Copy
bekijk online | nieuwsbrief doorsturen
Klik bovenaan op [Afbeeldingen downloaden]
Nieuwsbrief IDVO

Help het IDVO verder te versterken

Bedankt voor al jullie interesse in het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO). In deze negende nieuwsbrief: na een intensief proces van herschrijven is de Wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen ingediend in de Tweede Kamer! Hieronder meer over de inhoud van deze wet en hoe het politieke proces verder gaat en ander IMVO-wetgevingsnieuws. Wil je deze nieuwsbrief toch niet ontvangen dan schrijf je je uit via de link aan het einde van deze nieuwsbrief. Vragen of opmerkingen kan je e-mailen aan Manon.
 

Initiatiefwet ingediend: noodzakelijke stap voor mens, milieu en klimaat

Vandaag dienden de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, D66 en VOLT het initiatiefwetsvoorstel voor duurzaam en verantwoord ondernemen in bij de Tweede Kamer. Deze wet verplicht bedrijven om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat in hun wereldwijde ketens. De basis voor de initiatiefwet zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, een kader waar bedrijven nu ook al gewend zijn mee te werken. Bedrijven moeten hun productieketens in kaart brengen, inclusief (mogelijke) misstanden voor mens, milieu en klimaat. Worden er toch misstanden gevonden, dan dient een bedrijf deze aan te pakken en waar nodig te herstellen. Een onafhankelijke toezichthouder ziet toe op de naleving van de wet. Hier vind je de wettekst en de memorie van toelichting.
 

#NuDoorpakken!

Nu de Wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is ingediend, vindt er eerst een schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer plaats, met daarna een plenair debat en een stemming over de wet. Bij aanname in de Tweede Kamer, herhaalt dit proces zich in de Eerste Kamer. Hoewel de procedure bekend is, is het tijdspad dat nog niet. De kamer bepaalt zelf in een volgende vergadering wanneer de eerste behandeling plaatsvindt. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte. Wordt deze wet aangenomen, dan is er eindelijk een voorbeeld van hoe wetgeving gebaseerd kan zijn op de OESO-richtlijnen. De wet sluit aan bij de dagelijkse praktijk van veel koplopers in Nederland en creëert daarmee voor hen een gelijk speelveld. Dit is een belangrijk signaal richting Brussel.
 

Deel campagne! 

Help ons de campagne #NuDoorpakken trending te maken waardoor de Wet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen aangenomen gaat worden. Gebruik op je social media kanalen daarvoor de hashtag #NuDoorpakken en maak gebruik van de visuals die je in verschillende afmetingen op de IDVO-website kunt downloaden. 
 

Europese Raad onderhandelt over eerste compromissen

Ondertussen onderhandelt de Europese Raad verder over het voorstel van de Europese Commissie onder Tsjechisch voorzitterschap. Hoewel deze onderhandelingen weinig transparant zijn, is er al wel een eerste compromisvoorstel voor de Europese Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gepubliceerd. Ook dit compromisvoorstel staat nog ver af van de OESO-richtlijnen. In januari pakt Zweden het dossier verder op als nieuwe EU-voorzitter. Met de recente uitslag van de verkiezingen in Zweden en de winst van (extreem) rechts is het onduidelijk welke inzet zij gaan hebben op dit dossier, en of de EU in staat is te komen tot een wet die daadwerkelijk een positieve impact heeft op mens en milieu aan het begin van onze internationale ketens.
 

Europese Parlement buigt zich over het EC-voorstel

In het Europese Parlement gaan verschillende commissies zich met het EC-voorstel bezighouden. Als rapporteur van de juridische commissie voert Lara Wolters (PvdA Europarlementariër) namens het Europees parlement de onderhandelingen met de raad en de commissie. Daarnaast zijn bijvoorbeeld commissies voor Internationale Handel, Werkgelegenheid & Sociale Zaken en Milieubeheer betrokken. Naar verwachting stemt het Europees parlement in mei 2023 over het EC-voorstel. Als ook de Europese Raad zijn positie heeft bepaald, dan kan het informele overleg tussen de drie Europese instituties van start.
 

Parallel nationaal wetgevingstraject?

Minister Scheinemacher start na de zomer van 2022 met een internetconsultatie over haar nationale wetsvoorstel. Zij gaf aan haar wetsvoorstel te baseren op het voorstel van de Europese Commissie, maar ook op de OESO-richtlijnen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze consultatie precies wordt opgestart en hoe dit traject zich gaat verhouden tot het parlementaire wetgevingsproces dat nu formeel gestart is met de indiening van de initiatiefwet. IDVO blijft dit nauwlettend volgen en daar waar mogelijk benadrukken dat de OESO-richtlijnen altijd leidend moeten zijn en dat de situatie voor slachtoffers nooit mag verslechteren.
 

Doorbraken in toezicht op MVO en wetgeving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) laten zien dat het kan: toezicht houden op MVO-wetgeving en ingrijpen als het nodig is. De ILT heeft op basis van een milieuzorgplicht van bedrijven een beleidsregel opgesteld over de export van zeer schadelijke brandstoffen naar met name West-Afrikaanse landen. Dit besluit is om meerdere redenen baanbrekend en laat een glimp zien van wat toezicht op MVO-wetgeving in de toekomst zou kunnen betekenen. Eerder deze maand ging de ACM over tot handhaving op slecht onderbouwde claims over duurzaam en verantwoord ondernemen.
 

Overig nieuws

  • Europese maatschappelijke organisaties startte gezamenlijk een grote campagne voor IMVO-wetgeving: ‘Justice is Everybody’s Business’. Op hun website teken je de petitie.
  • Voor de zomer boden zeven politieke jongerenorganisaties (van de ChristenUnie, CDA, SGP, PvdA, GroenLinks, D66 en Denk) het manifest #verantwoordverder aan Kamerleden aan.
  • De Europese Commissie presenteerde eerder deze maand een wetsvoorstel voor een verkoopverbod op producten gemaakt door dwangarbeiders (lees de reactie van de ECCJ).
  • Het kabinet publiceerde in oktober het nieuwe Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten. In het actieplan staat een duidelijke actiepuntenlijst met tijdslijn en verantwoordelijke ministeries en een aantal nieuwe acties om de toegang tot remedie te verbeteren.
  • In september vonden in de Tweede Kamer ook gesprekken plaats met Lara Wolters en de opstellers van de factsheets MVO-wetgeving. Kijk het gesprek terug via deze link (en klik op de andere links voor de juiste zaal, datum en tijd).
 
IDVO is een coalitie van bedrijven, academici, religieuze instanties, vakbonden en maatschappelijke organisaties die in Nederland wetgeving wil die ervoor zorgt dat bedrijven mensenrechten en het milieu in productieketens respecteren als opstap richting ambitieuze EU-regelgeving. Sluit je aan via www.idvo.org
logo twitter logo linkedin
Contactgegevens:

IDVO
p/a MVO Platform, KNSM-laan 17, 1019 LA Amsterdam
info@mvoplatform.nl
afmelden  |  instellingen wijzigen


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
MVO Platform · KNSM-laan 17 · Amsterdam, NH 1019 LA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp