Copy
Deze mail wordt mogelijk niet goed vertoond
Bekijk de volledige versie in je browser
 

 

Nieuwsbrief  08
 24 januari 2020

Beste <<Voornaam>>,

Het nieuwe jaar is alweer in volle gang, maar toch willen nog even kort terugblikken op onze activiteiten van vorig jaar en natuurlijk ook vooruitblikken op onze activiteiten voor dit jaar.

Er komt (eindelijk) een
bodemonderzoek naar aardwarmte in de regio, daarnaast is er opnieuw een mogelijk voor optimalisatie van uw CV, en pas op, onderzoek goed door welk bedrijf u uw huis laat isoleren! Dit en nog veel meer vindt u in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier,
De redactie

Jaaroverzicht


Het afgelopen jaar was voor (Duurzaam) Hengstdal een heel druk jaar. Om een korte impressie te geven van wat er allemaal is gedaan, volgt een beknopte opsomming. 
Op 3 Januari hadden we een nieuwjaarsborrel bij café De Kroon voor allen die afgelopen jaar al actief waren bij Duurzaam Hengstdal. Voor sommigen was het kennismaken en verder ontstonden geanimeerde gesprekken met nieuwe energie en gedachten over initiatieven. De aanwezigen kregen daar al dit overzicht.

 

Wat we (en jullie) o.a. gedaan hebben in 2019

 • grote bewonersavond over de stand van zaken en de ontwikkelingen rondom de transitie met ruimte voor alle vragen en zorgen (januari 2019) Voorafgegaan door enquete,    
 • aanbieden CV-optimalisatie,
 • aanbieden van warmtescans,
 • uitleen LED-koffer,
 • uitleen inductie kookplaten,
 • eigen spreekuur/informatiepunt in STIP-Oost,
 • duurzaamheidsfestival: Hengstdal Wijk van de Toekomst,
 • overleg met gemeente over aardgasvrij Hengstdal,
 • informatieavond over isoleren, met Jan van de Veerdonk,
 • uitgave van een eigen nieuwsbrief met inmiddels 600 aangesloten wijkbewoners,
 • straatcontactenproject,
 • GEA, Wijk van de Toekomst en andere kennisuitwisselingen buiten de wijk,
 • bewonersgroep aardgasvrij,
 • kerngroepvergaderingen en bestuursoverleggen,
 • organiseren van geldelijke ondersteuning Duurzaam Hengstdal,
 • midwinterwandeling wijk/AZC,
 • aanvraag opsporingsvergunning onshore aardwarmte Nijmegen.
    


Wat staat er o.a. op stapel in 2020


Uiteraard worden de meeste zaken van bovenstaande lijst voortgezet of uitgebreid.
 • opzet repair café,
 • uitbreiding van belangstelling voor onze nieuwsbrief,
 • verdere inmenging met de route naar een aardgasvrij Hengstdal,
 • (elektrische) mobiliteit,
 • isolatiesteunpunt i.s.m. gemeente,
 • wat kunnen wij in de wijk met klimaat, plastic, e.d.?
 • financiële ondersteuning proberen te vinden,
 • wat heb je zelf aan ideeën m.b.t. duurzaamheid? 

We hopen weer op jullie inzet te kunnen rekenen. Haal je buren er ook bij. Er is genoeg te doen.      
Een schoon, gezond en gelukkig 2020!

Namens Duurzaam Hengstdal: 
Peter Daanen en Noël Spauwen

 


NIEUWS

Seismisch bodemonderzoek in de regio Nijmegen!

Een belangrijk onderdeel van het door Duurzaam Hengstdal opgestelde alternatief voor verwarming zonder aardgas, is het gebruik van aardwarmte als toekomstige energiebron (lees dit artikel). In ons plan rekenen we zelfs met diepe tot ultradiepe geothermie (3,5 – 4,5 km diepte). Bij dit principe wordt warm water (120°C - 150°C) uit de diepe ondergrond gewonnen en via een warmtenet naar de woningen vervoerd.


