Copy
View this email in your browser
View this email in your browser

Info fra Brattøra BHT

 

Hei
Litt oppdatert info vedr influensavaksine og åpningstider


FHI har i dag (1.desember) gitt beskjed om at vi ikke får tilsendt noen av vaksinedosene vi tidligere har bestilt da disse skal forbeholdes personer i risikogruppene. Dette betyr at vi ikke vil kunne tilby influensavaksine i vinter.

Vi vil foreløpig fortsette med utvidet tilgjengelighet på telefon kl 07-21 alle dager. Vi ser at ansatte og ledere kan ha spørsmål vedr korona, smitte, om de bør holde seg hjemme etc som de har behov for å få svar på utenom normal åpningstid.

Minner også på at i disse tider med økt hjemmekontor kan våre fysioterapeuter kontaktes for en ergonomisk gjennomgang/rådgiving av hjemmekontoret via video. De har også laget en enkel veileder til hjemmekontoret som kan lastes ned HER

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker vedr vår bistand og tilbud.

ØNSKER DERE ALLE EN FIN FØRJULSTID....

Hilsen Torgeir Elvsås
Brattøra BHT, www.bbht.no
tlf 73532064

Nyttig info fra BBHT

 

Hei

Vi får en del henveldelser rundt det med å normalisere tilstedeværelsen på arbeidsplassen. Her er noen punkter som bidra til å gjøre vurderinger:

Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor
Situasjonen nasjonalt /lokalt Vurderinger
Nasjonalt og/eller lokalt smittepress
 • Hvordan er smittesituasjonen nasjonalt
 • Hvordan er smittesituasjonen lokalt (lokale og nasjonale helsemyndigheter)
Kollektivtrafikksituasjonen
 • Behov for kontaktreduserende tiltak i samfunnet for å unngå trengsel på offentlig sted og i kollektivtrafikken (lokale og nasjonale helsemyndigheter)
 
Situasjonen lokalt Vurderinger
Kan arbeidet utføres med hjemmekontorløsning
 • Hjemmekontor bør bare benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger
Ansatte i risikogruppe
 • Bruk av hjemmekontor bør vurderes for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, dersom annen tilrettelegging av arbeidet ikke er mulig eller aktuelt
Ansatte som har milde symptomer på luftveissykdom eller er i karantene
 • Hvis det er mulig, bør det tilrettelegges for hjemmekontorløsning for ansatte som må være hjemme, men som kan arbeide
Kan personer opprettholde anbefalt avstand på reiser til og fra arbeidsstedet (virksomheten)
 • Evaluere ansattes behov for å reise med kollektivtransport
 • Vurdere om arbeidsgiver kan tilby alternativer (sykler, økt antall parkeringsplasser mv.)
 • Bruk av hjemmekontor for å opprettholde avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler er særlig aktuelt for arbeidsplasser der mange ansatte bruker slik transport for reiser til og fra arbeidsplassen
Kan personer opprettholde anbefalt avstand gjennom arbeidsdagen på arbeidsstedet (virksomheten)
1meter eller 2meter? (nærkontaktgrensen er 2m dersom noen får bekreftet smittestatus)
 • Kartlegge alle områder på arbeidsplassen systematisk
 • Fokusområder:
  • arbeidsplass/kontorplass/kontorlandskap
  • inngangspartier
  • heiser
  • møterom
  • kantiner
  • garderober etc.
Møter
 • Digitale møter anbefales hvis arbeidets art tillater det
 • Ved behov for fysiske møter må det sikres tilstrekkelige lokaler for å opprettholde avstand, samt følge gjeldende retningslinjer for gruppestørrelse og arrangementer
Kontinuitetsplanlegging
 • Virksomheter som er avhengig av kontinuitet i driften av kritiske funksjoner kan vurdere å bruke faste arbeidslag eller grupper med medarbeidere, for å unngå at alle medarbeidere innen funksjonen kan bli utsatt for smitte på samme tid
 • Arbeidstakere kan deles i lag som alternerer med hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse  
Hjemmearbeid forøvrig For mange virksomheter kan en delvis hjemmekontorløsning, der ansatte har hjemmekontor en eller flere dager per uke, være et godt virkemiddel for å redusere antall personer som er på jobb samtidig.
Aspekter til vurdering er:
 • Oppgaver man må være på arbeidsstedet for å løse
 • Ergonomiske og sosiale hensyn, reisevei m.v.
 • Sikre et minimum av fysisk tilknytning til arbeidssted
 • Gjennomføring av møter/samtaler som egner seg dårlig for digital gjennomføring
Reiser Digitale møter anbefales fremfor reiser hvis arbeidets art tillater det


Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker  vedr vår bistand og tilbud.

Hilsen Torgeir Elvsås
Brattøra BHT, www.bbht.no
tlf 73532064

Om du ikke ønsker å stå på denne epostlisten kan du avmelde her


 
Om du ikke ønsker å stå på denne epostlisten kan du avmelde her


 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Brattøra BHT · Postboks 1246 Thorgaard · Trondheim, 7462 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp