Copy
Deze mail wordt mogelijk niet goed vertoond
Bekijk de volledige versie in je browser
 

 

Nieuwsbrief  01

7 mei 2019

Beste <<Voornaam>>,

Eindelijk is het zover, Duurzaam Hengstdal heeft een eigen nieuwsbrief! Deze nieuwsbrief wordt dé manier om jullie te informeren. Hier leest u wat wijkgenoten doen in bewonersinitiatief ‘Duurzaam Hengstdal’. U krijgt informatie, bijvoorbeeld over wat u nu al kunt doen om uw huis en omgeving duurzamer te maken. Ook houden we u op de hoogte van alle plannen om onze wijk als één van de eerste af te koppelen van het aardgas.

Belangrijk: wilt u geïnformeerd blijven en weten wat we als wijk bereiken met de gemeente; blijf dan lid van deze nieuwsbrief. Want met zijn allen kunnen we wel degelijk iets betekenen op het gebied van duurzaamheid. Door samen te werken, wordt er van alles mogelijk. Stuur deze nieuwsbrief vooral door (bv. naar uw buren). Zij kunnen zich dan ook hiervoor aanmelden. U kunt zelf onderaan deze nieuwsbrief uw eigen gegevens bekijken en deze corrigeren en aanvullen. Zo vinden we het bijvoorbeeld fijn om uw adres te weten, zodat we gericht iedereen per straat of buurt kunnen informeren als dat nodig is. Uitschrijven kan natuurlijk ook.

We zijn dit jaar begonnen met een massaal bezochte bijeenkomst over de aardgastransitie, op 30 januari in het Montessori college. We kijken hieronder terug op deze bijeenkomst en beantwoorden de eerste vragen. Ook over de buurtkas, de LED-koffer en het zonnedak kunnen we wat melden. En er is een feestje in voorbereiding! Noteer alvast 16 juni, want dan vieren we het festival Wijk van de Toekomst.

Veel leesplezier,
De redactie

NIEUWS

Een warmtenet voor Hengstdal
(en daarbuiten)


Tijdens de drukbezochte informatieavond van Duurzaam Hengstdal, op woensdag 30 januari j.l., werd een update gegeven over de voortgang van het transitieoverleg en het resultaat van de enquête toegelicht. De mogelijke opties die het aardgas kunnen vervangen passeerden de revue en er was gelegenheid om hier vragen over te stellen. Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Na de pauze heeft Peter Daanen als coördinator van de Bewonersgroep Aardgasvrij, het plan voor een wijkwarmtenet gepresenteerd.


Waarom hebben we zelf dit plan ontwikkeld?

We zaten afgelopen jaar aan tafel met de woningcorporaties, de gemeente en de netbeheerder, om de belangen van de bewoners van de wijk te behartigen.
Tijdens dat overleg bleek dat de corporaties waren beïnvloed door het oorspronkelijke advies, namelijk dat er in Hengstdal slechts  een All Electric optie (d.m.v. warmtepompen) mogelijk zou zijn. De gemeente stond hier neutraal tegenover. Naast ons, zag alleen de netbeheerder dit minder rooskleurig in.
Alle berekeningen die gemaakt werden, wezen op extreem hoge kosten bij deze variant. Met name voor de oude, kleine huizen, zouden hoge kosten gemaakt moeten worden om ze op deze wijze te kunnen verwarmen.

 

LEES VERDER

Collectief zonnedak Hengstdal


Sinds najaar 2017 is de projectgroep Hengstdal ZON bezig met de voorbereiding van een collectief zonnedak in Hengstdal. De voortgang van dit project is enigszins vertraagd, omdat de Regeling verlaagd tarief vervangen zal worden door een subsidieregeling, die de minister van Economische Zaken gaat voorleggen aan het parlement.
In de regeling verlaagd tarief was vastgelegd dat de deelnemers aan een collectief zonnedak hun investering terug konden verdienen door een jaarlijkse korting op de energiebelasting over het elektriciteitsverbruik in het eigen huishouden.
Deze korting wordt afgeschaft en in plaats daarvan ontvangt de coöperatie waarvan de deelnemers aan een collectief zonnedak lid zijn, in de toekomst een subsidie over de geleverde elektriciteit.
 

Het goede nieuws 

is dat er in verschillende nijmeegse wijken soortgelijke initiatieven zijn genomen om in de eigen wijk een collectief zonnedak te realiseren. Op korte termijn zal een stedelijke coöperatie worden opgericht, waarbinnen de diverse wijkinitiatieven een plaats kunnen krijgen.
 

