Copy
Deze mail wordt mogelijk niet goed vertoond
Bekijk de volledige versie in je browser
 

 

Nieuwsbrief  07
 22 november 2019

Beste <<Voornaam>>,

'Wegens succes herhaald', dat is wel van toepassing op de informatieavond over het isoleren van je huis, van aannemer Jan van de Veerdonk. Na 3 x een volle zaal in Bottendaal komt Jan a.s. dinsdagavond naar Hengstdal. Mis het niet! Lees de aankondiging hierover.

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd komen nu onze
winterprojecten 'warmtescan' en 'CV-optimalisatie'  aan bod. Geef je snel op als je hiervoor belangstelling hebt!

Stuur de nieuwsbrief vooral ook door aan familie, vrienden en bekenden in de wijk!!

Veel leesplezier,
De redactie


INFORMATIEAVOND

LEREN ISOLEREN 
met Jan van de Veerdonk 
di 26 november
vanaf 19.30
in het Montessori College

 

Route Kwakkenbergweg 27

 

Na drie drukbezochte avonden in de Bottendaalse Thiemeloods komt aannemer Jan ons in Hengstdal op dinsdag 26 november leren isoleren. 

Hij doet dit omdat hij merkt dat er een groot gebrek is aan basale kennis op het gebied van isoleren, verwarmen en ventileren. Dit veroorzaakt veel problemen bij het beoordelen van offertes en het kiezen van wat je gaat aanpakken om te gaan isoleren en energiebesparen. Wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien?

Als Duurzaam Hengstdal  hebben we Jan gevraagd zijn meer dan 30 jaar ervaring met verbouwen in de oude(re) huizen van Nijmegen delen met geïnteresseerde bewoners. 

De eigenaar is de opdrachtgever en moet weten wat er moet gebeuren en vooral wat niet. Dit vraagt kennis en dus kennisoverdracht, scholing.  Basis bouwfysica en bouwtechniek gecombineerd met meetmethodes als infrarood foto's en slimme oplossingen. 

Een belangrijke les die hij wil leren: Laat je niet gek laten maken door overdreven tijdsdruk van de overheid en neem de tijd.  Er zijn de afgelopen jaren zo veel nieuwe ontwikkelingen in de markt gezet. Waarom zou je snel  kiezen?

Jan zal de nadruk leggen op isoleren en energiebesparing.

Aan de orde komen vragen als:

 • Waarom werkt isoleren en verwarmen voor iedereen anders?
 • Hoeveel kun je besparen door bewuster te wonen?
 • Waarom is alleen een open raam in de douche niet genoeg om te ventileren?
 • Wat zijn de nadelen van spouwisolatie
 • Hoe voorkom je vocht condensatie in je constructie?
 • Wat is luchtdicht en wat damp-open bouwen?
 • Hoe meet je waar de meeste kou vandaan komt in de woning? 
 • Wat zijn de beste isolatiematerialen en hun toepassingen ?
 • Waarom heeft het vaak geen zin het hele huis te isoleren en te verwarmen?
 • Moet de gang ook altijd verwarmd worden?
 • Hoeveel gas verstook je en hoeveel verkook je?
 • Wat is lage temperatuurverwarming?
 • Kunnen bestaande radiatoren gebruikt worden voor lage temperatuurverwarming?
 • Hoe isoleer je monumentale schuiframen en stolpdeuren? 
 • Hoe regel je de bestaande CV-installatie in?
 • Wat is triple-glas en wat monumenten-glas? 
 • Wat is een koude-brug en hoe meet je die 
 • Wat is en damp-dichte, een damp-open en een vochtvariable folie en hun toepassing?
 • Hoe werkt een balans-ventilatie-systeem?
 • Kan er een vloerverwarming op een houten balklaag?
 • Wat zijn de verschillende mogelijkheden van verwarmen?

De basis van de informatieavond is  

 • Inzicht krijgen in de isolatieproblematiek van het huis waar je in woont door te meten.
 • Basiskennis bouwfysica, bouwtechniek, materiaalgebruik en prioriteiten.
 • Hoe zijn problemen zoals constructiecondens en een slecht binnenklimaat zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Blijf als eigenaar van een oud huis zelf beoordelen wat goed is.
 • Neem de tijd voor een goede keuze en laat je niet gek maken.
 • De mogelijkheden om een oud huis comfortabel te isoleren en te bewonen.
 • Wonen is een werkwoord.

Samengevat

 • Wonen is een werkwoord.
 • Je krijgt meer inzicht door te meten. 
 • Isoleren is stap één  voor geld besparen en comfort winnen. 
 • Materiaalgebruik en wat zijn prioriteiten.
 • Constructiecondens en binnen-klimaat.
 • Zelfwerk, plan en kosten. 

Aanmelden

De aanpak van uw huis (ook in stapjes) is heel bevredigend. Duurzaam Hengstdal helpt daarbij. Kom kijken , luisteren, vragen en ga ook aan de slag! Lekker isoleren! Naast uitgebreide aandacht voor isoleren is er deze avond ook informatie over andere hulpmiddelen bij het verduurzamen aanwezig; Warmtebeeldcamera, cv tuning, led-lampen, koken op inductie, etc.

De zaal van het Montessori College is open vanaf 19.30 voor koffie en informatie. Meldt u s.v.p. direct aan bij kantoor@veerdonkbouw.nl of bij duurzaamhengstdal@gmail.com
U krijgt dan een uittreksel van de presentatie op die avond  en het is voor ons heel handig voor het inschatten van de benodigde hoeveelheid koffie en koek.  

Tot de 26ste november in het Montessori College op de Kwakkenbergweg 27.
 

aanmelden LEREN ISOLERENBekijk ook ons filmpje over warmtescans in Hengstdal, verderop in de nieuwsbrief.


OPROEP

Blijf op de hoogte van Duurzaam Hengstdal en wordt lid van de WhatsAppgroep van je buurt.

Vanaf mobiel:
Klik hier 
om naar de WhatsApp-groep
van je buurt te gaan.

Vanaf desktop:
Scan de QR-code met je mobiel
om naar de WhatsApp-groep
van je buurt te gaan.

ARTIKEL

Speelt waterstof een (hoofd)rol in de energietransitie?

 

In een uitverkocht Duurzaamheidscafé (LUX 24-9-2019) werd door enkele vakspecialisten hun visie gegeven op hat aandeel van waterstof(gas) in de energietransitie.
Met name Jaco Reijerkerk (H2Platform) en Jan Willem van der Groep (Duurzaam Gebouwd) bleken een uiteenlopende visie te hebben. Jaco werd daarbij gesteund door een woordvoerder van ENGIE.


Wat overwegend opviel was dat alle partijen geen echte rol voor waterstofgas zagen voor de bebouwde omgeving (het verwarmen van huizen).
Jaco Reijerkerk zag wel een rol voor waterstofauto’s, maar dan slechts voor gebruikers die dagelijks grote afstanden afleggen. Voor standaard dagelijks gebruik (woon-werkverkeer, boodschappen en vakantiegebruik) leek hem een elektrische auto efficiënter. ENGIE zag vooral een rol voor waterstof voor de industrie en dan met name als grondstof, niet per se als brandstof.

Jan Willem van der Groep was de enige van de sprekers, die zijn betoog onderbouwde met cijfers en daarmee goed verduidelijkte dat waterstof een kostbare en weinig efficiënte energiedrager is. Met name de hoeveelheid (duurzame) elektriciteit die nodig is voor de productie ervan (waterstof bestaat namelijk niet in vrije vorm op aarde), is een groot nadeel.  Hij rekende voor dat een overstap van aardgas naar waterstofgas, in de plaats van elektricificering, betekent dat er 8 x zoveel windmolens nodig zijn. Ook maakte hij gehakt van de waterstofauto vanwege de lage efficiëntie (20% t.o.v. 75% voor een elektrische auto).

In zijn betoog haalde hij nog even aan dat het Japanse paradepaard, de olympische waterstofstad voor de spelen van 2020, gevoed wordt met waterstof dat per schip wordt aangeleverd uit Australië, waar het uit bruinkool wordt gemaakt. Niet bepaald  milieuvriendelijk en met een grote CO2uitstoot.

De kern van zijn betoog was dat hij niet tegen waterstof is, maar dat het vergezicht van een 'Waterstofeconomie' vooral de wereld in wordt gebracht door de 'gas-lobby', die bang is voor haar voortbestaan. Deze kostbare reclamecampagne wordt bekostigd door bedrijven die nu hun boterham verdienen met (aard-)gas en daar graag mee doorgaan. De campagne zit vol sprookjesachtige beloftes zonder de nadelen van waterstof te vermelden. Nergens worden hun claims met cijfers onderbouwd en dat is begrijpelijk, want die zijn niet zo sprookjesachtig.

Nadeel van deze manipulatieve campagne is dat mensen, zowel consumenten als bestuurders denken, 'we hoeven niets te doen, de waterstofindustrie gaat het oplossen', terwijl de tijd voortschrijdt. Ze gaan zogezegd in de afwachtstand, terwijl de tijd dringt.
Het feit dat alle sprekers, voor en tegenstanders, het eens waren over het feit dat waterstof niet de heilige graal is die men zoekt en zeker geen rol zal gaan spelen als vervanger van aardgas voor woningen, geeft aan dat er snel voor andere oplossingen moeten worden gekozen.

Peter Daanen


AANKONDIGINGEN

CV optimalisatie!

 

Beste medebewoner van Hengstdal

Er is weer mogelijkheid om uw CV-installatie te laten optimaliseren onder gunstige voorwaarden. Velen gingen u voor de afgelopen winters.  Nu zetten we een nieuwe campagne op touw waarmee u kosten en gas kunt besparen en uw wooncomfort mee kunt verbeteren.
Het is nog vroeg in het stookseizoen dus meld u nu aan. Een volgende gelegenheid kan weer een tijd op zich laten wachten want de ‘inregelaar’ heeft het heel druk.
Er is in deze tranche voor acht mensen gelegenheid om in te schrijven voor het vooronderzoek op maandag 2 december. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Aanmelden via duurzaamhengstdal@gmail.com met als onderwerp: CV optimalisatie
 

De optimalisatie bestaat uit een paar stappen:

 1. U beantwoord een paar vragen over hoe uw verwarming er nu uitziet (vragenlijst krijgt u bij aanmelding) Hierdoor wordt het vooronderzoek zeer bespoedigd. 
 2. Op 2 december komt op afgesproken tijd Joep van de Ven het vooronderzoek doen. Reken voor het vooronderzoek ca. 45 minuten
 3. U krijgt een kort verslagje van de bevindingen met aanbevelingen wat u alvast kunt verbeteren vóór het inregelen
 4. Het inregelen gebeurt op afspraak met CVtuning op een later moment. Dit inregelen kan enkele uren duren. Er is veel verschil tussen huizen en verwarmingen.
  Zie www.cvtuning.nl

De kosten

Duurzaam Hengstdal biedt u de mogelijkheid om uw CV-installatie te laten optimaliseren tegen een gunstig tarief. (de originele kostenberekening is hier te vinden)

 • Als u vooronderzoek en inregelen laat doen betaalt u alleen het inregelen (en krijgt u het vooronderzoek dus gratis)
 • Besluit u na vooronderzoek niet te laten inregelen dan betaalt u alleen het vooronderzoek (maar mist u uw besparing op de stookkosten)
 • Er zijn geen reiskosten of voorrijkosten.

U kunt eventueel ook zelf rekenen via deze tool op de website van CVtuning.

Voor vragen kunt u mailen naar duurzaamhengstdal@gmail.com of bellen 06 - 53 64 28 80

Noël Spauwen.
 

aanmelden CV OPTIMALISATIE


 

Mijn Groene Wijk - bewoners Hengstdal isoleren beter door warmtescans

Bekijk bovenstaand filmpje

De warmtescans komen er weer aan in Hengstdal!


Lees meer hierover in dit artikel in de wijkkrant

Duurzaam Hengstdal beschikt tegenwoordig over een eigen warmtecamera. 
Heb je interesse, en/of heb je hem vorig jaar gemist (bv door het te warme weer) meld je dan nu alvast aan!


 

aanmelden WARMTESCAN


 

We zoeken nog steeds straatcontacten. Wordt u  dat van uw straat?


Lees ook het artikel in onze vorige nieuwsbrief, over wat dit precies inhoud.

 

aanmelden STRAATCONTACT


 
 Volg ons nu ook op Facebook
Volg ons nu ook op Facebook

 
Duurzaam Hengstdal
Bewonersgroep Hengstdal Aardgasvrij
Duurzaam Hengstdal is een initiatief voor én door bewoners in Hengstdal. Samen willen we een duurzame woon-, werk- en leefomgeving creëren met meer verbondenheid. Onze activiteiten zijn er opgericht mede buurtgenoten te enthousiasmeren om bewuster met duurzaamheid om te gaan. Dat doen we o.a. door activiteiten te organiseren en informatie & advies te geven over duurzaamheid en duurzame maatregelen. Wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen, stuur ons gerust een email.
WWW.DUURZAAMHENGSTDAL.NL
U kunt hier uw gegevens aanpassen
Misschien kreeg u de nieuwsbrief doorgestuurd, u kunt zich hier aanmelden 
Wij zijn benieuwd wat u van onze nieuwsbrief vindt.
Reacties zijn welkom
Share
Tweet
Forward
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2019 Duurzaam Hengstdal, All rights reserved.


Wil u de nieuwsbrief niet meer ontvangen,
dan kun u zich hier uitschrijven