Het is de meest duurzame wijze van warmteproductie en op termijn ook de goedkoopste. Als sinds 1904 is dit soort warmtewinning in gebruik. Aanvankelijk voor de opwekking van elektriciteit, maar ook al langere tijd voor verwarminsdoeleinden. In Parijs worden o.a. enkele woonwijken al ruim vijftig jaar op deze wijze verwarmd en in Beieren bestaan al decennia lang tientallen soortgelijke projecten.
In Nederland waren het voornamelijk glastuinbouwbedrijven die deze techniek als eerste gebruikten voor het verwarmen van hun kassen, maar inmiddels zijn er ook wijken in Den Haag die op deze wijze hun warmte krijgen. Geothermie belooft dan ook een belangrijke methode van verwarmen te worden. Onderzoeken van o.a. universiteiten en banken tonen aan dat dit het meest duurzame en rendabele alternatief is.
Rapporten van TNO geven aan dat dit in wezen in heel Nederland een mogelijkheid is. Toch zijn er aanzienlijke verschillen van regio tot regio. In sommige delen van het land zit de warmte “hoger” in de grond dan elders. Ook is de samenstelling van de aardlagen van belang voor een succesvolle warmtewinning.
Door de decennialange zoektocht naar olie en gas in ons land is er al veel bekend over de ondergrond tot ongeveer 4 kilometer diepte. Alleen een strook van ca. 50 kilometer breedte tussen Haarlem en Nijmegen is nog nauwelijks onderzocht.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de bodemsamenstelling op grotere diepte, heeft het ministerie van Economische Zaken opdracht gegeven dit gebeid nader te onderzoeken. Het semi-overheidsbedrijf EBN is daarom nu in de regio Nijmegen  bezig  de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN), zie ook: www.scanaardwarmte.nl
Het onderzoek naar de ondergrond gebeurt door het effect van opgewekte trillingen te meten. Buiten de bebouwde kom wordt die trillingen veroorzaakt door middel van kleine springladingen op een diepte van maximaal 40 meter. Binnen de bebouwde kom waar dit niet kan, worden doorgaans speciale vrachtwagens met een trilplaat er onder gebruikt.
Deze trillingen in de grond wordt door meerdere uiterst gevoelige microfoons opgevangen. Ook de ondergrondse reflecties van die trilling worden zo geregistreerd. Het werkt daardoor als een soort grondradar. Door dit om de honderd meter uit te voeren en de meetgegevens digitaal te bewerken ontstaat een gedetailleerde 3D bodemkaart tot wel 6 km diepte.

Dit onderzoek wordt momenteel in Nijmegen en omgeving uitgevoerd en zal naar verwachting begin april zijn afgerond. Na de verwerking van de data weten we dan of en waar zich aardlagen bevinden waar succesvolle winning van aardwarmte kan plaatsvinden. Met die informatie kan een betrouwbare inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van ons plan.

Peter Daanen
 

ARTIKEL

Samen tuinieren in Vlindertuin en Buurtkas Hengstdal 


Al jaren werken een een aantal wijkbewoners van Hengstdal vrijwillig elke 1e en 3e zaterdag in de vlindertuin bij Hengstdalseweg 18. Afgelopen jaar is het hen gelukt om daar een kas te plaatsen, waarin ze bloemen zaaien en groenteplantjes opkweken voor diverse tuinen. Ze hebben zelfs zoveel paprika's en tomaten weten te telen, dat ze bij een oogstmaaltijd eind september voor 60 mensen heerlijke tomatensoep konden serveren.   


Lees verder het hele artikel

Henk Horstink
 


AANKONDIGING

CV optimalisatie!

 

Beste medebewoner van Hengstdal

Er is weer mogelijkheid om uw cv installatie te laten optimaliseren onder gunstige voorwaarden. Velen gingen u voor in deze en eerdere winters. Nu zetten we een nieuwe campagne op touw waarmee u kosten en gas kunt besparen en tevens uw wooncomfort kunt verbeteren.
Meld u nu aan voor het vooronderzoek op 13 februari. Een volgende gelegenheid kan weer een tijd op zich laten wachten want de ‘inregelaar’ heeft het heel druk

Er is in deze tranche weer voor 8 personen gelegenheid om in te schrijven voor het vooronderzoek op donderdag 13 februari. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Aanmelden via duurzaamhengstdal@gmail.com met als onderwerp: CV optimalisatie

De optimalisatie bestaat uit een paar stappen:

 1. U beantwoord een paar vragen over hoe uw verwarming er nu uitziet (vragenlijst krijgt u bij aanmelding) Hierdoor wordt het vooronderzoek zeer bespoedigd. 
 2. Op 2 december komt op afgesproken tijd Joep van de Ven het vooronderzoek doen. Reken voor het vooronderzoek ca. 45 minuten
 3. U krijgt een kort verslagje van de bevindingen met aanbevelingen wat u alvast kunt verbeteren vóór het inregelen
 4. Het inregelen gebeurt op afspraak met CVtuning op een later moment. Dit inregelen kan enkele uren duren. Er is veel verschil tussen huizen en verwarmingen.
  Zie www.cvtuning.nl

De kosten

Duurzaam Hengstdal biedt u de mogelijkheid om uw CV-installatie te laten optimaliseren tegen een gunstig tarief. (de originele kostenberekening is hier te vinden)

 • Als u vooronderzoek en inregelen laat doen betaalt u alleen het inregelen (en krijgt u het vooronderzoek dus gratis)
 • Besluit u na vooronderzoek niet te laten inregelen dan betaalt u alleen het vooronderzoek (maar mist u uw besparing op de stookkosten)
 • Er zijn geen reiskosten of voorrijkosten.

U kunt eventueel ook zelf rekenen via deze tool op de website van CVtuning.

Voor vragen kunt u mailen naar duurzaamhengstdal@gmail.com of bellen 06 - 53 64 28 80

Noël Spauwen
 

aanmelden CV OPTIMALISATIE


 

ARTIKEL

Pas op voor aanbieders van isolatie!


Regelmatig valt er – al dan niet geadresseerd – reclame in mijn bus of mailbox van bedrijven die aanbieden mijn woning te isoleren. Onlangs ontving ik weer zo’n isolatieaanbod per post.
Ik vond het vreemd dat dit aanbod geadresseerd was, want ik heb me nergens voor aangemeld. Dit is volgens mij in strijd met de privacyregels.

 In de brief meende men al te kunnen aangeven hoeveel mijn besparing zou zijn, zonder mijn woning ook maar gezien te hebben.


Verderop in de brief stonden in kleine lettertjes de (technische) aannames, waarop dit bedrag was gebaseerd. 
Mensen zonder de juiste opleiding zijn niet in staat deze aannames te controleren. 

Verder stond er een quote van een medewerker van Milieu Centraal vermeld, vergezeld van hun logo. Dat gaf in elk geval de schijn van betrouwbaarheid.Ik heb het bedrijf op internet opgezocht en de reviews nagelezen op de websites van o.a  de Consumentenbond, Radar en Kassa. 
De belofte van professionaliteit op hun eigen website stond in schril contrast met de dramatische verhalen van hun vele ontevreden klanten.
 Na rondvragen bleken de buren van een kennis van me, een soortgelijke slechte ervaring met dit bedrijf te hebben. 
Dit gecertificeerde bedrijf werkt klaarblijkelijk met allerhande onderaannemers, waarvan het maar de vraag is of die ook gecertificeerd zijn. Daarmee is de certificering in feite waardeloos.

Slechte logistiek, rommelig werken en het afval niet volgens afspraak opruimen is tot daar aan toe, maar een slechte uitvoering, niet volledig volgens afspraak isoleren – of nog erger – verkeerde isolatie toepassen zijn uit den boze. 
Het laatste kan zelfs leiden tot allerhande problemen met vocht en schimmel. Eenmaal aangebrachte isolatie verwijderen (als dat nog kan), schade herstellen en vervolgens goede isolatie aanbrengen is een zeer kostbare zaak. Dit soort bedrijven zijn helaas – zo blijkt – naderhand niet genegen de door hen veroorzaakte problemen op te lossen.

 

Wie kun je wel vertrouwen?Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Ga in elk geval niet zomaar in zee met dit soort aanbieders, zeker niet alleen op basis van een flitsende folder of wervende mail.
 Zoek reacties van klanten over aanbieders op. Stel vragen over zo’n bedrijf op daarvoor bestaande fora en vraag mensen in uw omgeving, die al werkzaamheden hebben laten uitvoeren naar hun ervaringen en het resultaat. 

Zoek vooral een bedrijf dichtbij, dat is minder anoniem dan een kantoor ergens ver weg en het heeft een groter belang om haar klanten tevreden te stellen. Vanzelfsprekend wil ik niet alle isolatiebedrijven over één kam scheren, maar bij dit soort technische ingrepen is het advies “bezint eer gij begint” beslist van toepassing.

Peter Daanen


 

VERSLAG

Het was winters in het bos, maar gezellig


Midwinterwandeling was succes  


Op zondag 29 december liep een gemengd gezelschap van bewoners van het AZC en andere bewoners van Hengstdal door de bossen in de buurt. Met veel onderling gepraat hebben bewoners van allerlei leeftijden kennis kunnen maken met elkaar. Dat was ook de aanleiding om dit te organiseren; contacten tussen mensen van binnen en buiten het AZC op een ontspannen en prettige manier.

Bij STIP Oost was het startpunt en het was ook op deze plek dat we terugkwamen om met koffie, thee en koek na te praten en nog wat spelletjes te doen. 
Het was een geslaagde middag en het lokte de volgende vragen uit: ”Doen jullie nog ‘n keer zo'n wandeling of iets anders? Lijkt me leuk weer van de partij te zijn. Ik weet niet meer waar ik die aankondiging van die wandeling had gezien. Waar kondigen jullie dat aan? Welke Facebookpagina?”

De Facebookpagina is op dit moment niet actief maar via deze nieuwsbrief en de wijkkrant zullen we nieuwe acties steeds bekend maken. Initiatieven van de lezers zijn uiteraard welkom. Lentewandeling? Spelletjesmiddag? Huiskamercafé? Middagje muziek maken?

Noël Spauwen
 

OPROEPEN

Laat een warmtescan maken van uw huis!

Duurzaam Hengstdal beschikt tegenwoordig over een eigen warmtecamera. Heb je interesse, en/of heb je hem vorig jaar gemist (bv door het te warme weer) meld je dan nu aan!

Lees meer hierover in dit artikel in de wijkkrant

Bekijk hier ons filmpje

 

aanmelden WARMTESCAN


 

We zoeken nog straatcontacten


Het is onze bedoeling om per deel van elke straat in de wijk iemand te vinden die de mening van het eigen buurtje peilt en die vraagbaak wil zijn voor de buren over vragen op het gebied van duurzaamheid. Lijkt je dit zinvol en leuk, meld je aan via duurzaamhengstdal@gmail.comWe helpen je graag om deze rol op te pakken.
Lees ook het bovenste artikel in deze nieuwsbrief

 

Gezocht: vrijwilliger met hart voor communicatie  


We zijn nog steeds op zoek naar versterking voor Duurzaam Hengstdal. Heb je affiniteit en of ervaring met communicatie, meld je dan aan via
 duurzaamhengstdal@gmail.com
Je kunt vanuit de kerngroep ons helpen met ervoor te zorgen dat onze wijkbewoners nog beter geïnformeerd worden door de website, met onze nieuwsbrief, op ons spreekuur en via de wijkkrant. 
 Volg ons nu ook op Facebook
Volg ons nu ook op Facebook

 
Duurzaam Hengstdal
Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij
Duurzaam Hengstdal is een initiatief voor én door bewoners in Hengstdal. Samen willen we een duurzame woon-, werk- en leefomgeving creëren met meer verbondenheid. Onze activiteiten zijn er opgericht mede buurtgenoten te enthousiasmeren om bewuster met duurzaamheid om te gaan. Dat doen we o.a. door activiteiten te organiseren en informatie & advies te geven over duurzaamheid en duurzame maatregelen. Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen, stuur ons gerust een email.
WWW.DUURZAAMHENGSTDAL.NL
U kunt hier uw gegevens aanpassen
Misschien kreeg u de nieuwsbrief doorgestuurd, u kunt zich hier aanmelden 
Wij zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt.
Reacties zijn welkom
Share
Tweet
Forward
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2020 Duurzaam Hengstdal, All rights reserved.


Wil u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
dan kun u zich hier uitschrijven