Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 7   februari 2020

Beste ouders/verzorgers,

Na een leuke juffen en meesterdag, een vruchtbare staking afgelopen donderdag en vrijdag, Is het dan alweer februari.
De maand met carnaval en een daaraan gekoppelde vakantie.

Afgelopen donderdag zijn we met heel cluster Someren aan de slag gegaan om te brainstormen hoe we werkdruk kunnen omdraaien naar werkgeluk en hoe we de aankomende tekorten in onderwijsland kunnen opvangen. Op vrijdag hebben we met het team verder op school gewerkt met die onderwerpen met betrekking tot ons eigen team.

Op de achtergrond werken we ondertussen aan het afmaken en inrichten van een schoolapp. Die na de carnavalsvakantie online zal gaan. Wij zijn als team al erg enthousiast. we hopen u straks ook. U ontvangt deze maand nog meer instructies en inloggegevens.

Alvast erg vroeg.....maar uiteraard niet minder gemeend:
We hopen dat iedereen een prettige carnaval en vakantie heeft en gezond weer terug komt in maart.

Optocht carnaval

Beste ouders,
Op vrijdag 21 februari a.s. houden wij onze jaarlijks terugkerende Carnavalsoptocht. Ook dit jaar willen wij dit weer tot een groot succes maken! Uw hulp is hierbij onmisbaar!
We verwachten de kinderen om 8.25 uur verkleed in de klas.
Hieronder vindt u de route die wij op deze ochtend af zullen leggen. Wij starten rond 8.45 uur op de Brinkweg voor de school en verwachten rond 9.45 uur hier weer te eindigen.

U bent van harte welkom om onze optocht te komen bewonderen. Woont u aan de route? Dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u uw huis zou willen versieren (wat ballonnen of serpentines).

 
Dit jaar is er voor gekozen om de carnavalsviering op onze school te houden. De optredens vinden plaats in de speelzaal, het hossen in de speelzaal, gang en buiten.  Voor kinderen die zich niet prettig voelen bij de drukte tijdens het hossen, wordt een “rustige plek” gecreëerd, waar ze een andere activiteit kunnen doen                                       
Kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen hiervoor terecht in het lokaal van juf Anne-Marie, kinderen van groep 5 t/m 8 in het lokaal van meester Igor.  Als u als ouder denkt dat uw kind hier behoefte aan heeft kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind.
Kinderen die een optreden willen verzorgen of met een carnavalswagen, groep en/of spreuk meedoen in de carnavalsoptocht moeten zich uiterlijk vóór 14 februari opgeven bij juf Mirjam of de leerkracht.
De kinderen zijn om 12.30 uur uit.
Voor het opruimen na afloop (om 12.30 uur) kunnen we nog hulp gebruiken. Indien u in de gelegenheid bent, wilt u dit dan doorgeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter?
Wij hopen op een mooie samenwerking tussen school, ouders, Muziekvereniging Someren-Heide, Carnavalsvereniging De Keijepaol en alle andere inwoners van Someren-Heide!
 
Met vriendelijke groet,
Team BS. St. Jozef

 

Visie & Kernwaarde eigenaarschap

Na 4 nieuwsbrieven hebben we alweer bijna alle kernwaarden de revue laten passeren in de nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de kernwaarde eigenaarschap. Een kernwaarde die je vaak tegenkomt in onderwijsland. 
Een kernwaarde die je op verschillende manieren kunt interpreteren.
Dus heel belangrijk om hierin gezamenlijke taal te spreken.

Op de St.Jozef interpreteren wij deze kernwaarde als volgt:
"Ik ben de kracht in mijn eigen leerproces". Kinderen en leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor hun leerproces op alle ontwikkelingsgebieden en het welbevinden van henzelf en de ander. Betrokkenheid, motivatie, zelfstandigheid, keuzes maken en initiatief nemen zijn kenmerken die passen bij eigenaarschap.

Het betekent vooral dat kinderen steeds meer keuzes hebben in wat ze willen leren. Dat ze ervaren dat ze ergens zelf invloed op hebben. We willen dat kinderen zelf inzicht krijgen in hun kennis en kunde. Dat ze actief deelnemen aan hun ontwikkeling, in plaats van dat een ander de regie heeft en voorschrijft hoe en wat de kinderen moeten leren.
Het eigenaarschap zie je heel erg terugkomen in de methode Top ondernemers, waarin kinderen nadenken over hoe ze een bepaald leerdoel willen bereiken.
Maar ook in alle andere lessen, zijn de leerkrachten steeds meer bezig om de kinderen vanaf het begin mee te nemen in het leerdoel. Wat willen we behalen met een les? Waarom? En achteraf evalueren of dat is gelukt, is ook een belangrijke stap bij deze kernwaarde.

Zo willen we de kinderen meer keuze geven met betrekking tot de ateliers. Samen met de kernwaarde talent zijn daarom de talentenochtenden ontstaan. Kinderen kunnen zelf kiezen wat ze graag zouden willen ontwikkelen en leren, in plaats van dat ze vast worden ingedeeld.

Voorheen waren de kinderen ook gewend dat ze door de leerkracht werden ingedeeld bij bepaalde instructiegroepen. Maar we gaan er steeds meer naar toe dat kinderen ook zelf aan kunnen geven of ze deel willen nemen aan een bepaalde instructie. Een herhaling of iets nieuws. Als ze denken dat ze iets al kunnen, hoeven ze niet altijd meer verplicht aan te sluiten. Uiteraard blijft het evalueren aan het eind van de les met betrekking tot het lesdoel hierbij dan ook heel belangrijk.

Minecraft > Ouder/ Neefje/ broer of zus gezocht

Komende vrijdag staat de eerste talentenochtend voor de deur.
We hebben een aantal mooie workshops vanuit jullie als ouders en vanuit leerkrachten op het programma staan. 
Deze week gaan de kinderen samen met de leerkrachten hun voorkeuren aangeven, waar ze graag aan zouden deelnemen. 

Ik mag ook een leuke workshop geven met minecraft education. Maar daarbij kan ik nog zeker wat hulp gebruiken. Kent u nog iemand, zoals een neef, broer, buurman of iemand anders die bekend is met minecraft en vrijdagochtend van 10:30 tot 12:30 tijd heeft, dan hoor ik het graag. 
stuur dan even een mailtje naar Nancy.verbeten@prodas.nl 

Voor- of naschoolse opvang gewenst op school?

Met behulp van een vragenlijst willen we in kaart brengen of dat er behoefte is aan opvang die aangeboden wordt op basisschool St. Jozef. Wanneer je op de link klikt, kom je bij de vragenlijst uit en kun je deze invullen. 


Alvast bedankt voor uw medewerking!

Link vragenlijst
 

IVN Activiteit: Zoogdieren..... Hoezo?

De groepen 2 tot en met 8 gaan in januari, februari of maart naar een tentoonstelling van het IVN over zoogdieren. Dit is in de Stulp in Asten. Ze maken hier kennis met zoogdieren en krijgen over vijf verschillende onderdelen meer uitleg: van wolf tot hond, eten zoals je gebekt bent, jonkies, nachtbrakers en mol, das en bever.
De leerkracht van de klas zal ter zijner tijd contact opnemen met de klassenouders om vervoer te regelen voor deze dag. 

Hondenpoep overlast

De laatste tijd hebben we als school ontzettend veel last van hondenpoep in de groenstroken om en nabij de school. De kinderen spelen hier met Natuurlijk Bewegen. Laatst zat er een jurk en jas van een leerling onder de poep, doordat zij was uitgegleden en gevallen was in een drol.
Voor dat kind uiteraard heel vervelend.

Ook in de school hebben we regelmatig vieze schoenen en gangen die er enorm door gaan stinken.

Van buurtbewoners hebben we vernomen dat zij er ook last van hebben als ouders de hond meenemen tijdens het naar school brengen of halen van de kinderen. Zij vinden regelmatig poep in hun voortuin.
Wilt u er alstublieft samen met ons voor zorgen dat mensen aangesproken worden als zij de poep laten liggen, zodat de omgeving rondom de school en in de tuinen van mensen weer schoon wordt?
Helpt u ons mee de leefomgeving van ons allen schoon te houden?
Alvast hartelijk dank voor de medewerking.
 

Vakantierooster 2020-2021

Onlangs is door de GMR het vakantierooster voor 2020-2021 vastgesteld. Bij deze vast ter info.
 

Ouderpanel 4-3   invloed driehoek

op 4 maart van 11:30 tot 12:30 hebben we weer een ouderpanel gepland. We willen het in deze bijeenkomst graag met u hebben over de driehoek ouders-leerling-school en de invloed die we samen kunnen uitoefenen ten behoeve van veiligheid en sfeer op school.
Op welke wijze kunnen we elkaar versterken en gebruik maken van elkaar ten behoeve van de sfeer op school en in de klas om het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren?
We nodigen u hiervoor van harte uit om met ons te brainstormen onder het genot van een kop thee/ koffie en iets lekkers.
We hopen op uw komst.
U kunt bij Nancy of de leerkracht aangeven dat u er bij bent.
Eventuele broertjes en zusjes mogen mee naar school, mocht dat een struikelblok voor u zijn.
 
Kalender (versie 20 12 2019) LET OP! Nieuwe Versie!
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Kalender Kalender
Copyright © 2020 Basisschool St. Jozef, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp