Copy
Deze mail wordt mogelijk niet goed vertoond
Bekijk de volledige versie in je browser
 

 

Nieuwsbrief 10
 5 juni 2020

Beste <<Voornaam>>,

In deze nieuwsbrief weer een diversiteit aan onderwerpen, waaronder: een update over het 'Buurt Energie Systeem', 25 jaar Vlindertuin, en hoe maak ik mijn huis energiezuiniger. Daarnaast hebben wij een koffer met 2 inductiekookplaatjes, die je één week kunt lenen om thuis te proberen.
En ja, we zoeken nog steeds vrijwilligers, o.a. die willen helpen met het maken en verspreiden van ons nieuws!!


Veel leesplezier,
De redactie

Het Buurt Energie Systeem, hoe gaat het nu verder?

Zoals bekend is gemaakt hebben we als Duurzaam Hengstdal onlangs een intentieverklaring ondertekend, samen met netwerkbedrijf Alliander, de gemeente Nijmegen en woningcorporatie Woonwaarts, om te onderzoeken of het Buurt Energie Systeem toepasbaar is in de Bomenbuurt-oost van Hengstdal (ten oosten van de Ahornstraat). Uitvoerige uitleg over het BES vind u terug in onze vorige nieuwsbrief.
 

Het doel hiervan is in grote lijnen drieledig:

 1. Het optimaal ontwikkelen van een aardgasvrij energiesysteem van en voor de buurt.
 2. Het ontwikkelen van een plan van aanpak dat ook elders toe te passen is.
 3. Vervolgens het toepassen van dit plan in de rest van Hengstdal.

In elk geval, moet het systeem aan een aantal basiseisen voldoen.

 • Het moet voor net zo comfortabele verwarming zorgen, als de huidige aardgasverwarming.
 • Het moet betrouwbaar zijn, met maximale leveringszekerheid.
 • Het mag de totale energiekosten van de gebruikers niet verhogen (woonlastenneutraal).
 • Het moet duurzamer zijn dan verwarmen op aardgas.
 • Het moet toekomstbestendig zijn en dus aangekoppeld kunnen worden aan duurzame(re) toekomstige warmtebronnen.

Coöperatie

Daarnaast is het de bedoeling dat de toekomstige gebruikers van het systeem er de volledige zeggenschap over krijgen, d.m.v. een coöperatie. Dit moet – dankzij de inspraak van de gebruikers – onder andere leiden tot beheersbare kosten en breed gedragen keuzes in de toekomst.
 

Reacties en meepraten

Na de berichtgeving door gemeente en Duurzaam Hengstdal (nieuwsbrief 9 ) kwamen er bij Duurzaam Hengstal tientallen mails binnen (overwegend met een positieve reactie) met vragen, en daarop zijn naast antwoorden ook uitnodigingen gestuurd. Ieder die geïnteresseerd op het nieuws heeft gereageerd kreeg het verzoek om zich aan te melden om mee te praten. Er worden werkgroepen gevormd met deelname van buurtbewoners, deelname van Duurzaam Hengstdal en deelname van een op betreffend gebied deskundige. Als je in de BES buurt woont, meld je dan voor één van onderstaande werkgroepen en praat mee, op één van de onderstaande onderwerpen. Je inbreng doet er echt toe.
 • De techniek (o.a. leveringszekerheid, wat als er iets niet werkt? Wat moet er in de huizen gebeuren).
 • De financiën (o.a. welke kosten zijn er en door wie worden welke kosten gedragen, hoe bepalen we de prijs van het warmtenet).
 • De zeggenschap en organisatie (o.a. wie zitten in coöperatie, wie bepaalt wat).
Om dit onderzoek zo transparant mogelijk te maken en de toekomstige gebruikers van meet af aan inspraak te geven gaan we zo spoedig mogelijk in gesprek met die gebruikers. Door de huidige beperkingen zijn we gedwongen hiervoor alternatieve bijeenkomsten op te zetten. We hopen hier in de loop van juni mee aan de slag te kunnen.
Op een aantal belangrijke vragen vind je hier al antwoorden

NB: het Buurt Energie Systeem (BES) is niet hetzelfde als het wijkwarmteplan (WWP). Door toevallige – ongelukkige – samenloop in gemeentelijke besluitvorming kwam de berichtgeving over WWP vlak na die over BES. Wij begrepen dat dat verwarring heeft veroorzaakt bij een aantal bewoners van het BES gebied (Hengstdal ten oosten van de Ahornstraat). Als die verwarring er is, lees dan s.v.p. de verschillende stukken nog eens met deze kennis. Als er dan nog vragen zijn zullen we die graag beantwoorden.
 
Peter daanen
Noël Spauwen

 

25 jaar Vlindertuin Hengstdal is reden voor Feest


25 jaar geleden, toen het bij ons nog flink kon regenen inclusief hoog water (de Ooijpolder was net ontruimd), begonnen twintig enthousiaste buren in Hengstdal aan de herinrichting van een vervallen parkje. In de tuin staan nu meer dan 100 bijzondere bloemen en planten en op 5 september gaan we dit tussen 13.00 en 16.00 vieren.


De gemeente had het terrein samen met woningbouwvereniging De Gezonde woning twee jaar lang gebruikt voor de bouwkeet en opslag bij de renovatie. Greet Pothast uit de Meidoornstraat besloot daar met tal van mensen iets moois van te maken. Het idee van een tuin voor vlinders, insecten en mensen sprak aan en veel buurtbewoners bleken bereid daar maanden lang wekelijks voor te overleggen.
 

Greet ontwierp de padenstructuur met de vorm van vlindervleugels. Bioloog Rene van Loon pleitte voor de aanplant van inheemse soorten als geschikte voedsel- en waardplanten voor de insecten. Wilde appelbomen bijvoorbeeld met kleine maar heerlijke appeltjes en een gemengde heg met Sleedoorn, Meidoorn, Wegedoorn, Kornoelje en wilde rozen. Verder schaften ze bij Wil Wellen van kwekerij de Schutsboom insectenvriendelijke plantensoorten aan. Wil en stadsecoloog Gerda Hendriks gaven beheersadviezen, en er was financiële ondersteuning van instanties en van 25 bedrijven waaronder de toen nog bestaande wijkwinkel uit 1978.
 

Toen de gemeente het pleintje en de paden had laten aanleggen hebben deze werkers van het eerste uur jarenlang elke zaterdagochtend zelf de handen uit de mouwen gestoken. In het tweede jaar hebben ze een grote vijver uitgegraven, wat een onweerstaanbare aantrekkingskracht had op de kinderen uit de buurt. Wilgenspecialist Ben Braster vlocht toen met behulp van ouders en kinderen ook nog een heuse tipi en een compostreservoir in elkaar. Die hadden zoals verwacht niet het eeuwige leven, maar ze waren lang populaire speelobjecten en extra sieraden voor de tuin.


Opkomst en dreigend verval  


In een paar jaar groeiden  de sprieten tot bomen en leverden jaarlijks heerlijke geurige wilde appeltjes en mispels. En elk seizoen waren er tal van bloemen tussen het welige tierende gras. De werkers vonden na een paar jaar nog maar een enkele hondendrol en het enige vandalisme bestond  uit het dumpen van overbodige tuinplanten. Er kwamen tal van bijen en vlinders op bezoek en de  tuin had alleen nog onderhoud nodig. En daar wrong de schoen: mensen verhuisden of gingen iets anders doen waardoor het aantal werkers afnam en er tenslotte niemand overbleef.

In de tuin gingen tien jaar lang de planten hun eigen gang. Het hoge gras verdrong veel bijzondere en minder sterke planten: alleen in het voorjaar waren nog bloemen te zien en de vijver was lek. Gelukkig bleef de afdeling groen van de gemeente twee keer per jaar gras en heg maaien.

In 2013 deed Jolande Spierings van de gemeente een stevige poging om met een werkdag buurtbewoners te inspireren, samen met medewerkers van Standvast bij hun 100 jarig bestaan. De opkomst was helaas nihil.

In 2014 lukte het een paar buurtbewoners wel een nieuwe start te maken door deur aan deur te polsen en vooral weer klein te beginnen. Als eerste vervingen ze het lek geraakte vijverfolie waardoor er nu al weer zes jaar kikkers en kikkervisjes zwemmen en kinderen kunnen vissen en spelen.  
 

Meer mensen gingen meewerken. De 3e zaterdag van de maand werd de vaste werkochtend, met ruimte voor gezelligheid en warme appeltaart bij de koffie. Daartoe bouwde Henk Horstink een kleine oven die hij af en toe opstookt voor het goede doel. Een keer per jaar organiseren ze ook een feestje met zelf meegebrachte drank en eten en muziek voor de buurt.
 


Buurtkas en water

In maart 2019 werd de tuin uitgebreid met een buurtkas en in september kon daarvan samen met Buurttafel limos10 een oogstmaaltijd gehouden worden voor 60 buren op de Limos. Van de gemeente heeft de tuin een putkast gekregen voor sproeiwater. Daarmee is de tuin klaar voor de toekomst.    
 

 

Iets om te vieren, dus feest!


Met instemming van de Veiligheidsregio wordt zaterdag 5 september het jubileum gevierd. Zie voor aanmelding en details de aankondiging elders in deze nieuwsbrief, in de wijkkrant en op www.nijmegen-oost.nl.
 

Puzzeltocht langs haltes bij 25-jarige Vlindertuin Hengstdal

Zaterdag 5 september van 13:00-16:00 uur


Omdat we trots zijn op 25 jaar Vlindertuin gaan we zaterdag 5 september een aantal feestelijke activiteiten in de tuin organiseren. We vragen geïnteresseerden om in verband met Corona zich vanaf 1 september met een app, sms of telefoontje aan te melden, zodat we hen een starttijd kunnen teruggeven. Daarmee doseren we de deelnemers. We hebben deze opzet ter controle aan de veiligheidsregio voorgelegd en die heeft 29 mei in principe ingestemd.  

Om de 1.5 afstand te kunnen handhaven hebben we gekozen voor drie belangrijke elementen:

1. een eenrichtingspuzzeltocht met de klok mee langs 5 haltes/ standjes in de Vlindertuin

2. We doseren door elk kwartier een groepje van 4-5 kinderen (tot ca 14.00)/ mensen te laten starten  

3. We vragen mensen zich met een app/sms-bericht aan te melden bij Henk Horstink op 06–14985928 zodat we ze kunnen verdelen over de middag en als ze dat niet kunnen, te wijzen op het risico dat ze ter plekke veel geduld moeten hebben of over een uurtje terug moeten komen.  


Bij elke halte  krijgen de mensen een kleine demonstratie + uitleg of een leuke opdracht over respectievelijk rupsen & vlinders, beestjes in vijverwater, bijen & honing, eetbare planten, een vlinderportret maken en meer. Iedereen krijgt na afloop een hapje en een drankje.

We gaan om 16:00 uur afsluiten met – op 1,5 meter – schone bekers drank, borden met hapjes en muziek van The Mix.

We nodigen in elk geval al onze oud-leden en contacten uit om zich aan te melden zodat we die mensen een starttijd kunnen geven en zo goed kunnen verdelen over de middag. 

Wij hebben er veel zin in, u toch ook?!!


Effectieve stappen
naar het energiezuiniger
maken van je huis.

 

Hoe?

Door stap voor stap te meten waar de tocht zit, de koudebruggen en te zien of de verwarming goed is ingeregeld. Meten dus! Daarna bouwkundig advies hoe je stapsgewijs e.e.a. kunt (laten) aanpakken. We hebben er een route voor gemaakt.
 

Videoregistratie

Duurzaam Hengstdal geeft al de gelegenheid om met de warmtebeeldcamera de warmtelekken in uw huis op te sporen. Ook helpen we uw verwarmingssysteem te optimaliseren door de diensten van Joep van de Ven in (uw) huis te halen tegen sterk gereduceerde kosten. We hebben onlangs een filmregistratie laten maken van een avond over het isoleren van oudere huizen door Jan van de Veerdonk. Deze film en andere diensten en films kun je vinden op onze website.
 

Blower-door test

Nu hebben we de ‘blower-door’ test toegevoegd en na het doormeten is een bouwkundig advies mogelijk van Jan van de Veerdonk. Hoe je van dit hele traject of onderdelen ervan,  gebruik kunt maken, vind je terug in Effectieve stappen naar het energiezuiniger maken van je huis
 

Wil je thuis uitproberen hoe je met inductie kunt koken?

(en weten welke pannen kun je dan kunt blijven gebruiken?)


Op het festival Hengstdal, Wijk van de Toekomst kregen de demonstraties inductiekoken veel belangstelling van het aanwezige publiek. Mede daarom heeft Duurzaam Hengstdal een leenkoffer samengesteld.
 

In de koffer zitten 2 eénpits-kookplaatjes, met de gebruiksaanwijzing die de fabrikant erbij heeft geleverd. Je kunt deze gebruiken met een gewoon stopcontact. Verder vind je een korte uitleg over inductiekoken, wat achtergrondinformatie, en een magneetje. Daarmee kun je eenvoudig controleren of je je oude pannen kunt blijven gebruiken bij inductiekoken.


Voor wie

Ben je inwoner van deze wijk, dan kun je deze koffer lenen. De koffer is maximaal één week te leen. Je kunt dan in alle rust – en zonder fanatieke verkopers om je heen – kennis maken met deze manier van koken zonder gas.
 

Informatie

De technische informatie hebben we met opzet beperkt gehouden; de bedoeling van de koffer is immers een eerste kennismaking, en niét een complete kookcursus. Ook geven we geen koopadvies voor een bepaald apparaat. Wel kun je, door de koffer uit te proberen, een idee krijgen waar je op moet letten, wanneer je een nieuw fornuis gaat kopen. Daarnaast krijg je wat uitleg, zodat je niet meteen trapt in de snelle praatjes van een verkoper (bijvoorbeeld dat je samen met een nieuw fornuis toch écht ook een complete set nieuwe pannen zou moeten aanschaffen; dat hoeft namelijk bijna nooit !).
 

Samen met je buren

Vanuit de wijk kregen we ook al het volgende leuke idee: probeer de koffer thuis eens uit samen met je buren! Want als we dan blijkbaar allemaal een alternatief moeten vinden voor koken op gas, dan hoeven we toch niet allemaal op eigen houtje het wiel uit te vinden? En als je samen iets nieuws uitprobeert, maakt dat de 'ontdekkingstocht' misschien zelfs leuk, in plaats van een beetje spannend. Je kunt elkaar helpen met de gebruiksaanwijzing, en met de bijgeleverde informatie: wat de eén niet weet dat weet de ander misschien.
 
Je kunt je via onderstaande knop opgeven voor de inductiekoffer. Je krijgt per mail bericht als je aan de beurt bent. Hoe snel dat is hangt af van het aantal inschrijvingen. We hebben namelijk maar één koffer.

 

aanvraag inductiekofferLaatste nieuws

Woningcorporatie Woonwaarts biedt haar huurders de mogelijkheid om het elektriciteitsnet in haar woningen geschikt te maken voor koken met inductie. De kosten voor deze aanpassing komen voor rekening van de verhuurder. Je hoeft niet te wachten tot je hele straat wordt 'aangepakt'; je kunt zelf een verzoek tot aanpassing indienen bij Woonwaarts.
 

Spreekuur Duurzaam Hengstdal start weer op woensdag 17 juni 13:30 uur

 
De mensen bij bewonersgroep Duurzaam Hengstdal zetten zich alweer drie jaar actief in voor: energiebesparing, biodiversiteit, het terugdringen van afval en een sociaal sterke buurt. (zie nijmegen-oost.nl/pagina/duurzaam-hengstdal of duurzaamhengstdal.wordpress.com 
 
Naast diensten als appeltaartgesprekken (energieadvies), isolatieadvies (met blowerdoortests) of warmtescans spreken we ook met de gemeente, woningbouwcorporatie Woonwaarts en netwerkbedrijf Alliander over betaalbare alternatieven voor aardgas, zoals het BuurtEnergieSysteem (BES). Voor dit verwarmingssysteem met warmtenet gaan we met de gemeente praktisch onderzoek doen in de BomenBuurt Oost, BBOost, in Hengstdal. (Zie eerste artikel in deze nieuwsbrief en nieuwsbrief 9)
 
Half april schreven we over het daarvoor beoogde Onderzoek en Warmtenet diverse verhalen plus antwoorden op veelgestelde vragen (zie onze website)
We kregen daarop enkele aanmerkingen maar ook meer dan 30 reacties met vooral complimenten en suggesties. Bedankt!

We zoeken uit deze Bomenbuurt, dus Oost van de Ahornstraat ook nog een paar mensen die mee willen doen in diverse werkgroepen (over techniek, de financiële consequenties, over de  juridische constructie van een coöperatie en over het betrekken van buurtbewoners).  Denk er svp over en neem contact op. We stellen uw reactie zeer op prijs.

Als je meer wilt weten over einde aardgas, isoleren of inkopen of reageren of aanmelden: mail 
duurzaamhengstdal@gmail.com of kom naar ons woensdagse spreekuur in Stip Oost, Elzenstraat 4, vanaf woensdag 17 juni 13.30 uur.  
 

Regels voor spreekuur


Met inachtneming van de Coronamaatregelen kunnen wij vanaf woensdag 17 juni tussen 13:30 en 16.30 ons wekelijkse spreekuur weer opstarten in Stip Oost, Elzenstraat 4, Nijmegen. Uiteraard wel met een aantal regels:

1. Wij willen de aanloop reguleren en vragen u daarom zo mogelijk tevoren te bellen of een sms te sturen naar 06-1644 0471 voor een afspraak, maar.

2. We zetten ook iemand buiten bij de ingang die voor u ter plekke en direct een afspraak kan maken voor binnen. 

3. We gaan dan ook vragen naar uw gezondheid, vragen om handen te desinfecteren en 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Tot woensdag 17 juni of een andere woensdagmiddag (Uiteraard met een voorbehoud als er ergens wat misgaat).
Als u zou moeten wachten voor u naar binnen kunt bieden we u een stoel en wat te drinken.  

U bent van harte welkom!

OPROEPEN

Kom ons versterken als vrijwilliger bij Duurzaam Hengstdal


Voor ons kernteam zoeken we nog gemotiveerde vrijwilligers die zich in willen zetten voor een beter en duurzamer Hengstdal.

Heb je interesse,
meld je dan hier aan


 

Wij zoeken een gemotiveerd redactielid


We zoeken iemand die het leuk vind met teksten aan de slag te gaan. Tekstjes schrijven, ruwe teksten bijwerken, corrigeren, inkorten. En af en toe vergaderen met de redactie.

Lijkt dit je leuk,
meld je dan hier aan

 

INGEZONDEN OPROEP

Steek wat energie in onze enquête
en win een horecabon
 

'Lokale initiatieven worden steeds populairder. Nu meer dan ooit. Burgers Geven Energie gelooft in een nieuwe manier van energie opwekken. En omdat we best wel nieuw zijn, hebben we wat hulp nodig. Van jou. We willen jou wat beter leren kennen. Zodat we je nog beter kunnen informeren en helpen. Wees gerust, dat kan gewoon vanuit je luie stoel. Help je ons mee? Vul dan vandaag nog onze enquête in, eenvoudig online en zonder gedoe.

 

Je krijgt er ook wat voor terug! Onder de deelnemers verloten we 3x een horecabon om te besteden bij jouw favoriete horecazaak. Zodat we allemaal weer een beetje kunnen opladen. Ook als je nu denkt: dit is niks voor mij - dan zijn we alsnog nieuwsgierig naar jou. Steek wat energie in onze enquête en steun direct de lokale horeca.
 

naar de enquete


Help je ons mee?

We streven ernaar om voor 10 juni zoveel mogelijk reacties te hebben ontvangen.

 
 Volg ons nu ook op Facebook
Volg ons nu ook op Facebook

 
Duurzaam Hengstdal
Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij
Duurzaam Hengstdal is een initiatief voor én door bewoners in Hengstdal. Samen willen we een duurzame woon-, werk- en leefomgeving creëren met meer verbondenheid. Onze activiteiten zijn er opgericht mede buurtgenoten te enthousiasmeren om bewuster met duurzaamheid om te gaan. Dat doen we o.a. door activiteiten te organiseren en informatie & advies te geven over duurzaamheid en duurzame maatregelen. Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen, stuur ons gerust een email.

Bekijk ook onze pagina op de wijkwebsite van Nijmegen-Oost
WWW.DUURZAAMHENGSTDAL.NL
U kunt hier uw gegevens aanpassen
Misschien kreeg u de nieuwsbrief doorgestuurd, u kunt zich hier aanmelden 
Wij zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt.
Reacties zijn welkom
Share
Tweet
Forward
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2020 Duurzaam Hengstdal, All rights reserved.


Wil u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
dan kun u zich hier uitschrijven