Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief DECEMBER 2019

Vrijwilligers en bestuur van de Historische Vereniging Den Dolder
wensen u een goed 2020!

We hebben nu ook een facebookpagina!


Sinds een paar weken staan we ook op FB. Andries Korsius heeft het in gang gezet en er zijn al veel reacties ontvangen op de geplaatste foto's. Neem eens een kijkje!

https://www.facebook.com/historischdendolder/
 

Historische activiteiten voor 250 basisschoolleerlingen!


Op vrijdag 1 november kregen 180 leerlingen van groep 4 t/m 8 een rondleiding in de sausfabriek van Remia. Voorzien van veiligheidsjassen, haarnetjes en schoenhoesjes gingen de kinderen bij de eerste CO2-neutrale sausfabriek van Europa op bezoek. Hier konden zij precies zien hoe het maken van saus in zijn werk gaat. De leerlingen keken hun ogen uit en hebben de rondleiders het hemd van het lijf gevraagd.

Femke uit groep 8: “Nu ik in de fabriek ben geweest kijk ik heel anders naar een fles Remia saus”

De rondleiding werd afgesloten met een glaasje drinken en een paar frietjes om de heerlijke sauzen uit de fabriek te proeven. De leerlingen gingen naar huis met een emmertje Remia Fritessaus, waarvoor zij zelf het etiket mochten ontwerpen. Een aantal leerlingen uit de middenbouw zeiden na afloop: “Later zou ik hier wel willen werken!”
In de hal van De Kameleon is een kleine expositie over Remia te zien geweest.


De jongste 70 leerlingen van de school kregen een demonstratie Zeep maken. Natuurlijk mochten ze drie heerlijke zeepjes uitzoeken.
'Juffies' Susanna en Marianne bij de demonstratie zeepjes maken.
En ze bouwden onder leiding van juffrouw Anneke en juffrouw Angela met de historische Bambinosteentjes het dorp Den Dolder na met de sauzenfabriek, een duiventil en 2 spoorlijnen met de intercity.

Nog meer REMIA... en ZEEP

 
Dit mooie jubileumboek over Zeepfabriek De Duif werd ons aangeboden door de Historische Vereniging Oud Enkhuizen.
 
Onze scheidende penningmeester Ria Huisman-Joore en Flip Baay schonken ons deze speldjes. Prachtig!

Informatiebord Geheugen van Zeist over ons wandkleed feestelijk onthuld


Op zaterdag 14 december is met een klein feestje het informatiebord onthuld. Het bord - verzorgd door het Geheugen van Zeist - vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het wandkleed. Sinds augustus 2017 hangt dit kleed in het appartementencomplex op de plek waar vroeger de Hazenboschschool stond. Wilt u het wandkleed eens bezoeken? We houden regelmatig rondleidingen. U kunt contact opnemen met voorzitter@historischeverenigingdendolder.nl
 

Verhalentafel over de oorlog


Donderdagmiddag 12 en zondagmiddag 15 december zijn verhalentafels gehouden in het kader van 75 jaar bevrijding. De resultaten van deze herinneringen treft u in de kroniek van april 2020 aan.
 

Inhoud Dolderse Kroniek januari 2020


U treft vier artikelen aan en een nieuwe aflevering van de Jeugdpagina. In het eerste artikel neemt Hans Gooszen ons mee naar de ontwikkeling van de combinatie/ leren in de praktijk brengen voor verpleegkundigen op de Willem Arntsz-hoeve, ruim een halve eeuw geleden.

Als tweede bijdrage schotelt Frits Stuurman ons een verhaal voor over het cadeausysteem van Zeepfabriek de Duif met niet alleen de reeks van plaatjesalbums maar ook andere cadeaus die vanaf 1928 te verkrijgen waren.
 
De derde bijdrage is van Mieke van der Ploeg als nieuwe aflevering binnen de reeks het Stille Hofje.  Dit keer heeft zij de graven van de familie Prang - Küpers als onderwerp. Zij duikt in hun bijzondere afkomst, gelegen in het Duitsland (Rijnlandregio) van eind 19e eeuw. De verwantschap met Pleines is direct, want Prang is de meisjesnaam van zijn echtgenote.

Het vierde stukje van Jan Veerkamp is een aanvulling op zijn eerdere artikel ‘Eigen Oogst (deel 3)’ dat in het januarinummer van jaargang 2019 werd gepubliceerd. 

De jeugdpagina geeft een beeld van de happening bij de Remia en de lessen op school.
Bent u nog geen lid maar wilt u dat wel worden? Meld u aan via de site!

Echtpaar Van der Wal bezoekt  de voormalige dansschool Van de Wetering

 
In de kroniek van april 2019 beschreef Mieke van der Ploeg al het verhaal van dit krasse echtpaar uit ons dorp. Zij leerden na de oorlog bij dansschool Van de Wetering dansen. Nu woont daar een jong echtpaar met dochtertje. Het leek ons goed om de partijen bij elkaar te brengen.
 
En zo gebeurde op een gezellige koffieochtend - met WALnotentaart -  in oktober jl. Arie wees met trots de plek aan waar de bank stond waarop hij met zijn meisje zat en vooral kletste zoals hij zelf zei: want je moet toch indruk maken!
De oude bouwtekeningen werden tevoorschijn gehaald om die met de huidige situatie te vergelijken. We raakten niet uitgepraat! (tekst en foto's: Petra Koek)

OPROEP

Wie heeft een foto van Dirk van de Wetering (1899-1945) en zijn vrouw Johanna Lith (1901-1964)? Zij hadden dus een dansschool aan de Baarnseweg 49. Dirk werd in 1944 opgepakt door de bezetter en afgevoerd naar Duitsland waar hij in 1945 stierf.

Wij hebben geen enkele foto van Dirk en Johanna.
Heeft u er een in uw fotoalbum?

Opbrengst RABO


Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de RABO Club Support, voorheen RABO Clubkas Campagne. Op 16 oktober was er een feestelijke bijeenkomst in De Bilt, waarbij we onder het genot van een hapje en een drankje onze cheque overhandigd kregen. Omdat er toch weer heel wat RABO Bank leden op onze vereniging hebben gestemd kregen wij een mooi bedrag groot €459,69. Alle stemmers hartelijk bedankt!
 

Lid, maar óók vrijwilliger van de HVDD?

Vrijwilligers van HVDD zetten zich sinds 1997 in voor de geschiedenis van het dorp. We leggen verhalen vast in tekst en beeld, niet alleen voor onszelf maar voor iedereen - jong en oud - die belangstelling heeft voor Den Dolder. We verzamelen historische foto's en voorwerpen zodat ze bewaard blijven en getoond kunnen worden bij tentoonstellingen.  U kunt op allerlei manieren actief worden, passend bij uw talent en interesse. Werken in het archief, het doen van interviews, jeugdactiviteiten organiseren of de contacten met het Geheugen van Zeist (www.geheugenvanzeist.nl) onderhouden. Kortom, er is veel te doen!  
 

Wij zoeken een penningmeester

Ria HuismanJoore treedt na een periode van vier jaar af als penningmeester.
 
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk of penningmeesterschap? Neem contact op met: voozitter@historischevereniging dendolder.nl

Contributie 2020

 
Rond 25 januari 2020 zal bij de leden, die daarvoor de Historische Vereniging Den Dolder gemachtigd hebben, de automatische incasso plaatsvinden van de contributie voor het jaar 2020, groot € 17,50.

Is uw bankrekeningnummer na 1 februari 2019 gewijzigd en u heeft dit nog niet doorgegeven, wilt u dan vòòr 10 januari 2020 uw naam en uw nieuwe IBAN-nummer doorgeven aan de penningmeester via email: penningmeester@historischeverenigingdendolder.nl of  telefonisch: 030 2293229.
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2019 Historische Vereniging Den Dolder, All rights reserved.