Copy

Een mooie beoordeling!

Gisteren 21 november kwam de Onderwijsinspectie op verificatie-onderzoek bij De Spreng. Vanuit de 7 onderwijsstandaarden kwamen zij kijken voor 4 standaarden:
- Zicht op ontwikkeling
- Didactisch handelen
- Pedagogisch klimaat
- Kwaliteitszorg

Aan het einde van de dag kwamen zij met de conclusie dat de school een mooie voldoende scoort op de eerste 3 standaarden en zelfs een goed op de laatste.

Wij zijn ontzettend trots op de school, de leerkrachten en de leerlingen en dat de inspecteurs dit mooie beeld bevestigen!

Namens het team,
Jessica Bouw-Merts
Locatie - directeur 
 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2019 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp