Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief september 2018

 
Deze zomer kregen wij problemen met de nieuwsbrief. Sommigen van u ontvingen hem wellicht helemaal niet... heeft u ons gemist? We hopen het. In ieder geval hebben we nu een nieuw format en daarmee zijn de problemen de wereld uit. Wilt u ons helpen met de communicatie over onze activiteiten? Laat het ons weten. We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Stem op ons! Rabo Clubkas Campagne 2018

 
Ook dit jaar is onze aanmelding voor de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Rijn en Heuvelrug goedgekeurd. De Rabobank verdeelt € 150.000,-. Als u lid bent van Rabobank Rijn en Heuvelrug mag u stemmen en daardoor bepalen hoe het bedrag over de deelnemende clubs wordt verdeeld. Hiervoor ontvangt u voor de stemperiode per e-mail een unieke stemcode.
Van 1 oktober t/m 15 oktober 2018 kunt u dan via de stemsite uw stem uitbrengen op onze vereniging. U mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging. Hoe meer stemmen onze vereniging krijgt, des te hoger wordt de donatie. Uw stem is dus geld waard!

Extra werkruimte in de Kameel


Vanaf 1 augustus a.s. huren wij een ruimte in de Kameel voor activiteiten. De vereniging wil het scannen en metadateren van foto’s uit ons bestand ter hand gaan nemen. Het uitgebreide fotobestand zal na het scannen worden opgeslagen in de beeldbank van het Geheugen van Zeist (www.geheugenvanzeist.nl). Daaraan voorafgaand zullen de foto’s worden gemetadateerd: er wordt dan vastgelegd: de datum van opname, de locatie, eventueel namen van personen, de uitgever etc. Voor deze activiteiten heeft de vereniging een afsluitbare ruimte in de Kameel gehuurd waar vrijwilligers ongestoord hun werk kunnen verrichten. Enthousiaste vrijwilligers zijn van harte welkom om ons team te komen versterken. Opgave graag bij Dick van Lier tel.030-2284505 mob.06-54901561. U kunt hem ook mailen: secretaris
 
 Carola  Ruijs (links) overhandigt het fotoalbum aan Anneke Lasterie staande voor het wandkleed (foto: Petra Koek)
 Frank Bakx (links) en Christel Grobbee, beiden van het Gilde in DenDolderCS (foto: Petra Koek)

Open Monumentendag 8 september 2018


Op de Open Monumentendag van 8 september kregen wij een historisch boek aangeboden door Carola Ruijs-van Dugteren. Het is een fotoboek uit 1962 over de bouw van Drs C.P.Hazenboschschool aan de Dr.Boswijklaan 10 in Den Dolder. Het behoorde toe aan haar tante, Joke Ruijs-van Dugteren, leerkracht van klas 1 en 2 aan de toenmalige Christelijke School met de Bijbel aan de Dolderseweg. Dit boek bevat veel personeels- en klassenfoto's en krantenartikelen van de begintijd van de toen nieuwe school aan de Boswijklaan. Hartelijk dank voor deze mooie gift! (Anneke Lasterie)

Historische Doedag in Zeist 9 september 2018


Wat is een historische doedag zonder Dolderse zeep? Daarom waren Marianne Koster en Silene van Waveren zeepmeisjes en liep ook Christoph Pleines weer rond. (foto: Petra Koek)

Ernst Sillem Hoeve


Ds. Adriaan Plantinga verblijdde ons met een historische oorkonde aangaande de Ernst Sillem Hoeve. We gaan onderzoeken wat deze 'werkkampen' inhielden en komen daar hopelijk snel op terug. Of weet u hier ook meer van? Laat het ons weten! (foto: Petra Koek)

D.O.S.C. 70 jaar


De omnisportvereniging bestaat 70 jaar en dat gaat niet ongemerkt voorbij. De vierde kroniek is dit jaar geheel gewijd aan deze jubilaris. Eind oktober wordt de kroniek huis-aan-huis verspreid in Den Dolder. En natuurlijk ontvangen onze leden een exemplaar
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2018 Historische Vereniging Den Dolder, All rights reserved.