Copy
Bekijk deze email in de browser
Nr. 21  -  18 juli 2019

In deze nieuwsbrief

 • Een zomergroet
 • Personele mededelingen
 • Kalender en infogids 2019-2020
 • Eerste schooldag
 • Informatieavond nieuwe schooljaar
 • Extra vrije dagen 2019-2020
 • Kleuterinfo 2019-2020
 • Folder van PO naar VO
 • Afmelden nieuwsbrief

Een zomergroet

We staan voor de laatste dag van het schooljaar. Een zomerperiode ligt voor ons. Een tijd om uit te rusten en nieuwe energie op te doen voor een nieuw schooljaar. Als Spreng hebben we een bewogen jaar achter de rug met veel ontwikkelingen, waarin we de ingeslagen weg willen doorzetten. We kijken met vol vertrouwen en goede moed uit naar een nieuw jaar. We bedanken alle ouders voor het gestelde vertrouwen. We gaan er ook komend schooljaar weer voor dat we in een goede samenwerking met u als ouders werken aan de ontwikkeling van uw kind. Namens het team van de Spreng wensen wij u een hele fijne vakantie.

De Directie,
Jessica Bouw-Merts | Directeur de Spreng
Arco van Houwelingen | Cluster-directeur

Personele mededelingen

We nemen afscheid van Juf Inge ter Haar en juf Aty Brouwer. Op de valreep nemen we ook nog afscheid van juf Annet Boels. Zij gaat werken op de Vogelhorst. Een doelgroep waar ze graag mee aan de slag wilde. Juf Annet zou komend schooljaar op maandag groep 3 doen. Dat zal nu juf Carola Merkens doen. Juf Carola doet momenteel een vervanging in groep 4/5 voor juf Angelique. We bedanken alle juffen voor hun enorme inzet voor De Spreng. We wensen ze alle goeds toe op hun nieuwe werkplek.

Nieuws uit het onderwijs

Kalender en infogids 2019-2020
Op de eerste schooldag na de zomervakantie krijgt elk gezin een kalender van de school. Hierop staan de belangrijkste data vermeld voor komend school. Ook leggen we momenteel de laatste hand aan de informatiegids. Deze publiceren we na de zomervakantie op de website van onze school. T.z.t. kunt u op verzoek een papieren exemplaar opvragen.

Eerste schooldag
Maandag 2 september is de eerste schooldag. Om 08:20 uur zal de deur opengaan en verwachten we alle kinderen uiterlijk om 08:30 uur in de klas. Voor ouders is er aansluitend koffie / thee en ruimte voor ontmoeting en kennismaken.
 
Informatieavond nieuwe schooljaar
De jaarlijkse informatieavond zal deze keer zijn op donderdag 12 september a.s. Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Er zullen die avond informatiemomenten in de groepen van uw kind(eren) zijn. We informeren u na de vakantie over de precieze tijden en opzet van deze informatieavond.
 
Extra vrije dagen i.v.m. studievergaderingen van het team
Eerder hebben we het vakantierooster al via een nieuwsbrief gecommuniceerd. I.v.m. studievergadermomenten van het team zijn er voor de leerlingen extra vrije lesmomenten. We zetten ze alvast op een rijtje voor u:
 • Woensdagmiddag 18 september : alle leerlingen om 12.00 uur vrij
 • Maandag 28 oktober : alle leerlingen gehele dag vrij
 • Woensdag 27 november : alle leerlingen om 12.00 uur vrij
 • Maandag 6 januari : alle leerlingen gehele dag vrij
 • Donderdag 6 februari : alle leerlingen om 12.00 uur vrij
 • Woesndag 25 maart : alle leerlingen om 12.00 uur vrij
 • Vrijdag 24 april : alle leerlingen gehele dag vrij
 • Maandag 15 juni  : alle leerlingen gehele dag vrij
Kleuterinfo 2019-2020
De kleutergids is omgebouwd naar een geheel nieuwe kleuterinfo. Na de zomervakantie ontvangen alle ouders met een kleuter op school een papieren exemplaar tezamen met de kalender die mee gaat. De kleuterinfo is digitaal al te vinden op onze website in de documentenbank. Klik hier om de kleuterinfo te downloaden.

Folder PO naar VO
Voor ouders van de leerlingen die volgend schooljaar in de groepen 6 t/m 8 zitten, hebben we een folder ontwikkelt over de overgang van PO naar VO. Deze folder wordt halverwege het schooljaar mee gegeven tijdens de gespreksronde in februari. Deze folder is ook terug te vinden op onze website. Klik hier om de folder te downloaden.

Afmelden nieuwsbrief
Mocht u vanaf komend schooljaar geen kinderen meer op De Spreng hebben en u wilt u afmelden voor deze nieuwsbrief? U kunt dat zelf doen door u hier onderaan de nieuwsbrief uit te schrijven.
Kalender:
 • maandag 2 september eerste schooldag met inloop voor ouders incl. koffie en thee
 • maandag 2 september nieuwsbrief nr. 1
 • dinsdag 3 september speelgoedmiddag groep 1 & 2
 • vrijdag 6 september luizenpluis
 • donderdag 12 september informatieavond

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!

Bij Kindcentrum de Spreng geloven wij in de kracht van ieder kind.
Door het bieden van christelijk onderwijs en opvang op een uitdagende en eigentijdse manier geven we uw kind een goede start in de wereld van morgen!
Copyright © 2019 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp