Copy
Bekijk deze email in de browser
Nr. 3  November 2019

In deze nieuwsbrief

  • Aanmelden broertje/zusje 2020-2021
  • Schoolkosten en minimaregeling
  • Sinterklaasviering
  • De Activiteitencommissie

In en om het kindcentrum

We hopen dat iedereen een fijne Herfstvakantie heeft gehad!

Aanstaande woensdag 6 november is de school dicht tijdens de schooluren vanwege de landelijke staking voor het onderwijs. U heeft als het goed is hier aanvullende informatie over ontvangen.

Er komen nog regelmatig kinderen net om 08:30 uur de school binnen. De lessen starten om 08:30 uur en alle kinderen moeten dan in de klassen zitten. Wilt u er voor zorgen dat kinderen op tijd van huis vertrekken zodat zij bij de laatste bel om 08:25 uur naar binnen gaan en op tijd in de klassen kunnen zijn? Hartelijk dank!

Personele mededelingen

Vanaf de Herfstvakantie verwelkomen wij juf Denise in groep 5-6.

Nieuws uit het onderwijs

 
Aanmelden broertje / zusje schooljaar 2020 - 2021 (LAATSTE OPROEP!)
We kijken al weer vooruit naar volgend schooljaar. Mocht u een zoon of dochter hebben die tussen 1 mei 2020 en 1 mei 2021 de leeftijd van 4 jaar bereikt, en u wilt hem of haar aanmelden op De Spreng, dan vragen we u dat z.s.m. te doen. Dit kan door het aanmeldingsformulier van onze website te downloaden : www.kindcentrum-desprengbarneveld.nl. Het formulier vindt u in de documentenbank. Stuur dit formulier op naar ons postbusadres: postbus 191 3770 AD Barneveld. Het formulier is ook op school te verkrijgen bij de conciërge, locatiedirecteur of administratie. Aanmeldingen zien we graag voor 15 november a.s. tegemoet.

Schoolkosten en de minimaregeling:
Soms kunnen kosten voor school behoorlijk op het budget van een gezin drukken. De gemeente Barneveld heeft diverse regelingen voor een tegemoetkoming in de (school)kosten. Daarnaast heeft de gemeente ook nog een aantal andere regelingen die kunnen bijdragen aan de vele kosten die schoolgaande- en opgroeiende kinderen met zich mee kunnen brengen. We brengen deze regelingen graag onder de aandacht bij u. Via deze website vindt u meer informatie en voorwaarden : https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen/minimaregelingen-aanvragen
 

Sinterklaasviering 
Op donderdag 14 november worden er in groep 5 t/m 8 lootjes getrokken.  Uw kind moet voor de leerling op zijn of haar lootje een cadeautje kopen ter waarde van € 5,00. Dit cadeautje pakt uw zoon of dochter in als surprise en schrijft er een passend gedicht bij. Deze surprises kunnen op woensdagmiddag 4 december na schooltijd alvast in het eigen lokaal worden neergezet of donderdagmorgen worden meegenomen. 

De leerlingen uit groep 1 t/m 4 mogen op donderdag 21 november hun schoen zetten in de klas. Wilt u zorgen dat de schoen vanaf maandag 18 november mee naar school genomen wordt (graag met vermelding van naam en groep)?  

Alvast bedankt! 


De Activiteitencommissie

Vanaf nu zullen wij elke maand u op de hoogte houden over de activiteiten van de activiteitencommissie.

Wat doet de activiteitencommissie?
Wij hebben als taak het organiseren en voorbereiden van activiteiten voor de kinderen, in samenwerking met jullie ouders/verzorgers en leraren. Zo levert de activiteitencommissie een belangrijke bijdrage aan activiteiten als het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Koningsdag, Kinderboekenweek etc. Bij de uitvoering van deze activiteiten is hulp van andere ouders natuurlijk onontbeerlijk. In de volgende nieuwsbrief zullen de leden van de activiteitencommissie zich kort voortellen. Deze 8 leden dragen de verantwoordelijkheid voor de te organiseren activiteiten. Zoals afgelopen maand:

Kinderboekenweek 2 oktober tot 12 oktober 2019 Het thema was “Reis je mee” en de hele school was versierd in dit leuke thema. Tijdens de opening werd er weer gedanst op het nummer van Kinderen voor Kinderen, Reis mee! Met dank aan veel ouders hebben wij de school kunnen aankleden met mooie voertuigen. Van vliegtuig tot bakfiets. Het zag er weer super uit!

De Dag van de Leraar 5 oktober 2019 Ook Dag van de Leerkracht(en) genoemd, is een speciale dag om waardering te tonen voor onderwijzers. De dag wordt gevierd in zo'n 88 landen wereldwijd. Wij hebben ook op De Spreng onze leerkrachten in het zonnetje gezet! Silke en Maud (groep 8a) zijn langs de klassen gegaan om een gedicht van waardering voor te lezen en een bos bloemen te overhandigen. Ook stond er nog een heerlijke taart klaar voor bij de koffie!

Nieuws uit de kinderopvang

 
Het thema Herfst is weer begonnen. We hebben het gehad over de kleuren van de bladeren en over de dieren die met de Herfst meer in beeld zijn.

Nieuws uit de BSO

 
U heeft het vast al gezien of geproefd?! We hebben echte 'herfst' egels gemaakt van boeken en proeven verschillende herfstige gerechten.
Kalender:
- 6 november: Stakingsdag
- 13 november: MR/OC vergadering
- 14 november: Lootje trekken
- 18 november: Tussenevaluatiegesprekken gr. 1 t/m 8
- 21 november: Schoen zetten gr. 1 t/m 4
- 27 november: Studievergaderingmiddag om 12:00 uur vrij

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!

Bij Kindcentrum de Spreng geloven wij in de kracht van ieder kind.
Door het bieden van christelijk onderwijs en opvang op een uitdagende en eigentijdse manier geven we uw kind een goede start in de wereld van morgen!
Facebook
Website
Email
Copyright © 2019 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp