Copy

Nieuwsbrief UPDATE januari 2022

Soul

Beste cursisten en andere belangstellenden,

Met deze nieuwsbrief ontvangen jullie een update over de huidige stand van zaken.

Hoewel de overheid verruimingen heeft toegekend per 16 januari, blijft de gemeente Westerkwartier helaas wederom (net als een jaar geleden) van mening dat alle hondenscholen in de gemeente Westerkwartier gesloten moeten blijven. Lesgeven in wat voor vorm dan ook, is op de huidige locatie niet toegestaan. Uiteraard ben ik hierover wederom in gesprek gegaan met de gemeente maar ze blijven voet bij stuk houden. Inmiddels heb ik een stuk per mail ontvangen waarin veiligheidsregio Drenthe aangeeft waarom zij wel lessen toestaan. Dit stuk ligt nu ook bij de gemeente Westerkwartier, maar gezien alle weerstand verwacht ik hier weinig van.

Dit betekent dus dat we in elk geval tot en met 25 januari gesloten moeten blijven.

Mocht het zo zijn dat de gemeente ook na 25 januari dit beleid handhaaft, dan zullen de lessen elders gegeven worden. De pup- en basiscursisten zullen in het bos in groepen les krijgen en voor de hondensporten zullen we kijken of er iemand een stukje grond ter beschikking kan stellen. Alles mag daarin volgens de gemeente, zolang het maar niet mijn eigen terrein is.

Indien we weer (groeps)lessen gaan geven, dan ontvangen jullie hier uiteraard bericht over. In die tussentijd mag je me altijd benaderen voor vragen.

Mailproblemen

Het lijkt er op dat niet alle mails bij mij binnenkomen. Maar omdat het bij de meeste mensen wel goed gaat, wil ik jullie vragen om als je na 2 dagen nog geen reactie hebt ontvangen, op een andere manier contact op te nemen. Bijvoorbeeld via WhatsApp: 0610826109.

Online oefeningen

Op mijn website staat een aantal opvoedingsoefeningen die je kan ondersteunen om thuis aan de slag te gaan. Omdat we nu geen groepslessen mogen geven, krijgen jullie - zolang de lockdown duurt- gratis toegang tot deze oefeningen.

Het wachtwoord dat alleen geldt alleen voor de pagina opvoeding, is: opvoeding&oefening.

Pagina: Opvoeding

Soul