Copy
Deze mail wordt mogelijk niet goed vertoond
Bekijk de volledige versie in je browser
 

 

Nieuwsbrief 11
 18 augustus 2020

Beste <<Voornaam>>,

In deze 11e nieuwsbrief weer diverse onderwerpen, waaronder: een zomerse update over het 'Buurt Energie Systeem' in de Bomenbuurt Oost, Ups en downs van buurttuinen in Hengstdal, en informatie wat u kunt doen met het Energielabel dat volgend jaar gaat veranderen. Daarnaast hebben wij nog steeds een koffer met 2 inductiekookplaatjes, die je één week kunt lenen om thuis te proberen. (Zie Nieuwsbrief 10)

Sinds 17 juni hebben we elke woensdagmiddag op de Elzenstaat 4 Terras oost met spreekuur (en gelegenheid om te ontmoeten met inspiratie van boeken, kunstexpositie, plantjes en buren).
Verder kun je nog aanmelden voor een korte excursie rondtocht in de vlindertuin bij de viering van het 25-jarig bestaan op za 5 sept tussen 13 en 16 uur .

En ja, we zoeken nog steeds vrijwillige medewerkers  o.a. die willen helpen met het maken en verspreiden van ons nieuws!!
En...Hengstdal krijgt zijn eigen Herstel-café waar je spullen kunt laten repareren! Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.


Veel leesplezier,
De redactie

Korte update Buurt Energie Systeem (BES)

Duurzaam Hengstdal onderzoekt samen met de gemeente, Alliander en Woonwaarts wat de mogelijkheden zijn van een coöperatief BuurtEnergieSysteem voor verwarming zonder aardgas, in het oostelijke deel van de wijk (ten oosten van de Ahornstraat).

(uitvoerige uitleg over het BES vind u terug in nieuwsbrief 9)

Er is nog niets besloten. Veel informatie wordt op dit moment nog bij elkaar gehaald, ook naar aanleiding van vragen die buurtbewoners gesteld hebben. Dit wordt echt een systeem van de mensen zelf. Daarom is Duurzaam Hengstdal gestart met  kleinschalige buurtgesprekken. Zaterdag 20 juni hebben we met de IJscocar een rondje door de buurt gemaakt om met mensen in gesprek te komen. Ook zijn er in juni online bijeenkomsten geweest voor buurtbewoners  waaraan we hebben deelgenomen. Het is duidelijk dat dit proces alleen kan werken via persoonlijke ontmoetingen.
 

Op pad met de IJskar

Uit de gesprekken met huurders van Woonwaarts komt veel ongenoegen naar voren  over de recente renovaties en isolering van hun huizen. Om draagvlak te krijgen voor iets nieuws, zal het vertrouwen hersteld moeten worden. Het nu beoogde systeem werkt alleen als bewoners zien en voelen dat coöperatief eigendom meer voordelen heeft dan nadelen en meer voordelen heeft dan hun huidige energievoorziening. Corona verhindert grote bijeenkomsten, maar we hopen in het najaar wel met veel mensen ‘live’ in gesprek te kunnen gaan. Ook gaan we in het najaar beginnen met verschillende werkgroepen  waarin de buurtbewoners prominent meedoen.

We zijn als Duurzaam Hengstdal onafhankelijk en onze bemoeienis met dit proces helpt om te voorkomen dat alles ‘van bovenaf opgelegd wordt’. We hebben al verkeerde afslagen kunnen voorkomen.
 

Bomenbuurt Oost (BBoost)Meedoen in de bomenbuurt oost van de Ahornstraat.
Als u (vooral als u buurtbewoner bent van de BES buurt) mee wilt praten en beslissen, meldt u dan bij Duurzaam Hengstdal via duurzaamhengstdal@gmail.com. We hebben nog een lange weg te gaan en hoe meer mensen meedoen, hoe meer het van iedereen wordt.

Noël Spauwen

 

Ups en downs van buurttuinen in Hengstdal


De zomer zindert en daarmee ook de vraag hoe we beter kunnen omgaan met hitte in de stad. Want Nederland wordt steeds warmer. En dat niet alleen, we verliezen ook steeds meer natuur. Een goede reden om aandacht te besteden aan het groen om ons heen. Wanneer je een rondje door Hengstdal fietst, kom je verschillende groene initiatieven tegen die door bewoners gestart zijn. De gemeente steunt dit, soms met meer en soms met minder succes


Zomaar een tuin bij een flat aan de Hengstdalseweg. Er staan fruitbomen en aan de muur hangt een plakkaat met “Het hofje van Hengstdal”. Hier wordt samen getuinierd door bewoners. Even verderop is er een uitbundige bloemenweelde te zien in het Moerbeiplantsoen, waar bewoners niet alleen mooie planten maar ook kunstobjecten hebben geplaatst. Een fijne plek om zomaar even te zitten.
 

Foutje bij aanleg van wadi’s

Aangekomen bij het Zilverdenplantsoen, zien we een terrein dat klaar ligt om ingeplant te worden in de herfst. Nu de nieuwbouw in de Lijsterbesstraat klaar is kunnen bewoners  aan de slag met deze buurttuin, waar de gemeente wadi’s voor heeft gemaakt. Een wadi is een diepte waarin overtollig regenwater kan worden opgevangen. Navraag leert dat dat niet helemaal goed is gegaan. De wadi’s zijn namelijk zo aangelegd dat er geen water in stroomt. Hier moet dus nog iets hersteld worden, voordat het plantsoen kan worden ingericht.


Natuurtuin Onder de Rode Beuk

Het slot van mijn fietstocht brengt me bij de tramlus bovenaan de Hengstdalseweg. Hier onderhoudt een aantal bewoners Natuurtuin Onder de Rode Beuk. Ondanks de droogte staan de wilde bloemen er prachtig bij. Ik trof Pouwel Slurink, één van de vrijwilligers, terwijl hij aan het wieden was. “We hebben hier in de afgelopen jaren vooral bramen verwijderd”, vertelt hij. “En kweek, dat is dat lange gras dat overal tussendoor komt. Ook hebben we coniferen en hun stronken verwijderd. Dat was een enorm karwei. We zijn daardoor nu wel topfit.” De gemeente Nijmegen ondersteunde aanschaf van tuingereedschap en plantmateriaal en voert regelmatig groenafval af.


 

Moestuintjes bij de Muze

Veel mooie initiatieven dus. Sommige zijn er al jaren, sommige zijn half af en sommige zijn nog in de startfase. Dat laatste geldt voor het plan om schooltuintjes aan te leggen bij basisschool De Muze. Hierover is contact gezocht met de gemeente, maar door de Coronacrisis laat een antwoord nog op zich wachten. Vijf vrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld om dit idee van de grond (of eigenlijk in de grond) te krijgen, maar er zijn nog meer mensen nodig. Lijkt het je leuk om mee te doen?
Aanmelden kan via duurzaamhengstdal@gmail.com.

Helene Stafleu
 
Bekijk hier de lijst met buurtuinen in Hengstdal (nieuwsbrief 3)

 

Het energielabel
voor woningen gaat veranderen.
Wat betekent dat voor u? 

 • Als u huurder bent, niets.
 • Als u woningeigenaar bent en sinds de invoering van het huidige label niets verbeterd hebt aan uw huis, ook niets.
 • Als u woningeigenaar bent en uw woning de laatste 5 jaar verbeterd hebt, en daarna een nieuw aangepast label hebt aangevraagd, ook al niets.

Voor wie heeft het dan wel consequenties?

Met name voor de woningeigenaar die sinds 2015 zijn huis verbeterd heeft, zonder een nieuw label aan te vragen en eventueel van plan is de komende tien jaar zijn huis te verkopen.
Het nieuwe label, heeft net als het oude, het doel een potentiele koper inzicht geven in de energiebehoefte van de woning. Zaken als isolatiestaat, aanwezigheid van een HR-ketel, of zonnepanelen spelen daarbij een grote rol. Daarom is een energielabel verplicht bij verkoop.
 

Hoe komt nu zo’n label tot stand?

Elke woning kreeg in 2015 een energielabel, dat was afgeleid van het bouwjaar. Dat betekent dat heel veel Nederlandse woningen label F kregen.
Het was mogelijk een beter label aan te vragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van uitgevoerde isolatiestappen.
Dat kostte echter € 7,50 en wat administratieve rompslomp en werd dus door weinigen gedaan. Pas in het zicht van een eventuele verkoop besloot men dit te doen, mede omdat  het ook maar 10 jaar geldig was.
 

Vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 verandert de procedure. Als men daarna een nieuw (ander) label wenst moet een energiedeskundige de staat van het huis vaststellen. Slechts met de rapportage van deze deskundige is het label aan te vragen. De kosten hiervoor gaan ca. € 190,- bedragen, zeg maar 25x zo veel als voorheen.

Men kan dit label 2.0 natuurlijk pas aanvragen als men besluit te gaan verkopen, maar als u overweegt binnen tien jaar uw woning te koop te zetten is het raadzaam nu nog een nieuw label 1.0 aan te vragen, omdat dat gewoon nog 10 jaar geldig blijft. U bent dan tot 2031 onder de pannen (of een plat dak).

Peter Daanen
 

AANMELDEN

Optimaliseer uw CV voor meer comfort en lagere kosten

Meld u aan voor het vooronderzoek op 21 september


Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw cv installatie te laten optimaliseren onder gunstige voorwaarden. Velen gingen u voor in eerdere winters. Nu zetten we een nieuwe campagne op touw waarmee u kosten en gas kunt besparen en uw wooncomfort kunt verbeteren.


Meld u nu aan voor het vooronderzoek op 21 september. Een volgende gelegenheid kan weer een tijd op zich laten wachten want de ‘inregelaar’ heeft het heel druk! Er is in deze tranche weer voor acht mensen gelegenheid om in te schrijven voor het vooronderzoek op maandag 21 september. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Aanmelden kan via duurzaamhengstdal@gmail.com met als onderwerp: cv-optimalisatie

De optimalisatie bestaat uit een paar stappen:
 1. U beantwoordt een paar vragen over hoe uw verwarming er nu uitziet (de vragenlijst krijgt u bij aanmelding) Hierdoor kan het vooronderzoek vlotter verlopen.
 2. Op 21 september komt Joep van de Ven op de afgesproken tijd het vooronderzoek doen. Dit duurt circa 45 minuten.
 3. U krijgt een kort verslagje van de bevindingen met aanbevelingen voor wat u alvast kunt verbeteren vóór het inregelen.
 4. Het inregelen gebeurt op afspraak, met de eigenlijke cv tuning op een later moment. Dit inregelen kan enkele uren duren; er is veel verschil tussen huizen en verwarmingen. Zie www.cvtuning.nl

De kosten

Uitgangspunt is de kostenberekening die u hier kunt vinden.
MAAR: Duurzaam Hengstdal heeft het volgende aanbod:
 • Als u vooronderzoek en inregelen laat doen betaalt u alleen het inregelen (en krijgt u het vooronderzoek dus gratis).
 • Besluit u na vooronderzoek niet te laten inregelen dan betaalt u alleen het vooronderzoek (maar mist u wellicht uw besparing op de stookkosten) en heeft u voor 50 euro al een belangrijk advies.
 • Er zijn geen voorrijkosten.
U kunt eventueel ook zelf rekenen via de website
Kijk op onze website wat u zelf nog meer kunt doen om uw huis energiezuiniger te maken. Voor vragen kunt u mailen naar duurzaamhengstdal@gmail.com of bellen met Noël Spauwen, 06-53642880

AANMELDEN

Aanmelden voor viering 25-jarige Vlindertuin 

Zaterdag 5 september van 13:00-16:00 uur

 

een eenrichtingspuzzeltocht met de klok mee langs 5 haltes/ standjes in de Vlindertuin


Ivm coronaveiligheid SVP AANMELDEN BIJ oost@stipnijmegen.nl of appen of sms-en naar Henk, 06 – 14 98 59 28; u ontvangt dan uw starttijd voor de puzzeltocht. 

Omdat we trots zijn op 25 jaar Vlindertuin nodigen Diny, Eva, Riyan, Henk, Jack, Lea, Kitty en Monique u uit om dit zaterdag 5 september met ons in onze buurtvlindertuin te vieren.

Er is een eenrichtingspuzzeltocht langs 5 haltes met bijen, vlinders en verhalen. De tocht wordt gehouden tussen 13 en 16 uur en u kunt om het kwartier beginnen. Bij elke halte krijgt u een kleine demonstratie + uitleg of een leuke opdracht over respectievelijk rupsen/poppen/vlinders, beestjes in vijverwater, bijen/honing, bijzondere bloemen/planten, een vlinderportret maken en dergelijke. We sluiten om 16 uur af met een hapje en een drankje op 1,5 m, met muziek van The Mix en aanbieding van Jan van Doremalens feuilleton ”Moord in de Vlindertuin” aan een bestuurslid van bewonersgroep Duurzaam Hengstdal.

We hebben deze opzet ter controle aan de veiligheidsregio voorgelegd en die heeft ermee ingestemd. Om de 1,5 meter afstand te kunnen handhaven hebben we gekozen voor aanmelden en spreiden van belangstellenden over de middag. Zonder aanmelding loop je het risico dat je veel geduld moet hebben om te wachten op een gaatje, of een uurtje later terug moet komen.

Wij hebben er veel zin in, u toch ook?!!

OPROEPEN

Kom ons versterken als vrijwilliger bij Duurzaam Hengstdal


Voor ons kernteam zoeken we nog gemotiveerde vrijwilligers die zich in willen zetten voor een beter en duurzamer Hengstdal.

Heb je interesse,
meld je dan hier aan


 

Wij zoeken een gemotiveerd redactielid


We zoeken iemand die het leuk vind met teksten aan de slag te gaan. Tekstjes schrijven, ruwe teksten bijwerken, corrigeren, inkorten. En af en toe vergaderen met de redactie.

Lijkt dit je leuk,
meld je dan hier aan

 

Ons wekelijkse spreekuur op woensdag tussen 13:30–16:30 uur in Stip Oost is weer gestart. Kom gerust langs!


Zie ook dit bericht

Het wordt nu gecombineerd met het gezellige Terras van Oost op de woensdagmiddag. Hier kunt u ook stekjes van (tuin-)planten krijgen.

De mensen bij bewonersgroep Duurzaam Hengstdal zetten zich alweer drie jaar actief in voor: energiebesparing, biodiversiteit, het terugdringen van afval en een sociaal sterke buurt. (onze pagina op de Nijmegen-oost wijkwebsite) of bekijk onze website duurzaamhengstdal.wordpress.com 
 Volg ons nu ook op Facebook
Volg ons nu ook op Facebook

 
Duurzaam Hengstdal
Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij
Duurzaam Hengstdal is een initiatief voor én door bewoners in Hengstdal. Samen willen we een duurzame woon-, werk- en leefomgeving creëren met meer verbondenheid. Onze activiteiten zijn er opgericht mede buurtgenoten te enthousiasmeren om bewuster met duurzaamheid om te gaan. Dat doen we o.a. door activiteiten te organiseren en informatie & advies te geven over duurzaamheid en duurzame maatregelen. Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen, stuur ons gerust een email.

Bekijk ook onze pagina op de wijkwebsite van Nijmegen-Oost
DUURZAAMHENGSTDAL WEBSITE
U kunt hier uw gegevens aanpassen
Misschien kreeg u de nieuwsbrief doorgestuurd, u kunt zich hier aanmelden 
Wij zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt.
Reacties zijn welkom
Share
Tweet
Forward
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2020 Duurzaam Hengstdal, All rights reserved.


Wil u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
dan kun u zich hier uitschrijven