Copy
Bekijk de volledige versie in je browser
 

 

Nieuwsbrief 18
 25 juni 2021

Beste <<Voornaam>>,

Waarschijnlijk onze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie.
We belichten weer een aantal interessante zaken van het BES project. 
Daarnaast hebben we een nieuwe rubriek, 'de duurzaamheid van...', waarin we een bedrijf of organisatie – uit de wijk – aan het woord laten over de vraag wat zij aan duurzaamheid doen.
Het houtstoken houdt de gemoederen flink bezig, merken wij, dus hierbij tips om het schoner te doen en aan u de vraag wat u er nu eigenlijk van vindt.
Oh ja, mocht het warm worden door de zon, dan hebben we ook alvast wat tips tegen hittestress.
Fijne zomer!!

Veel leesplezier,
De redactie

BES NIEUWS

Het Buurt Energie Systeem in de bomenbuurt Oost


De ontwikkeling van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een BES versnelt.
De afgelopen week is er een enquête gehouden onder alle bewoners. De uitkomsten hiervan worden op 6 juli in de Ark van Oost besproken. Mail aan Erik Maessen (e.maessen@nijmegen.nl  of 06-46337387) als je wil komen. Let wel: buurt bewoners van het BES gebied hebben voorrang op andere belangstellenden!
 

Voordeurgesprekken

Ook houden we ‘voordeurgesprekken’ met de bewoners van de bomenbuurt om met hen in gesprek te gaan over het systeem. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn er al een flink aantal gesprekken geweest en deze staan nog gepland tot aan de zomervakantie. Daarna worden ze vanaf augustus, september weer voortgezet. De bedoeling is om alle bewoners even persoonlijk te spreken, zodat tegen het einde van het jaar iedereen goed genoeg geïnformeerd is om zich een mening te kunnen vormen over de voorstellen. Ieders mening telt.


Buurthuis

Op de Hengstdalseweg 194 hebben we een BES buurthuis. Hier kunnen bewoners vanaf het einde van de maand terecht voor informatie en om hun zorgen of ideeën te delen. Een aantal vrijwilligers van Duurzaam Hengstdal zet zich in voor het inrichten en aankleden van het huis. Het huis zal ook inzetbaar zijn voor andere buurtinitiatieven. Duurzaam Hengstdal zal er elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur spreekuur houden over het verduurzamen van de huizen en de wijk. De gemeente Nijmegen, Alliander, Woonwaarts en Duurzaam Hengstdal zijn er om vragen te beantwoorden.
Op zondagmiddag 11 juli is er een gezellige bijeenkomst op het grasveld tegenover Hengstdalseweg 194. Ook hier geldt: buurtbewoners hebben voorrang!
 
De onderzoeken naar de beste techniek en organisatievorm gaan voorlopig nog even door. Op bovengenoemde bijeenkomsten en in het BES buurthuis (Hdw 194) kun je hierover worden bijgepraat.
 
Hou je zelf op de hoogte van de ontwikkelingen op Hdw 194 en via de website voor contact met Duurzaam Hengstdal. Mail naar info@duurzaamhengstdal.nl of bel 0653642880 (Noël Spauwen)
 

Hittestress


Heeft u last van hittestress? Met de volgende tips komt u de hitte beter door:

 • Warmte gaat altijd van een warme plek naar een koelere plek. In de winter maak je daarom altijd de deuren en ramen dicht en wordt alles goed afgesloten. De warme kan dan het huis niet uit. Als je met hitte leeft als in de winter, met de deuren, ramen en gordijnen dicht, dan kan de warmte niet naar binnen! Dus concrete tip: leef alsof het winter is.
 • ’s Avonds, wanneer het buiten koeler wordt dan binnen, gooi je alle ramen en deuren open tot het moment in de ochtend waarop de buitentemperatuur nagenoeg gelijk is aan de binnen temperatuur. Doe dan de deuren, ramen en gordijnen weer dicht.
 • Gebruik wit en reflecterend materiaal bij de ruiten.
 • Breng zonwerende raamfolie aan op de buitenzijde van de ruiten. Dit is goedkoop, eenvoudig aan te brengen en het scheelt echt heel veel! Het was wel 2 ºC koeler in de slaapkamers. Zoek op internet op zonwerende raamfolie, liefst de zilverkleurige variant.
 • Als je ergens enkel glas hebt, kun je eventueel met noppenfolie of andere kunststofdelen een soort dubbelglas nabootsen. Echt dubbelglas werkt natuurlijk beter!
 • Verwijder tegels uit de tuin en plant er meer groen (bomen en planten) in! Tegels warmen sneller op dan groen en blijven deze hitte langer uitstralen. Bomen en planten bieden juist schaduw en verkoeling. Beplanting tegen de gevel helpt dus ook om de temperatuur laag te houden.
 • Ook groen op het dak werkt verkoelend! Dit kan helaas niet op alle daken. Check: https://www.dakdekker-weetjes.nl/dakbedekking/groendak/  voor meer info.

De historie van Duurzaam Hengstdal en het BES-project


Na de aankondiging in 2017 dat Hengstdal in 2035 aardgasvrij wordt, begon Duurzaam Hengstdal met een werkgroep aardgasvrij die naast de aangekondigde ‘all electric’ oplossing ook andere mogelijkheden onderzocht. Dit leidde tot een plan voor een warmtenet met geothermie als warmtebron. Dat laatste is een kwestie van lange voorbereiding. Een warmtenet dat daarvan afhankelijk is zou dus (te) lang op zich kunnen laten wachten.


BES en Alliander

Het BES-plan van Alliander, dat ons begin 2020 werd voorgesteld, bood hier een goede oplossing voor. Door de wijk in buurten op te knippen en in elke buurt een compact warmtenet met eigen warmtebron aan te leggen, kan er nu al stap voor stap een aardgasvrije wijk worden gerealiseerd. Als op termijn een warmtebron als geothermie wordt ontwikkeld kan een Buurt Energie Systeem  daar relatief eenvoudig  op worden aangesloten.


Warmte pompen

Tot die tijd zullen industriële warmtepompen voor de warmte en warm water zorgen, in combinatie met gasketels op groen gas voor de piekmomenten. Warmte van minstens 70˚C, waardoor de woningen niet extreem geïsoleerd hoeven te worden en de bestaande radiatoren gehandhaafd kunnen worden. Dit betekent een enorme kostenbesparing ten opzichte van een ‘all electric’ oplossing. Ook levert de collectieve inkoop van elektriciteit een fikse kostenbesparing op.


Waarom doet Duurzam Hengstdal mee?

Een belangrijk argument voor Duurzaam Hengstdal om mee te doen aan het onderzoek naar de haalbaarheid van een BES in Hengstdal, was het feit dat het systeem eigendom gaat worden van een buurtcoöperatie, waar de afnemers van warmte en warm water lid van kunnen worden. Zij krijgen dan zeggenschap over het systeem, beslissen over investeringen en over de kosten voor de gebruikers. Daarmee vervalt het nadeel dat bij veel warmtenetten opgaat, namelijk de hoge kosten die energiemonopolisten rekenen voor hun diensten. Ook kunnen de servicelijntjes zo beduidend korter zijn.
Daarom is het van belang dat de bewoners van de buurt van het begin af aan betrokken zijn bij het onderzoek, zodat zij hun wensen kenbaar kunnen maken, invloed kunnen uitoefenen op het proces en mee kunnen beslissen over organisatie, financiën en uitvoering.
 

INGEZONDEN BRIEF

Inzichten van een buurtbewoner


Als betrekkelijke nieuwkomer met twijfels over de nut en noodzaak van een coöperatie voor het Buurt Energie Systeem, ging ik één en ander op een rijtje zetten. Volgens mij is het belangrijk om dit ook met de inwoners uit de buurt te delen. Mijn betoog luidt als volgt:

 
1. Zoals 't was qua warmtevoorziening, dat houdt op, dus realiseer je: dat houdt op!
De rijksoverheid heeft besloten dat we van 't gas af moeten, en gas wordt op termijn niet meer geleverd.
 
2. Er moeten dus nieuwe manieren komen om warmte in woningen (en gebouwen) te krijgen, bijvoorbeeld grotere of kleinere warmtenetten. Warmte kan niet - zoals gas, water en stroom- over grote afstanden worden getransporteerd. Dat is een bepalend gegeven.
 
3. Diezelfde rijksoverheid werkt aan een nieuwe (nogal liberale) warmtewet en geeft hier en daar wat geld, maar laat één en ander verder graag over aan de samenleving. In die leegte ontstaan verschillende vormen en ideeën en in dat gat springen op z'n Hollands allerlei partijen.
 
4. De levering van warmte wordt, zoals meer basisvoorzieningen, tot op zekere hoogte over de schutting gegooid van gemeenten, die op dat gebied een zekere verantwoordelijkheid hebben. Maar zij gaan die taak niet op zich nemen zoals vroeger; zij zijn één van de partijen in het krachtenveld
die dit spel spelen. Verschillende (ook private) partijen gaan met elkaar in gesprek (of liever: in onderhandeling) over de productie, distributie en verrekening van warmte.
Voorbeeld: warmtenet voor het kavel Nijmegen-Noord, met de AVN, de gemeente en Vattenfall.
Voorbeeld: coöperatie in Nijmegen-Hengstdal.
 
5. Ook in onze buurt móét dus iets gebeuren, of je nu wilt of niet. We zouden dit kunnen overlaten aan grote marktpartijen, maar voor ons wijkje is het idee ontstaan van een BES in bezit van een coöperatie van buurtbewoners. Aanvankelijk kwam Alliander met dat idee, omdat het vernieuwend is en op meer plaatsen kan worden gerealiseerd. De gemeente vond dat onze Bomenbuurt-Oost daarvoor in aanmerking kwam* en kreeg ook de woningcorporatie Woonwaarts daarin mee. Toen heeft Duurzaam Hengstdal zich daarbij gevoegd, vanuit ons buurtbelang. Deze vier spelers werken het idee nu uit, technisch, beheersmatig en financieel. In het najaar komt er een ontwerp klaar. 
 
6. In deze onderzoeks- en ontwerpfase denken we na over wat het beste systeem is. Wat betreft garantie (altijd genoeg warmte in de woningen) en duurzaamheid en wat betreft kosten en tarieven voor de bewoners. Het doel daarbij is, dat de kosten niet hoger uitkomen dan ze nu zijn. Dit totaalplaatje is nog niet klaar, maar het begint zich af te tekenen.
Alliander heeft veel kennis als eerdere netbeheerder. De gemeente bewaakt, dat er een goede basis-voorziening komt en heeft bepaalde taken daarbij. Woonwaarts doet mee omdat er veel huurwoningen in de buurt zijn. En Duurzaam Hengstdal vanwege de duurzaamheid en vanuit het buurtbelang.
 
7. Ook denken we na over het eigendom en het beheer. Als we niet onder een groot particulier bedrijf willen vallen, dan is een kleine coöperatie waarschijnlijk een betere vorm voor de eigendom van het warmtesysteem, het onderhoud en de levering en betaling van warmte aan de bewoners. Zo'n coöperatie heeft voordelen en lastige kanten - die heb je altijd - maar het bestuur van ons warmtesysteem is in elk geval dichtbij en in onze handen. We hebben natuurlijk met allerlei krachten en factoren te maken, maar te denken dat je met een externe eigenaar/leverancier voor het leven goed zit, is ook niet waar!
 
8. Intussen lopen er in Nederland allerlei projecten en werken er al coöperaties (in Denemarken is dat het heersende model). Soms met kinderziektes, maar die zijn er altijd wel bij grote veranderingen. In onze wijk is er de deelnemende partijen veel aan gelegen een goed, betrouwbaar en betaalbaar systeem voor elkaar te krijgen, dat mogelijk later gekoppeld kan worden aan aanpalende systemen, of waarin nieuwe (betere, goedkopere, meer duurzame) technieken alsnog kunnen worden ingebracht. De deelnemende organisaties zijn erop uit hun reputatie hoog te houden.
 
9. Het project is een experiment. Dat is spannend: welke risico's zijn er, welke tegenslagen komen we tegen? In elk geval wordt alles nieuw en anders. Maar ook bij andere partijen, keuzes en technieken heb je kans dat het even tegenvalt. En als je het niet vertrouwt, wat is het alternatief? 
 

NIEUWS

Houtstoken is niet gezond en moeilijk aan te pakken (maar het kan vaak al veel beter)

 

Afgelopen week ontvingen we als wijkclub voor duurzaamheid een noodkreet van een wijkgenoot die erg veel last heeft van het houtstook bij zijn buren. Een aantal wijkgenoten en anderen pleiten voor een verbod op houtstook in transitiewijken zoals Hengstdal. Wij kregen al eerder vergelijkbare signalen en erkennen dat de gezondheid van mensen ernstig beïnvloed kan worden. We vinden dus dat we me deze problematiek aan de slag moeten.  
 
We pleiten in elk geval voor een dringend advies aan onze volgers, buren en wijkgenoten om alleen droog en schoon hout te stoken op incidentele basis. Stook absoluut niet wanneer de stookwijzer.nu aangeeft dat het te windstil is om te stoken.
We willen de problematiek aanpakken door niet alleen in  gesprek te gaan met de gemeente, maar vooral ook met onze volgers, buurt- en wijkgenoten met goede informatie en cursussen
 
Verbieden lijkt eenvoudig, maar is dat in de praktijk niet. al is het alleen al vanwege de lastige handhaving.
Zou je dan ook niet twee keer paar jaar wat hout mogen stoken in een vuurkorf?  En wat doen we met de mensen die net met subsidie een pelletkachel hebben aangeschaft voor de verwarming van hun huis?
 
We willen in elk geval onze volgers met een houtkachel oproepen tot een paar keuzes:

 • Stook alleen droog en schoon hout
 • Check altijd of stookwijzer.nu aangeeft dat er genoeg wind is (stook NIET bij windstil weer!)
 • Stook hoogstens incidenteel (en niet allemaal op zaterdagavond)
 • Volg de tips van slimme houtstokers op (zie onderstaande link)  of  volg een cursus houtstoken,  

Schoner hout stoken

De dorpsvereniging van Heiliglandstichting waar ook veel houtstokers zijn, leverde zijn volgers onlangs het volgende  informatieve filmpje van Wynand Pauw uit de gemeente Rheden:
Zie dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/hout-stoken-met-minder-overlast-bekijk-adviezen-van-wijbrand-pauw/
 

Tips van Wijnand:

 • Gebruik alleen droog, gekloofd schoon hout
 • Steek het het vuurtje aan met veel aanmaakhout, dat je (super slim) van boven aansteekt zodat de temperatuur veel sneller oploopt. Essentieel omdat de verbranding dan veel completer verloopt en bijna al het fijn stof verbrandt.

Bekijk het filmpje voor nog meer tips, zoals over schoorsteen vegen, meten vochtpercentage en stookwijzer.nu  
 

Graag je reactie

We willen als actieve duurzame wijkbewoners graag in gesprek met u en andere wijkgenoten hoe we de problematiek en de goedwillende houtstokers het beste kunnen benaderen.  
Schrijf svp wat je ervan vindt en geef suggesties, zodat we na de zomer in gesprek kunnen. Het nieuwe stookseizoen kunnen we dan aan de slag met een aantal adviezen, regelingen en inspirerende tips.
Voor effectief omgaan met de gezondheidsproblematiek, maar ook met goede en minder goede buren.  
 

RUBRIEK

de duurzaamheid van ...

 

In deze rubriek laten we een bedrijf of organisatie aan het woord over de vraag wat zij aan duurzaamheid doen.

De Duurzaamheid van speeltuin De Leemkuil


Net buiten Hengstdal, in 'Romeins' Nijmegen, ligt De Leemkuil, een van de mooiste speeltuinen van het land. Door zijn ligging in het bos is deze speeltuin bij uitstek een plek om kinderen het belang te laten ervaren van een groene omgeving. Maar ook in de bedrijfsvoering wordt aan duurzaamheid gedacht. We spraken hierover met Locatieleider Jeffrey van Thiel.

De teamleden van de Leemkuil hebben de lock down-periode benut om het gebouw en het terrein nog verder te verfraaien. En het "stoom"treintje dat over het terrein rijdt, is ook klaar voor de toekomst want het is dit jaar overgeschakeld op electrisch rijden. Maar dat is niet de enige stap naar duurzaamheid, zo vertelt Jeffrey. "We scheiden ons afval en hebben papieren bekertjes en houten roerstaafjes. Ons gebouw kan ongetwijfeld duurzamer, maar dat is aan de gemeente Nijmegen, die eigenaar is. De gemeente is al haar gebouwen aan het verduurzamen en dan heeft ons gebouwtje niet de hoogste prioriteit. We discussieren met het team wel over duurzaamheid. Na lang delibereren hebben we toch twee airco-units aangeschaft, maar dat is eigenlijk niet duurzaam."
Een nieuwe ontwikkeling is dat De Leemkuil verder uitbreidt met ‘natuurlijk spelen’: speeltoestellen van natuurlijk materiaal. Dat past goed bij de 3,5 hectare bos waar de speeltuin in ligt. Sinds 2018 is er ook een Romeins speellandschap. Dit verwijst naar het Romeins aquaduct Nijmegen dat ook het Mariënbosch voor wateraanvoer gebruikte.
 

 
Duurzaam Hengstdal
Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij
Duurzaam Hengstdal is een initiatief voor én door bewoners in Hengstdal. Samen willen we een duurzame woon-, werk- en leefomgeving creëren met meer verbondenheid. Onze activiteiten zijn er opgericht mede buurtgenoten te enthousiasmeren om bewuster met duurzaamheid om te gaan. Dat doen we o.a. door activiteiten te organiseren en informatie & advies te geven over duurzaamheid en duurzame maatregelen. Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen, stuur ons gerust een email.
DUURZAAMHENGSTDAL WEBSITE
U kunt hier uw gegevens aanpassen
Misschien kreeg u de nieuwsbrief doorgestuurd, u kunt zich hier aanmelden 
Wij zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt.
Reacties zijn welkom
Share
Tweet
Forward
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2021 Duurzaam Hengstdal, All rights reserved.


Wil u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
dan kun u zich hier uitschrijven