Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief MAART 2020

8 april Algemene Ledenvergadering


Welkom op de Algemene Ledenvergadering op 8 april om 19.30 uur. Voor niet leden is er een interessant programma vanaf 20.30 uur.

We ontvangen de leden graag om 19.30 uur voor de algemene vergadering. Link naar de agenda en de stukken op de website. We nemen afscheid van onze penningmeester en verwelkomen twee nieuwe bestuursleden.

 

Interactief programma ook voor niet-leden

Na de pauze, om 20.30 uur vertonen wij unieke oude foto's van Den Dolder, plekken en vooral mensen, in de hoop dat u in de zaal een en ander herkent! Een interactief programma dus. We noteren graag al uw suggesties zodat wij de gescande foto's goed gedocumenteerd kunnen opslaan en voor iedereen benaderbaar kunnen maken. Bijvoorbeeld op onze Facebookpagina!
Steeds meer (oud)Doldenaren beleven plezier aan de Facebookpagina van de HVDD. Naar aanleiding van een oude foto vullen we met z’n allen de vraagtekens in over de geschiedenis van ons dorp. U heeft een Facebookaccount nodig om op onze pagina te komen. Andries Korsius heeft het in gang gezet en er zijn al veel reacties ontvangen op de geplaatste foto's. Neem eens een kijkje! https://www.facebook.com/historischdendolder/

Geholpen bij zoektocht


Eind augustus plaatste de heer Rhebergen een oproep in de Nieuwsbode of mensen zich wilden melden met informatie over o.a. de vliegenier Smoolenaars. Hij werd op 10 mei 1940 boven zee, ter hoogte van 's Gravenzande, neergeschoten.
Daarna ontvingen we van hem de vraag of wij hem konden vertellen waar Smoolenaars woonde in Den Dolder in 1945.
Vervolgens vonden we uit waar hij woonde, wie zijn familie was, dat zijn vrouw (met wie hij een half jaar getrouwd was) hertrouwde en met haar 2e man kinderen had gekregen, waarvan er één een soort stamboomsite had aangemaakt. We konden hem een email-adres geven waarna hij direct contact kreeg met het enige biologische kind van vlieger Smoolenaars. We hopen dat de heer Rhebergen door kan met zijn onderzoek.
(Ankie Keijzer, Flip Baay)

Vrijwilligers


Even voorstellen: Bert van Eerten

 
Sinds begin 2019 ben ik lid van de scangroep. Ofwel, zoals ik zelf zeg: “Ik lever hand- en spandiensten aan de Historische Vereniging Den Dolder”. Eigenlijk is dat ‘scannen’ een slechte benaming van onze werkzaamheden.
Er worden wel afbeeldingen gescand, maar het opsporen van de originelen van die afdrukken die we scannen is veel interessanter. En er zijn zoveel afbeeldingen, foto’s, dia’s en films binnen ons archief; ontstellend veel materiaal is in de loop der jaren verzameld en netjes opgeborgen. Dat is werkelijk indrukwekkend.

Wat daarbij wat achtergebleven is, is het registreren ervan. Er zijn wel lijsten die een opsomming geven van de archiefinhoud, echter ze dekken bij lange na niet wat we tegenwoordig willen weten. Zeker omdat we onze schat aan historische beelden publiek gaan maken en via internet voor elke belangstellende toegankelijk. Dat gebeurt binnenkort als onderdeel van www.hetgeheugenvanzeist.nl, waardoor al onze documentgegevens op uniforme wijze moeten worden geregistreerd.

Het verzamelen en vastleggen van al die informatie, het ‘metadateren’, wordt gedaan door de leden van die ‘scangroep’, dikwijls met aanvullende informatie van inwoners die nog veel meer weten van ons dorp.
Ik fotografeer graag de gebouwen en objecten in het dorp zodat die ook maar vastliggen voor later. En ik zoek graag naar oude kaarten, ook in het gemeentearchief in Zeist.


En wie ben ik dan?

Wel ik ben Bert van Eerten, geboren en getogen in Deventer en ik heb mijn hele werkzame leven in de utiliteitsbouw gewerkt bij grote bouwbedrijven. Een boeiende en interessante loopbaan in een bedrijfstak waar ik met plezier op terugkijk. Je werkt met veel mensen samen aan een project, waarvan iedereen die eraan heeft bijgedragen, vindt dat hij het heeft gebouwd. Zo mocht ik o.a. leidinggeven aan een toenmalig nieuwbouwcomplex van het RIVM dat in 1986 werd opgeleverd. (Nu een serie ‘afgeschreven’ gebouwen dus.)

Sinds 1990 woon ik in Den Dolder, het dorp dat ik s‘morgens vroeg verliet om ’s avonds (laat) weer terug te komen. Een uitstekende plaats om te wonen, kleinschalig en overzichtelijk, tegelijkertijd alle voorzieningen op korte afstand bereikbaar. Daarom heb ik me destijds graag gemeld om een bijdrage te leveren aan de Historische Vereniging Den Dolder bij haar veelheid van activiteiten.

Wat komt er in de Dolderse Kroniek van april 2020 te staan?


In een jaar waarin 75 jaar Bevrijding wordt gevierd kunnen wij niet anders dan uitgebreid terugkijken op de oorlogsjaren in Den Dolder. Naast de vele activiteiten in Zeist waaraan onze ‘eigen’ Historische Vereniging op verschillende manieren intensief bijdraagt, hebben we ook zelf een breed geschakeerd programma om de herinnering aan die vreselijke jaren in en voor ons dorp levendig te houden. In het kader daarvan mag de Kroniek niet ontbreken. Daarom zult u in april, ruim vóór Bevrijdingsdag, een speciale uitgave van ons kwartaalblad ontvangen.

De redactie heeft een zeer interessant pakket van verhalen en unieke foto’s samengesteld. Plaatsing van dit geheel in één nummer is ons niet gelukt door het grote aantal pagina’s ervan.  Daarom zal in het nummer van juli ook meer te lezen zijn over de oorlogsgebeurtenissen hier ter plaatse.

De geschiedschrijving in de komende afleveringen omvat algemene verhalen over oorlogshandelingen in ons gebied, waarbij ook Bosch en Duin en de vliegbasis Soesterberg betrokken waren. We besteden bijzondere aandacht aan de dramatische werk- leefomstandigheden van patiënten en personeel op de Willem Arntsz hoeve met veel overledenen als gevolg van de ellendige verpleegsituatie. Wat Doldenaren persoonlijk is overkomen of ervaren hebben, mag uiteraard niet ontbreken. In o.m. de Jeugdrubriek zijn herinneringen opgenomen, opgetekend tijdens een van onze Verhalentafel-bijeenkomsten, uit het geheugen van 60 (!) plaatsgenoten die de oorlog hier in hun jonge jaren hebben meegemaakt.

De redactie heeft met veel enthousiasme het speciale Bevrijdingsnummer van komende Kroniek voorbereid, geholpen door de Scangroep voor het boven tafel krijgen van voor ons nieuw beeldmateriaal. Er is veel speurwerk verricht, leidend tot mooie artikelen die hoofdzakelijk geschreven zijn door auteurs uit eigen gelederen.
Mogelijke items Dolderse Kroniek:
Ruimt u op? Komt u foto’s, oude krantenknipsels, voorwerpen van Den Dolder tegen die u wilt opruimen? De HVDD wil ze heel graag zien en hebben; Dolderse historische zaken, daar willen we goed op passen.  Bel
030 2252171 of mail secretaris@historischeverenigingdendolder.nl en we komen het desgewenst bij u thuis ophalen. Bij voorbaat dank!

Etalage Historische Vereniging

 
Zolang de Etoswinkel in het winkelcentrum van Den Dolder geen nieuwe huurder heeft mag de HVDD de etalage gebruiken om mooie foto's van Den Dolder op te hangen. Ze zullen elke maand verwisseld worden zodat er telkens wat nieuws te zien valt.

Boshyacinten bij het kruis op de hoek van de
Willem Arntszlaan en de Dolderseweg


We verwachten dat alle 1163 hyacinten opkomen... de bordjes hiernaast op de foto staan alvast in het gras, zodat passanten de symboliek begrijpen en de BIGA-werkers niet onverhoopt de boel 'netjes' kort maaien!
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2020 Historische Vereniging Den Dolder, All rights reserved.