Ook goed nieuws

is dat Hengstdal ZON inmiddels op basis van een voorlopig investeringsplan offertes heeft aangevraagd bij mogelijke installateurs van het zonnedak in Hengstdal.

Hengstdal ZON zal in de loop van het voorjaar een concreet voorstel doen aan alle belangstellenden voor een collectief zonnedak in Hengstdal, op grond waarvan deze wijkbewoners kunnen beslissen of ze al dan niet zullen instappen in dit project. 

Wil je meer weten over dit project, kijk dan op collectief zonnedak in Hengstdal. Heb je interesse om mee te doen met dit collectieve zonnedak meld je dan aan.
 
AANMELDEN ZONNEDAK

VEELGESTELDE VRAGEN

OVER DE AARDGASTRANSITIE

In deze rubriek beantwoorden we vragen over de aardgastransitie van Hengstdal, die door wijkbewoners zijn gesteld.
Heeft u ook een vraag, stuur deze dan naar de redactie

 

1.
Waarom wordt er voor Hengstdal vastgehouden aan 2030 als landelijk 2050 het streven is?
  


Het overheidsbesluit is dat in 2050 de hele bebouwde omgeving van Nederland van het aardgas zal zijn. Dat betekent dat er voor 7,7 miljoen woningen een alternatief moet worden bedacht en gemaakt. Dat kan niet in één keer. Alleen al in Nijmegen zijn er al 44 wijken.
Om voldoende tijd per wijk te hebben werd in 2017 besloten om de eerste wijken per 2030 gasloos te maken. Het streven is daarbij om in 2045 de hele stad van het aardgas gehaald te hebben, zodat er gemiddeld 3 wijken per jaar moeten worden omgevormd. Dat is op zich een enorme, maar haalbare opgave. Naast Hengstdal zijn ook de wijken Bottendaal en Zwanenveld als eerste wijken gekozen.


2.
Wat te doen als mijn CV-ketel vervangen moet worden?
 


Op dit moment is de planning dat rond 2030 de aardgaslevering in de wijk zal stoppen. Men mag verwachten dat een HR-ketel minstens 15 jaar meegaat. Dat wil niet zeggen dat hij dan volledig versleten is, want vaak kan een ketel met kleine reparaties nog een flinke tijd mee. Overweeg dus de ketel te laten repareren voordat u deze vervangt.
Een andere optie is de aanschaf van een gebruikte ketel. Weeg daarbij wel mee dat een nieuwe ketel zuiniger zal zijn dan uw huidige oude ketel. Als u de komende jaren voor een nieuwe ketel kiest, zult u hem als de aardgaslevering stopt, wellicht weer kunnen verkopen aan iemand die in dezelfde situatie zit als u nu. 
 

MIJN VERHAAL

Duurzaamheid … Wat moet ik ermee ?


Denkt u dat nu ook? Wat moet ik met al die duurzaamheid? Moet ik nu wel of niet al iets aan mijn huis doen? Moet ik van het gas af? De één zegt dit en de ander zegt dat. Ik kan niet overzien wat op mij afkomt.

Ikzelf vind het maar ingewikkeld om te overzien wat ik nou wel moet geloven en wat niet. Vaak denk ik; “het zal mijn tijd wel duren”. Maar ik word er ook steeds onrustiger van. Eigenlijk weet ik al wel, dat er veel gaat veranderen. En eigenlijk vind ik duurzaamheid oké. Je ziet gewoon dat het fout gaat in de wereld en met het klimaat. Moet ik nu al dingen aan mijn huis veranderen of kan ik beter wachten tot de gemeente het voor mij regelt? Ik ben bang de foute investeringen te doen, maar ik wil er eigenlijk ook best wel mee aan de slag.

Sinds ik betrokken ben bij Duurzaam Hengstdal, weet ik veel beter wat ik er al mee kan doen. Ik weet wat de gemeente wel en niet voor ons regelt. Fijn dat een aantal buurtbewoners steeds in gesprek is met de gemeente. Zo kunnen we meedenken en zijn we goed op de hoogte. We realiseren ons wel, dat we veel zelf moeten gaan regelen. Verder kom ik tot de conclusie dat je nu al veel dingen kunt doen waar je zeker geen spijt van krijgt.
Je kunt:
 • LED-lampen kopen,
 • je huis isoleren,  
 • je verwarming goed afstellen (CV-optimalisatie).
Dat zijn dingen die altijd goed zijn en meteen voordeel en comfort opleveren. Ik hoop daarvoor tips te krijgen van Duurzaam Hengstdal. En ik hoop er voordeel van te hebben door samen optrekken. Voor andere zaken wacht ik graag nog even af.

V. Meijers
Bewoner van Hengstdal en vrijwilliger bij Duurzaam Hengstdal


 

AANKONDIGING

Zondag 16 juni
FESTIVAL

HENGSTDAL, WIJK VAN DE TOEKOMST

Op zondag 16 juni is er voor de bewoners van Hengstdal van 11.00–18.00 uur een festival op het plein aan de voet van de Christus Koningtoren. (bekijk de locatie op de kaart)  Alle leeftijden kunnen hier op vrolijke wijze aan de slag met alternatieven voor aardgas. biodiversiteit, aanpassing aan klimaatverandering en andere thema's gericht op de toekomst. 

Het festival wordt georganiseerd door de wijkgroep Duurzaam Hengstdal.
Op het programma staan onder andere:

 • Muziek en lekkere hapjes
 • Pubquizz
 • Demonstratie koken met inductie 
 • Ruil de tegel uit je tuin voor een plantje
 • Wedstrijd klimaatdrammen
 • Welk Keurmerk kan ik vertrouwen? 
 • Knutsel je eigen zonnecollector
 • doe de check: kun jij zelf iets doen?
Meer informatie volgt in de volgende Wijkkrant en op www.duurzaamhengstdal.nl


Het huisje met de film die vorig jaar in de wijk is gemaakt over het afkoppelen van aardgas, is tijdens het festival te zien in een 360 graden opstelling met 8 beeldschermen.

KORTE BERICHTEN

Welkom in de nieuwe Buurtkas op de Hengstdalseweg 


Vrijdag 12 april opende het bestuur van wijkclub Duurzaam Hengstdal in persoon van Helene Stafleu de nieuwe plantenkas in de Vlindertuin – bij de Hengstdalseweg 18 – met een goed verhaal en een toepasselijk gedicht. 


Openingstijden

Bijna alles groeit als kool. Daarom komt elke dag een van de tuiniers water geven. Meestal is dat tussen 18.00 en 20.00 uur.
Wilt u eens een kijkje nemen in de kas dan is dit een goed moment.
Vaste werkdagen zijn de 1e en de 3e zaterdag tussen 10 en 13 uur.
Dus 18 mei, 1 en 15 juni bent u in de ochtend welkom! Kijken of meewerken is altijd mogelijk.
Lees meer

 

U kunt onze vernieuwde
LED-koffer weer lenen!


Nog geen ervaring met LED-lampen? Duurzaam Hengstdal brengt licht in deze duisternis. Met LED-lampen spaart u uw portemonnee en het milieu. Maar het kiezen van de juiste LED-lamp blijkt vaak lastig. Welke LED-lamp vervangt bijvoorbeeld een 60 watt gloeilamp, en is de kleur van het licht dan wel hetzelfde?

In de koffer vindt u een assortiment van 20 verschillende LED-lampen. De verschillende lampen zijn enkele dagen in alle rust thuis uit te proberen. Daarnaast zit er ook nog een stroommeter in de koffer.
Mail ons voor een afspraak om de koffer op te komen halen. Het lenen van de koffer is gratis.

Meld u hier aan voor het lenen van de LED-koffer
 

 
Duurzaam Hengstdal
Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij
WWW.DUURZAAMHENGSTDAL.NL
Duurzaam Hengstdal is een initiatief voor én door bewoners in Hengstdal.
Samen willen we een duurzame woon-, werk- en leefomgeving creëren met meer verbondenheid. Onze activiteiten zijn er opgericht mede buurtgenoten te enthousiasmeren om bewuster met duurzaamheid om te gaan. Dat doen we o.a. door activiteiten te organiseren en informatie & advies te geven over duurzaamheid en duurzame maatregelen. Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen, stuur ons gerust een email.
U kunt hier uw gegevens aanpassen
Misschien kreeg u de nieuwsbrief doorgestuurd, u kunt zich hier aanmelden 
Wij zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt.
Reacties zijn welkom
Share
Tweet
Forward
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2019 Duurzaam Hengstdal, All rights reserved.


Wil u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
dan kun u zich hier uitschrijven