Copy
Bekijk deze email in de browser
Nr. 16  -  9 mei 2019

In deze nieuwsbrief

 • In en om het kindcentrum
 • Personele mededelingen
 • Nieuws uit het onderwijs
  • Studiemiddag 12 juni a.s.
  • Bruiloft meester Thom
  • Pringlebussen groep 1 & 2
  • Wij gaan op kamp!
  • Schoolreis
  • Onderwijsontwikkeling op De Spreng - groepsformatie 2019-2020
 • Nieuws uit de opvang
  • Ouderapp Konnect vernieuwd!
 • Kalender

In en om het kindcentrum

We hebben kunnen genieten van twee weken meivakantie. Het was ook fijn om alle leerlingen weer te mogen ontmoeten deze week. Volgende week gaat groep 8 op kamp. Het ziet er naar uit dat we mooi weer krijgen. Wel zo fijn met alle activiteiten. Diverse collega's gaan als begeleiding mee op kamp. We wensen hen en de leerlingen van groep 8 een heel fijn en gezellig kamp toe.

Personele mededelingen

 • We heten Juf Jessica Bouw van harte welkom op De Spreng. Zij is vandaag gestart als locatiedirecteur. Vooralsnog werkt zij 2 dagen in de week. De komende periode bouwt zij haar werkzaamheden in Almere af.
 • Ook een welkom voor juf Sara Lenis. Zij is vandaag ook gestart op de Spreng 

Nieuws uit het onderwijs

Studiemiddag 12 juni
Woensdagmiddag 12 juni a.s. heeft het team een studiemiddag gepland staan. Deze middag is per abuis niet op de kalender gekomen. Dit betekent dat de groepen 1 t/m 8 op woensdag 12 juni om 12.00 uur vrij zijn. Wilt u dit overnemen op uw eigen kalender.

Bruiloft meester Thom
Meester Thom gaat vrijdag 14 juni a.s. trouwen. Om het team de gelegenheid te geven daarbij te zijn, zullen de groepen 1 t/m 8 die dag vanaf 12.00 uur vrij van school zijn.

Pringlebussen groep 1&2
Voor een knutselopdracht hebben de leerlingen van groepen 1 en 2 Pringlebussen nodig. Wilt u deze voor ons sparen? De bussen kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.

Wij gaan op kamp!
Ook dit jaar gaat groep 8 weer een paar te gekke dagen tegemoet in de Aalbertshoeve in Ermelo. Wat we allemaal precies gaan doen, is natuurlijk nog top-secret... maar we trappen het kamp goed af;
We gaan eerst naar het combi-8-kamp op de SDVB-velden, waar we het opnemen tegen andere groepen 8 uit Barneveld in sport en spel. Kent u ook iemand uit groep 8?
Als u het leuk vindt kunt u ons komen uitzwaaien. Woensdagmorgen om een uurtje of 9 vertrekken we vanaf school.
Groetjes groep 8

Schoolreis
Zoals u in de nieuwsbrief van 11 april heeft kunnen lezen gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 deze maand met schoolreis. Nogmaals de bestemmingen:
Groep: Datum: Bestemming:
1 en 2 Donderdag 23 mei 2019 Schateiland Zeumeren
3, 4 en 5 Dinsdag 21 mei 2019 De Spelerij Dieren
6/7 Dinsdag 21 mei 2019 Ponypark Slagharen

Volgende week ontvangt u via de groepsmail verdere informatie over de invullingen van de schoolreisjes.
Onderwijsontwikkeling op De Spreng - groepsformatie 2019-2020
We zijn bezig met de formatie voor komend schooljaar. De formatie kent fases:
1. Keuzes maken voor de groepsverdeling op basis van financiële middelen
2. Leerlingen indelen in de groepen
3. Personeel over de groepen verdelen
Fase 1 is afgerond en we hebben de volgende keuzes gemaakt. We gaan werken met 12 groepen.
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3a
Groep 3/4b
Groep 4a
Groep 5a
Groep 5/6b
Groep 6a
Groep 7a
Groep 7/8b
Groep 8a
Dit jaar heeft De Spreng gewerkt met alleen maar combinatiegroepen. We hebben gemerkt dat er leerlingen zijn die beter in een enkele groep functioneren. Er zijn ook leerlingen die heel goed in een combinatiegroep functioneren. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden andere keuzes gemaakt in ons concept. De bovenstaande groepsformatie past daar beter bij. Ook denken we hiermee naar de toekomst de basisgroepen langer in tact te kunnen houden.
We gaan nu starten met fase 2. De leerlingen indelen in de groepen. Dit doen de leerkrachten. Zij kennen de onderwijsbehoefte en weten wat het meest passend is. Daarnaast kijken we ook naar sociaal-emotionele ontwikkeling. We maken daarbij gebruik van het sociogram dat we periodiek afnemen in de groep. We verwachten de indeling tweede week juni te hebben afgerond en te kunnen communiceren. 
 

Nieuws uit de opvang

We werken al een tijdje met de app "Konnect". De ouderapp van Konnect zal volledig vernieuwd worden. Dit zal met ingang van 20 mei a.s. zijn. U krijgt komende week nog een mail met informatie over de overstap. De informatie is straks ook te vinden op de informatiepagina van het webportaal van Konnect. U logt daar met uw inloggegevens op in.
Kalender:
 • 13 mei MR-vergadering
 • 15-17 mei Kamp groep 8
 • 21 mei Schoolreis gr. 4-7
 • 23 mei Schoolreis gr. 1-3
 • 23 mei Nieuwsbrief 18
 • 23 mei GMR-vergadering

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!

Bij Kindcentrum de Spreng geloven wij in de kracht van ieder kind.
Door het bieden van christelijk onderwijs en opvang op een uitdagende en eigentijdse manier geven we uw kind een goede start in de wereld van morgen!
Copyright © 2019 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp