Copy
Bekijk deze email in de browser
Nr. 15  -  11 april 2019

In deze nieuwsbrief

 • Personele mededelingen
 • Koningsspelen
 • Paasviering
 • Wijziging in interne begeleiding
 • Schoolreis gr. 1 t/ 7
 • MR nieuws
 • Praktisch verkeersexamen gr. 7
 • Schoolontwikkeling op De Spreng
 • Nieuws uit BSO met programma in de meivakantie

In en om het kindcentrum

In de voobije weken hebben meerdere teams van de Spreng mee gedaan met schoolvoetbal. Wat werden er een hoop prijzen gepakt! Naast de prijzen werd er ook veel plezier beleeft.
Morgen zijn de Koningsspelen. We hopen er met de inzet van leerkrachten en ouders weer een gezellige en sportieve dag van te maken. Volgende week nog een korte week van 4 dagen en dan heeft het onderwijs ruim twee weken vakantie. Geniet er allemaal van!

Personele mededelingen

 • We heten juf Sara Lenis vanaf 6 mei a.s. welkom op De Spreng. Zij zal het zwangerschapsverlof van juf Hanneke op zich gaan nemen en op donderdag en vrijdag lesgeven aan groep 4/5. Juf Hanneke begint volgende week aan haar laatste week. We wensen haar een goede periode van verlof toe;
 • We hebben de procedure voor locatiedirecteur afgerond. U ontvangt vrijdag een aparte brief over de aanstelling van een nieuwe locatiedirecteur voor ons Kindcentrum;
 • We heten vanaf woensdag 15 mei a.s. juf Marjolijn van harte welkom in groep 3a. Zij zal de lesgevende taken van juf Esther overnemen. Verderop in de nieuwsbrief leest u waarom.
 • Juf Pietie en juf Thea zijn nog voor langere tijd ziek. De ouders van deze groepen worden aankomende week apart geïnformeerd.

Nieuws uit het onderwijs

Koningsspelen 2019

Vrijdag 12 april is het zover! De Koningsspelen. We hebben er allemaal heel veel zin in. 
Voor groep 4-8 is het belangrijk dat alle kinderen droge kleding en een handdoek bij zich hebben, stel dat ze nat worden....
Groep 5-8 moet deze dag op de fiets komen, want we gaan op de fiets naar SDVB. 
De kinderen van groep 5-7 komen weer terug op school, groep 8 helpt samen met juf Lise met opruimen bij SDVB en zij gaan vanaf daar naar huis om 14.15 uur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de vorige nieuwsbrief. We hopen op een sportieve en zonnige dag!

Commissie Koningsspelen
 

Paasviering

Op donderdag 18 april aanstaande vieren we met de leerlingen in de eigen groep het Paasfeest. De viering staat in het teken van ‘Pak mijn hand’. ’s Morgens krijgen de leerlingen iets lekkers te eten en te drinken. Die dag hoeft uw kind voor de eerste pauze geen eten en drinken mee te nemen. We hopen op een mooie viering en wensen u goede paasdagen.

Wijziging in de interne begeleiding op De Spreng
Na de meivakantie gaat er een wijziging plaatsvinden in de interne begeleiding. Zoals u weet is Esther Groenevelt intern begeleider voor de groepen 1 t/m 3 en Angelique Vrijenhoek voor de groepen 4 t/m 8. Angelique zit als gevolg van een auto-ongeluk in een lang traject van re-integreren. Dit proces is nog steeds gaande. Omwille van haarzelf en de organisatie hebben we gezamenlijk besloten dat ze voor nu stopt met de taken van intern begeleider en zich voornamelijk richt op het lesgeven aan haar eigen groep. We zijn blij dat Esther na overleg heeft aangegeven na de meivakantie de interne begeleiding voor de gehele school te willen doen. Na de meivakantie zal zij haar lesgevende taken voor de groep neerleggen en van dinsdag t/m vrijdag beschikbaar zijn voor leerkrachten en ouders als eerste aanspreekpunt als het om zorgvragen rond leerlingen gaat. Ze wordt daarbij ondersteund door Popke Hooghiemstra die als IB-er van De Fontein sinds dit schooljaar al op De Spreng aanwezig ter ondersteuning. Ook Angelique zal (weliswaar wat op de achtergrond) van betekenis blijven in de zorg & ondersteuning. We vinden het belangrijk dat de zorgstructuur en de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten goed georganiseerd is op De Spreng en willen dit met het oog op komend schooljaar op een aantal terreinen verbeteren. We verwachten met deze keuzes hier de komende periode een slag in te kunnen maken.
 

Schoolreis 2019
In de maand mei gaan alle groepen op schoolreis. In onderstaand schema kunt u lezen waar de leerlingen heen gaan.  Anders dan vermeld op de jaarkalender zal de schoolreis van groep 3 plaatsvinden op dinsdag 21 mei 2019.
 

Groep: Datum: Bestemming:
1 en 2 Donderdag 23 mei 2019 Schateiland Zeumeren
3, 4 en 5 Dinsdag 21 mei 2019 De Spelerij Dieren
6/7 Dinsdag 21 mei 2019 Ponypark Slagharen

 
Als u het leuk vindt om een groepje leerlingen onder uw hoede te nemen, dan kunt u dit voor woensdag 17 april kenbaar maken via de groepsmail aan de leerkracht van uw kind. Graag horen wij van ouders van groep ½ ook of zij in de gelegenheid zijn om de leerlingen te brengen en halen zonder dat zij mee het park in gaan. Wilt u dan tevens doorgeven hoeveel leerlingen u achterin in een gordel kunt vervoeren? Alleen eigen zoon of dochter  mag eventueel voorin zitten op een zitverhoger en in de gordel. 
De schoolreiscommissie laat u zo spoedig mogelijk weten wie er mee kunnen als begeleider/chauffeur. Opgeven betekent echter niet automatisch dat u mee kunt. Te zijner tijd krijgt u verdere informatie over de invulling van de schoolreisjes. Bij deze willen we u in ieder geval alvast hartelijk bedanken voor uw eventuele aanmelding. 
Als u vragen heeft kunt u terecht bij de leden van de schoolreiscommissie,
Thom Kalkman groep 1 en 2
Eveline ten Hove groep 3 ,4 en 5
Sylvia Tolboom  groep 6 en 7

  

Vanuit de MR

De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders en komt eens in de 6 tot 8 weken bij elkaar. Er wordt vergaderd over de actuele en lopende onderwerpen van de school en er wordt overleg gevoerd wordt met de directie.
Afgelopen halfjaar zijn er veel belangrijke onderwerpen aan de orde gekomen. Bijvoorbeeld andere schooltijden, de invoering ervan maar ook de evaluatie. De pilot met de clusterstructuur vanuit de Stichting PCO Gelderse Vallei, het gewijzigde management en de invulling hiervan op langere termijn. Het verbeterplan voor De Spreng en nog diverse andere zaken. Afhankelijk van het onderwerp wordt de MR geïnformeerd, wordt advies gevraagd of moet instemming verleend worden. Ook wordt er tijd besteed aan actuele onderwerpen die door MR-leden aangedragen worden.
De oudergeleding van de MR bestaat momenteel uit: Peter van Ginkel (vader van Jinte uit groep 8 en Fenna uit groep 5), Jetske de Boer (moeder van Lieke uit groep 5 en Daan uit groep 6) Christel Boevé (moeder van Quinten uit groep 3, Vajèn uit groep 2 en Lucas op het KDV).
Heeft u vragen of opmerkingen die u graag wilt delen met de MR, dan kunt u ons bereiken via het mailadres: mr.sb@pcogv.nl
Voor de volgende MR-vergadering op 13 mei a.s. zullen tussen 18.30 en 19.00 uur de notulen van de vergaderingen en het financiële jaarverslag ter inzage liggen. Een aantal leden van de MR zijn dan ook aanwezig voor een toelichting.

 

Praktisch verkeersexamen groep 7
De leerlingen van de groepen 7 hebben onlangs het theoretisch verkeersexamen gedaan. Op maandag 13 mei a.s. zullen zij het praktische examen doen. De start die dag zal zijn om 09.00 uur. De ouders van deze groepen worden via de leerkrachten apart geïnformeerd.

Onderwijsontwikkeling op de Spreng:
In de afgelopen periode zijn we intensief met een aantal items bezig geweest. We zijn gestart met het werken met vaste roosters voor de basisgroepen. Er wordt minder groepdoorbroken gewerkt. Er is meer aandacht voor de (verlengde) instructie aan groepen leerlingen. In alle groepen wordt gewerkt vanuit een groepsplan. De inzet van de onderwijsassistent gebeurt vanuit een rooster, waarbij ondersteuning zoveel als mogelijk in de groep wordt aangeboden.  Ten slotte werken we aan een doorgaande lijn in zelfstandig werken. We horen van ouders dat ze merken dat er meer rust komt en er eenduidiger in de school gewerkt wordt. Daar zijn we blij mee en willen we verder uitbouwen.
Belangrijk om te melden is dat we voor de groepen 4 t/m 8 gekozen hebben voor een nieuwe spellingmethode. Het is de methode STAAL geworden. U vindt hier meer informatie over de methode : https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/staal.htm
Eind mee krijgt het team een uitleg / instructie van de uitgever en zullen we naar verwachting al de laatste periode voor de zomervakantie gaan starten met deze methode, om hem daarna volgend schooljaar helemaal goed in te gaan zetten.
Voor vragen over onze schoolontwikkeling kunt u terecht bij de directie van de school : directie.sb@pcogv.nl

Nieuws uit de BSO

Pff.. we zijn weer helemaal uitgerust van dat vele bakken en al die rondjes rennen voor KiKa. Wat zijn we enorm trots op ons eind resultaat. We willen alle ouders en kinderen bedanken voor hun inzet.  
Deze week zijn we druk aan de slag voor Koningsdag. We hebben heerlijke oranje tompouce gebakken en mooie molentjes geknutseld. Toen onze molentjes klaar waren mochten we ze buiten gaan testen in de wind. Jeej! Ze doen het allemaal.

Woehoe! Het is bijna meivakantie. Het programma is al klaar. Hier onder zie je ons programma. Hebben jullie er ook al zo veel zin in? Tot dan!
Dinsdag 23 april
Oranje cupcake
Cupcakes...wie lust ze niet? En dan nog met een extra oranje smaakje en een oranje
topping. Lekker!
Hollandse plaatjeszoektocht
Een speurtocht waarbij we bijvoorbeeld tulpen of stroopwafels verzamelen. Dit klinkt
misschien makkelijk maar het is iets lastiger dan dat het lijkt. We proberen zoveel
mogelijk goede antwoorden te verzamelen met ons team!

Woensdag 24 april
Melkregenboog
Kleur je melk! Een kleurig experiment dat geweldig is om te zien.
Armbandjes van gesmolten strijkkralen
We gaan strijkkralen heel anders gebruiken dan normaal. We laten ze in de oven
smelten tot ze meer op platte pailletten lijken. Daarna maken we er leuke armbandjes van.

Donderdag 25 april
Konings parcours
In het teken van Koningsdag spelen wij het konings parcour. Leuke oud Hollandse
spelletjes zoals koekhappen, sjoelen, spijker poepen, zak lopen, snoep happen,
steltlopen, en spijker slaan. Dat wordt een leuke spelletjes ochtend!
Zelfportret als koning of koningin
Leve de koning en koningin! Hoe zou het voelen om Maxima of Willem-Alexander te zijn? Maak eens een kunstig portret van jezelf als koning of koningin.

Vrijdag 26 april
Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik gebakken, in de andere landen doen ze dat weer anders! Het is zeker weten altijd weer smullen!
Rood wit blauw kroontje
Je kunt zo ontzettend veel leuke dingetjes maken van wc-rolletjes en keukenrollen! We maken een mooi kroontje in de kleuren van de Nederlands vlag.

Maandag 29 april
Wentelteefjes
Een wentelteefje is een lekker zoet broodgerecht. In vroeger tijden gooide je geen voedsel weg, daarom was het de gewoonte om oud (maar nog niet beschimmeld) brood weer eetbaar te maken door middel van dit recept. Tegenwoordig wordt het niet vaak meer om deze reden gemaakt, maar omdat het gewoon superlekker is!
Bowlen bijBowlen bij de Veluwehal
Wie zal er het eerst een strike of spare gooien? Dat gaan we beleven in de Veluwehal!

Dinsdag 30 april
Drie is te veel
Ben jij opeens de derde in de rij? Dan moet je rennen!
Patatje Gezond
Mmmmm, super lekker zakje patat! Of eh....het is net even anders dit keer. Geen frietjes maar....? Laat je verrassen.

Woensdag 01 mei
Hollandse photo booth
Een Volendamse muts, een snor, een molentje in de hand...Allemaal 'props' die we kunnen maken. Geen idee wat dat zijn? Dat leer je snel genoeg. We gebruiken ze voor een fotoshoot maar natuurlijk kun je ze ook gebruiken bij het maken van selfies.
Gezonde Slush Puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt supersimpel en veel gezonder dan de variant van de ijssalon of kermis. Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en jehebt een super vrolijk en lekker drankje.

Donderdag 02 mei
Eierrace
Eierevenwicht, heb jij dat? En ben jij de snelste die het eitje over de streep brengt?
Schuursponstaartjes
Wie is er niet dol op taartjes? Wij in ieder geval wel! Wij voelen ons jarig dus gaan we lekkere taartjes maken! Helaas kunnen we deze niet opeten maar ze zien er vast heel mooi uit!

Vrijdag 03 mei
Armbandjes van gesmolten strijkkralen
We gaan strijkkralen heel anders gebruiken dan normaal. We laten ze in de oven
smelten tot ze meer op platte pailletten lijken. Daarna maken we er leuke armbandjes van.
Gezonde Slush Puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt supersimpel en veel gezonder dan de variant van de ijssalon of kermis. Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een super vrolijk en lekker drankje.
Kalender:
 • 12 apr. Koningsspelen
 • 16 en 17 apr. IEP eindtoets gr.8
 • 18 apr. Paasviering in de groep
 • 18 apr. Tussenevaluatiegesprekken gr. 1 t/m 8
 • 19 apr. Goede Vrijdag
 • 21 en 22 apr. Pasen
 • 19 apr.- 3 mei Meivakantie
 • 7 mei Speelgoedmiddag gr. 1+2
 • 9 mei Nieuwsbrief 16

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!

Bij Kindcentrum de Spreng geloven wij in de kracht van ieder kind.
Door het bieden van christelijk onderwijs en opvang op een uitdagende en eigentijdse manier geven we uw kind een goede start in de wereld van morgen!
Copyright © 2019 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp