Copy

Nieuwsbrief

februari 2022
We praten je graag weer bij over het vogelonderzoek op Antarctica, ons nieuwe team Natuurinclusief Ontwerp, exotische kwallen en wieren in het Veerse Meer en het, door ons en de Nederlandse Overheid, georganiseerde vierdaagse internationale symposium CWW2022 dat steeds dichterbij komt. (Conference on Wind energy and Wildlife impacts.)
ONDERWERPEN

- Onderzoek Antarctica
- De zeeprik: een bijzondere soort
- 'Big Five' van de Waddenzee?
- Team Natuurinclusief Ontwerp
- Inspiratiegids waterschappen
- Bataafse stroommossel
- Social return Stadsboom
- Exotische kwallen en wieren
- Natuur bij Etten-Leur

- CWW2022 & Vacatures

Onderzoek in Antarctica


Ruben Fijn is net terug van Antarctica. Hij deed daar onderzoek naar de mogelijke effecten van windmolens op vogels als de zuidpooljager of de Antarctische aalscholver.
lees meer >>
 

Natuurinclusief Ontwerp


Januari 2022 zijn wij team Natuurinclusief Ontwerp (NIO) gestart. Een groep bevlogen landschapsarchitecten, ontwerpers en ecologen zorgen voor adviezen waarin winst voor biodiversiteit centraal staat.
lees meer >>
 

Social return Stadsboom


Stadsboom maakt voor ons gierzwaluw- en vleermuiskasten! Dit in het kader van onze raamovereenkomst met de gemeente Nijmegen met een social return opgave.
lees meer >>
 

De zeeprik: een bijzondere soort


De zeeprik is een parasitaire soort. Onderzoek met eDNA-technieken geeft aan dat de zeeprik, hoewel zeldzaam, voorkomt in de Niers en dat hij zich daar vermoedelijk voortplant.
lees meer >>
 

Inspiratiegids  waterschappen


Om de biodiversiteit in waterbergingen te versterken hebben we een inspiratiegids opgesteld. De gids doorloopt stapsgewijs het proces in beeld om juiste keuzes voor maatregelen te nemen in specifieke situaties.
lees meer >>
 

Exotische kwallen


Kwallen zijn fascinerende dieren, rustig zwevend of juist pulserend bewegen door het water. Wij keken in het Veerse Meer naar een paar exotische Japanse soorten.
lees meer >>

'Big Five' van de Waddenzee?


De ‘Big Five’ zoogdieren kennen we: edelhert, ree, bever, wild zwijn en zeehond. Maar wat is nu de Big Five van ongewervelde waterdieren van de Waddenzee?
lees meer >>
 

Bataafse stroommossel


De Bataafse stroommossel komt niet meer voor in Nederland, maar met de verbeterde waterkwaliteit in de rivieren is herintroductie van deze biobouwer mogelijk.
lees meer >>
 

Versterking van natuur


Ten noorden van Etten-Leur ligt een bijzonder gebied waar wij samen met Arcadis, het Waterschap, SBB en de Provincie werken aan versterking van de natuur.
lees meer >>
CWW2022:
Het gaat door!
Kijk op de CWW website voor meer informatie >>
VACATURES: ontwerper/landschaps-architect en financiële administratie >>
LinkedIn
Twitter
YouTube
Facebook
view this email in your browser
Copyright © 2022 Waardenburg Ecology, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.