Maandelijkse Nieuwsbrief
Facebook
Website

Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
U kunt dit aangeven door onderaan de nieuwsbrief te klikken op
'unsubscribe from this list'.

U kunt het ook aangeven bij:

het parochiecentrum in Schaijk
Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BD  Schaijk.
Dinsdag tot vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
T 0486-461220
E info@heiligejohannesdedoper.nl
E finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

Leesplan 40-dagentijd

We zijn al even op weg in de 40-dagentijd, maar als u nog interesse hebt en tijd, treft u bovenstaand een leesplan aan. Voor elke dag een stukje uit de Bijbel (soms maar enkele zinnen).
Dat het u mag inspireren, uitdagen of vernieuwen op de weg naar Pasen toe! 

N.B. Maandag 1 maart begint 'dag 11'. Het leesplan is niet van toepassing voor de zondagen.

Eerste Heilige Communie | Heilig Vormsel

Op dit moment geeft het verloop van de pandemie met de daarmee gepaard gaande maatregelen nog geen ruimte om op een veilige/verantwoorde wijze de projekten van de Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel op te starten.

In deze nieuwsbrief houden we u graag verder op de hoogte. Daarnaast komt er ook de nodige berichtgeving in ons parochieblad D’n Doper en via onze website. De informatie zal dan onder andere betreffen de data van bijeenkomsten, vieringen en waar. Uiteraard ontvangen de basisscholen dan ook de informatie.

De aanmeldingsformulieren staan op onze website E.H.C. en H.V. 

Vier Pasen !

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Wijziging van het vieringenrooster

In verband met artikel dat hierboven staat is het vieringenrooster aangepast betreffende de Paaswake.

De planning was één Paaswake in de kerk te Schaijk. De verwachting is, dat er dan nog beperkende maatregelen van toepassing zijn. De viering van de Paaswake zal nu plaatsvinden in drie kerken van onze parochie, namelijk Schaijk, Herpen en Neerloon.

Bekijk het vieringenrooster op onze website www.heiligejohannesdedoper.nl .

In verband met de pandemie wordt langs deze weg uw aandacht gevraagd voor het project van de vastenactie. 


Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen.
Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie
ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst. 

Om hun doel te bereiken, werven ze fondsen in Nederland waarmee ze wereldwijd jaarlijks vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. 

Ze vragen in Nederland ook aandacht voor de omstandigheden waarin mensen ver weg leven. Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven van andere mensen verbeteren: even minderen voor een ander.

Bezoek hun website www.vastenactie.nl voor meer informatie en om te vernemen hoe u kunt doneren.
Dank daarvoor.


Jezus: Wie is Jezus?

Bekijk eens deze video


De Stille Omgang 2021


De organisatie (Het Gezelschap) van de Stille Omgang heeft besloten dat van­wege de hui­dige strenge beperkende maat­regelen in verband met de coronapandemie de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet op de gebruike­lijke manier door zal gaan. In plaats daarvan wordt een online omgang voor­zien met Eucha­ris­tie­vie­ring via livestream en een video van de route.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang vraagt de Zustergezel­schappen elders in het land om niet in groepen naar Am­ster­dam te reizen. Mochten de regels het op 21 maart toelaten, dan kunnen deelnemers op eigen ini­tia­tief de route lopen, maar zon­der super­vi­sie en organi­sa­tie door Het Gezelschap. Er zijn dan dus geen toilet­wa­gens, geen lei­ders langs de route en er is geen open­stel­ling van de Lutherse Kerk.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang organiseert een speciale mis in Am­ster­dam die online te volgen is. Nadere berichtgeving en de link naar het betreffende Youtube-kanaal volgen via www.stille-omgang.nl. Er wordt ook een video gemaakt van de route van de Stille Omgang, die na de mis wordt uitgezon­den op het­zelfde kanaal.

‘Bedroefd maar in Christus verbon­den’

De organisatie laat weten ‘ongelooflijk bedroefd’ te zijn omdat dit jaar opnieuw gebroken worden met de eeuwen­lange traditie van pelgrimage voor de Stille Omgang naar Am­ster­dam. Wel willen ze in de nacht van de Stille Omgang met in­di­vi­duen of paren de route in gebed gaan lopen om zo toch de traditie in ere te houden. Ook hoopt men door de digitale ont­moe­ting toch een saam­ho­rig­heid en ver­bon­den­heid te kunnen creëren die gevoeld zal wor­den. ‘We ont­moe­ten elkaar in gebed en in de weten­schap dat we via de eucha­ris­tie met elkaar door Christus verbon­den zijn.’

Meer in­for­ma­tie: www.stille-omgang.nl .

AVG-nieuws:
internetcriminelen geven zich opnieuw uit voor
pastorale beroepskrachten
 

In­ter­netcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. Na eerdere incidenten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een dergelijk incident gemeld. Het is goed om in de parochie aandacht te vragen voor dergelijke incidenten, zodat zowel medewerkers, vrijwilligers als parochianen alert blijven.

Lees voor meer informatie de website www.rkkerk.nl .

 
Parochie Heilige Johannes de Doper betreft de locaties:
Schaijk-Reek | Herpen-Koolwijk | Overlangel-Neerloon-Keent |
Ravenstein-Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden

Secretariaat:
Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BG  Schaijk.

Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.
T 0486 - 461220
E finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl


Het reserveren voor de vieringen en/of opgeven misintenties:

Naast uw opgave via de telefoon is het nu ook mogelijk om dit te doen via een e-mailbericht. Gelieve bij uw opgave van de misintentie via de e-mail de betreffende gegevens te vermelden zoals ook uw contactgegevens.

Daarbij ook aangeven hoe u wilt betalen:
- Contant bij het betreffende secretariaat/pastorie
- Via een een fundatie (afspraak om misintenties op te geven voor
  meerdere H. Missen)
- Overmaken naar bankrekeningnummer NL49 RABO 0146 3029 15
  ten name van Parochie Heilige Johannes de Doper onder vermelding
  van de naam voor wie de misintentie is, voor welke dag en welke kerk.

Schaijk - Pastoor van Winkelstraat 1
T 0486-461220 | di. t/m vr. 09.00 - 12.00
finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

Herpen - Alard van Herpenplein 7
T 0486-411424 | ma. t/m vr. 09.00 - 12.00
pastorieherpen@gmail.com

Ravenstein - Nieuwstraat 7
T 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
ravenstein@heiligejohannesdedoper.nl

Neerloon - Loonsestraat 2
T 0486-411282 | ma. t/m vr. 09.00 - 12.00
haezandbelt@home.nl

RESERVERING IEDERE WEEK VOOR VRIJDAG 09.30 uur,
VOORAFGAAND AAN DE ZATERDAG/ZONDAG.
Dit is afwijkend ten gevolge van de coronacrisis.


Klik hier voor meer informatie op onze website. 

Vier keer per jaar geven wij ons parochieblad D'n Doper uit.


Twitteren met God


Het Wereldwijd Gebedsnetwerk van de Paus en Twitteren met GOD bieden je een uitgebreide reeks hulpmiddelen om te bidden en je geloof te verdiepen tijdens deze langdurige pandemie.
Paus Franciscus nodigt ons uit om ook in moeilijke tijden de vreugde van het evangelie te beleven.

Kijk maar eens naar de initiatieven
 
 
AANGEDREVEN DOOR
www.popesprayer.va
www.tweetingwithgod.com 
 
Heeft u vragen of suggesties?
Heeft u behoefte aan verdieping?

Wij vernemen dat graag van u, waarvoor onze dank.

 
Naar de website
Copyright © H. Johannes de Doper
Realisatie: Webheld.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Parochie H. Johannes de Doper · Pastoor van Winkelstraat 1 · Schaijk, 5374 BG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp