Copy
Deze mail wordt mogelijk niet goed vertoond
Bekijk de volledige versie in je browser
 

 

Nieuwsbrief 13
 20 november 2020

Beste <<Voornaam>>,

Onder andere in deze nieuwsbrief: Duurzaam Hengstdal start een training voor CV-optimalisatie, nieuws over het 'Buurt Energie Systeem' (BES). En het Herstel-café, dit had last van de coronamaatregelen in november, maar gaat in december weer open. Doe je mee? 

Veel leesplezier,
De redactie

Herstelcafé Duurzaam Hengstdal op 12 december


Het Herstelcafé Duurzaam Hengstdal werd in oktober voor het eerst gehouden in STIP Oost. Vanwege coronaregels verliep deze openingsdag wat anders dan we zouden willen, maar het was toch zeker geslaagd. In november waren de coronamaatregelen nog verder aangescherpt en kon de reparatiedag helaas niet doorgaan.

De volgende publieksdag is -onder voorbehoud- op zaterdag 12 december in STIP Oost. Houdt u de mededelingen in deze Nieuwsbrief en in de Wijkkrant in de gaten, daar kunt u er achter komen of deze dag wél doorgang kan vinden.


Reparateurs gezocht

Ons herstelcafé is nog in oprichting en het team van reparateurs is nog niet volledig. Dus: heeft u een speciale reparatievaardigheid? Of bent u gewoon handig? En vindt u het leuk om 1x per maand, samen met enthousiaste collega’s, de kapotte spullen van buurtgenoten te herstellen? Mailt u ons dan gerust voor een eerste kennismaking: herstelcafehengstdal@gmail.com

Hopelijk tot ziens op zaterdag 12 december in STIP Oost, Elzenstraat 4!
 

NIEUWS

Rijksbijdrage van 5 miljoen voor het Buurt Energie Systeem voor de Bomenbuurt-oost!

Landelijk hebben 71 projecten dit jaar een beroep gedaan op een Rijksbijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Slechts 19 projecten vielen in de prijzen, waaronder het Buurt Energie Systeem voor de Bomenbuurt-oost! Het plan voor het BES sprong er bij de selectiecommissie vooral uit vanwege de concreetheid van het plan, het modulaire systeem en de coöperatievorm.

 

Wat is het Buurt Energie Systeem?

Een Buurt Energie Systeem (BES) is een voor Nederland nieuwe oplossing om bestaande buurten op een toegankelijke en kleinschalige manier aardgasvrij te maken. Met beproefde  techniek wordt een collectieve warmteoplossing gemaakt om 400 tot 800 woningen op een duurzame manier te verwarmen. Met dit systeem is het mogelijk zonder verregaande ingrepen aan de woningen hetzelfde comfort te realiseren als nu. Het bijzondere aan het BES is dat bewoners zelf zeggenschap krijgen over de exploitatie van het systeem en daar ook eigenaar van kunnen worden.
 

Onderzoek

De gemeente Nijmegen, Duurzaam Hengstdal, netwerkbedrijf Alliander en woningcorporatie Woonwaarts tekenden in april jl. een intentieverklaring en op 13 oktober een samenwerkingsovereenkomst, waarin de rollen en taken van de partijen zijn vastgelegd.  
Zo heeft Alliander het initiatief genomen om met andere partijen te zoeken naar nieuwe duurzame warmteoplossingen en stelt hiervoor haar technische kennis ter beschikking. Woonwaarts zorgt dat het Buurt Energiesysteem voor de huurders in de wijk beschikbaar is. Duurzaam Hengstdal heeft als burgerinitiatief goede contacten met de bewoners van Hengstdal. De Gemeente Nijmegen zorgt voor het participatieproces in de wijk en de begeleiding van het opstarten van een buurtcoöperatie. Ook heeft de gemeente namens de vier partijen de financiële bijdrage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangevraagd. 

Nu de rijksbijdrage is toegekend kan er een grondig en doeltreffend onderzoek naar het BES uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op vragen over de techniek, de financiën, en hoe bewoners hun rol als eigenaars in de praktijk op een goede manier kunnen invullen. Na afronding krijgt iedereen inzicht in de resultaten. Dan pas beslissen buurtbewoners of ze mee willen doen met een BES. Want het BES wordt van de buurt. Het doel is, naast het realiseren van het BES, om met de resultaten van dit onderzoek elke wijk de mogelijkheid te geven zelf een soortgelijk systeem op te zetten.

Lees hier meer over het BES en hier over Duurzaam Hengstdal

 

Hengstdalseweg opengelegd


Onlangs zijn aan de Hengstdalseweg de werkzaamheden gestart voor de waterafvoer. Wellicht heb je je afgevraagd, waarom voor het openmaken van de weg de kans niet is aangegrepen om gelijktijdig ook de verwarmingsbuizen van het warmtenet aan te leggen. Het lijkt een gemiste ‘koppelkans’, maar er zijn een aantal goede redenen om deze werkzaamheden niet samen te voegen:
 • Het voorkomen van grote stromen water door de straat heeft grote prioriteit.
 • Het plan voor een warmtenet moet nog uitgewerkt en de ligging van de hoofdleidingen en de aftakkingen nog getekend. Alvast extra sleuven maken voor verwarming zou dus voorbarig zijn en wellicht groot investeringsrisico. Bovendien wordt gestart met een haalbaarheidsstudie van het Buurt Energiesysteem. Mede afhankelijk van de uitkomsten wordt besloten of er daadwerkelijk een warmtenet wordt aangelegd.
 • In een deel van de Hengstdalseweg (bij de ‘bocht’)  is het ondergronds zo krap en vol met leidingen en bomen dat er niet nog verwarmingsbuizen bij kunnen.
Dus het water vraagt om haast en het Buurt Energiesysteem  vraagt om rustig uitvoerig onderzoek. De ondergrond vraagt om nadenken. Dat zijn in het kort de redenen waarom dingen niet tegelijk kunnen.
 

Cv optimalisatie heeft veel toekomst


Op woensdag 21 oktober heeft Joep van de Ven weer vooronderzoek voor cv-optimalisatie gedaan in een zestal huizen in Hengstdal. Bij elke woning heeft hij de eigenschappen van het verwarmingssysteem en de manier waarop de bewoners de verwarming gebruiken nauwkeurig en systematisch in beeld gebracht. De bewoners ontvingen vervolgens een rapport met op maat gemaakt advies. De komende tijd zal hij in overleg met de bewoners hun cv-installatie inregelen.
 
Het inregelen van de verwarming biedt bewoners een prettiger wooncomfort en een besparing van kosten en co2. Duurzaam Hengstdal zal de cv optimalisatie daarom blijven faciliteren en regelmatig dagen met vooronderzoeken organiseren.

Omdat er in Nederland nog zo’n vijf miljoen verwarmingen in te regelen zijn is het duidelijk dat er veel werk ligt voor mensen die de vaardigheid hebben om dat inregelen te doen.

Duurzaam Hengstdal  is bezig om samen met Joep van de Ven een training op te zetten om mensen op te leiden. Is dat iets voor jou? Lees dan onderstaand artikel.

T R A I N I N G

Training CV-optimalisatie

Duurzaam Hengstdal bevordert het inregelen van verwarmingen door een training te organiseren voor vrijwilligers en professionals. Hieronder lees je meer over hoe en wat. Heb je belangstelling? Meld je aan!

Het streven is om de training in januari 2021 te laten plaatsvinden precieze datum wordt nog bekend gemaakt. e.e.a. onder voorbehoud van voldoende subsidie.


Het doel is:
Meer energie en co2 besparen door in meer huizen de verwarming in te regelen en voor de bewoners meer comfort en minder stookkosten te krijgen. Deze aanpak heeft zich inmiddels bewezen.
 
Waarom de training?
Er zijn veel te weinig mensen die het kunnen. I.h.a. zit het niet in het pakket van verwarmingsinstallateurs en hebben zij er ook geen opleiding voor gehad
 
Wat is ‘inregelen’ van de cv?
Het zodanig instellen en op elkaar afstellen van de diverse onderdelen (radiatoren, ketel, regeling, pomp en evt. vloerverwarming en convector) van het verwarmingssysteem dat het systeem het zuinigst werkt en optimaal comfort geeft voor de gebruiker. Tijdens het inregelen wordt de bewoner ‘en passant’ ook ingeleid in het systeem optimaal  bedienen en om zijn/haar warmtewensen haalbaar te maken. Inregelen is NIET het veranderen van de hardware. Het gaat er juist om een bestaande installatie zo goed mogelijk te laten functioneren.  Wel kan er een advies m.b.t. de installatie uit voortkomen.
 
Voor wie?
De cursus is bedoeld voor  iedereen die wil leren om zelfstandig een cv in te regelen en dat te gaan doen als vrijwilliger bij buurtgenoten of om de kost te verdienen als zelfstandige of in loondienst.
 
Hoe ziet het leertraject er uit? :
Het zijn drie dagdelen verdeeld over 5 weken. met informatie en praktische lessen ondersteund door een pakket gedegen lesmateriaal en benodigd gereedschap. Tussen de bijeenkomsten wordt een huis ingeregeld en er wordt verslag van gedaan. Meestal is dat het eigen huis. Na de laatste bijeenkomst worden door elke deelnemer nogmaals twee huizen in de wijk ingeregeld onder supervisie van Joep van de Ven van CV Tuning. Daarna ontvangt de deelnemer een certificaat. 
 
Wat levert het op?
Inhoudelijke doelen; na deze training kunnen de deelnemers:
 1. Niet al te complexe cv-installaties op hoofdlijnen in regelen.
 2. Op hoofdlijnen aangeven wat de oorzaak is van temperatuurklachten in een woonhuis.
 3. Op hoofdlijnen aangeven wat de oorzaak is van een hoog gasverbruik. Dus het herkennen van problematische situaties.
Vereisten voor deelname
 • Interesse in verwarmingssysteem en in energiebesparing.
 • Handgereedschap kunnen bedienen (schroevendraaier, steeksleutel e.d.)
 • Meer technische vaardigheden zijn een pré
De eerste drie inregelingen (in het ‘stage traject’) worden in Hengstdal gedaan als vrijwilliger.
 
Kosten?
Op dit moment is de subsidie aanvraag naar het aanjaagfonds van de gemeente. Ook is er contact met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en anderen.
 
En verder:
 • DH faciliteert na afloop intervisie voor degenen die meer willen kunnen onder toezicht op afstand van Joep van de Ven
 • Er hebben zich al twee wijkgenoten gemeld. Sluit je aan!

REACTIE

Korte reactie op Zondag Met Lubach van 8 november over aardgasvrij

 

Op zondag 8 november besteedde Arjan Lubach in zijn programma Zondag met Lubach aandacht aan Nederland aardgasvrij. Naar aanleiding van deze uitzending stelden enkele buurtbewoners aan Duurzaam Hengstdal de vraag of we dan wel op de goede weg zijn.
In het programma vertelde Arjen Lubach enkele zinnige dingen over onder andere het belang van isoleren, maar hier en daar zat hij er ook naast.
 • Isoleren en andere duurzame maatregelen zijn vaak wel rendabel, PBL deed onderzoek naar energieneutrale woningen. Een woning hoeft niet energieneutraal te zijn om duurzaam en/of aardgasvrij te zijn. Energieneutraal in niet hetzelfde als Aardgasvrij.
 • Warmtepompen leveren wel degelijk klimaatwinst op. Zelfs als ze draaien op elektriciteit opgewekt met gascentrales, omdat ze meer dan 4 keer efficiënter zijn dan een cv-ketel (lees: een SCOP van 4 of hoger).
 • Bestaande warmtenetten draaien vaak (nog) op aardgas, desondanks kunnen warmtenetten in de toekomst wel degelijk bijdragen aan CO2-besparing met bronnen als aardwarmte, aquathermie, restwarmte en door warmtekrachtkoppeling zelfs ook bij biomassacentrales.
Een paar artikelen die meer helderheid geven hierover vind je op de gemeentelijke website   bij wattisduurzaam?, bij milieucentraal.nl  en in een reactie van Jan Rotmans

OPROEPEN

Gezocht:
vrijwilligers die zich willen inzetten voor vergroening en duurzaamheid


Wil je een bijdrage leveren, laat het ons weten via per e-mail: 
duurzaamhengstdal@gmail.com
 

Gezocht: vrijwilliger die een eenvoudige website wil helpen bouwen


Heb je interesse? Stuur ons een e-mail voor meer informatie:  
duurzaamhengstdal@gmail.com
Voor meer informatie over Duurzaam Hengstdal kun je op onze website terecht. Voor telefonische informatie of aanmelding bel: 06-536 428 80. We zien je graag tegemoet. Noël Spauwen, Coördinator Duurzaam Hengstdal

Plattegrond Hengstdal

 
Veel Hengstdallers vragen zich af waar de grenzen van Hengstdal liggen. Daarom vind u hier een plattegrond van hoe de gemeente de begrenzing ziet.

 
Duurzaam Hengstdal
Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij
Duurzaam Hengstdal is een initiatief voor én door bewoners in Hengstdal. Samen willen we een duurzame woon-, werk- en leefomgeving creëren met meer verbondenheid. Onze activiteiten zijn er opgericht mede buurtgenoten te enthousiasmeren om bewuster met duurzaamheid om te gaan. Dat doen we o.a. door activiteiten te organiseren en informatie & advies te geven over duurzaamheid en duurzame maatregelen. Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen, stuur ons gerust een email.

Bekijk ook onze pagina op de wijkwebsite van Nijmegen-Oost
DUURZAAMHENGSTDAL WEBSITE
U kunt hier uw gegevens aanpassen
Misschien kreeg u de nieuwsbrief doorgestuurd, u kunt zich hier aanmelden 
Wij zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt.
Reacties zijn welkom
Share
Tweet
Forward
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2020 Duurzaam Hengstdal, All rights reserved.


Wil u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
dan kun u zich hier uitschrijven