Copy
Bekijk deze email in de browser
Nr. 2 Oktober 2019

In deze nieuwsbrief

 • Gezonde school
 • Afscheid juf Daniëlle groep 4a
 • Kinderboekenweek
 • Informatiegids
 • Ouderbijdragen 2019-2020
 • Aanmelden broertje/zusje
 • Schoolkorfbaltoernooi

In en om het kindcentrum

Gezonde school
Een gezonde school draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling: 
 • Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
 • Het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
 • Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.
 • Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.
 • Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen.
Binnen een gezonde school hebben wij ook aandacht voor gezonde traktaties. Leerlingen die jarig zijn worden natuurlijk in het zonnetje gezet op school en daar past een traktatie bij. Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie graag stimuleren. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn. 

Neem bij het bedenken van traktaties de volgende punten mee:
Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is (één is genoeg en klein is oké);
Kies bij voorkeur een gezonde traktatie;
Denk eens aan niet eetbare traktaties;
Hartige traktaties bevatten vaak veel vet, wat ook niet goed is voor de gezondheid

Personele mededelingen

Afscheid Daniëlle, leerkracht groep 4a
Na 14 jaar op De Spreng gewerkt te hebben, neemt juf Daniëlle afscheid van school. Zij gaat werken op De Branding in Barneveld. Wilt u haar als ouder gedag zeggen, dan kan dit op dinsdag 15 oktober a.s. om 14.15 uur in het lokaal van groep 4a. We wensen haar alvast heel veel werkplezier op haar nieuwe school.

We verwelkomen meester Arjan. Meester Arjan zal twee dagen in groep 4 komen werken.

Nieuws uit het onderwijs

Kinderboekenweek
Op donderdag 17 oktober komt de Klankenkaravaan op De Spreng. Dit ter afsluiting van de Gouden weken en de Kinderboekenweek. Met de Klankenkaravaan gaan de leerlingen er die dag een muzikaal feestje van maken op school.

Alle groepen volgen die dag een workshop dans en een workshop muziek waarin toegewerkt wordt naar een eindpresentatie met de hele school. Om 8.45 uur zal de gezamenlijke opening plaatsvinden met een muzikale Energizer. Bij goed weer zal dit op het schoolplein plaatsvinden en bij slecht weer in de hal en het speellokaal van de school. Als u het leuk vindt bent u van harte welkom om te komen kijken en/of mee te doen.

Om 13.30 uur wordt de dag feestelijk afgesloten met de eindpresentatie met alle leerlingen van de school. U bent ook voor dit moment van harte welkom! Het zou dan natuurlijk ontzettend leuk zijn als de kinderen aan u kunnen presenteren waar ze die dag druk mee zijn geweest.

Deze afsluiting duurt tot ongeveer 14.00 uur. Dit zal bij goed weer ook op het schoolplein plaatsvinden en bij slecht weer in de hal en het speellokaal. De leerlingen zullen daarna de dag afsluiten met hun eigen groep en leerkracht in het eigen lokaal en om 14.15 uur naar huis gaan.

We gaan er een mooie, muzikale dag van maken en we hopen op uw komst!

Informatiegids 2019-2020
De informatiegids (voorheen schoolgids) 2019-2020 is uit! Deze informatiegids kunt u terug vinden in de documentenbank van onze website (www.kindcentrum-desprengbarneveld.nl). De informatiegids is bedoeld voor ouders die geïnteresseerd zijn in onze school. Mocht u zelf een papieren exemplaar willen hebben van de informatiegids, stuurt u dan een mailtje naar administratie.sb@pcogv.nl.

Ouderbijdragen 2019-2020
Wij zullen binnenkort een start maken met de afschrijving van de ouderbijdragen voor dit schooljaar. De ouderbijdragen zijn door de MR vastgesteld. De algemene ouderbijdrage is vastgesteld op €22,50 per kind. De bijdrage voor het schoolreisje is vastgesteld op €27,50 per kind. U ontvangt nog een aparte mail met informatie over de afschrijving van de ouderbijdrage.

Aanmelden broertje / zusje schooljaar 2020 - 2021
We kijken al weer vooruit naar volgend schooljaar. Mocht u een zoon of dochter hebben die tussen 1 mei 2020 en 1 mei 2021 de leeftijd van 4 jaar bereikt, en u wilt hem of haar aanmelden op De Spreng, dan vragen we u dat z.s.m. te doen. Dit kan door het aanmeldingsformulier van onze website te downloaden : www.kindcentrum-desprengbarneveld.nl. Het formulier vindt u in de documentenbank. Stuur dit formulier op naar ons postbusadres: postbus 191 3770 AD Barneveld. Het formulier is ook op school te verkrijgen bij de conciërge, locatie-directeur of administratie. Aanmeldingen zien we graag voor 1 november a.s. tegemoet.

Schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Op dinsdag 8 oktober en woensdag 9 oktober staat het schoolkorfbaltoernooi op het programma. Verschillende kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee aan dit toernooi. Het is mooi om te zien dat veel ouders een team willen begeleiden. Deze betrokkenheid waarderen wij. Deze week gaan de speelschema's en de tenues mee naar huis. Omdat voor groep 3 t/m 5 het toernooi op woensdag 9 oktober om 14.00 start, zullen alle leerlingen van groep 3 t/m 5 op deze dag om 13.30 uit zijn. Zij moeten wel worden opgehaald van school. Komt u de leerlingen en begeleiding ook aanmoedigen?

Nieuws uit de kinderopvang

Deze maand werken we met thema "reis je mee naar de ruimte".

In de kring besteden we aandacht aan de kleuren en vormen, licht/donker en zingen we gezellig liedjes over de ruimte. Deze week hebben we een knutsel gemaakt met sterren. Van groot naar klein. Het resultaat is erg mooi geworden.

Nieuws uit de buitenschoolse opvang

We werken sinds deze week met het nieuwe thema herfst! Alle zomer spullen uit de BSO en alle herfst decoratie erin. Maar nu is het natuurlijk aan de kinderen om het nog mooier aan te kleden. De leidsters hebben weer allerlei leuke knutsels bedacht. Hier de knutsel van deze week!
Splitter, spetter schilderij! Wat een feest, lekker kliederen met verf. Wauw! Wat is het eind resultaat mooi geworden.
We gaan natuurlijk niet allen knutselen maar ook sporten, koken, spelletjes doen & vooral lekker genieten!
 
Mmm.. wat ruikt het weer ontzettend lekker in de gang! De kinderen koken deze week bospaddenstoelen soep. Iedereen krijgt zijn eigen bekertje soep mee naar huis! Wat zullen thuis lekker smullen!
 
In de sporthal is iedereen lekker sportief bezig! Lekker trefballen, knotshockey of mastermind! Wat een sportievelingen hebben wij op de BSO!
 
Kalender:
2 oktober:                 Start Kinderboekenweek
7 oktober:                 Dag van de Leerkracht
8&9 oktober:            Schoolkorfbaltoernooi
9 oktober:                 MR Vergadering
17 oktober:               Projectdag Klankenkaravaan
18 oktober:               Portfolio ter inzage mee naar huis
21 t/m 25 oktober:  Herfstvakantie
28 oktober:               Studiedag; alle kinderen vrij

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!

Bij Kindcentrum de Spreng geloven wij in de kracht van ieder kind.
Door het bieden van christelijk onderwijs en opvang op een uitdagende en eigentijdse manier geven we uw kind een goede start in de wereld van morgen!
Facebook
Website
Email
Copyright © 2019 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp