Copy
Nieuwsbrief Erfgoedloket Groningen

Voorwoord

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Erfgoedloket Groningen. Hiermee informeren wij u over relevante ontwikkelingen op het gebied van erfgoed en aardbevingen in de provincie Groningen. U kunt onze eerdere nieuwsbrieven teruglezen op onze website.

In deze editie nemen wij afscheid van onze projectleider Eefje van Duin, voor velen van u een vertrouwd gezicht. Maar wees gerust, onze ervaren adviseurs blijven voor u klaarstaan om uw vragen te beantwoorden! Eefje geeft het stokje door aan Mirte van Geffen en Herman Waterbolk. Behalve een andere naam onder de brieven zal er voor u dus weinig veranderen.

Wij blijven natuurlijk doorgaan met het beantwoorden van al uw vragen! Die kunt u het beste stellen via info@erfgoedloketgroningen.nl. Dan wordt uw vraag breed in onze organisatie uitgezet en kunnen wij u zo compleet en snel mogelijk van dienst zijn. 

Veel leesplezier!

    Eefje van Duin zwaait af!


Eefje van Duin neemt per 1 oktober afscheid van Libau. Ze heeft zich volop ingezet voor het Groninger erfgoed in het algemeen en in het bijzonder voor het (realiseren van) Erfgoedloket Groningen en was daar projectleider. Eefje gaat aan de slag als directeur-bestuurder van de Monumentenwachten in Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel en de groene en archeologische Monumentenwacht.
Zij richt haar blik dus nu buiten onze provincie, maar blijft zeker betrokken bij het erfgoedveld! Erfgoed heeft nu eenmaal haar hart veroverd.
Vanaf de start van het Erfgoedloket Groningen is Mirte betrokken geweest bij het opzetten én de uitvoering. Zowel in onze backoffice, van waaruit wordt gekeken welke adviseur u het beste van dienst kan zijn, maar ook in de communicatie en zelf als adviseur. Dat laatste vooral op het gebied van ondergronds erfgoed, want Mirte is van huis uit archeoloog.

   Herman en Mirte stellen zich voor

Herman is architectuurhistoricus en vanaf de start van het Erfgoedloket Groningen betrokken als adviseur. Vanuit het Steunpunt Cultureel Erfgoed heeft Herman al jarenlang fijne contacten met de erfgoedambtenaren in Groningen en is hierdoor een goede verbinder tussen de vragen van bewoners/eigenaren en de beleidsmakers.
Herman neemt als coördinator de grote lijnen op zich en Mirte zal als intern projectleider zich richten op de dagelijkse gang van zaken. Samen zorgen zij er voor het het Erfgoedloket Groningen zich in blijft zetten voor eigenaren/bewoners van erfgoedpanden in het aardbevingsgebied.

   Subsidies


Herbestemming


Eigenaren van moeilijk te bestemmen monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde komen in aanmerking voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Ook dit jaar is het mogelijk om binnen deze regeling aanvullend subsidie aan te vragen voor een verduurzamingsonderzoek. De regeling richt zich op niet-woonhuizen. Aanvragen kan van 1 oktober tot en met 30 november 2021. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u meer lezen over deze subsidie.

Heeft u een pand dat u wilt herbestemmen? Of heeft u een andere herbestemmingsvraag? Wij helpen u graag op weg!

Groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten (GRRG)


Vanaf 6 oktober kunt u uw aanvraag voor de GRRG subsidie indienen. U heeft daarvoor de tijd tot 15 november!

Deze openstelling (tender) van de regeling is op een aantal punten anders dan eerdere keren:
 • De subsidieregeling is op enkele punten aangepast zodat deze aansluit op de landelijke Subsidieregeling Restauratie Klinkend Erfgoed van de RCE. Voor luidklokken en uurwerken is het drempelbedrag verlaagd naar € 5.000,-. Voor alle andere projecten waaronder beiaarden en orgels blijft het drempelbedrag € 35.000,-. Het is voor eigenaren van klinkend erfgoed mogelijk om voor dezelfde subsidiabele kosten subsidie te vragen bij de RCE en bij de provincie.
 • De indieningsvereisten voor het restauratieplan zijn aangescherpt. In het inspectierapport moet de technische staat van het gehele monument worden weergegeven, of voor de gehele zelfstandig bouwkundige eenheid als de aanvraag alleen daarover gaat. Dus van alle onderdelen moet de technische staat zijn opgenomen. Het is niet voldoende als in het inspectierapport alleen de gebreken van het monument zijn weergegeven. De provincie moet de gemiddelde staat van onderhoud van het gehele monument / zelfstandig bouwkundige eenheid kunnen bepalen om een juiste score aan deze wegingsfactor toe te kennen.
 • In de afgelopen tenders is de provincie een aantal keer tegen gekomen dat eigenaren melding hebben gedaan van aardbevingsschade en dit gelijktijdig met restauratie willen herstellen. Als de schade nog niet is vastgesteld op het moment van aanvraag GRRG is het mogelijk dat een aantal posten die wellicht aardbevingsschadeherstel betreffen in de begroting GRRG zijn opgenomen. Indien er tijdens de beoordeling van de GRRG subsidie twijfel ontstaat of bepaalde werkzaamheden aardbevingsschade zijn of niet, vraagt de provincie bij vaststelling van de subsidie een bewijsstuk waaruit blijkt welke schade erkend is als bevingsschade. Indien nodig kan de provincie dan de subsidie lager vaststellen, want de provincie subsidiëert geen herstel van aardbevingsschade.  
 • Er komt een nieuwe checklist GRRG 2021. U kunt voor de GRRG 2021 gebruik maken van het begrotingsformat versie GRRG 2020.
Op de website van de provincie Groningen kunt u meer lezen over deze regeling.

Heeft u een vraag over deze regeling of andere mogelijkheden voor uw pand? Neem dan contact met ons op!

Regulier onderhoud rijksmonumenten (RORG)


Voor regulier onderhoud aan rijksmonumenten in het aardbevingsgebied kunt u vanaf 1 juli subsidie aanvragen onder de RORG. De huidige regeling loopt tot 31 december 2021.

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten in de provincie Groningen. Per rijksmonument met woonfunctie kan maximaal één aanvraag per kalenderjaar worden ingediend. Het drempelbedrag van de werkzaamheden is €1.000,- en u kunt tot €35.000,- aan subsidiabele kosten aanvragen. Daarvan is de hoogte van de subsidie 70%.

De volledige regeling met bijbehorende voorwaarden vindt u hier.

Duurzaamheid


Samen met onze partners zetten wij ons in voor een duurzaam behoud van erfgoedpanden. Verduurzamingsmaatregelen bij uw monumentale of karakteristieke pand verdienen net dat beetje extra aandacht, wij helpen u daarbij graag op weg!
Zien verduurzamen doet verduurzamen

Groene Menukaart

Op de digitale Erfgoedloketfair eerder dit jaar hebben wij de Groene Menukaart voor de gehele provincie Groningen gelanceerd. Met deze menukaart kunt u in een paar stappen een indruk krijgen van de verduurzamingsmogelijkheden van uw erfgoedpand! Hieronder vindt u een digitale presentatie over het werken met de Groene Menukaart. En we hebben voor u een korte handleiding gemaakt:
 1. Klik hieronder op uw eigen gemeente en kies een pandtype dat het meest overeenkomt met uw eigen situatie.
 2. Vervolgens komt er een animatie in beeld van het gebouw met links een menu om mogelijkheden voor verduurzaming te ontdekken.
 3. Zo worden, ter inspiratie, tal van mogelijkheden voor verduurzaming van het erfgoedpand zichtbaar.
 4. Per mogelijkheid wordt uitgelegd wat de voor- en nadelen zijn, welke regelgeving mogelijk (vermoedelijk) van toepassing is en grof (landelijk) welke financieringsmogelijkheden er zijn.
 5. U kunt de interessante opties opslaan en eventueel een zelfscan uitvoeren voor uw eigen situatie.
 6. En met uw vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht!
Eemsdelta
Groningen
Het Hogeland
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Westerkwartier
Westerwolde
Bekijk hier de presentatie die gegevens is tijdens de online Erfgoedloketfair over het werken met de Groene Menukaart en de zelfscan

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Net als iedereen staan ook eigenaren van maatschappelijk vastgoed met erfgoedwaarden voor de verduurzamingsopgave. In de provincie Groningen hebben we de afgelopen jaren al verschillende mooie initiatieven gezien gericht op het verduurzamen van panden met erfgoedwaarden, zoals de hierboven genoemde 'Groene Menukaart'.

 Om de volgende stap te kunnen zetten en om de organisaties die nog niet begonnen zijn ook mee te nemen bieden de provincie Groningen en het Erfgoedloket Groningen via het ontzorgingsprogamma verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed hierin een extra ondersteuning voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een erfgoedstatus. 

Wilt u meer weten over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Groningen? Kijk dan eens op de website van de provincie Groningen, of neem contact op de duurzaamheidscoach van de provincie Groningen: Peter Kiers.

Participatie

Help mee informatieborden in kaart te brengen!


U heeft ze vast wel eens gezien, de (bruine) toeristische informatieborden van de ANWB. Waarop u informatie kunt lezen over bijzondere gebouwen, gebieden en landschappen. Om ze allemaal in kaart te brengen en waar nodig een update te kunnen geven roept de ANWB iedereen op om mee te helpen de borden te lokaliseren.

Wilt u ook meehelpen? Dat kan met een speciale ANWB-app: Bord in Beeld voor i-Phone en voor Android.

Cursus over de Omgevingswet voor erfgoedvrijwilligers


Speciaal voor erfgoedvrijwilligers wordt op 1 oktober de Cursus “Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet” gehouden.

Deze interactieve cursus is voor alle vrijwilligers die actief zijn of actief willen worden uit het brede netwerk van erfgoed vrijwilligersorganisaties in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het maximaal aantal deelnemers is 24. De cursus wordt coronaproof georganiseerd.

Tijdens deze cursus leert u als erfgoedvrijwilliger op een effectieve manier op gemeentelijk niveau op te komen voor het belang van erfgoed onder het stramien van de nieuwe Omgevingswet.
 
Deze cursus wordt verzorgd door de Vereniging Nederlandse Archeologie AWN in samenwerking met Erfgoedvereniging Heemschut en met medewerking van deskundigen van het Steunpunt Cultureel  Erfgoed Groningen, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Wageningen Universiteit en het Hunebedcentrum.

Op dit moment is de cursus zo goed als vol. Heeft u interesse? Dan kunt u zich melden bij h.m.lavermanberbee@gmail.com.

Herbestemming

Wat is meer opvallend dan de kerktoren in het centrum van het dorp? Of een grote boerderij eenzaam in het landschap?

Wat is mooier dan deze monumentale gebouwen een nieuwe invulling te geven die het gebouw weer toekomst geeft en een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp? Het melkfabriekje waar je pudding kunt proeven, de kerk waar kamermuziek wordt gespeeld, de molen waar je een borreltje kan drinken…

Het herbestemmen van (erfgoed)panden met een nieuwe of aanvullende bestemming kan van groot belang zijn voor het behoud van het erfgoed. Vanuit het Erfgoedloket Groningen helpen wij u hierbij graag op weg met onder andere informatie over subsidies, maar ook het delen van voorbeelden en tips.

Het Groen Gasthuis, Warffum

Middenin Warffum ligt Het Groen Gasthuis, bij velen in de regio bekend als Villa Welgelegen. De afgelopen twintig jaar werd het huis door particulieren bewoond. In 2020 is de villa omgebouwd tot een woonvorm voor mensen met dementie of geheugenproblemen. Bent u benieuwd naar dit leuke voorbeeld van herbestemming? Lees dan het gehele verhaal op herbestemming.nu!
 

Schoolkerk Garmerwolde


De herbestemming van deze kerk, waarbij onder andere een zeer bijzondere Esscher-achtige trap is geplaatst, heeft zelfs een Europese prijs voor cultureel erfgoed ontvangen! Mocht u in de buurt zijn, neem dan vooral een kijkje!
De schoolkerk Garmerwolde, film van Stichting Oude Groninger Kerken.

Kennisbank herbestemmen


BOEi en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) hebben de ‘Kennisbank Herbestemmen’ in het leven geroepen. Een database met verzamelde wetenschappelijke onderzoeken over de nut en noodzaak van herbestemming, gerangschikt naar thema. Een mooi startpunt voor uw herbestemming.

Heeft een pand waar u een herbestemming voor zoekt? Of heeft u een plan waar u een pand voor zoekt? Samen met de diverse andere specialisten binnen Libau helpen wij u graag op weg!

Verder in de media


Stemadvies molen De Dellen

Bij ons kwam het verzoek binnen aandacht te besteden aan de molenprijs en dan specifiek aan de enige genomineerde uit het noorden namelijk De Dellen in Nieuwscheemda. Hieraan geven wij natuurlijk graag gehoor:

Wilt u meer lezen over de molenprijs en de nominatie van molen De Dellen? klik hier!
 • van 8 september 10.00 uur tot 1 oktober 12.00 uur kunt u uw stem uitbrengen
 • ga naar www.molenprijs.nl/DeDellen
 • u komt direct op de pagina met een filmpje en foto's van De Dellen én de stembutton!
 • u klikt op de button, vervolgens worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd, o.a. uw naam, geboortedatum en mailadres
 • de rest wijst zich vanzelf
 • u ontvangt een mail ter bevestiging van uw stem. Controleer s.v.p. ook de spambox / ongewenste mail, want soms komt deze mail daar terecht
 • LET OP: onbevestigde stemmen zijn niet geldig en dat zou natuurlijk jammer zijn....
 • jongeren onder de 18 mogen niet stemmen, dit heeft te maken met de strikte regels voor de loterij 
Stemmen is dus eigenlijk heel makkelijk!
 

Website Erfgoedloketfair

Op 3 juni organiseerden wij de eerste online Erfgoedloketfair. Heeft u deze gemist of wilt u de kennissessies nog eens terugkijken? Dat kan! Op www.erfgoedloketfair.nl hebben wij de filmpjes van de kennissessies in het programma opgenomen. Daarnaast zijn de publicaties en filmpjes in de bibliotheek en bioscoop ook voor u beschikbaar.
Hier kunt u alvast de openingsfilm terugkijken!

Landgoed de Braak


Net ten zuiden van de provinciegrens ligt Landgoed De Braak, een verrassend landgoed van bijna dertig hectare in het bezit van Natuurmonumenten. Aan het begin van de negentiende eeuw is het parkbos op het landgoed ontworpen door de bekende Noord-Nederlandse tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard, in landschapsstijl met kronkelende lanen en sierlijke vijvers. Dit was het allereerste landgoed dat door Natuurmonumenten is aangekocht. Reden voor RTV Drenthe om een artikel te wijden aan De Braak. Wij kunnen een ommetje over het landgoed en een bezoekje aan het doolhof zeker aanraden!

Maand van der Groninger Geschiedenis


Sinds jaar en dag organiseren de Groninger Archieven de Dag van de Groninger Geschiedenis (DGG). Dit is een jaarlijks historisch evenement, waar mensen samenkomen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van stad en provincie Groningen. De Dag van de Groninger Geschiedenis laat de mogelijkheden van geschiedenis zien in een heel divers programma, dat variërend van lezing tot erfgoedmarkt, van theatervoorstelling tot muziek en van rondleiding tot quiz.

Vanwege corona kon in 2020 de DGG niet doorgaan en kozen ze voor een Maand van de Groninger Geschiedenis (MGG). Vrijwel elke dag in oktober was er een historische activiteit. De geschiedenis van Groningen kwam tot leven in lezingen, wandelingen, rondleidingen, kinderactiviteiten en meer, verspreid over stad en ommeland en op gepaste afstand. Bovendien werd vrijwel alles ook digitaal aangeboden.

Dat was zo'n succes dat de Maand van de Groninger Geschiedenis ook dit jaar weer wordt gehouden in oktober!
Het volledige programma kunt u hier vinden.

Land vol archeologie


In aansluiting op de campagne #weblijvenbezig van het Fonds voor Cultuurparticipatie presenteren de Stichting Archeologie en Publiek en de Stichting ArcheoHotspots het project ‘Land vol archeologie’. Want bij archeologie zijn mensen vaak geneigd om te denken aan Egypte of Pompeï, maar ook ons eigen land is gezegend met een rijk bodemarchief. Van Hogebeintum tot Stein en van Hardinxveld-Giessendam tot Dalfsen, Nederland zit vol archeologie. En dus #blijvenwebezig! En laten we zien dat het mogelijk is voor het publiek om daarin, ook tijdens een lockdown, te participeren. Om archeologische locaties te bezoeken en daar, middels het medium video, een eigen interpretatie van te maken. En om middels een talkshow op interessante items gewezen te worden en live mee te doen aan het gesprek.
Bekijk hier de aflevering vanuit het Hunebedcentrum in Borger

De koloniën van Weldadigheid


U heeft vast al meegekregen dat de koloniën van Weldadigheid een Unesco erfgoedstatus hebben verkregen. Wat ons betreft zeer terecht! In het kader van Maand van de Geschiedenis is een korte film verschenen over werken in de Koloniën van Weldadigheid:
Maand van de Geschiedenis: Werken in de Koloniën van Weldadigheid

   Agenda

9 oktober: dag van de Groninger Geschiedenis
De Dag van de Groninger Geschiedenis is terug en wel op zaterdag 9 oktober! Vorig jaar konden wde Groninger Archieven helaas niemand ontvangen tijdens onze traditionele dag en organiseerden ze voor het eerst de Maand van de Groninger Geschiedenis. Dit gebeurde vooral online. Dit jaar is er weer een Maand met daarbinnen de Dag. Deze is anders van opzet, maar minstens zo leuk als voorgaande jaren.


Praktisch

Aanmelden is noodzakelijk. Per rondleiding kunnen maximaal dertig mensen mee. Aanmelden kan vanaf 23 september via de website van de Groninger Archieven. Daar kunt u ook meer lezen over de geldende coronamaatregelen.

Maand van de geschiedenis: fietsroutes door Stad en Ommeland
Tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis (MGG) kunnen liefhebbers op eigen gelegenheid vier verschillende (fiets)routes door de provincie te volgen. De vijfde route gaat dwars door de stad Groningen. De routes van gemiddeld 40 kilometer lang zijn niet alleen mooi om te fietsen, ze voeren langs verschillende historische plekken en vertellen het verhaal van de arbeidsgeschiedenis in deze omgeving. De routes zijn tijdens de MGG verkrijgbaar bij de Groninger Archieven (zolang de voorraad strekt).
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Erfgoedloket Groningen, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief

Erfgoedloket Groningen
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050 - 313 27 09
info@erfgoedloketgroningen.nl

Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken. 

Email Marketing Powered by Mailchimp