Copy

Dobré ráno,

od dnešního dne má ostravský sbor jen jednoho faráře. Jak zaznělo v neděli na bohoslužbách jsme Pavlovi Šindlerovi moc vděční za společných pět let jeho služby. Ať Bůh žehná jemu a jeho rodině.

Dále Vám posílám pozvánky na tuto neděli. Příště se ozvu spolu se zářijovým Zpravodajem.

Na společné setkání se těší,
Ewa Jelinek

Bohoslužby, 5. září 2021, 8:30, kostel

budou:
  • potáborové,
  • rodinné,
  • na začátek školního roku,
  • s partnerskými přímluvnými modlitbami za pokoj (letos z Hartfordu)
  • s večeři Páně.
Kázat bude farářka Ewa Jelinek.
Po bohoslužbách bude v sále následovat:
  • kafárna (čaj, výběrová káva)
  • potáborák, tedy:
    • povídání o letním táboře pro děti M*A*S*H (příp. jiných prázdninových akcích)
  • oběd (buřty) a další táborové blbiny.
Všichni jsou srdečně zváni.

Viz pozvánka:

Partnerské ZOOM setkání 5.9.2021, 19 hod

zveme vás k ZOOM setkání s našimi partnerskými sbory. Sejdeme se v neděli 5. září v 19 hod zde: https://us02web.zoom.us/j/82778962980.
Setkání potrvá hodinu, sestra Ewa Jelinek to setkání povede, po úvodní modlitbě a krátkém povídání o našem sboru a dění v něm se rozdělíme do menších skupinek.
Těšíme se na toto setkání,
Grollovi

Celocírkevní sbírka na Evangelickou akademii


neděle 5. září 2021

2300365561/2010
VS: 0509
 

Mimořádná sbírka na
kávovar do sálu


trvání: dlouhodobě

2300365561/2010
VS: 2006
 
Úhrada na účet bude zahrnuta
do potvrzení o daru církvi.

Jeden jest Otev váš v nebesích. Jeden jest Mistr váš Kristus. Vy pak všichni bratři a sestry jste.


nápis na kostele sboru ČCE v Hrabové
~Bible, Matouš 23,8
Sborové stránky Sborové stránky
YouTube YouTube
Facebook Facebook
SoundCloud SoundCloud
Instagram Instagram
Zobrazit e-mail v prohlížeči

Copyright © 2021 ČCE Ostrava

Ewa Jelinek, farářka: 776 793 093; ewajelinek@gmail.com
kancelář sboru: ostrava@evangnet.cz

ČCE Ostrava · Husovo náměstí 4 · Ostrava 702 00 · Czech Republic

Archiv (posledních 20) eZpravodajů

Tuto zprávu jste obdrželi, protože se zajímáte o ČCE Ostrava.
Pokud si dále nepřejete získávat informace, můžete jejich odběr zrušit.

Email Marketing Powered by Mailchimp