Copy

Zpravodaj S knížkou do života 2/2019

Představujeme vám druhé číslo Zpravodaje S knížkou do života v roce 2019. Opět zde najdete informace o událostech spjatých s projektem, akcích pořádaných zapojenými knihovnami a jejich zkušenostech. Budeme vás informovat o novinkách a připojíme i doporučení na knihy.
Na obsahu zpravodaje se můžete podílet i vy, budeme rádi, pokud nám budete během celého roku průběžně zasílat své zkušenosti a příklady z dobré praxe na e-mail projektu: sknizkoudozivota@gmail.com. Vaše příspěvky následně zveřejníme zde ve zpravodaji, případně na facebookové stránce projektu nebo na jeho webu.
Děkujeme a těšíme se na vaši odezvu, náměty a příklady dobré praxe.
Vaše redakce 
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Podělte se o své zkušenosti

Knihovníci dělají výbornou práci, dělají ji dobře, ale málo se chlubí.

Tuto část zpravodaje máme vyhrazenou pro zkušenosti knihovníků s projektem, pro ohlasy čtenářů, ale i pro zajímavosti a postřehy z půjčování. Možná si myslíte, že děláte běžné činnosti, které dělají v různé obdobě všechny knihovny a není nutné o nich psát, ale opak je pravdou. Nejen redakce Zpravodaje S knížkou do života, ale i ostatní odběratelé zpravodaje si jistě rádi přečtou o vašich zkušenostech.

Není nutné psát sáhodlouhé články a podrobně popisovat každou činnost, stačí poslat pár vět a stručně informovat ostatní o akcích a činnostech, které děláte v rámci projektu. Třeba někoho inspirujete nebo vás osloví knihovna, jež realizuje podobnou akci a chtěla by si vyměnit zkušenosti podrobněji. Rádi zveřejníme také ohlasy od čtenářů, knihovníků, zřizovatelů...

Své zkušenosti, zážitky, ale i ohlasy od čtenářů nám můžete zasílat kdykoli na e-mail sknizkoudozivota@gmail.com.

TEMATICKÉ KUFŘÍKY

Některé knihovny mají ve svém fondu tematické kufříky se zábavně-vzdělávacím obsahem. Kufříky jsou zaměřeny na určité téma a obsahují kromě knih také didaktické pomůcky, hračky nebo společenské hry.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně sestavila předčtenářské a logopedické kufříky, které lze využít v rámci projektu S knížkou do života / Bookstart. 

Obsah kufříků, můžete prozkoumat v katalogu knihovny – logopedické kufříkypředčtenářské kufříky.

INFORMUJEME

Konference „Hrozí našim dětem digitální demence?“ 
Slyšení v senátu ČR

Dne 4. března se v 10.00 hod. uskutečnila konference „Hrozí našim dětem digitální demence?“, kterou pořádal 1. místopředseda Senátu PČR Jiří Růžička za odborné podpory Institutu Re:Life, Rodiny Offline a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Na slyšení byli přítomni zástupci pedagogů, lékařů, knihovníků, policistů i senátorů.

Záznam konference můžete sledovat prostřednictvím webu Senátu ZDEČást programu konference se věnovala čtenářské pregramotnosti a projektu S knížkou do života. S příspěvkem o projektu vystoupila Zlata Houšková (na záznamu od 2:26:40). Její prezentace je k nahlédnutí ZDE.

Konference byla zajímavá a přínosná, jelikož přinesla všem zúčastněným náhled na postoj zástupců z řad politiků, lékařů, policie, psychologů, knihovníků, pedagogů... k digitálním technologiím a čtenářství. 
Bohužel musíme říci, že většina přednášejících se věnovala digitálním technologiím, jejich nadužívání a informační gramotnosti. Do popředí se často dostávala otázka, zda mají být na školách zakázané mobilní telefony nebo ne. V některých chvílích se zdálo, že konference byla svolána jen kvůli této problematice. Důležitost předčtenářské a čtenářské gramotnosti byla zdůrazněna díky vystoupení paní Houškové a částečně i v prvním příspěvku konference, který přednesla senátorka Alena Dernerová, místopředsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. 

V Česku je prý málo preventivních programů, v nichž by si školáci posílili odolnost vůči digitálním technologiím. Nabízí se pak otázka, proč se více nevyužívá a nepropaguje nejvíce osvědčená prevence - rozvoj předčtneářské a čtenářské gramotnosti. Knihovníci díky své praxi podložené letitými zkušenostmi a několika průzkumy ví, že děti, kterým bylo a je čteno (nejlépe od narození), snadno dohoní děti, které své dětství prožily u tabletů a jiných digitálních technologií. Oproti těmto dětem ale technologie využívají trochu jinak, dokáží si lépe poradit se záplavou informací a vytřídit si relevantní informace a ověřit si je. Netvrdíme, že nehrají online hry a netráví čas na sociálních sítích, ale díky základu, který získaly v dětství, dokáží digitálnímu světu lépe čelit a rádi se vracejí i ke knihám. A to nemluvíme o dalších přidaných hodnotách předčítání dětem, např. rozvoji fantazie, budování vztahů v rodině atd. 

Seminář k projektu Bookstart v Litvě

Na pozvání Národní knihovny v Litvě se v hlavním městě Vilniusu 5. – 6. března 2019 uskutečnil seminář How to begin: the first steps towards bookstart k dosavadním zkušenostem s projektem Bookstart v jiných zemích. Účastníky semináře byli knihovníci, ale i zástupci asociace nakladatelů a parlamentu.
Přednášející z Velké Británie, Petr Jenkis, zastupoval organizaci The Book Trust, což je nadace, která podporuje řadu projektů věnovaných dětskému čtenářství a Bookstart je hlavním z nich, již 25 let. 
Petr Jenkins mluvil mj. o spolupráci s lékaři, o složité distribuci sad a snaze vylepšit jejich předávání, jak je těžké obsáhnout všechny děti ve Velké Británii, o bilingvním Bookstart Wales, o Bookstart Japan, jehož hlavním cílem je vytváření vazeb mezi rodiči a dětmi. Také o možnostech hodnocení, o komisích pro výběr knih od nakladatelů pro zapojení do projektu. Zmínil vytváření globální sítě EU Read, o které přednášela Irena Šťastná (Knihovna města Ostravy) na semináři k Bookstartu v Hradci Králové. Za Českou republiku je v této iniciativě zastoupen zatím Svět knihy a SKIP ČR usiluje také o své zapsání.

Jako další vystoupila s příspěvkem Marijke Bos z Nizozemí z organizace Stichting Lezen, která pravidelně žádá o podporu Ministerstvo kultury a vzdělávání, představila 10 let Bookstartu v této zemi a jejich kufříky, látkové knížky i komplexní program Umění číst pro děti 0-18 let. Zdůraznila moment setkání rodičů a dětí nad knížkou - společný prožitek a  také trénování trenérů, kteří pak školí samotné knihovníky.

Byla představena i lotyšská verze Bookstartu - program pro 3-4 leté děti, který běží již 5 let. Program v Lotyšsku podporuje Nadace národní knihovny a o druhou polovinu prostředků vždy musí knihovna žádat svého zřizovatele. Zapojeno je zatím 57 knihoven z 800 veřejných knihoven v zemi. Pro děti mají kouzelné baťůžky se sovičkou, která je také maskotem celého projektu.

České dosavadní snahy a bookstartové nadšení představila ve Vilniusu Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové. Fotografie z uskutečněných setkání vzbudily velmi pozitivní emoce.

V Litvě se zatím chystají na pilotní projekt v jedné ze sociálně slabších oblastí Vilniusu a zástupci knihovny, tak měli řadu praktických dotazů na všechny přednášející při panelové diskusi.

Seznam zapojených knihoven

I nadále průběžně doplňujeme a aktualizujeme seznam zapojených knihoven do projektu S knížkou do života / Bookstart a vkládáme je i do interaktivní mapy. Pokud se vaše knihovna zapojila do projektu a není uvedena v seznamu ani na mapě, napište nám. 

Konference Andersen

Elektronickou konferenci „ANDERSEN“ pro pracovníky dětských oddělení knihoven od 22. května 2019 provozuje Národní knihovna ČR. Součástí uživatelského rozhraní konference ANDERSEN je archiv konference a můžete se zde také z konference odhlásit.

Konference má novou adresu na posílání zpráv: andersen@ekonference.nkp.cz

Nové objednávky a doobjednávky dárkových sad

Připomínáme, že od pondělí 15. 4. 2019 je možné se zaregistrovat a objednat si knižní sady S knížkou do života / Bookstart pro rok 2020. A to na webu projektu prostřednictvím registračního formuláře.
Registrace bude otevřena do 30. 6. 2019. Na základě Vašich požadavků a při vytvoření rezervy může být obnovena ještě na podzim 2019.

Podmínky zapojení do projektu zůstávají stejné jako v roce 2019.

Cena sady je i pro rok 2020 – 80 Kč /ks, balení po 10 ks.

Sada na rok 2020 bude opět obsahovat: leporelo (vyšší gramáž), kalendář pro rodiče – upravená verze, seznam knížek pro společné čtení, kartičku Audiotéky a obal (kufřík A4).

Pokud se chcete pouze registrovat do dalšího ročníku projektu, protože dárkové sady ještě máte, můžete využít ikonu pro menu v horní liště formuláře - zapojení. 
Do vyčerpání zásob je stále ještě možné si také doobjednat dárkové sady na rok 2019. Tyto sady jsou po doobjednání obratem odeslány.

Dotazy k objednávkám, fakturaci a registraci je možné řešit na adrese: objednavkybookstart@knihovnahk.cz

Facebook, web, fotogalerie

Připomínáme, že průběžné informace, zaslané fotografie, doporučení na knihy atd. najdete na facebooku S knížkou do života / Bookstart. Stránku mohou navštěvovat i zájemci, kteří u sociální sítě nemají účet. Stránka se zobrazuje i nepřihlášeným návštěvníkům. 
Na webu projektu naleznete např. pravidla projektu a podmínky účasti, harmonogram, tipy na četbu a další důležité informace. 
Dění v rámci projektu dokumentujeme také prostřednictvím fotogalerie Zonerama, kam ukládáme vámi zaslané fotky z akcí. K fotografiím se snažíme připojovat i zaslané komentáře. 

Sdílení fotografií z akcí

Knihovny, které chtějí sdílet fotografie z akcí v rámci projektu S knížkou do života / Bookstart, mohou zasílat fotky na mail sknizkoudozivota@gmail.com a my je pak vložíme do alba jejich knihovny na Zoneramě.

Pro zasílání fotografií platí tato pravidla: 

  • zasílající knihovna má dořešeny souhlasy (GDPR), zejména s přihlédnutím ke zveřejnění na sociálních sítích a webech
  • knihovna pošle maximálně 3 fotky z akce (do velikosti 2MB) ve formátu .png nebo .jpg (Prosíme, neposílejte fotky ve wordu nebo pdf.)
  • fotky může poslat přes službu typu úschovna nebo přímo mailem na adresu sknizkoudozivota@gmail.com po vložení na facebook a zoneramu bude mail smazán
  • k fotografii připojte stručný popis a stručnou informaci o akci, případně nějaká ...nej

Případné dotazy rádi zodpovíme zde nebo prostřednictvím mailu.

TIPY PRO VÁS
Petr Horáček - O myšce, která se nebála (Portál, 2019)
Jednoho rána se myška rozhodla, že půjde do lesa na průzkum. „Ničeho se neleknu,“ řekla ostatním zvířátkům. A opravdu, ani vlk, ani medvěd, a dokonce ani los ji nevystrašili. Jak to ale dopadlo, když v lesním domečku našla malé, bílé, chlupaté… koťátko?
Nicola Kinnear - Malý hrdina (Omega, 2018)
Může se z králíčka, který všechen čas tráví doma, vyklubat malý hrdina? Karlík vyráží na své první dobrodružství a je úzkostí bez sebe. Venku však čeká úžasný svět - stačí sebrat odvahu a vykouknout ze dveří... Zábavný, povzbudivý příběh, který dokazuje, že jsme mnohem statečnější, než si myslíme.
Vojtěch Kubašta - Domeček plný koleček (Albatros, 2019)
Nové vydání oblíbeného leporela s ilustracemi výtvarníka Vojtěcha Kubašty, tentokrát s půvabnými verši básníka Radka Malého. Součástí knížky jsou "opravdové" hodiny s posuvnými ručičkami, díky kterým se každý malý čtenář může naučit určovat čas.
Copyright © 2018 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
        

E-mail projektu S knížkou do života / Bookstart:
sknizkoudozivota@gmail.com

Tento zpravodaj vám byl zaslán, protože jste se zapojili do projektu S knížkou do života / Bookstart nebo jste se přihlásili k jeho odběru. 
Zde můžete aktualizovat své údaje nebo odhlásit odběr zpravodaje.

 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
S knížkou do života · Česká republika · Česká republika 00000 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp