Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief november 2018

 
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die onze vereniging willen helpen bij projecten. Onze vrijwilligers vertellen het verhaal van Den Dolder. Door het schrijven van een tekst, door het op orde houden van het archief of door bij voorbeeld deel te nemen aan de activiteiten die we zelfstandig of samen met het Geheugen van Zeist organiseren.  Komt u ons versterken?
Laat weten wat u aan zou willen pakken of vraag ons wat er op u ligt te wachten!

Even voorstellen: Nico van der Kleij

Nico van der Kleij heeft zich al enige maanden bezig gehouden met teksten voor de Kroniek. Inmiddels heeft hij zitting genomen in de redactieraad. Wij willen hem graag voordragen als redacteur van de Kroniek. Het bestuur draagt hem - uit hoofde van die nieuwe functie - voor om per maart a.s. toe te treden tot het bestuur van de Historische Vereniging. Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 wordt hij dan geïnstalleerd. De officiële voordracht hiertoe vermelden wij in de aankondiging van de ALV.

Tentoonstelling D.O.S.C. 70 jaar

De tentoonstelling die wij ter ere van D.O.S.C. 70 jaar hebben ingericht in het paviljoen, is nog tot na de nieuwjaarsborrel te bezichtigen. Het is een leuke uitstalling geworden van objecten en heel veel foto's, dus als u hem nog niet heeft gezien, ga dan eens kijken voor of na een wedstrijd of training. En heeft u nog aanvullingen? Laat het ons weten!
 

Rondleidingen

Heeft u wat te vieren en wilt u uw gasten op een Dolderse excursie trakteren? Denk dan ook eens aan een Gilderondleiding op aanvraag. We hebben nu immers twee fantastische, nieuw opgeleide gidsen in Den Dolder. Een rondleiding door het dorp of een rondleiding over de W.A. Hoeve is een leuk uitje voor familie en vrienden. Voor een rondleiding op aanvraag gelden speciale tarieven: € 2,50 per persoon met een minimum van € 25,- per rondleiding.
Het aanvragen van een rondleiding verloopt het gemakkelijkst via het ‘Aanvraagformulier’. Als u het formulier invult en verstuurt - liefst een maand tevoren - dan organiseert het Gilde een passende rondleiding voor u. Combinatie van (delen van) bestaande rondleidingen is beperkt mogelijk. Klik hier voor het aanvraagformulier.
De plaats van vertrek is station Den Dolder en de vertrektijd wordt in overleg met u afgesproken.
Afspraken worden in de bevestigingsbrief aan u vermeld. Bij bevestiging van een aanvraag ontvangt u ook de rekening.
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2018 Historische Vereniging Den Dolder, All rights reserved.