Copy
View this email in your browser

Nieuwe naam plusminus

Per 1 januari was het zover! Onze naam is gewijzigd van VMDB naar plusminus - leven met bipolariteit. Het verhaal achter onze naamswijziging vindt je hier. Er is zeer positief gereageerd op onze nieuwe website, logo en huisstijl wat zich al vertaald heeft in meer leden!  Wij vinden het fijn als jij ons ook zou willen helpen door ook lid te worden. Maar je kunt ons ook helpen door vrijwilliger bij ons te worden, een donatie of gift te doen of ons op te nemen in jouw testament. ‘Mariët krabbelt op’ maakte een vlog over onze rebranding. Voor items voor op onze website kunt u een mail sturen naar webteam@plusminus.nl.

World Bipolar Day

Op 28 maart vindt World Bipolar Day plaats. In dit kader organiseert plusminus is samenwerking met KenBiS een Poëzie- en schrijfwedstrijd over bipolariteit. Op meerdere plaatsen in Nederland worden er door plusminus in samenwerking met KenBiS bijeenkomsten georganiseerd. Ben jij gek op poëzie en korte verhalen en schrijf je zelf ook wel eens een gedicht of kort verhaal en heb je een bipolaire aandoening of ben je betrokkene van iemand met een bipolaire aandoening? Lees dan snel de voorwaarden voor deelname op www.plusminus.nl en doe mee!

ZEEF onderzoek naar werk

Voor een onderzoek naar werk en zelfregulatie is Tilburg University op zoek naar ervaringsdeskundigen en naastbetrokkenen van mensen met een bipolaire stoornis type 1. Ervaringen met werk en ondersteuning op dit vlak zijn de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe methodiek. Deelname aan het onderzoek bestaat uit een interview van 60 tot 90 minuten. Meer informatie over het onderzoek staat op onze website.

Landelijke Dag 16 maart 2019

Het thema voor onze Landelijke Dag op 16 maart 2019 is Zwangerschap / Kinderwens. We hebben weer een interessant programma samengesteld en er zijn ook gespreksgroepen van lotgenoten, betrokkenen en plusminus young. Je kunt hier meer informatie vinden en je aanmelden.

Overdracht backoffice naar MEO

Plusminus draait vooral op vrijwilligers. Omdat de meeste van onze vrijwilligers zelf ook de bipolaire aandoening hebben, zijn wij als vereniging erg kwetsbaar. Hierdoor kon het gebeuren dat de afhandeling van post en e-mails, maar ook andere bureautaken in het gedrang kwamen.
Ook was plusminus slecht telefonisch bereikbaar omdat het bureau slechts twee dagen per week ‘bemenst’ was. Door onze backoffice-taken uit te besteden aan MEO verwachten wij de dienstverlening aan onze leden te verbeteren en de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Wij zijn voortaan dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Vanaf medio januari worden de backoffice-taken, waaronder ook het voeren van de ledenadministratie geleidelijk overgedragen aan MEO. Wij hopen op een lange en vruchtbare samenwerking met MEO.

‘Onderweg naar Zelfregie en Herstel’

‘Onderweg naar Zelfregie en Herstel’ is speciaal ontwikkeld voor alle patiënten- en cliëntenorganisaties in de zorg. Het overzicht bevat 23 instrumenten die patiënten en cliënten helpen bij het nemen van de eigen regie in hun zorgproces. Maar het boekje kan ook door cliënten gebruikt worden om te kijken welke websites er allemaal zijn die  gebruikt kunnen worden op de weg naar herstel.

Spiegelbeeld nieuwe boek Ruby van der Kuil

Op dinsdag 29 januari is het tweede boek van Ruby van der Kuil gepresenteerd. Ruby heeft de diagnose bipolair sinds 2017. “Als antwoord op mijn nieuwe diagnose schreef ik kort daarna Spiegelbeeld. Hierin heb ik alle ervaringen gestopt die ik heb opgedaan en om mij heen heb gehoord”. Meer informatie over het boek, maar ook haar blogs vind je op haar eigen pagina.
Copyright © 2019 plusminus - leven met bipolariteit, All rights reserved.


Wil je aanpassen hoe je deze mails ontvangt?
Je kunt je voorkeuren aanpassen of je afmelden van deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp