t/m 49, alle in opdracht van Christoph Pleines voor zijn arbeiders van zeepfabriek “De Duif”.  In 1921/22 leverde Woningbouwvereniging  “Duivendorp” deze karakteristieke huizen op. Pas veel later werd de rest van de straat bebouwd.
Er vestigden zich vooral vaklieden met hun gezinnen: Monteur Ziel (nummer 34), elektricien Noordanus (36), rangeerder Van Arkel (38), fabrikant Schouw (40), kantoorbediende Van Hemert (42), kapper De Baar (44), arbeider Oudenes (46) en wagenmaker Jonker (48). Aan de overkant arbeider Tenpierik (25), pakhuisknecht Van Denderen (27), schilder Van Nimwegen (29), wisselwachter Van Osnabrugge (31), barbier Van Straten (33), schoenmaker Van der Wal (35), boekdrukker Van den Broek (37), broodbakker Hardeman (39) en hulpbesteller De Haer (41).
Maria Schollaart en David van der Wal

Alleen nummer 35 bleef vanaf de oplevering tot de renovatie in 2018 door dezelfde familie bewoond! Zoon Arie van der Wal en zijn vrouw zetten de schoenmakerij voort inclusief een winkel.

(tekst: Mieke van der Ploeg namens de Historische Vereniging Den Dolder, december 2018) "
 


Voorproefje Dolderse Kroniek 22-ste jaargang nr. 1


De Kroniek van januari a.s. is weer in aantocht. Als de feestdagen voorbij zijn, zult u in die maand hopelijk tijd hebben om uitgeblazen en wel op uw gemak de nieuwe editie door te lezen. (Als u lid bent van onze vereniging natuurlijk!)  krijgt dit keer van de redactie een drietal artikelen opgediend. Dat lijkt in vergelijking met veel  eerdere nummers wat aan de magere kant. Toch worden er 28 interessante en leuke redactiepagina’s mee gevuld die daarvoor beschikbaar zijn.

Opdienen is in dit verband een bruggetje naar de inhoud van het omslagartikel. Met de foto hierboven lichten we alvast een tipje van de sluier voor u op, liever gezegd de deksel van de pan met leesvoer.In deze bijdrage wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de historische ontwikkeling van onze Dolderse horeca. Voor zover ons bekend passeren alle restaurants, eetcafés, snackbars, cafetaria’s de revue. Ook de paar hotels die we ooit hadden, Leeuwenburg en Hiensch. Veel namen van horecamensen, veel wisselingen van eigendom en af en toe een faillissement wat in die branche beslist niet ongebruikelijk is. Het is topsport met een aan mode onderhevig bestaan door de grillen van de consument. Het is al met al een rijk geschakeerd overzicht geworden, dank zij veel interviews en aanvullende informatie van enkelen die in Den Dolder geboren en getogen zijn.
Floris Berkhof leidt ons in de tweede bijdrage door de lange ontwikkeling van de ‘Oranjevereniging Den Dolder’. Met tekst en beeld wordt een mooi overzicht gegeven van de vaste activiteiten van de vereniging: Koninginnedag, Bevrijdingsdag en de Dodenherdenking. Dit alles vanaf een vermoedelijk informeel initiatief van enkelen aan het begin van de 20e eeuw, via de officiële oprichting in 1936 naar de huidige status van de vereniging. 

Het  derde artikel is aflevering 3 van de serie ‘De moestuin op de Hoeve’, geschreven door een van onze trouwe auteurs, Jan Veerkamp. Daarin beschrijft hij de periode 1991-2018, verlucht met fraaie foto’s van plattegronden, van het terrein vanuit de lucht en vanaf het maaiveld (lees: zaai- en oogstgronden) en van de noeste ‘hobby-telers.
(tekst en illustratie: Nico van der Kleíj
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2018 Historische Vereniging Den Dolder, All rights reserved.