Copy
Bekijk deze email in de browser
Nr. 17  -  23 mei 2019

In deze nieuwsbrief

 • In en om kindcentrum
 • Personele mededelingen
 • Nieuws uit het onderwijs
  • De Speeltuinbende
  • Pinksterviering
  • School 12 en 14 juni a.s. eerder uit
  • Groepsindeling 2019-2020
  • Gevonden voorwerpenbak
 • Onderwijsontwikkeling op De Spreng

In en om het kindcentrum

Vorige week zijn de leerlingen van groep 8 op kamp geweest. We kijken met elkaar terug op een gezellig en geslaagd kamp. Het is mooi om op deze manier met beide groepen 8 weg te zijn en samen met straks de musical de basisschooltijd ook af te sluiten.
Deze week zijn de andere groepen op schoolreis geweest. Ook hier kijken we terug op geslaagde en gezellige dagen!

Personele mededelingen

 • Juf Marjolijn Klarenbeek is vorige week gestart in groep 3a. Ze werkt op woensdag t/m vrijdag i.p.v. juf Esther. Zij werkt sinds de meivakantie voor haar volledige uren als Intern Begeleider.
 • Jeffrey Moerland werkt de komende periode fulletime op De Spreng voor de vervanging van juf Pietie en juf Thea.
 • Meester Thom hoopt vrijdag 14 juni a.s. te trouwen. Een feestelijke dag voor hem en zijn a.s. vrouw. De ouders van de groep van meester Thom hebben een aparte brief ontvangen met meer informatie over de feestelijkheden

Nieuws uit het onderwijs

Sparen voor "De Speeltuinbende"
Het nieuwe doel waarvoor we gaan sparen is bekend, namelijk: ‘De Speeltuinbende’. Dit doel is voorgedragen door Jadith uit groep 8.
De Speeltuinbende is een stichting die zich inzet om met kinderen met en zonder handicap speeltuinen en speelplekken te testen en ervoor te zorgen dat er samen kan worden gespeeld. Op donderdag 23 mei komt er iemand van de Speeltuinbende aan alle groepen een presentatie geven over dit goede doel.
In alle klassen staat nog steeds de spaarpot voor het zendingsgeld.
We hopen met elkaar weer een mooi bedrag bij elkaar te sparen voor de Speeltuinbende!

Pinsterviering (herhaling)
Op de kalender staat dat er op 7 juni a.s. een Pinksterviering met ouders zal zijn. Dit klopt niet. We hebben dit jaar al een Christelijke viering met ouders gedaan, nl. de kerstviering - het Lichtjespad

School woensdag 12 en vrijdag 14 juni eerder uit
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd. Woensdagmiddag 12 juni a.s. heeft het team een studiemiddag. Per abuis is deze niet op de kalender terecht gekomen. Alle leerlingen zijn die dag om 12.00 uur vrij van school.
Vrijdag 14 juni a.s. trouwt meester Thom. Ook die dag is de school om 12.00 uur uit. Dit geeft het team de gelegenheid om naar de kerkelijke inzegening te gaan.

Groepsindeling 2019-2020
We zijn als team bezig de leerlingen voor komend schooljaar in te delen. We hebben hier eerder in de nieuwsbrief over geschreven. De leerkrachten delen de leerlingen in. De intern begeleiders kijken mee of hierin de juiste keuzes worden gemaakt. We streven ernaar de nieuwe indeling vrijdag 7 juni a.s. te communiceren.

Gevonden voorwerpenbak
Er is een nieuwe bak met de gevonden voorwerpen. Deze worden nu verzameld in één van de twee steigerhouden kisten die nu bij de hoofdingang te vinden zijn.

Onderwijsontwikkeling op De Spreng:

In elke nieuwsbrief schrijven we over de onderwijsontwikkeling op De Spreng. Op meerdere fronten herijken we ons concept en stellen we de instructie en de zorg & en ondersteuning aan de leerling centraal.
Dit schooljaar werken De Spreng en De Fontein samen in een cluster. Dit betekent dat we gebruik maken van elkaars expertise. Zo hebben de beide scholen nieuw POVO-beleid ontwikkeld. Dit gaat over het proces om voor de leerling te komen tot een goed advies voor het vervolgonderwijs.
Op de Spreng baseren we tot op heden het advies voor vervolgonderwijs op de scores van de Cito-toetsen en de resultaten van Snappet in groep 6,7 en 8. Daarnaast wordt er rekening gehouden met aspecten zoals werkhouding, motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, studiehouding of studievaardigheden.
We hebben er voor gekozen om met ingang van dit schooljaar de leerlingen en ouders van groep 7 hier al bij te gaan betrekken.  Eind groep 7 zullen we een eerste indicatie voor het voortgezet onderwijs met u delen. Tijdens een gesprek zal het perspectief worden geschetst t.a.v. het voortgezet onderwijs. Dit perspectief is nadrukkelijk nog geen definitief advies, maar geeft wel een goede eerste indruk. Dit geeft u de gelegenheid om in een vroeg stadium mee te denken en geïnformeerd te worden over de afwegingen die er op school worden gemaakt. Daarnaast ziet de leerling waar hij of zij naar toe kan werken. De leerkrachten van groep 7 zullen u nog voor de zomervakantie uitnodigen voor een gesprek hierover.

Kalender:
 • 30 mei Hemelvaartsdag
 • 31 mei Alle leerlingen vrij
 • 4 juni Speelgoedmiddag gr. 1 en 2
 • 6 juni Nieuwsbrief 19
 • 7 juni Pinsterviering met ouders
 • 12 juni studiemiddag team, alle leerlingen om 12.00 uur vrij van school
 • 14 juni bruiloft meester Thom, alle leerlingen om 12.00 uur vrij van school

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!

Bij Kindcentrum de Spreng geloven wij in de kracht van ieder kind.
Door het bieden van christelijk onderwijs en opvang op een uitdagende en eigentijdse manier geven we uw kind een goede start in de wereld van morgen!
Copyright © 2019 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp