Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief april 2019

Wilt u deze emailnieuwsbrief op een ander adres ontvangen of wilt u zich afmelden? Graag via de volgende linken wijzigen of afmelden

VRIJWILLIGERS CENTRAAL

Onze penningmeester Ria Huisman-Joore
 
In de ledenbrief van mei 2015 stond een oproep voor een nieuwe penningmeester van de Historische Vereniging Den Dolder met ingang van 2016. Op dat moment heb ik daar niets mee gedaan, maar het zat wel in mijn achterhoofd.
Omdat ik begin 2016 na 15 jaar zou gaan stoppen met mijn penningmeesterschap bij de VrouwenTaalgroep Zeist, leek het mij wel leuk om iets in Den Dolder te gaan doen, waar ik toen al bijna 30 jaar woonde.
Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling in november 2015 vernam ik dat nog niemand zich had aangemeld als opvolger van Ruud van der Sar, dus wat doe je dan....
Vanaf maart 2016 beheer ik de financiën, hou ik de ledenadministratie bij, vraag ik subsidies aan, zit ik lakse contributiebetalers achter de broek, enzovoort.
Ik heb niet alleen iets met cijfers, maar ook met letters. Een artikel schrijven is niet mijn ding, maar het kritisch corrigeren van de printproef van De Dolderse Kroniek vind ik leuk. 
Foto: ’Bij mijn functie als penningmeester hoort natuurlijk ook het bijwonen van allerlei bijeenkomsten, zoals het Cultureel Café in de Gehoorzaal.’
Foto: Kokkie Paauw

Terugblik Algemene Ledenvergadering 2019


In een goede sfeer werden de noodzakelijke agendapunten besproken en waar nodig toegelicht. Het aantal activiteiten in 2018 oogstte bewondering. We namen mooi afscheid van Dick van Lier en verwelkomden Nico van der Kleij als nieuw bestuurslid. We introduceerden Ankie Keizer als beoogd bestuurslid. Zonder tegenberichten zal zij binnenkort toetreden als gewoon lid van het bestuur.

Na een korte pauze nam de heer Herman Docter ons mee naar de geschiedenis van de Ernst Sillem Hoeve en het Prins Hendriksoord aan de hand van foto’s en een korte film.
Als dank ontving hij een ingelijste historische oorkonde van de heer Janssen, aangaande de Ernst Sillem Hoeve.
Bezoek onze kraam op Koningsdag!
Neus in de boeken met historische foto's en ansichtkaarten en knoop een al dan niet historisch praatje met ons aan. Natuurlijk is de vrijmarkt weer bij D.O.S.C. op 27 april 2019 na de aubade met de burgemeester en zijn gevolg.
Adoptieoverdracht monument Soestdijkerweg 5 april 2019
Het was weer een indrukwekkende plechtigheid, vrijdag 5 april.

Uit de nieuwsbrief van de Kameleon:
Vrijdag 5 april hebben we een prachtige herdenking gehad. Elk jaar weer een bijzonder moment om, samen met de familieleden van de slachtoffers en getuigen de 10 mannen die 5 april 1945 zijn doodgeschoten te herdenken. De middag werd gestart met een lunch die verzorgd werd door de leerlingen van groep 8. We hebben een mooi verhaal gehoord dat muzikaal werd ondersteund door Carlotta, Jeppe, Jonne, Marin en Inuk. Bij het monument hebben we naar prachtige gedichten geluisterd van de kinderen en naar wethouder Laura Hoogstraten. Na 1 minuut stilte hebben we het Wilhelmus gezongen en bloemen gelegd. Onze gasten hebben ons laten weten dat ze het heel bijzonder vinden hoe we dit met elkaar organiseren, ze zijn enorm trots op de kinderen van groep 7 en 8.  
Foto: Mel Boas
Het Geheugen van Zeist is een samenwerkingsverband van 12 erfgoedpartners uit Zeist en omstreken waaronder de Historische Vereniging Den Dolder. Onze vereniging heeft sinds de oprichting actief geparticipeerd in deze samenwerking. Eerst door lid te zijn van de kerngroep totdat vorig jaar een vereniging en een stichting is opgericht. Nu is de HVDD actief in de organisatie van de open monumentendag (landelijk in het weekend van 14/15 september a.s.) en de daaraan gekoppelde (inmiddels 7e) historische doedag rond het Slot op zondag(mid)dag 15 september. Ook zijn wij actief rondom de website www.geheugenvanzeist.nl. Met diverse partners van het Geheugen is intensief contact, zoals het Gilde (rondleidingen in Den Dolder) en Austerlitz.
 
18 mei: in de serie De Schatten van Zeist: Den Dolder
Het Geheugen van Zeist wil zich goed presenteren aan nieuwe inwoners van de gemeente. Daarom is de serie De Schatten van Zeist ontworpen. Op 18 mei a.s. presenteert de Historische Vereniging Den Dolder en het Gilde de Schat Den Dolder. In de MC kerk worden de nieuwbakken Zeistenaren ontvangen en krijgen zij informatie over het dorp Den Dolder. Ook  maken zij een korte wandeling door het dorp. In de volgende nieuwsbrief doen wij verslag.
Gilde rondleidingen in
Den Dolder
Surf naar de website van het Gilde en ontdek dat er diverse rondleidingen zijn gepland in Den Dolder: eentje door het dorp en eentje over de W.A. Hoeve. Beide razend interessant. De eerstvolgende zijn al op 4 en 5 mei a.s.

Ga voor alle informatie hierover naar: https://www.gildezeist.nl/schema.html
Reünie na ruim 50 jaar van klas 6 (uit 1966-1967)
Dr. C.P. Hazenbosch-school


Ons bereikte een oproep voor een reünie dit najaar. De datum is nog niet bekend maar leerlingen van klas 6 destijds kunnen zich melden bij:
mevrouw Wil Meijer: wil-k-meijer@live.nl
En denk erom: weer zo'n mooie foto maken als in 2014!
Hazenbosch-school klas 6 (1966-1967)
Reunie 2014_klas 6 Hazenbosch-school (1966-1967)
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2019 Historische Vereniging Den Dolder, All rights reserved.