Copy
Een maandelijkse dosis inspiratie uit onze adviespraktijk
Beste geïnteresseerde,

Een jaar geleden schreven we over de kansen die 2021 zou bieden. Dat deden wij na een bewogen jaar waarin de pandemie allesbepalend was. Wij zagen voorzichtig wat ruimte ontstaan voor reflectie - wat zou het nieuwe jaar brengen op het gebied van media, educatie en zorg?

Deze nieuwsbrief is een mooi moment om eens terug te kijken. Een voorspelling doen is immers makkelijk, maar wat is waarheid geworden? Welke onverwachte wendingen zijn er geweest? Het jaar 2021 bood de nodige kansen om de horizon weer wat te verleggen - langzaam zagen wij de strategische gesprekken met een blik op de toekomst weer op gang komen. Een beetje ademruimte om de lange termijn weer te bespreken.

In deze editie van TRNDR Monthly een nieuwe poging voor de kansen van 2022. Naast razendsnelle veranderingen in een grote maatschappelijke turbulentie, viel ons nog iets anders op: bewustzijn. Het idee dat het niet goed gaat en we een andere kant op moeten bewegen lijkt in steeds meer sectoren door te dringen. Aan de hand van de thema's media, educatie en zorg steken drie Thaesis-partners een thermometer in de maatschappij en meten we niet alleen waar we nu staan, maar vooral waar we heen kunnen.

Met een flinke dosis hoop en een positieve blik: zoals je dat van ons gewend bent.

Met inspirerende groet,

Jon van Rooijen
Partner bij Thaesis

Educatie als versterker van levensgeluk van de volgende generatie

"Het échte leven meemaken op school: dat was waar volgens mij afgelopen jaar de kans lag. Zonder daarbij uit het oog te verliezen dat er een grote kans op ongelijkheid bestaat in de beschikbaarheid van basisvoorwaarden om te kunnen leren.

Een jaar verder is het mooi om te zien dat de digitale competenties in het onderwijs een enorme sprong hebben gemaakt. Het is steeds makkelijker om online of hybride onderwijs te volgen, maar er is ook voldoende aandacht geweest voor de negatieve effecten daarvan. De mentale gezondheid heeft enorme klappen gehad en ongelijkheid kon verder groeien, doordat niet iedereen beschikt over de juiste randvoorwaarden voor thuisonderwijs.

Deze negatieve effecten zijn een belangrijke reden waarom onderwijs fysiek door moet gaan. Maar er is nog iets wat het zo belangrijk maakt: het onderlinge contact 🧑‍🤝‍🧑. Wij hebben dit jaar meer dan ooit kunnen zien dat onderwijs een cruciale plek is voor jongeren waar ze elkaar ontmoeten, relaties leren aangaan en gezonder en gelukkiger worden door samen te zijn.

Een studie heeft aangetoond dat de grootste factor die impact heeft op je levensgeluk de kwaliteit van je relaties is. Daar ligt volgens mij in 2022 de grootste kans voor het onderwijs: het versterken van het huidige en toekomstige levensgeluk van de volgende generatie. Focus niet alleen op het wegwerken van studieachterstanden om voor gekwalificeerd personeel te zorgen, maar gebruik het feit dat iedereen staat te trappelen om naar school te komen om elkaar te zien. Leer de kracht van goede relaties opbouwen en onderhouden.

Die relaties aangaan gaat veel verder dan vriendschappen. In een wereld met grote klimaatuitdagingen die vragen om een gezamenlijke visie, een opkomende virtuele metaverse die concurreert met fysieke menselijke relaties en een polariserende economie hebben wij ook een nieuwe generatie nodig die de kracht van diepgaande menselijke relaties kent en waarde uit en met elkaar weet te halen."
Lees hier de studie over levensgeluk en het aangaan van relaties (Harvard Gazette, 🕒: 9 minuten)
Thaesis is het adviesbureau van de volgende generatie. Al 15 jaar lang begrijpen we het belang van de laatste kennis van zaken over strategie, organisatie en innovatie, én dat aanstormend en ondernemend talent hier bij uitstek over beschikt. In hechte samenwerking met onze opdrachtgevers hebben wij ook het afgelopen jaar mogen werken aan strategische vraagstukken met een nadrukkelijk maatschappelijk perspectief. Wij hadden het geluk om hier het afgelopen jaar ter ere van ons vijftienjarig bestaan onder de sterren samen bij stil te mogen staan. Met veel dank aan onze opdrachtgevers. 

Leidt de bespreekbaarheid van mentale gezondheid volgend jaar tot meer budgetten?

Wat is de juiste balans tussen efficiëntie en eigen keuze in de zorg? Hoewel er nog steeds geen eenduidig antwoord gevonden is, zijn we afgelopen jaar een stukje dichterbij gekomen: het nut van preventie lijkt meer doorgedrongen.

Was de coronapandemie eerst vooral een gezondheidscrisis, met de introductie van vaccines en meer duidelijkheid over het virus komen andere vragen bovendrijven. Hoe weegt het belang van toegang tot zorg voor iedereen op tegen de eigen verantwoordelijkheid om ziekte te voorkomen? Voor aankomend jaar verwacht ik meer maatschappelijke en politieke aandacht voor het voorkomen van zorg door vroegtijdige preventie.

🩺  Voorkomen is soms letterlijk beter dan genezen

Een ander onderwerp waar steeds meer aandacht voor is in de zorg is mentale gezondheid. Het aantal mensen met mentale klachten neemt toe, meer studenten dan ooit hebben te maken met geestelijke problemen en de brancheorganisatie voor GGZ instellingen heeft de hoop om de wachtlijsten op te lossen opgegeven.

Maar er zijn ook hoopvolle berichten: mentale problemen zijn bespreekbaarder dan ooit, bijvoorbeeld in de sport. Onze hoop is dat deze toegenomen bespreekbaarheid leidt tot structurele aandacht en budgetten voor preventie voor mentale gezondheid. Het eerste hoopvolle voorbeeld hiervan is MIND, dat vanuit zorgverzekeraars een innovatiefonds kreeg toegewezen voor GGZ-preventie.

Ook in de zorg zelf is het belangrijk dat men oog houdt voor mentale problematiek van medewerkers. Bedden waren immers niet de bottleneck van de laatste lockdowns; dat was geschoold personeel dat niet opgebrand thuis zit. Nu de WWR voorspelt dat over veertig jaar één op de drie werknemers in de zorg moet werken, moet de zorg aantrekkelijker worden als beroep. Dat betekent meer dan toegeklapt worden: betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.
Welke andere maatschappelijke trends spelen er in 2022? Wij zetten er 100 op een rij 🚀

Gaan media dit jaar eindelijk kleur bekennen?

"De mediasector kende het afgelopen jaar zowel nieuwe groei in digitaal bereik, digitale abonnees en digitale adverteerders, als felle weerstand van een groeiende groep nieuwsmijders en een toegenomen druk op de persvrijheid. De maatschappelijke turbulentie is groot en de mediasector beweegt hier noodgedwongen op mee. In een crisis verwachten wij een sterke overheid, maar beseffen wij wel genoeg dat wij dan ook een stevige journalistieke tegenmacht nodig hebben? Een onbetrouwbare overheid wordt het beste van repliek voorzien door betrouwbare journalistiek. Waarbij opgemerkt moet worden dat betrouwbaar niet hetzelfde is als objectief.

Sterker nog: de media kunnen zich dit streven naar objectiviteit steeds minder veroorloven. De rechtspraak zet de politiek vaker onder druk met klimaatuitspraken: gaan media het komend jaar ook kleur bekennen? De politiek en het bedrijfsleven zijn samen verantwoordelijk voor de erosie van het sociaal contract tussen werkgever en werknemer: blijven media de kloof tussen arm en rijk in de schijnwerpers zetten of gaan zij actief verbinden en perspectief bieden? De macht van de grote techplatforms is nog steeds nauwelijks gebreideld: welke nieuwsredactie gaat zich in 2022 als eerste ontdoen van Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp en TikTok? 

Jarenlang konden wij in strategietrajecten stellen dat de grootste veranderingen in de mediasector veroorzaakt werden door technologie. Maar de technologische woekering wordt met ontwikkelingen als gedifferentieerde privacy, de open intellectual property beweging en data trusts eindelijk een halt toegezegd. Algoritmes worden ter verantwoording geroepen en publieke waarden worden nadrukkelijke ontwerpprincipes. Nu zijn het maatschappelijke ontwikkelingen die de grootste uitdaging vormen voor de mediasector. Alle ogen zijn voor komend jaar gericht op behoud van een rechte journalistieke rug in de maatschappelijke turbulentie, anders resteert ons een ontzielde vlucht in de metaverse."
Metaverse? Bekijk hier wat het is - samen met 99 andere technologietrends 🚀

Artikelen die ons verder over de toekomst lieten nadenken

Foto: Thaesis

#1• Voor wie gebukt gaat onder toenemende somberheid vanwege de problemen op zoveel fronten, heeft Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde en Duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in zijn nieuwe boek een positieve boodschap. Volgens hem laten alle crises namelijk zien dat het huidige systeem zodanig in z’n voegen kraakt en vastloopt, dat het punt nadert waarop het kantelt naar een nieuw evenwicht. (Vrij Nederland, 🕒: 12 minuten)

#2• Boerenzoon Mark Venner werkt aan de boerderij van de toekomst. Niet met technologische hoogstandjes, maar door een voedselbos aan te leggen, een ecosysteem dat goed is voor mens en natuur. (FD, 🕒: 7 minuten)

#3• De gemeente Amsterdam wil op een ‘circulaire’ manier verduurzamen én problemen als het woningtekort aanpakken. En dat allemaal volgens het ‘donut’-principe. Klinkt mooi, maar hoe werkt dat in de praktijk? (NRC Handelsblad, 🕒: 6 minuten) 

#4• De hoofdredacteuren van kranten en actualiteitenrubrieken onttrekken zich aan het publieke debat, signaleert Alexander Klöpping. Terwijl deze tijd juist om stellingname vraagt. 'Zonder leidsmannen- en vrouwen raakt de samenleving op drift' (NRC Handelsblad, 🕒: 4 minuten)

#5• De klimaatcrisis is vooral veroorzaakt door machtige, hebzuchtige en gewelddadige mannen. Volgens de Indiase auteur en filosoof Vandana Shiva zijn de vernietiging van de natuur en de marginalisering van vrouwen met elkaar verbonden. Pak ze dus beiden tegelijkertijd aan. (De Groene Amsterdammer, 🕒: 13 minuten)

Dat was het voor deze editie van TRNDR Monthly. 

Iedere maand publiceren we vanuit ons adviesbureau een nieuwe editie waarin we inspiratie rondom strategie, organisatie en innovatie delen. Hier lees je de vorige edities.

Als je deze artikelselectie waardevol vindt, voel je dan vrij om de nieuwsbrief door te sturen naar andere mogelijk geïnteresseerden. 

Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en vond je het interessant? 
Meld je hier aan
Tot de volgende editie!

Team Thaesis
Copyright © 2021 Thaesis, All rights reserved.