Copy
View this email in your browser
Roomse roddels en katholiek sensatienieuws
RK Boulevard onthult aan de hand van opmerkelijke en bizarre feiten, halve waarheden, achterklap, ongefundeerde beweringen, ironie, humor en totale fictie wat er leeft achter de schermen van katholiek Nederland. Enkele highlights van de afgelopen week.

Poll loopt uit op blamage voor Katholiek Nieuwsblad
De nieuwsbrief van vorige week berichtte al over de voor het Katholiek Nieuwsblad desastreuze poll die de krant op de website zette bij gelegenheid van de 35ste verjaardag. Daarin werd de vraag gesteld: 'Hoe actueel is onze missie om nieuws, opinie en inspiratie vanuit katholiek perspectief te brengen?' Een ruime meerderheid van de respondenten, 60 procent, bleek het eens te zijn met de stelling: 'Dat is niet meer van deze tijd. Voor katholiek nieuws kun je ook bij seculiere media terecht'. Bij de laatste peiling, vandaag (foto), is dat percentage zelfs opgelopen naar 64 procent, terwijl het aantal stemmers meer dan verdubbeld is. Ronduit een blamage voor het Katholiek Nieuwsblad.

Deken Harrie Smeets nieuwe bisschop van Roermond
Paus Franciscus heeft deken Harrie Smeets (57) van Venray benoemd tot bisschop van Roermond. Dat is 10 oktober om 12.00 uur gelijktijdig in Rome en Roermond bekendgemaakt. Smeets volgt bisschop Frans Wiertz op, die vorig jaar december terugtrad vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. De wijding van Smeets tot bisschop is onder voorbehoud voorzien op zaterdag 8 december in de kathedraal in Roermond. 

'Hartelijke ontmoeting' Klaas Dijkhoff en kardinaal Eijk
Klaas Dijkhoff, door kardinaal Wim Eijk in een interview weggezet als 'kleinzielige hyperindividualist', had op 8 oktober een 'hartelijke ontmoeting' met de eminentie, zo bericht het aartsbisdom 9 oktober. De VVD-fractieleider blijft bij zijn besluit zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. Dijkhoff reageerde ongemeen fel met een open brief op de gewraakte uitlating van Eijk. "U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk", zo klinkt zijn verwijt aan het adres van de Utrechtse aartsbisschop. Dijkhoff kondigde aan zich uit te schrijven uit de katholieke kerk. Daarop werd hij door de kardinaal uitgenodigd om te komen praten.

Kardinaal Eijk waarschuwt voor oprukkende neonazi's
Het aartsbisdom Utrecht publiceerde 8 oktober een brief van kardinaal Wim Eijk aan parochiebesturen en pastorale teams van zijn diocees met een ware onheilstijding: "het kerkelijk klimaat in Nederland verslechtert - er nadert een heus stormfront", luidt het. De kardinaal beging hiermee een blunder. Hij realiseerde zich kennelijk niet dat 'Stormfront' een berucht neonazistisch internetforum is.

'Priestercarrousel' in bisdom Den Bosch 
Het bisdom Den Bosch maakte 7 oktober bekend dat bisschop Gerard de Korte een ware 'priestercarrousel' gaat ontketenen. Zes pastoors en vier kapelaans krijgen een andere taak. "Zij verlaten een vertrouwde omgeving", aldus De Korte. "De aankondiging van het vertrek is voor pastores en parochianen niet gemakkelijk. Toch is het goed dat priesters af en toe een nieuwe start kunnen maken." 
 
Copyright © RK Boulevard, All rights reserved.

Contact: mail@rkboulevard.nl.
E-mail aanpassen of uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp