Copy
View this email in your browser

Nyttig info fra BBHT

 

Hei

Vi får en del henveldelser vedr om friske ansatte kan testes for Covid-19. 
Folkehelseinstituttet anbefaler ikke testing av friske ansatte fordi:

  • Negativt prøvesvar kan gi falsk trygghet.  Prøvesvaret gir kun et øyeblikksbilde. En person med negativt testresultat kan være i inkubasjonsfasen, på vei til å bli syk. 
     
  • Et positivt prøvesvar kan vise gjennomgått og ikke lenger smittsom infeksjon. PCR-testen påviser virusets arvestoff og skiller ikke mellom rester av virus og smittsomt virus.  Virusrester kan hos noen være til stede i luftveiene i flere uker etter at infeksjonen er over. 
     
  • Høy sannsynlighet for falskt positivt resultat ved lite smitte i samfunnet. Når man tester personer med veldig lav risiko for å være smittet, vil flesteparten av de positive svarene være falskt positive. Man kan altså i mindre grad stole på de positive svarene.
Ut ifra dette er det ikke tilrådelig med testing av feks alle ansatte i en virksomhet. Motivasjonen for at enkelte aktører likevel tilbyr dette kan man sette spørsmåltegn ved......

Les mer på FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/
 

Husk: Viktig om avstand på arbeidsplassen

Nå er anbefalingene fra myndighetene minst 1 meter avstand (om mulig) på arbeidsplasser, men gjerne mer. Det dere må huske på er at definisjonen av nærkontakt ikke er endret. Nærkontakt defineres som å ha vært nærmere en bekreftet smittet person enn 2 meter i over 15 minutter (NÅ gjeldende fra de siste 48 timer før symptomer).
Det betyr at om dere bestemmer 1 meter avstand vil man risikere at alle som har vært nærmere en (syk) kollega enn 2 meter i mer enn 15 minutter settes i 10 dager karantene (tidligere 14 dager).
Defineres man som nærkontakt må man være i karantene i 10 dager, selv om man tar prøve som er negativ.
 
  • Karanteneplikten er endfra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.


BBHT og tilgjengelighet
Vi er på plass og forsøker å tilpasse våre tjenester i forhold til smittevern og kundenes behov. Det vil si at vi gjennomfører konsultasjoner hovedsakelig via video, men også på kontoret når det er mest hensiktsmessig (eks helsekontroller, mm).
Vi deltar på møter både via video og ved fysisk tilstedeværelse, anbefaler da bedriften å tenke 2 meter avstand med tanke på nærkontaktdefinisjonen.

Førstehjelpskurs er foreløpig avlyst da disse innebærer mye nærkontakt.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker  vedr vår bistand og tilbud.

Hilsen Torgeir Elvsås
Brattøra BHT, www.bbht.no
tlf 73532064

Om du ikke ønsker å stå på denne epostlisten kan du avmelde her


 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Brattøra BHT · Postboks 1246 Thorgaard · Trondheim, 7462 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp