Copy
Deze mail wordt mogelijk niet goed vertoond
Bekijk de volledige versie in je browser
 

 

Nieuwsbrief  04
4 juli 2019

Beste <<Voornaam>>,

In deze nieuwbrief blikken we terug op een geslaagd festival en doen we verslag van de informatiebijeenkomst over aardgasvrij Hengstdal van de gemeente.

Maar daarnaast vooral veel kort nieuws, o.a. over een mogelijke eHUB en een mogelijk Repair Café in Hengstdal. U kunt ze namelijk beide mogelijk maken!

We hebben ook een kleine inductiekookplaat die u kunt lenen om thuis uit te proberen. En we gaan 'kantoor' houden in Stip Oost.
Maar eerst gaan we op zomerreces. Rond eind augustus verschijnt er weer een volgende nieuwsbrief. We wensen jullie allemaal een fijne zomer(vakantie)!!


Veel leesplezier,
De redactie

Festival Hengstdal

WIJK VAN DE TOEKOMST


Op zondag 16 juni werd het festival ‘Hengstdal wijk van de toekomst’ gehouden op het plein vóór het AZC (Dommer van Polderveldtweg) Onder tromgeroffel van Slagwerkgroep Neerbosch Oost werd wethouder Tiemens in de zonneauto van team TU Eindhoven het festivalterrein op gereden. Dag-presentatrice, RTL-weervrouw, Margot Ribberink ontving haar en het Eindhovens solar-team als start van een gezellige en leerzame middag over alle duurzame initiatieven van onze wijk.

Het onderwerp duurzaamheid in onze wijk kwam in heel verschillende richtingen aan bod: Van groen en biodiversiteit, tot warmtepompen en informatie over aardwarmte; van vegetarisch eten tot regenwater afkoppelen; van het isoleren van je huis tot de waarde van keurmerken;  van koken op inductie tot gemeentesubsidie; van circulariteit via een Repair Café tot energie-advies; van sociale duurzaamheid in Stip Oost tot elektrische laadpalen; van soep uit buurtkas tot een 360 graden film over Hengstdal. 

Natuurlijk had de zonneauto veel bekijks, maar ook interessant waren de korte interviews met de wijkbewoners over hun eigen manieren van verduurzaming. De muziek van buurtgenoten en de duurzaamheid-PubQuiz maakten er vooral ook een gezellige middag van. Naast de diverse eetkraampjes werd ook door de foodtruck Bollyfoods gezorgd voor lekkere hapjes. De stadsdichter was aanwezig die met zijn dichtkunst zorgde voor de nodige diepgang. Kinderen hadden veel plezier met het bouwen van een waterraket en natuurlijk in het speeltuintje. Blij en trots zijn we met het nieuwe watertappunt dat symbolisch werd geopend en gedurende het festival ook al gebruikt kon worden.

Het festival werd naar schatting door vijfhonderd mensen bezocht, en er was belangstelling voor alle onderdelen. Organisator Duurzaam Hengstdal is blij met deze opkomst. We zagen vooral veel mensen die we nog niet van onze informatiebijeenkomsten kenden. We merken dat met een festival over de brede overgang naar een duurzame wereld en wijk, ook de belangstelling voor de transitie naar een aardgasvrije wijk aangewakkert wordt. Het festival liet zien dat de beweging naar een duurzamere, groenere en aardgasloze toekomst ook een feest kan zijn, als we er zelf de slingers voor ophangen. 

We bedanken Coop te Plate, Armeense delicatessenzaak Anushka en ijssalon Gianni voor de door hen ter beschikking gestelde prijzen en de ijscokar op zonne-energie van Wiek 2 voor de ijsjes. Ook dank aan de bewoners van de Dommer van Poldersveldtweg voor hun feesttent (het ‘dommerdak’) en voor stroom- en watergebruik van aanwonenden. Natuurlijk bedanken we al die vrijwilligers voor hun inzet om dit feestje mogelijk te maken.


Tenslotte brengt zo’n festival ook weer nieuwe dingen op gang; 

(zie ook onderaan de nieuwsbrief)
  • Demo inductiekookplaten zijn beschikbaar om thuis uit te proberen, 
  • Duurzaam Hengstdal is iedere woensdagmiddag in STIP aanwezig voor vragen van wijkbewoners en om mee te denken over verduurzaming, aardgasvervanging, etc.
  • Er is een Repair Café in oprichting waarvoor we ook uw handige medewerking vragen.
  • Een aantal andere ideeën om duurzaamheid nog dichter bij uw voordeur te brengen, worden nog geconcretiseerd. 
  • We roepen iedereen op zijn of haar specifieke capaciteiten in te zetten
    (u kunt iets betekenen)

 

Kom meedenken en doen,
want u kunt samen met ons
veel bereiken in onze wijk!

 

Fotografie: Laura Heinig

Verslag Wijkbijeenkomst Aardgasvrij Hengstdal


Deze door de gemeente Nijmegen georganiseerde informatieavond vond op 25 juni j.l. plaats in de aula van het Canisiuscollege.
 Het programma was opgedeeld in twee delen, een eerste deel was speciaal voor bewoners die nog niet eerder bijeenkomsten bezochten.


Tijdens dit eerste deel werd de voorgeschiedenis en de gang van zaken tot op nu uitgelegd. 
De reden waarom Hengstdal voorloper is en wat de gevolgen voor de wijkbewoners zijn, werd uitgelegd. Eveneens kwam aan bod wat de planning is en wie welke rol daarbij vervult.


Het tweede deel werd geopend door wethouder Harriët Tiemens, waarna zij diverse vragen uit het publiek beantwoorde. Sommige waren algemeen, andere zeer specifiek, maar ze waren allen te beantwoorden. 

Er volgde daarna een uitleg over de volgende stappen. De mogelijke alternatieven voor aardgas als warmtebron werden belicht en de functie van het wijkwarmteplan werd toegelicht.Na deze plenaire delen was er de mogelijkheid  vragen te stellen aan de diverse partijen en kon men bij de stands in de hal informatie verkrijgen. Daar waren Loket Duurzaam Wonen Plus, bewonersvertegenwoordiging HOG en Duurzaam Hengstdal aanwezig.
 De avond werd naar schatting door ca. 80 geïnteresseerden bezocht.  

VEELGESTELDE VRAGEN

OVER DE AARDGASTRANSITIE

In deze rubriek beantwoorden we vragen over de aardgastransitie van Hengstdal, die door wijkbewoners zijn gesteld.
Heeft u ook een vraag, stuur deze dan naar de redactie

 

5.
Welke warmtevoorzieningen krijgen de woningen in Hengstdal?
  


De onderzoeken hebben tot nu toe twee mogelijke voorzieningen opgeleverd, een individueel systeem per huis en een collectief systeem voor een hele straat, een woonblok of een buurtje.
Bij individuele systemen gaat het om “All Electric verwarmingen” zoals met verschillende warmtepompen (elektrisch warmtewisselaar). Het heet “all electric” omdat de energie daarvoor geheel uit elektriciteit bestaat.
Een collectief systeem zal een warmtenet kunnen zijn, waarbij warm water centraal per wijk of buurt wordt verwarmd of diep uit de aarde wordt gehaald en door leidingen naar de woningen wordt geleid.
 


6.
Waarom wordt het bestaande warmtenet van de ARN niet doorgetrokken naar Hengstdal?

 

De afvalverbrander van de ARN verwarmt nu ca. 14.000 woningen en kan naar schatting maximaal 40.000 woningen bedienen. Het warmtenet is gebouwd voor de Waalsprong en er komt een aftakking voor Nijmegen-West. Hoe verder het warmtenet van de bron af wordt aangelegd, des te groter de warmteverliezen en des te minder woningen kunnen worden verwarmd. Gezien de maximale capaciteit van het systeem en de grote afstand naar Hengstdal vanaf de ARN (Weurt) is het doortrekken van het warmtenet naar Nijmegen-Oost niet rendabel.

 

Lees hier de vorige vragen
 


OPROEP

Duurzaam Hengstdal zoekt meedenkers!
Heb je een specialiteit, expertise, of kennis op het gebied van energie en de energietransitie, meld je aan op duurzaamhengstdal@gmail.com

KORT NIEUWS

Buurt wil Repair Café
in Stip Oost
      

Koffieautomaat kapot? Hengsel gebroken? Vastlopende rits? Iedereen heeft wel wat spullen in huis die nog te goed zijn om weg te gooien. Kom je er niet toe om ze te herstellen, of weet je niet precies hoe dat moet? Dan wordt het tijd om een bezoek te brengen aan een Repair Café. Want dingen repareren kan ook léuk zijn. Daarom ontstaan op steeds meer plaatsen in Nederland Repair Café's. 

Hier kun je onder deskundige begeleiding en met een kopje koffie of thee je spullen repareren. Als het goed is, ga je na afloop naar huis met iets wat weer te gebruiken is. En als repareren niet lukt, heb je er toch wat van geleerd en een gezellige ochtend gehad. 

Tijdens het festival 'Hengstdal, wijk van de toekomst' kwamen veel steunbetuigingen binnen om 1x per maand een Repair Café te houden in Stip-Oost in de Elzenstraat. Wil je ook meehelpen met organiseren, repareren, koffie schenken, PR of iets anders? Neem dan contact met ons op. Deze zomer hebben we de voorbereidingsbijeenkomst voor de start van het Repair Café in september.

Neem contact op

Een eHUB in Hengstdal?


Nijmegen gaat 10 eHUBS in wijken realiseren om schoner vervoer te stimuleren. Een eHUB is een verzamelpunt waar je bijvoorbeeld deelauto’s, e-fietsen, e-bakfietsen of e-scooters kunt huren. Ook kan er een laadplek komen voor elektrische auto’s. Het aanbod wordt afgestemd op de behoefte in de wijk. Eén van die wijken kan Hengstdal zijn. De gemeente wil graag in overleg met de wijk.

Wilt u meedoen? Wat wilt u? Een fiets, bakfiets, deelauto of iets anders?
Weet u een goede locatie in Hengstdal?
 

Laat het ons wetenInductiekookplaat thuis uitproberen?

Een professionele kok demonstreerde op het festival dat je goed en veilig op een inductiekookplaat kunt koken. En ook lekker, zo bleek uit de vele reacties uit het publiek.

Vanaf nu kun je je opgeven om deze twee inductieplaatjes een paar dagen thuis uit te proberen. Dan kun je bijvoorbeeld ook testen of je oude pannen wél of niét geschikt zijn voor inductiekoken. 

Stuur ons een mail en je krijgt na verloop van tijd bericht via de mail. (dit gebeurt in volgorde van inschrijving; bij grote belangstelling kan het dus wel enige tijd duren voordat je aan de beurt bent). 
Duurzaam Hengstdal voortaan in Stip Oost

Voortaan is Duurzaam Hengstdal elke woensdagmiddag van 14.00 uur - 16.00 uur aanwezig in Stip Oost , Elzenstraat 4. Voor vragen, of opmerkingen kunt u daar terecht. Hou er wel rekening mee dat Stip Oost binnenkort dicht is vanwege zomerreces. 

Ook als u meer wilt weten over de aardgasvrijplannen, de LED-koffer of inductiekook-koffer wilt reserveren, u wilt inschrijven voor CV-optimalisatie of een warmtescan van uw huis, dan is dat op dit tijdstip mogelijk. Of kom gewoon eens langs en laat u op de hoogte stellen van alle activiteiten van Duurzaam Hengstdal.
 

  Volg ons nu ook op Facebook
Volg ons nu ook op Facebook

 
Duurzaam Hengstdal
Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij
Duurzaam Hengstdal is een initiatief voor én door bewoners in Hengstdal.
Samen willen we een duurzame woon-, werk- en leefomgeving creëren met meer verbondenheid. Onze activiteiten zijn er opgericht mede buurtgenoten te enthousiasmeren om bewuster met duurzaamheid om te gaan. Dat doen we o.a. door activiteiten te organiseren en informatie & advies te geven over duurzaamheid en duurzame maatregelen. Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen, stuur ons gerust een email.
WWW.DUURZAAMHENGSTDAL.NL
U kunt hier uw gegevens aanpassen
Misschien kreeg u de nieuwsbrief doorgestuurd, u kunt zich hier aanmelden 
Wij zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt.
Reacties zijn welkom
Share
Tweet
Forward
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2019 Duurzaam Hengstdal, All rights reserved.


Wil u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
dan kun u zich hier uitschrijven