Copy

Oudercommissie 

Voor de BSO en het KDV op de Spreng Barneveld is er al sinds 2014 een oudercommissie (OC) actief. Graag willen wij de OC bij u onder de aandacht brengen.
 
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van de kinderopvang en/of buitenschoolse opvang. Wij vertegenwoordigen alle ouders/verzorgers van de kinderen die worden opgevangen op het KDV of de BSO van de Spreng.
 
Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet Kinderopvang zijn vastgelegd. De adviesaanvragen worden tijdens vergaderingen behandeld. Deze vergaderingen vinden 4 keer per jaar plaats.
 
Een oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:
  • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • De openingstijden
  • Het beleid rondom voorschoolse educatie
  • Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • Wijzigingen van de prijs van de kinderopvang
Daarnaast behandelen wij de vragen die vanuit de ouder(s)/verzorger(s) worden gesteld en zullen wij een rol spelen tijdens feestelijkheden zoals bijvoorbeeld de dag van de Pedagogisch Medewerker.
 
Bij vragen en/of opmerkingen over het KDV of de BSO kunt u ons altijd even aanspreken, of contact met ons opnemen via oudercommissie@pcogv.nl
Bent u enthousiast geworden en wilt u graag met ons brainstormen en overleggen met het management? Meld u dan aan om bij ons aan te schuiven. Het kost niet veel tijd, maar het kan vaak wel leiden tot grote veranderingen.
 
Graag stellen wij ons even aan u voor!

Met vriendelijke groet,
Janneke de Bruin
Marjonne Morjan
Neeske Bos
Ik ben Janneke de Bruin en sinds ca 2014 aangesloten bij de oudercommissie. De toenmalige oudercommissie is inmiddels wat veranderd door vertrekkende leden. Maar gelukkig kwamen daar enthousiaste leden voor terug. Ik ben bij de OC begonnen toen de jongste naar t KDV ging. Die zit inmiddels alweer op de BSO. Ik heb 3 dochters. Anna (groep 7) Lotte (groep 3) en Julia (groep 1). Ik werk als verpleegkundige in de psychiatrie. 
De reden dat ik bij de OC ben gegaan is om wat te kunnen betekenen namens de ouders die gebruik maken van de BSO of t KDV. Een brug leggen tussen ouders en de medewerkers/management. 
Mijn naam is Marjonne Morjan, getrouwd en de mama van twee kindjes. 
De jongste wordt opgevangen op het KDV van De Spreng. Onze oudste zit in klas 1/2A en gaat naar de BSO van De Spreng. 
Sinds de zomer van 2019 ben ik aangesloten bij de Oudercommissie (OC) van De Spreng. Vanuit mijn beleving als ouder en mijn werkervaring in het BSO wezen hoop ik een mooie bijdrage te kunnen leveren in de OC.
Mijn naam is Neeske Bos. Onze 2 dochters Saar (groep 5) en Sien (groep 3) maken op maandag en dinsdag gebruik van de BSO.
Enkele jaren geleden ben ik OC lid geworden, omdat ik het belangrijk vind om te zien en te weten wat er allemaal speelt op de plek waar onze kinderen 2 dagen per week komen. Daarnaast wil ik graag een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het KDV en de BSO.
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp