Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 5   december 2020

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen maand hebben we op leergebied een intensieve maand gehad, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Een maand met weinig onderbrekingen, waardoor je ziet dat kinderen veel effectieve lestijd hebben gehad en echt sprongen maken.
Op 18 en 27 november zijn we op de studiedagen met het team vooral aan de slag gegaan met didactiek. Didactiek is het bezig zijn met de vraag hoe kennis, vaardigheden en houdingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen.
De kern van het lesgeven in de basisvakken rekenen, begrijpend lezen en spelling staat centraal. Dit is een groot onderwerp dit jaar (en de komende jaren) op onze school om de resultaten van de kinderen omhoog te krijgen.
Aan het begin van de maand hebben we ook het 4-jaarlijkse inspectiebezoek gehad. Vanuit de inspectie hebben we complimenten gekregen over de wijze waarop we op school bezig zijn het onderwijs mee te laten groeien met wat de maatschappij van onze kinderen vraagt. Tevens is er ook de zorg om de eindresultaten. Gelukkig ziet de inspectie de verbeteringen in ons onderwijs van de afgelopen jaren en hebben we beiden het vertrouwen dat we op deze wijze het tij kunnen keren als we daar mee door gaan.

Voor u ligt de nieuwsbrief van december. Een relatief korte maand op school waarin voor de kinderen niet zozeer op onderwijskundig gebied veel staat te gebeuren, als wel door de vele feestdagen en sinterklaasviering in ons land. Een maand waarin onze kernwaarden heel sterk naar voren komen. Het is een hele mooie maar ook hectische maand op school en thuis. 
Tussen alle vieringen door hebben we nog de voorleswedstrijd op 11 december, waarin we een schoolwinnaar gaan kiezen die de Jozef in Someren mag vertegenwoordigen.

Aan het eind van deze maand sluiten we het jaar 2020 af, waarvan we vooraf nooit verwacht hadden wat we dit jaar allemaal voor onze kiezen hebben gehad. En nog hebben.
We nemen al het geleerde uit dit jaar mee en hopen dat we in 2021 langzaam aan weer richting "normaal" kunnen groeien.

Wensen wij u voor dit weekend alvast een heel fijn sinterklaasweekend en daarna hele fijne feestdagen, een goed uiteinde van 2020 en een mooi en gezond 2021.

 

Kernwaarde: Eigenaarschap > Brein & leren

Wellicht heeft u op de ramen/ deuren op school de onderstaande poster gezien. 
Bij het stukje eigenaarschap hoort ook het leren over leren. Hoe werken je hersenen? Vooral in de bovenbouw bij het werken aan de studievaardigheden, komt het werken van het brein aan de orde.

Klik hier voor een filmpje (voor kinderen) over hoe de hersenen werken.
 

 

 

Kernwaarde: Respect

In onze kernwaarden hebben we respect opgenomen als aparte kernwaarde. Deze kernwaarde is de basis voor alle andere kernwaarden. Voor velen als vanzelfsprekend. Maar tegelijkertijd ook ingewikkeld om te definiëren wat het precies inhoudt, omdat dit voor iedereen net iets anders kan zijn. 
Omdat we het belangrijk vinden dat we heel bewust met deze kernwaarde bezig blijven, om te zorgen dat de sfeer op school prettig is en blijft en om pesten de school uit te bannen, zijn we met een werkgroep aan de slag gegaan om hierin een doorgaande lijn te krijgen. We hebben verschillende methoden voor sociaal emotionele ontwikkeling uit geprobeerd en nemen onze protocollen en afspraken onder de loep.
Zo heeft u onder andere gemerkt dat we de schoolafspraken hebben aangepast en in de school terug komen, die eenieder in zijn haar klas behandelt en steeds terug laat komen. 
Binnenkort valt de keuze voor de nieuwe methode en gaan we het plan opstellen om hier mee aan de slag te gaan. Zodat we in het nieuwe schooljaar geheel volgens de nieuwe wijze kunnen werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling waarin respect en samen, maar eigenlijk ook alle andere kernwaarden in tot uitdrukking komen.

 

Corona 

Tot op heden hebben we nog iedere keer als een leerkracht ziek was of getest moest worden ervoor kunnen zorgen dat de lessen gewoon doorgingen onder leiding van een vervanger.  

Op dit moment merken we dat er regelmatig geen vervanger meer beschikbaar is binnen Prodas.  

Uiteraard gaat onze primaire aandacht uit naar goed onderwijs op school; we willen de lessen in school op een zo goed mogelijke manier door laten gaan. 

Dat betekent dat er bij ziekte van een leerkracht, of verzuim vanwege een positieve uitslag, we het volgende stappenplan hanteren; 

  1. Is er een vervangende leerkracht vanuit de vervangerspool van Prodas beschikbaar die de groep op kan vangen? → De groep krijgt les van de vervangende leerkracht. 

  1. Is er intern een mogelijkheid om de groep op te vangen? → De groep wordt opgevangen door iemand anders van St. Jozef dan de eigen groepsleerkracht. 

  2. Als er geen vervanging mogelijk is, worden ouders geïnformeerd over het feit dat de groep van hun kind thuis zal blijven. De kinderen krijgen thuis onderwijs van de leerkracht die thuis is (mits deze daar toe in staat is). 

  3. We proberen altijd om ouders op tijd te informeren. Het kan echter voorkomen dat u pas in de ochtend geïnformeerd wordt. 

We hopen op uw begrip voor de keuzes die we in deze periode van Corona en het lerarentekort helaas soms moeten maken. 

Luizen onder controle?

De luizenplaag lijkt onder controle. Dus in deze nieuwsbrief de oproep aan iedereen om samen met ons dit proberen zo te houden. Juist nu is het regelmatig controleren van de haren van de kinderen extra belangrijk.
 

Even voorstellen

Na de kerstvakantie zullen we juf Eline Nieuwenhuis even een tijdje moeten missen. Zij gaat dan met zwangerschapsverlof voor haar eerste kindje en komt hoogstwaarschijnlijk voor de zomervakantie weer terug.
Gelukkig hebben we als één van de weinige scholen een fulltime vervanger gevonden die nu op school al verschillende taken overneemt van juf Eline om de richtlijnen vanuit RIVM te kunnen waarborgen.
We zijn blij dat meester Bart ons komt versterken en hebben er alle vertrouwen in dat hij, het team en alle kinderen een prettige en leerzame tijd samen op de Jozef zullen hebben.

Hieronder stelt hij zich kort even voor:

Meester Bart

Ik ben Bart Gommans. Ik ben 24 jaar en woonachtig in het Limburgse Panningen. Mijn hobby is volleyballen. Daarnaast vind ik het fijn om in mijn vrije tijd muziek te luisteren, een stuk te (hard)lopen en speel ik graag spelletjes. Verder ben ik veel bij familie en vrienden te vinden en ben ik actief binnen de volleybalvereniging.

Sinds 1,5 jaar ben ik werkzaam binnen stichting Prodas. De afgelopen tijd heb ik op diverse scholen vervangen. Vanaf januari zal ik ter vervanging van Eline N. aanwezig zijn, zodat zij kan genieten van haar welverdiende verlof.

De afgelopen weken heb ik al kennisgemaakt met de kinderen en het team van de Sint Jozef. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen een leuke en leerzame tijd van gaan maken!


 
 

Voor- en naschoolse opvang Norlandia 

Bijna is het dan zo ver, een wens vanuit school en ouders gaat hopelijk na carnaval in vervulling.
Als er voldoende animo is voor een voorschoolse en buitenschoolse opvang op de St.Jozef, start Norlandia na de carnaval op maandag, dinsdag en donderdag bij ons op school.
Belangrijk is wel dat zich dan voldoende mensen daarvoor inschrijven. 

Dit kan op de website van Norlandia. https://norlandia.nl/nl/peuteropvang/peuteropvang-t-kruimeltje/inschrijven vervolgens op het digitale inschrijfformulier klikken. Na de toelichting alle gegevens per kind invullen.

Klik hieronder voor meer informatie 

 

LEEF Zeskamp 9-12

Op 9 december organiseren wij bij Sportstuif Someren een leuke woensdagmiddagactiviteit! Deze woensdagmiddagactiviteit staat in het teken van een 6-kamp.

Door middel van verschillende spellen strijden de teams tegen elkaar! Deze activiteit staat onder begeleiding van professionele sportbegeleiding en de kinderen zullen een leuke en bewegelijke middag beleven.

 

Wanneer: Woensdag 9 december

Tijd: 14:00 tot 15:00

Waar: SV Someren Potakkerweg 21

Wat mee te nemen: Heel veel zin en eventueel sportkleding aantrekken!

Hopelijk tot dan!

Met sportieve groet,

Evelien Slaats

 

Tel:            088 – 633 20 80

Email:       info@leefsomeren.nl

Website:  www.leefsomeren.nl

Sinterklaas op de Jozef

Dit jaar volgen we de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal op school. Dit betekent onder andere dat we een ambtsketen geknutseld hebben, contact hebben gehad met de burgemeester en bingo gespeeld hebben met Sinterklaas. Het is een gezellige boel op school met zelfs een eigen pakjesboot in de aula!
Op 4 december zullen we deze periode afsluiten met het Sinterklaasfeest op school. 
We zullen een filmpje kijken van de Sint voor de St. Jozef, waarna de kinderen van groep 1 t/m 5 in circuitvorm allerlei activiteiten gaan doen. In groep 6 t/m 8 staan de surprises centraal.
 
Kortom: we gaan er samen een mooi feest van maken!

Kerst

 
Kalender (versie 21 augustus 2020)
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Kalender Kalender
Copyright © 2020 Basisschool St. Jozef, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp