Copy
View this email in your browser
Een maandelijkse dosis inspiratie uit onze adviespraktijk
Beste geïnteresseerde,

Leren, een taxi bestellen, een reis en hotels boeken, muziek luisteren of freelancen – in de platformeconomie wordt vraag en aanbod in een haverklap aan elkaar gekoppeld. Uit onderzoek blijkt dat één op de acht Nederlanders wel eens geld heeft verdiend via de platformeconomie. 

Platforms zijn het dominante businessmodel van de 21e eeuw geworden. Vijf van de zes meest invloedrijke bedrijven ter wereld zijn... een platform. Maar succesvol zijn in de platformeconomie gaat niet zonder slag of stoot. De echt grote platformbedrijven doen eigenlijk aan een moderne variant van landjepik. Kijk naar Uber, dat liever geen personeel in dienst neemt. Of Amazon, dat een growth-at-all-cost model heeft. Het speelveld is ongelijk, en leidt op de lange termijn tot verschraling van het aanbod en een verder scheef groeiende inkomensverdeling.

Wat betekent succes echt in de platformeconomie? En hoe zorg je ervoor dat groei en succes niet ten koste gaan van bijvoorbeeld kansengelijkheid en werkgeluk? 

Daar gaan we in deze editie van TRNDR Monthly op in. 

Met inspirerende groet,

Ouke Arts
Partner bij Thaesis

De platformeconomie vs. de factor mens

Zhang Ruimin, CEO van Haier – Foto: Creative Commons 
In 1980 stond Haier op het randje van een faillissement, maar anno 2019 is de Chinese witgoedfabrikant springlevend en het schoolvoorbeeld van hoe je jezelf als bedrijf opnieuw kunt uitvinden en de disrupters zoals Baidu, Tencent, Alibaba, JD.com en Huawei de baas kunt zijn.

Wat heeft Haier goed gedaan?

Transformatie voorop stellen. Transformatie waarbij de (behoeftes van de) klant voorop staan.

Of, in de terminologie van Haier: transformeren volgens de ren-dan-hayi principes. Dat is Chinese management speak voor: het opzetten van onafhankelijk opererende units die de klant voorop stellen, en tegelijkertijd functioneren als virtuele teams met de nodige beslissingsbevoegdheid. 

Inmiddels is Haier's focus de zogenaamde ren-dan-hayi 3.0: het creëren van een ecosysteem met micro-ondernemingen en communities. Eigenlijk komt dit neer op: een transformatie in een ecosysteem, met meer ruimte voor de factor mens. 

Hoe ziet dat er voor werknemers uit? 
Die worden aangemoedigd om:

 1. Zich als ondernemer op te stellen
 2. Een knooppunt in een groter systeem te worden 
 3. Te werken vanuit het idee dat als werknemers geen waarde kunnen creëren voor hun gebruikers, ze niet betaald worden.

Wat kunnen we hiervan leren?

Ouke: "Een strategie waarin grote top-down georganiseerde conglomeraten zich transformeren tot netwerken en werknemers worden gestimuleerd, is in een ondernemersland als China kansrijk. Dat geldt ook voor Europa, maar hier zijn - gelukkig - ook sterke voorzieningen en gebalanceerde wetten die de positie van werknemers beschermen tegen ongebreidelde marktwerking. En dat is in de platformeconomie onverminderd nodig, misschien nog wel meer dan ooit.

Lees meer over hoe Haier zichzelf platformeconomie-proof maakte – zie kader (🕓: 12 min – London Business School)

Waarom een platformstrategie vaak niet de beste strategie is

Foto: Thaesis 

Succesvol willen worden in de platformeconomie begint niet met het implementeren van een platform. Het begint met een mindset shift, met op een totaal nieuwe manier naar succes kijken en met het anders organiseren van je economische activiteiten. 

Welke regels gelden er volgens ons in de platformeconomie?

 • Waarde? Die creëer je niet voornamelijk voor de klant, maar voor het ecosysteem waarin je opereert.
 • De klant? Dat is niet iemand die jouw product koopt, maar iemand die gebruik maakt van jouw platform om zelf waarde toe te voegen. 
 • Inkomsten? Die genereer je niet door een monopoliepositie na te streven, maar je te richten op netwerkeffecten. 
 • Middelen? Die koop of regisseer je niet allemaal zelf, maar die worden aangeleverd door de actoren in het ecosysteem.
 • Je verdienmodel? Dat zit ‘m niet zozeer in het vergroten van de schaal van je bedrijf, maar in het delen van schaalvoordelen met alle aanbieders. 

Ouke: "Omdat je samen met je klanten waarde creëert in een ecosysteem, dragen de netwerkeffecten alleen bij aan succes als de overstapkosten afgestemd blijven op de benodigde retentie van klanten. Met andere woorden: een lock-in met eenzijdige waardeonttrekking jaagt klanten uiteindelijk altijd weg. Maar omdat in een platformeconomie the-winner-takes-it-all geldt, ontstaat bij lage overstapkosten een meer dan hevige concurrentiestrijd. En de neiging om die lock-in voor eigen gewin te realiseren. Dat leidt vaak weer tot de neiging om externaliteiten op de maatschappij als geheel af te wentelen. Uber dat niet bijdraagt aan pensioenen (want geen personeel in dienst) en Amazon die aanbieders dwingt om tegen verlieslaten prijzen te mogen inkopen (want groei is heilig). En daarom is een platformstrategie vaak niet de beste strategie.

Wat is dan wel de beste strategie? Wat ons betreft een netwerkstrategie die voor alle spelers in het ecosysteem leidt tot duurzame waardecreatie."

Meer weten? Kom langs voor ☕️. 

Overleven in de platformeconomie? Heb een 'onvermoeibare' focus op de klant 

Foto: Unsplash
Meer vrijheid, flexibele(re) werktijden, en – als je het goed doet – meer besteedbaar inkomen. Dat is de salespitch die menig succesvol bedrijf in de platformeconomie aanbieders geeft. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger, weten we inmiddels. Toen Volkskrant-redacteur Jeroen van Bergeijk zich liet omscholen tot Uber-chauffeur ervoer hij dat hij allesbehalve het bedrag verdiende dat hem aanvankelijk was voorgelegd. In plaats van de verwachtte €30 per uur, ving hij, als hij het – zijn woorden – 'heel goed deed', €15 per uur bruto. Beslist geen vetpot. 

Ja, de platformeconomie belooft van álles, maar inmiddels weten we dat het in de praktijk allemaal niet zo rooskleurig is. Platformbedrijven
schieten tekort op mens en maatschappelijk vlak. Sterker nog, dankzij platformbedrijven is er juist meer sociale ongelijkheid nu.

Net als Simone Heidema, oprichter en ceo CPI Risk, Finance & Governance, schrijft met twee anderen in
dit stuk in het FD, vinden we dat de platformeconomie moet evolueren langs de as van menselijke waarden:
 • eerlijk delen
 • transparantie
 • zelfsturing
En op die manier moet bijdragen aan de samenleving. Want hoewel Nederland nog steeds hoog scoort in menig categorie in de World Happiness Index 2019 van de VN (omvangrijk bruto inkomen, sociale netwerken, persoonlijke keuzevrijheid), ondermijnt die keuzevrijheid wel het menselijk welzijn en daarmee het werkgeluk.  

👉Wat ons betreft moet de platformeconomie ook de factor mens en zijn/haar werkgeluk als peiler hebben om zichzelf future proof te maken. Alleen dan kunnen platformen daadwerkelijk iets toevoegen aan wereld waar we naartoe (willen) gaan. 
Lees meer: Platforms vs. de menselijke as (🕓: 3 min. – FD, €-link)

Platformbedrijven die echt het verschil maken

Foto: Unsplash

Het stikt van de bedrijven in de platformeconomie die we liever niet als schoolvoorbeeld aanhalen. Maar er zijn ook genoeg platformbedrijven die laten zien dat waarde toevoegen in de nieuwe economie en schaal wel degelijk samengaan. 

Wat voorbeelden: 

1. In het Amerikaanse Denver is er Greentaxi, een platformcoöperatie waarvoor taxichauffeurs ieder tweeduizend dollar inbrachten voor de nodige investeringen. Ze delen zeggenschap.
2. In Canada is er Stocksy, een platformcoöperatie van fotografen. Wat de leden bindt, zijn creatieve integriteit, eerlijke winstdeling en respect voor elkaar.
3. Het Nieuw-Zeelandse Enspiral, dat freelancers en bedrijven verenigt rond maatschappelijke thema's, is een schoolvoorbeeld van de open coöperatie: een niet-winstgericht ecosysteem waarin mensen als gelijken samenwerken aan maatschappelijke waardecreatie. 

Artikelen die verder bij onze ideeën aansluiten

Foto: Unsplash

1. We vinden het mooi hoe op diverse platforms de publieke en private sector samenkomen. Denk aan NL Ziet, dat publieke en private media samenbrengt. Of Hely, dat duurzaam deelvervoer vergemakkelijkt. Ook kijken we met belangstelling naar Wikiwijs, een platform in educatie waar je kunt zoeken naar open leermiddelen. En naar openEHR, een nieuw platform dat pleit voor open standaarden op het gebied van e-health. 

2. Geen bedrijf dat meer invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de platformeconomie dan het Japanse SoftBank. Een groot deel van de $100 mrd die SoftBank’s Vision Fund beheert, is uitgedeeld aan platformbedrijven die veelal afhankelijk zijn van aannemers. Maar nu steeds meer van deze aannemers staken en beursgangen teleurstellen, begint het businessmodel van Softbank op zijn grondvesten te schudden. Uit de New York Times: 
The SoftBank Effect: How $100 bn Left Workers in a Hole. (🕖 17 min.) 

3. In 2007 domineerden vijf spelers de wereldwijde markt voor mobiele telefonie: Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson en LG. Acht jaar later, in 2015, is het gezicht van de markt totaal veranderd: de iPhone slokte in dat jaar maar liefst 92% van alle winst op. Hoe heeft de iPhone zo snel terrein kunnen winnen? Door platforms en nieuwe strategieregels op te stellen. Uit de Harvard Business Review: Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy. (🕖 17 min.) 

Dat was het voor deze editie van TRNDR Monthly

Iedere maand publiceren we een nieuwe editie waarin we inspiratie rondom strategieadvies delen.
Hier lees je de vorige edities.

Als je deze artikelselectie waardevol vindt, voel je dan vrij om de nieuwsbrief door te sturen naar andere mogelijk geïnteresseerden met 
deze aanmeldlink. 

Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en vond je het interessant? 
Meld je hier aan
Tot de volgende eerste dinsdag van de maand!

Team Thaesis
Copyright © 2019 Thaesis, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp