Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 5    3 december 2019

Beste ouders/verzorgers,

De drukste maand van het jaar is aangebroken. Deze week ontvangen wij de Sint bij ons op school. De kinderen leven er al een aantal weken naar toe. 
Vrijdag kunnen de kinderen lekker een dagje genieten van alles wat ze de afgelopen weken en op pakjesavond hebben ontvangen. Met het team gaan we aan de slag met elkaar om van en met elkaar te leren door een training met betrekking tot feedback. Hoe geef je aan elkaar en aan kinderen feedback om te kunnen groeien. Ook past dit bij de kernwaarde respect. Hoe geef je met respect elkaar feedback.
Na deze week gaan we vervolgens volop aan de slag met de kerst. 
De kerstviering is dit jaar anders dan we gewend zijn en in de klassen wordt ook tijd besteed aan onze katholieke identiteit.
Na de kerstvakantie start alweer een nieuw kalenderjaar, wat ook betekent dat we alweer op de helft van het schooljaar zijn.
 

Juffen en meesterdag

Beste ouders/verzorgers,

Met ingang van dit jaar willen we de verjaardagen van de juffen en de meester op 1 gezamenlijke dag vieren. Dit is in overleg met de oudervereniging door de leerkrachten afgesproken.
We hebben daarvoor twee data gepland in januari, afhankelijk van het weer wordt het 1 van die data.
Op vrijdag 10 januari of vrijdag 24 januari gaan we rond de klok van 9:30/10:00 naar de schaatsbaan van Wouterbergen tot het einde van de ochtend 12:30. 

Hiervoor hebben we de hulp van enkele ouders nodig die het uitstapje en het aan en uittrekken van schaatsen evenals een aantal andere activiteiten bij de Wouterbergen willen begeleiden.
Het gaat voornamelijk om toezicht houden, begeleiden van kinderen naar de schaatsbaan met de fiets of met de auto en aan en uittrekken en helpen van de schaatsen en helpen op de schaatsbaan.

Voor de groepen 1 tot en met 4 hebben we vooral hulp nodig. Zij gaan met auto's. Groep 5 t/m 8 gaat met de fiets.

De klassenouders gaan nog verder per klas vragen wie er kan rijden. Maar graag doen wij nu alvast aan u de oproep.
Heeft u zin en tijd om op die ochtend iets te betekenen voor de juffen en meesterdag?  Laat het dan even weten aan de juf of klassenouder van uw groep.

In de nieuwsbrief van januari krijgt u de definitieve datum en tijden door en extra informatie met betrekking tot het lenen/huren van schaatsen, de overige activiteiten, etc.

Voor de leerkrachten zijn geen cadeautjes nodig. Zij genieten het allermeest van het samenzijn en eventueel zelf gemaakte werkjes van de kinderen.

Respect

Zoals ook de afgelopen nieuwsbrieven, willen we ook deze keer een kernwaarde van de visie toelichten.
Deze maand besteden we aandacht aan de kernwaarde respect.

Wat bedoelen we daarmee?
Respect betekent voor ons op de St.Jozef, dat je de ander in zijn waarde laat ongeacht zijn of haar geloof, afkomst, geaardheid, uiterlijk, karakter of intelligentie. Respect dien je te hebben voor jezelf, anderen en de omgeving. Met elkaar dragen we bij aan een school, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar het veilig is voor iedereen.

Respect tonen is:
- Ruimte geven aan de ander als die dat even nodig heeft
- Netjes praten tegen elkaar
- Je houden aan afspraken die we maken om het samen fijn te hebben
- Goed om gaan met spullen van je zelf en anderen
- Accepteren dat een mening anders kan zijn
- Accepteren dat iemand anders is dan jij
- Accepteren dat iemand andere behoeften heeft dan jij


Wat voorbeelden waarin we respect tot uiting laten komen: 
- filosoferen en in gesprek met kinderen over het begrip respect. 
- samen met de oudere vrijwilligers de omgeving van de school netjes maken. Respect voor de omgeving en samenleving. 
- in gesprek over en afspraken maken voor de sfeer
- belonen en benoemen van gewenst gedrag 

Om als school een prettige en veilige sfeer te creëren op school hebben we ook u als ouders nodig. 
Lees hieronder meer hoe u als ouder kunt bijdragen: 
https://www.jmouders.nl/het-opvoeden-van-aardige-kinderen-begint-bij-onszelf/

Het samen werken van school en ouders willen we nastreven. 
Dat noemen we ook wel een educatief partnerschap.
Wat dat onder andere inhoudt en wat voor invloed u als ouders ook heeft op de resultaten van onze kinderen kunt u in 
onderstaand artikel meer over lezen.

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/ouders-zijn-belangrijk-voor-leersucces-op-school/news/13/

Welkom Sint!

Op donderdag 5 december komt de Sint met zijn Pieten een bezoek brengen aan basisschool St. Jozef en Heidehof (0-4 jaar). 
We willen alle ouders van harte uitnodigen om Sint en zijn Pieten om 08.45 uur te komen verwelkomen op het kerkplein. 
De kinderen worden wel eerst om 08.30 uur verwacht op het schoolplein. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 vieren een feestje in hun eigen klas. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 maken een surprise. 
De Sint en zijn Pieten zullen die dag alle groepen bezoeken. 
Samen gaan we er een gezellige dag van maken. 

Wij wensen u een fijne pakjesavond toe!

Kerstviering 

Via deze weg willen wij u informeren over de kerstviering van de Sint Jozef op 19 december 2019.

Dit jaar zal er een galadiner in de avond gaan plaatsvinden op school. Via een rode loper (bij de hoofdingang aan de Kerkendijk) worden de kinderen officieel welkom geheten om deel te nemen aan het galadiner in de eigen klas. Waar ze zelfgemaakte hapjes zullen gaan eten met een lekker drankje en veel gezelligheid.

· De kinderen zijn deze dag tot 12.30 uur op school.

· Alle kinderen mogen deze avond in gala/nette kleding naar school komen.

· Vanaf 17.45 uur mogen de kinderen de 6 / 8 eigengemaakte hapjes in de klas afzetten, waarna ze op de speelplaats mogen wachten op het officiële rode loper moment.

· Vanaf 18.00 uur worden de groepen een voor een over de rode loper naar binnen gehaald.

· Als ouder mag u aan de rode loper (bij de hoofdingang) gaan staan om te zien hoe uw kind naar binnen gaat. Foto’s mogen gemaakt worden, maar graag van uw eigen kinderen in verband met AVG. Er zal een fotograaf aanwezig zijn die ook foto’s maakt. Deze worden na het diner door de leerkrachten gecheckt op AVG.

· Vanaf 19.00 uur mag groep 0-1 opgehaald worden in de klas.

· Vanaf 19.15 uur mogen de groepen 2-3, 3-4, 5-6 en 7-8 worden opgehaald in de klas.

· Om 19.30 uur is het galadiner afgelopen en zijn alle kinderen naar huis.

· Op woensdag 18 december nemen alle kinderen een eigen bord, beker en mes/vork mee met daarop hun naam.

· Vanaf 9 december hangt bij elke klas een lijst waarop u kan aangeven wat u met uw kind gaat maken. Het is de bedoeling dat ieder kind 6 / 8 hapjes maakt voor in de klas. De lijst is onderverdeeld in zoete en hartige hapjes. U kunt dan denken aan kleine worstenbroodjes, wraps, fruitspies, pannenkoek etc. Laat uw creativiteit en dat van de kinderen de vrije loop. Zo komen er veel verschillende hapjes in elke klas.

Vormsel

Het H.Vormsel in 2020 is op vrijdagavond 12 juni in de Lambertuskerk in Someren. Het wordt toegediend door deken Jansen.

De kinderen uit groep 8 van de basisscholen in Someren en Someren-Heide worden, middels een schrijven, hiervoor benaderd om deel te mogen nemen. 

Zit uw kind elders op school of wil het in aanmerking komen, om het H. Vormsel te ontvangen dan horen wij dat graag.

In 2019 heeft  voor de eerste keer, door het sluiten van de plaatselijke kerk, het Vormsel plaats gevonden in de Lambertuskerk in Someren. Ook zijn beide vormselgroepen Someren-Heide en Someren samen gaan werken. Samen de voorbereiding, activiteiten en de viering gedaan. Dit alles was voor beide werkgroepen een andere maar geslaagde opzet. Pastoraal werker Jack Swaanen had daar ook een behoorlijke bijdrage aan gegeven.

Om de overgang mede te realiseren hebben de werkgroepleden Marion Verest en Mario Rietjens hun medewerking nog wat jaren extra gegeven maar nu echt te kennen gegeven te stoppen als werkgroeplid.

Wij zijn beide dames zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet en de vele werkzaamheden bij de Vormselwerkgroep.

Heel graag  willen we de werkgroep weer aanvullen en vragen dan ook of er bij de ouders die hun kind willen laten vormen interesse bestaat om hieraan hun inzet te geven. Het vraagt natuurlijk wat tijd maar het draaiboek is er, en de werkzaamheden  minder intensief dan het verleden. 

Voor dit alles en voor informatie kunt U  zich melden bij:

Mien Vergeer, werkgroep Vormsel; tel. 06 23546353 / email: hhvergeer@hotmail.com

 

 

 

Kalender (versie 03092019)
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Kalender Kalender
Copyright © 2019 Basisschool St. Jozef, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp