Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 6   januari 2020

Beste ouders/verzorgers,

Allereerst hopen we dat iedereen hele fijne kerstdagen heeft gehad en wensen we jullie een geweldig uiteinde van 2019. Voor 2020 wensen we voor iedereen een gezond en gelukkig jaar en we hopen dat iedereen weer gezond en gelukkig op 6 januari weer terug is op school.

 

Juffen en meesterdag

Kijkend naar de weersomstandigheden en mogelijkheden van Wouterbergen zal de juffen/ meesterdag hoogstwaarschijnlijk zijn op vrijdag 10 januari. Uiterlijk maandag na de kerstvakantie weten we of deze datum door kan gaan of dat  vrijdag 24 januari de dag wordt, is dat het geval hoort u dat dinsdag 7 januari via de mail.

De juffen en meester dag vervangt de afzonderlijke verjaardagen van de leerkrachten in de klassen.

Voor de leerkrachten zijn die dag geen cadeautjes nodig. Zij genieten het allermeest van de gezellige dag samen met de kinderen en eventueel zelfgemaakte werkjes door de kinderen.
Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen schaatsen meeneemt en voor degene die deze niet hebben zijn er botjes bij Wouterbergen en mag iedereen gebruik maken van sleeën.
 
Als ouders op zoek zijn naar goede tweedehands schaatsen, dan kunnen ze contact opnemen met ‘Infinity shop’ zij zijn op afspraak open tel. 06-51213060
 
Het schaatsen is op eigen risico, de school en Wouterbergen zijn niet verantwoordelijk voor schade en ongevallen.

Als de kinderen niet willen/ mogen schaatsen, zijn er voldoende andere mogelijkheden. In de zaal boven staan diverse familiespellen en zijn er rustplekken ingericht.
 
De speeltuin en kinderboerderij zijn voor ons ook toegankelijk die ochtend. Bij elke plek staan enkele leerkrachten en ouders om toezicht te houden.
 
De kinderen hoeven die dag geen fruit mee te nemen. Vanaf ongeveer 10:00 zijn we/ vertrekken we naar de schaatsbaan.
Zij krijgen daar ranja/ chocomel en chips.
 
Groep 1 tot en met 4 gaat met de auto. Inmiddels hebben wij voldoende ouders kunnen regelen die meerijden. Via de leerkrachten ontvangt u het overzicht met wie uw kind in de auto zit.
Groep 5 tot en met 8 gaat met de leerkrachten op de fiets.
 
De kinderen kunnen na afloop allemaal opgehaald worden bij de Wouterbergen. Indien dit niet mogelijk is, gelieve dit aan te geven. Dan kijken we met ouders en school samen dat de kinderen mee terug naar school gaan.
 
 

Talent

Zoals elke maand, willen we u meenemen in onze herijkte visie en bijbehorende kernwaarden. 

Deze maand besteden we aandacht aan de kernwaarde Talent
We zijn de afgelopen jaren actief bezig geweest samen met de cultuurloper, om de expressieve vakken meer aandacht te geven. Een basis om talent te ontwikkelen anders dan in de basisvakken. Expressie, creativiteit is belangrijk om je als persoon verder te ontwikkelen.

Zo zetten we steeds meer de talenten in van onze leerkrachten. Maar ook de talenten van ouders worden steeds meer ingezet en gaan nog veel meer ingezet worden om de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Ik verwijs u graag naar de oproep voor de talentenochtend, onder dit artikel.

Met de keuze voor de methode topondernemers, willen we de kinderen meer aanspreken op hun verschillende talenten. Zoals de theorie van Gardner ze omschrijft. (Klik hier voor een duidelijk beeld)

Talent heeft veel raakvlakken met creativiteit. Creativiteit is belangrijk voor de toekomst. Door de kinderen meer ruimte en tijd te geven om hun talenten verder te ontwikkelen, willen we hun creativiteit verder ontwikkelen. Een belangrijke eigenschap voor de maatschappij van nu en in de toekomst. Ken Robinson kan u haarfijn uitleggen waarom.
Klik hier om naar een artikel over creativiteit in het onderwijs en zijn Ted Talk te gaan.

 

Ouders gezocht met Talent en Passie: 7-2

Op vrijdag 7 februari organiseren wij onze allereerste talentenochtend! Deze zal plaats vinden van 10.30 - 12.30 uur. Tijdens deze talentenochtend willen wij graag activiteiten organiseren/aanbieden die we normaal niet zo snel aanbieden. De kinderen mogen aangeven waar hun interesse ligt en hier hopen wij een activiteit aan te kunnen koppelen.
 
Daar hebben wij uw hulp hard bij nodig! Wij zijn op zoek naar mensen die een activiteit kunnen begeleiden, maar ook naar mensen die een activiteit zouden kunnen geven!  Wij hebben de leerlingen gevraagd wat zij graag zouden willen doen op zo'n ochtend en hier  zijn onderstaande punten uit voortgekomen.
 
Wie zou een activiteit kunnen geven en/of begeleiden?
 • koken/bakken
 • fotograferen (foto/video bewerken/editen)
 • turnen
 • breakdance
 • schilderen/tekenen
 • Minecraft/Fortnight
 • mythologie
 • programmeren/coderen
 • timmeren (met hout werken)
 • voetbal/handbal/keepen
 • muziekinstrumenten
 • dieren (paarden)
 • techniek (met ijzer werken)
 • ICT
 • handlettering (sierletters)
 • backflip leren
 • tuinman
 • jumpen
 • Natuurles/tuinieren/planten les
 • Musical les
Groetjes Juf Eline N en meester Igor.

Kriebel beestjes: Help! Luizen

De afgelopen maanden hebben we in de jongere groepen veel last gehad van luizen. Daarom voor iedereen nog even wat bruikbare informatie.

Wij houden op school de richtlijnen aan van het RIVM. Lees hier meer!

Informatie leerlingen

Protocol Luizen: 

 • Na elke vakantie controleert de werkgroep (luizen) van ouders alle kinderen op school. 

 • Indien er neten of luizen gevonden worden de volgende stappen ondernomen: 

 1. De ouder doet een melding bij de leerkracht 

 1. De leerkracht mailt alle ouders van de groep de algemene brief 

 1. De leerkracht belt de betreffende ouder van de leerling & stuurt vervolgens een mail met de folder voor behandeling 

 1. Na 2 weken volgt een nieuwe controle door de werkgroep. Indien er nog neten of luizen gevonden worden. Volgen de stappen 1 tot en met 4 opnieuw. Indien er geen luizen of neten meer gevonden worden, stuurt de leerkracht een mail naar alle ouders van de groep dat de luizen/ neten weg zijn en  volgt de nieuwe controle na de eerstvolgende vakantie. 

IVN Activiteit: Zoogdieren..... Hoezo?

De groepen 2 tot en met 8 gaan in januari, februari of maart naar een tentoonstelling van het IVN over zoogdieren. Dit is in de Stulp in Asten. Ze maken hier kennis met zoogdieren en krijgen over vijf verschillende onderdelen meer uitleg: van wolf tot hond, eten zoals je gebekt bent, jonkies, nachtbrakers en mol, das en bever.
De leerkracht van de klas zal ter zijner tijd contact opnemen met de klassenouders om vervoer te regelen voor deze dag. 
Kalender (versie 20 12 2019) LET OP! Nieuwe Versie!
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Kalender Kalender
Copyright © 2019 Basisschool St. Jozef, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp