Copy

Milí,

měla jsem Vám poslat prázdninový Zpravodaj a napsat výsledky z volebního shromáždění. Omlouvám se, to se nestalo.
Nejen proto, že náš sborový zpravodaj (čtete: kurátor a šéfredaktor Zpravodaje v jednom) odjel na zahraniční misí (hezkou dovolenou!).
Stálo se to hlavně proto, že výsledky voleb na faráře nebyly zdaleka jednoznačné a museli jsme počkat na vyjádření seniorátního výboru. To potvrdilo volbu mou, ale volbu faráře Pavla Šindlera nikoli a vyzvalo nás ke svolání mimořádného výročního shromáždění s novou volbou Pavla. Staršovstvo se v červenci sejde a bude jednat.

Mezi tím Vám přeji požehnanou dovolenou a zdravím z té mé.
Ewa Jelinek, farářka

Oznámení

Drahoslava Gonsiorová (8.7.1930 - 24.6.2021)

 
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mne k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstvuje mou duši, vede mne po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Štěstí a přízeň mne provázejí po všechny dny mého života, přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.
Žalm 23 (překlad V. Bogner)
 
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, ...
... A prach se vrátí do země, kde byl,
a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.

Kniha Kazatel
 
Zarmouceni, avšak s důvěrou v Boží milosrdenství, oznamujeme,
že dne 24. června 2021 ukončila svou pozemskou pouť
DRAHOMÍRA GONSIOROVÁ
ve věku nedožitých 91 let.
 
Termín rozloučení a poděkování za její život není zatím stanoven.
Karel Fon, bratr
Nám všem, kterým bude sestra Gonsiorová chybět, ale hlavně pozůstalým, věnuji slova z Bible: Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. (...) A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. 
(1. Tesalonickým 4,14.17-18)

Fotokronika

poslední dorost v farské zahradě v centru Ostravy
(mezi Havlíčkovým nábřežím a Střelniční ulicí)
grilování na farní zahradě
nový kávovar a jeho baristé
výroční a volební sborové shromáždění
Krysokřeček má díky online přenosům fanoušky i v Liberci. Tam bydli malá Martinka. Krysokřeček ji udělal radost, když za ní přijel na návštěvu. Jen se poté musel dlouho vzpamatovávat... (P.S.: Monika a Ondra Ďoubalovi Vás srdečně pozdravuji)
ČCE Liberec.
A kam jste na bohoslužby během dovolené šli Vy?

Sbírka pro potřeby sboru


všechny prázdninové neděle

2300365561/2010
VS: 1920
 
Úhrada na účet bude zahrnuta
do potvrzení o daru církvi.

Mimořádná sbírka na
kávovar do sálu
"kávodar"


trvání: dlouhodobě

2300365561/2010
VS: 2006
 
Úhrada na účet bude zahrnuta
do potvrzení o daru církvi.

Hleď, jak jsem si tvá ustanovení zamiloval, Hospodine.

 
Bible, Žalm 118,159a

foto: Simona Kopecká a Michael Waloschek, neděle 20. června 2021
Sborové stránky Sborové stránky
YouTube YouTube
Facebook Facebook
SoundCloud SoundCloud
Instagram Instagram
Zobrazit e-mail v prohlížeči

Copyright © 2021 ČCE Ostrava

Ewa Jelinek: 776 793 093; ewajelinek@gmail.com
Pavel Šindler: 777 065 911; humpol@seznam.cz
kancelář sboru: ostrava@evangnet.cz

ČCE Ostrava · Husovo náměstí 4 · Ostrava 702 00 · Czech Republic

Archiv (posledních 20) eZpravodajů

Tuto zprávu jste obdrželi, protože se zajímáte o ČCE Ostrava.
Pokud si dále nepřejete získávat informace, můžete jejich odběr zrušit.

Email Marketing Powered by Mailchimp