Copy
Bekijk deze email in de browser
Nr. 14 -  28 maart 2019

In deze nieuwsbrief

 • In en om het kindcentrum
 • Personele mededelingen
 • Nieuws uit het onderwijs
  • Koningsspelen vrijdag 12 april a.s.
  • Hoofdluis
  • Facultatieve oudergesprekken
  • Paas- en Pinksterviering
 • Nieuws ui de kinderdagopvang
 • Nieuws uit de BSO

In en om het kindcentrum

We zijn onderweg naar Pasen. Hier mogen we in de groepen ook aandacht aan besteden. We zitten met elkaar in de 40-dagentijd. Een tijd die gaat over de lijdensweg van Jezus, zijn dood en ook uiteindelijk zijn opstanding. We mogen leerlingen in deze tijd ook de betekenis van Pasen meegeven. Hij stierf voor onze zonden. Zoveel hield Hij van ons. Kan je ook zo van een ander houden? Je klasgenootje of die medeleerling die misschien niet zo aardig doet? Het is mooi dat we in ons onderwijs ook die boodschap aan leerlingen mee mogen geven. Kijken naar Jezus geeft ons ook veel betekenis in het hier en nu.

Personele mededelingen

We hebben te maken met een aantal collega's die door ziekte afwezig is. Deze week ook heel specifiek als gevolg van de griep. We merken in zo'n week dat het personeelstekort het onderwijs stevig raakt. Er zijn nauwelijks leerkrachten en het vraagt veel kunst- en vliegwerk om groepen bemenst te krijgen. We hebben een aantal groepen deze week vrij van school moeten geven. De insteek is altijd om dit zoveel als mogelijk te beperken.

Nieuws uit het onderwijs

Koningsspelen vrijdag 12 april 2019
Op vrijdag 12 april vieren wij op school Koningsdag. We doen deze dag mee met de Koningsspelen, dit wordt landelijk gevierd door vrijwel alle basisscholen. De leerlingen mogen in oranje of rood, wit, blauwe kleding op school komen. Let wel op dat uw kind hier makkelijk in kan bewegen.
Alle groepen beginnen om 8.30 uur in de eigen groep met het Koningsontbijt. Het ontbijt wordt gesponsord door de Jumbo. Het bestaat uit:
Goudeerlijk brood volkoren
Yam glutenvrij brood
Jumbo bio speltwafels
Campina houdbare melk
Jumbo smeerkaas 20+
Jumbo 100% pindakaas
Jumbo fruitspread aardbei
Jumbo appelstroop
Blue Band halvarine
Snoeptomaatjes
Appeltjes
Woezel & Pip groene thee aardbei-framboos
Smaakwater pakket met citroen & sinaasappel
 
Wanneer uw kind dit niet lust of mag kunt u iets anders meegeven.

Om 9.30 uur start de Koningssportdag officieel met het lied ‘Pasapas’  van Kinderen voor Kinderen.
Op het vrolijke en opzwepende nummer kunnen alle deelnemende kinderen met elkaar de spieren opwarmen voor de Koningssportdag.  We doen dit met alle leerlingen op het plein en u bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. Natuurlijk mag u ook komen kijken. Onderstaand een link om thuis met uw kind te oefenen.
https://www.koningsspelen.nl/Koningssportdag/Kinderen
 
Vanaf 10:00 uur hebben de leerlingen van groep 1 t/m 3 een sport/speldag op school en de groepen 4 t/m 8 hebben sportdag op de velden van SDVB (neem droge kleren mee!). De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de SDVB-velden. De leerlingen van groep 5, 6 en 7 fietsen met de leerkrachten terug naar school. De leerlingen van groep 8 blijven helpen met opruimen en gaan om 14.15 uur zelf naar huis.
De leerkrachten van groep 4 zullen zorgen dat de leerlingen van groep 4 met auto’s zullen worden gebracht en weer opgehaald.
 
Tijdens de ochtendpauze krijgen alle leerlingen drinken en iets lekkers van school. De leerlingen nemen wel zelf een lunchpakket mee.
We hebben er zin in en hopen er een prachtige, sportieve Koningsdag van te maken!!!
Commissie Koningsspelen
Lise van Rootselaar, Daniëlle Wattimena, Aty Brouwer
 

Hoofdluis
We hebben de afgelopen weken te maken gehad met een aantal gevallen van hoofdluis. Als dit in de groep van uw kind(eren) het geval is wordt u daar altijd van op de hoogte gesteld en worden er controles in de hele groep uitgevoerd door de werkgroep hoofdluis. Wilt u uw kind thuis ook regelmatig controleren? Als u hoofdluis ontdekt bij uw kind moet u dit altijd melden bij de groepsleerkracht, zodat wij de groep van uw kind(eren) kunnen controleren op hoofdluis. Ook is het verstandig om de ouders van vriendjes en vriendinnetjes in te lichten, zodat zij hun kind(eren) ook kunnen controleren.
In dit filmpje van het RIVM wordt uitgelegd hoe u hoofdluis het beste kunt ontdekken en behandelen: https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo

Facultatieve oudergesprekken
In de week van 8 en 15 april a.s. zijn er facultatieve kind-oudergesprekken voor groep 1 t/m 8. Dit betekent dat een gesprek alleen plaatsvindt als ouder en / of leerkracht daar aanleiding voor zien. Mocht u als ouder graag een gesprek willen, dan kunt u dit uiterlijk donderdag 4 april a.s. kenbaar maken bij de groepsleerkrachten. Stuurt u daarvoor een mailtje naar de groepsmail van de leerkrachten. Het kan ook zijn dat de leerkracht aanleiding ziet voor een gesprek. Hij of zij zal u dan na 4 april uitnodigen voor dit gesprek.

Paas- en Pinksterviering
Donderdag 18 april a.s. is er een Paasviering op school. Deze zal plaatsvinden in de groepen zelf. Op de kalender staat dat er op 7 juni a.s. een Pinksterviering met ouders zal zijn. Dit klopt niet. We hebben dit jaar al een Christelijke viering gedaan met ouders, nl. de Kerstviering en dan heel specifiek het lichtjespad.

Nieuws uit de kinderopvang   

Rupsen en vlinders op het kinderdagverblijf!
Week 10 was de eerste week van het thema “van rups tot vlinder”. We  zijn in de kring begonnen met een poppenkastvoorstelling. De kinderen werden meegenomen in de wereld van een hongerige rups. Uiteindelijk werd hij een prachtige vlinder. 
Tijdens een liedje gingen de kinderen enthousiast rondkruipen als rupsen en vliegen als vlinders op de groep.  
(op de melodie van Berend Botje) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Waar is rupsje nooit genoeg gebleven? Voor de boom, achter de steen? Nee…hij kroop door een appel heen. Hap, hap, slik, slik smullen maar appels, peren, pruim en taart.
Een plakje kaas en een stuk meloen en tot slot  en blaadje groen.

Nieuws uit de BSO

We kunnen terugkijken op een heel geslaagde sponsorloop voor KIKA. Er is een prachtig bedrag van €2.000,- opgehaald! We zijn supertrots op de kinderen, medewerkers en ouders die hier hun steentje aan hebben bijgedragen!
Kalender:
 • 2 apr. Speelgoedmiddag gr. 1 en 2
 • 8 apr. Start tussenevaluatiegesprekken gr. 1 t/m 8
 • 11 apr. Nieuwsbrief 15
 • 12 apr. Koningsspelen

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging!

Bij Kindcentrum de Spreng geloven wij in de kracht van ieder kind.
Door het bieden van christelijk onderwijs en opvang op een uitdagende en eigentijdse manier geven we uw kind een goede start in de wereld van morgen!
Copyright © 2019 Kindcentrum de Spreng Barneveld, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp