Copy

Info fra BBHT Litt info fra Arbeidstilsynet:
 • De har nå lansert arbeidsmiljøportalen der du kan finne kunnskap og verktøy for din bransje. Målet er å hjelpe virksomhetene med å ta tak i konkrete utfordringer på arbeidsplassen. Se mer på arbeidsmiljoportalen.no
   
 • For å forbygge smitte av korona er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører risikovurdering. Mer om dette her
   
 • Gratis webinar blant annet om maskinsikkerhet og innkvartering av arbeidstakere. Mer om dette her

Hjemmekontor?? 
 


Brattøra BHT har foreløpig utvidet åpningstidene på vårt hovednummer (73 53 20 64) til kl 07-21, 7 dager i uken. Dette med tanke på økte Koronarelaterte henvendelser. Ingen ekstra kostnad for medlemsbedriftene.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker vedr vår bistand og tilbud.

Hilsen Torgeir Elvsås
Brattøra BHT, www.bbht.no
tlf 73532064

Info fra Brattøra BHT

 

 


Hilsen Torgeir Elvsås
Brattøra BHT, www.bbht.no
tlf 73532064

Nyttig info fra BBHT

 

Hei

Vi får en del henveldelser rundt det med å normalisere tilstedeværelsen på arbeidsplassen. Her er noen punkter som bidra til å gjøre vurderinger:

Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor
Situasjonen nasjonalt /lokalt Vurderinger
Nasjonalt og/eller lokalt smittepress
 • Hvordan er smittesituasjonen nasjonalt
 • Hvordan er smittesituasjonen lokalt (lokale og nasjonale helsemyndigheter)
Kollektivtrafikksituasjonen
 • Behov for kontaktreduserende tiltak i samfunnet for å unngå trengsel på offentlig sted og i kollektivtrafikken (lokale og nasjonale helsemyndigheter)
 
Situasjonen lokalt Vurderinger
Kan arbeidet utføres med hjemmekontorløsning
 • Hjemmekontor bør bare benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger
Ansatte i risikogruppe
 • Bruk av hjemmekontor bør vurderes for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, dersom annen tilrettelegging av arbeidet ikke er mulig eller aktuelt
Ansatte som har milde symptomer på luftveissykdom eller er i karantene
 • Hvis det er mulig, bør det tilrettelegges for hjemmekontorløsning for ansatte som må være hjemme, men som kan arbeide
Kan personer opprettholde anbefalt avstand på reiser til og fra arbeidsstedet (virksomheten)
 • Evaluere ansattes behov for å reise med kollektivtransport
 • Vurdere om arbeidsgiver kan tilby alternativer (sykler, økt antall parkeringsplasser mv.)
 • Bruk av hjemmekontor for å opprettholde avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler er særlig aktuelt for arbeidsplasser der mange ansatte bruker slik transport for reiser til og fra arbeidsplassen
Kan personer opprettholde anbefalt avstand gjennom arbeidsdagen på arbeidsstedet (virksomheten)
1meter eller 2meter? (nærkontaktgrensen er 2m dersom noen får bekreftet smittestatus)
 • Kartlegge alle områder på arbeidsplassen systematisk
 • Fokusområder:
  • arbeidsplass/kontorplass/kontorlandskap
  • inngangspartier
  • heiser
  • møterom
  • kantiner
  • garderober etc.
Møter
 • Digitale møter anbefales hvis arbeidets art tillater det
 • Ved behov for fysiske møter må det sikres tilstrekkelige lokaler for å opprettholde avstand, samt følge gjeldende retningslinjer for gruppestørrelse og arrangementer
Kontinuitetsplanlegging
 • Virksomheter som er avhengig av kontinuitet i driften av kritiske funksjoner kan vurdere å bruke faste arbeidslag eller grupper med medarbeidere, for å unngå at alle medarbeidere innen funksjonen kan bli utsatt for smitte på samme tid
 • Arbeidstakere kan deles i lag som alternerer med hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse  
Hjemmearbeid forøvrig For mange virksomheter kan en delvis hjemmekontorløsning, der ansatte har hjemmekontor en eller flere dager per uke, være et godt virkemiddel for å redusere antall personer som er på jobb samtidig.
Aspekter til vurdering er:
 • Oppgaver man må være på arbeidsstedet for å løse
 • Ergonomiske og sosiale hensyn, reisevei m.v.
 • Sikre et minimum av fysisk tilknytning til arbeidssted
 • Gjennomføring av møter/samtaler som egner seg dårlig for digital gjennomføring
Reiser Digitale møter anbefales fremfor reiser hvis arbeidets art tillater det


Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker  vedr vår bistand og tilbud.

Hilsen Torgeir Elvsås
Brattøra BHT, www.bbht.no
tlf 73532064

Om du ikke ønsker å stå på denne epostlisten kan du avmelde her


 
Om du ikke ønsker å stå på denne epostlisten kan du avmelde her


 
Om du ikke ønsker å stå på denne epostlisten kan du avmelde her


 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Brattøra BHT · Postboks 1246 Thorgaard · Trondheim, 7462 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp