Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 8   maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

we hopen dat jullie allemaal heerlijk genoten hebben van een fijne vakantie en/of carnaval.
In deze komende maand gaan we langzaam over van de winter naar de lente, de voortgangsgesprekken met kinderen erbij staan gepland en de adviezen voor groep 8. 
Ook staat er nog een Prodas studiedag op het programma, woensdag 18 maart. Dan zijn alle medewerkers van Prodas in het eigen cluster aan de slag met de ontwikkeling van onderwijs. Voor cluster Someren staat deze dag in het teken van het ambitiedocument voor de komende jaren voor heel Someren en krijgen de leerkrachten een workshop over het ontwikkelen van een Growth Mindset, bij jezelf en bij de kinderen. 
Als afsluiter gaan we daar aan de slag met kennis over het signaleren van meer en hoogbegaafde leerlingen. Waar we in schooljaar 2020-2021 met het hele cluster aan de slag gaan om na het signaleren deze kinderen ook beter te kunnen uitdagen op alle scholen.

En als we dan terug zijn, hebben we op vrijdag 20 maart een super leuke Jozefdag met het thema (onder) water dit jaar.

Helaas is maart ook de maand waarin we afscheid nemen van onze zeer gewaardeerde collega Truus van Houts. Zij heeft al zo lang, als waarschijnlijk iedereen zich kan herinneren, de Jozef gepoetst. Zij zorgde elke dag voor schone toiletten, gangen en klaslokalen. Ook in de vakanties heeft zij vele uurtjes doorgebracht in de school om deze netjes te houden.
Maar naast het poetsen zorgde Truus voor een toeziend oog op school en was de school haar tweede thuis. Voor alles konden we bij onze buurvrouw Truus terecht.
Truus gaat per 1 maart genieten van een welverdiend pensioen. Op woensdag 4 maart gaan we samen met het team nog gezellig een stuk vlaai eten, want zoals zij altijd heeft gewerkt op de achtergrond, wil Truus ook nu niet in the picture staan.
 

Vanuit de leerlingenraad

Elke maand komt een leerlingenraad bestaande uit leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 bij elkaar om te brainstormen hoe we het onderwijs op de Sint Jozef nog beter en leuker kunnen maken.
We bespreken zaken waar we als leerlingen tegenaan lopen, we bereiden de schoolactiviteiten mee voor en evalueren allerlei zaken van school.
We gaan binnenkort nieuwe pennen uit testen, ter vervanging van de oude.
en we hebben het thema voor de Jozefdag verzonnen. Ook hebben we geregeld dat er geur-verfrissers op het toilet komen te staan. Samen met een juf, denken wij ook na over de schoolreisjes en vieringen.

Nu zijn we dit schooljaar volop met de oudervereniging en het team bezig om het schoolplein aan te pakken.

Wij van de leerlingenraad willen graag via de nieuwsbrief de ouders iets vragen:

Willen alle ouders niet meer voor de ingang van de poort en de deur (midden- en bovenbouw) , maar ook niet voor het fietsenrek wachten als jullie ons op komen halen? 
Maar graag voor het raam van de teamkamer.
Want dan kunnen wij makkelijker naar buiten en rustig onze fiets pakken. Nu is het vaak een bende.

Alvast bedankt namens de leerlingenraad en alle andere kinderen.

School app Online

Onze basisschool app is vanaf nu live!
U kunt onze app vinden door deze te downloaden in de app store van uw telefoon.
De app heet basisschool app:
U ziet eerst dit icoontje, vervolgens kunt u de St Jozef vinden door de plaatsnaam Someren-heide in te vullen. Het icoontje verandert dan in het logo  van de St Jozefschool.

We hebben onder andere een extra functionaliteit toegevoegd aan onze app, namelijk een Persoonlijke Inbox. Achter deze nieuwe button kunnen wij u persoonlijke berichten sturen, en sturen we voortaan de groepsberichten, die de klas(sen) van uw kind(eren) aangaan.

Waarom hebben we dit gedaan?
Er zitten grote voordelen aan de Persoonlijke Inbox. Allereerst hoeven we u hierdoor niet meer te mailen en kunt u echt alles omtrent uw kind in de app lezen. Ten tweede kunnen we door middel van de Persoonlijke Inbox uw privacygevoelige gegevens beter beschermen. Aangezien u een eigen inlog krijgt die u koppelt aan uw kind(eren), weten wij voor welke groepen u informatie nodig heeft. U ontvangt alleen nog informatie van de klassen die voor u van toepassing zijn. Tot slot vereenvoudigt het proces voor u ook enorm. U hoeft bij de wisseling van het schooljaar geen instellingen meer te wijzigen, dit gaat automatisch!

Wat moet u hiervoor instellen?
Om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Inbox, moeten wij dus weten wie u bent. We vragen u dan ook om uzelf aan te melden in de app. Dit doet u door op de button ‘Persoonlijke inbox’ of ‘Persoonlijke pagina’ te klikken en vervolgens te klikken op ‘vraag een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U kunt na deze stap meerdere BSN cijfers toevoegen, indien u meerdere kinderen heeft op onze school.
Uw wachtwoord aanvraag komt binnen op uw e-mail adres. Controleer ook even uw spambox. Hier kunt u vervolgens mee inloggen. Na het inloggen is ook automatisch het onderdeel Klassenboek geüpdatet. U ziet nu alleen nog de klassen waar uw kind(eren) inzit(ten).
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u net zo enthousiast bent met deze ontwikkeling als dat wij zijn.

Hieronder kunt u in een filmpje zien hoe u een inlog aan maakt voor de persoonlijke Inbox.
Filmpje inlog school app

Heilige Communie 10 mei

Onze werkgroepleden Susan vd Broek en Hanneke Schroyen zijn samen met Lana, Janne, Dejan en Iris gestart met de voorbereidingen voor de Eerste Communie. Zij zullen samen met de kinderen van de Mariaschool  de Eerste Communie doen en wel op zondag 10 mei. Maar voor het zover is zullen zij zich, samen met alle communicantjes uit Someren-Dorp, ook nog aan de parochiegemeenschap presenteren op zondag 5 april (Palmpasen) om 9.30 uur in de Lambertuskerk.
In beide vieringen zijn de parochianen van Someren-Heide uiteraard van harte welkom en speciaal ook de klasgenootjes van onze communicanten.

Voor- of naschoolse opvang gewenst op school?

Nog even een reminder voor het invullen van de vragenlijst.
Met deze vragenlijst willen we in kaart brengen of dat er behoefte is aan opvang die aangeboden wordt op basisschool St. Jozef. Wanneer je op de link klikt, kom je bij de vragenlijst uit en kun je deze invullen. 
Met uw hulp door het invullen kan er misschien in de nabije toekomst voorschoolse en naschoolse opvang geboden worden op school voor al onze leerlingen en die van de peuterspeelzaal.


Alvast bedankt voor uw medewerking!

Link vragenlijst
 

Oproep materialen Jozefdag 20 maart

Over enkele weken is het dan weer zo ver: de jaarlijkse Jozefdag wordt gevierd.
Dit jaar staat in het teken van het thema: (onder) Water.
De werkgroep is al enige tijd bezig met de voorbereiding en het belooft weer een super leuke dag te worden.

We hebben nog wat materialen nodig om deze dag tot een super geslaagde Jozef dag te kunnen maken. 
  • We zoeken nog een zandbak/waterbak in de vorm van een schelp. Heeft u deze in de tuin en mogen we die (of alleen de deksel) een dagje lenen? Dan horen de conciërge Jos of juffrouw Nancy dat graag.
  • Ook hebben we nog allerlei materialen nodig waarmee we waterbanen kunnen bouwen, zoals: plastic petflesjes, trechtertjes, tuinslang, boterkuipjes, etc.
Deze mogen uiterlijk woensdag 18 maart ingeleverd worden bij meneer Jos. Meneer Jos is er op dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen. Gelieve dan de materialen in te leveren. Zodat ze niet in de weg staan in de school.
 

Leef activiteit: Prodas studiedag 18-3

 

Ouderpanel 4-3:   ouders-school-leerling samen aan zet voor een veilige en goede sfeer!

We starten aanstaande woensdag om 11:15 tot 12:15, zodat we ook weer op tijd klaar zijn, voor de kinderen uit zijn. Uiteraard kunt u daarna ook nog even genieten van een kopje koffie/thee.
We willen het in deze bijeenkomst graag met u hebben over de driehoek ouders-leerling-school en de invloed die we samen kunnen uitoefenen ten behoeve van veiligheid en sfeer op school.
 
We willen graag inzoomen op mogelijkheden om de driehoek, ouder-kind-school te optimaliseren. Hoe kunnen we onze invloed gebruiken om te zorgen dat ieder zich prettig voelt op school?
Hoe stem je verwachtingen naar elkaar duidelijk af? Hoe en wanneer communiceer je met elkaar over situaties op school en thuis?
Wat kan een schoolapp in de communicatie tussen school en ouders betekenen? En wat juist niet?

Er is nog meer plek voor ouders om aan te sluiten.
Eventuele broertjes en zusjes mogen mee naar school, mocht dat een struikelblok voor u zijn.
geef het even aan bij de leerkracht of via de mail bij nancy.verbeten@prodas.nl
 

Hoogbegaafdheid

In het kader van de 'Week van de Hoogbegaafdheid' een aantal uitnodigingen,
Let op: e.e.a. vindt volgende week al plaats!
 
Het betreft:
Al deze bijeenkomsten vinden plaats in Bs. Willibrordus, Romboutsstraat 2 in Deurne en worden georganiseerd door Praktijk Jong Geleerd uit Asten in samenwerking met Stichting Prodas. Ze zijn gratis toegankelijk.
 
Indien je als ouders wil aanmelden dan graag mailen naar  marjon@jonggeleerd.info
Graag met vermelding van welke activiteit ze bij willen wonen. 
 

Voorstelling: Circus der Dieren

Op maandagavond 6 april staat er iets geweldigs te gebeuren in de Hei. De leerlingen van basisschool St. Jozef zullen dan samen met muziekvereniging Someren-Heide de voorstelling ‘Carnaval der dieren’ aan u presenteren in Gemeenschapshuis de Bunt in Someren-Heide.

Tijdens de ateliers in maart zullen de kinderen op school zich hierop gaan voorbereiden samen met drie vakdocenten en de eigen leerkrachten.

De voorstelling begint om 19.00u en zal zo’n 45 minuten duren.

Aangezien het hier om een activiteit gaat die op korte termijn na schooltijd zal plaatsvinden, kunnen wij niemand verplichten om hieraan deel te nemen. Natuurlijk hopen wij wel dat we deze voorstelling gezamenlijk tot een geweldig succes kunnen maken.

Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind(eren) hieraan meedoen of heeft u vragen en/of opmerkingen, laat dit dan even voor vrijdag 13 maart weten door het sturen van een mailtje naar meester Igor: igor.ronckers@prodas.nl

U bent in ieder geval van harte uitgenodigd om de voorstelling te komen bekijken!
 

Corona virus & maatregelen

De gevallen van het coronavirus in Nederland zorgen (ook) bij Prodas en de Sint Jozef voor vragen over de manier waarop wij als kinderopvangorganisatie hiermee omgaan.

Binnen Prodas hanteren we het hygiëneprotocol zoals vastgesteld door het RIVM (www.rivm.nl) om verspreiding van (alle) infectieziektes te beperken.
Op de website van het RIVM staat dat u geen extra voorzorgsmaatregelen hoeft te nemen als uw kind naar een kinderdagverblijf of school gaat.

Van het coronavirus is bekend dat het zich met name verspreidt door hoesten en niezen van mensen die met het virus besmet zijn en ziekteverschijnselen hebben. 
We hebben daarom de voornaamste richtlijnen nogmaals onder de aandacht gebracht van onze medewerkers.
De belangrijkste maatregelen bij preventie van virusverspreiding zijn voor zowel volwassenen als kinderen: 
  • Was je handen regelmatig (ten minste 20 seconden). 
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen na gebruik weg.
Zodra er met betrekking tot het coronavirus aanvullende richtlijnen of maatregelen worden gemeld vanuit het RIVM/GGD of andere instanties, volgen we deze vanzelfsprekend op.

Wij hebben alle begrip voor de bezorgdheid die onder veel ouders leeft. Wij blijven alert en houden u op de hoogte als er iets verandert. Mocht u vragen hebben, stel die dan gerust.
 
Kalender (versie 20-12-2019)
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Kalender Kalender
Copyright © 2020 Basisschool St. Jozef, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp